Bao cao thuc tap cong nhan phan mang

145 75 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 15:35

Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghê ̣thông tin phát triển mạnh mẽ, ngàycàng gắn bó,tác động đến cuộc sống của con người, từ học tập, giải trí đến công việc, cuộc sống. Các sản phẩm công nghệ ngày càng phát triển, với các tính năng ngày càng hiện đại, giá thành ngày càng rẻ, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn. Với tư cách là những sinh viên thuộc ngành Công nghệ Thông tin, việc tìm hiểu về cách cài Win sever,bấm cáp mạng là hết sức cần thiết để bổ sung kiến thức nền tảng, nâng cao kĩ năng làm việc,sáng tạo. Thông qua học phần “Thực tập công nhân”, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel (84-511) 3736949, Fax (84-511) 3842771 Website: itf.dut.udn.vn, E-mail: cntt@dut.udn.vn BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN PHẦN MẠNG Đà Nẵng, 11/2018 LỜI NĨI ĐẦU Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghê ̣ thông tin phát triển mạnh mẽ, ngày gắn bó,tác động đến sống của người, từ học tập, giải trí đến cơng việc, sống Các sản phẩm công nghệ ngày phát triển, với tính ngày đại, giá thành ngày rẻ, giúp nhiều người có hội tiếp cận dễ dàng Với tư cách những sinh viên thuộc ngành Cơng nghệ Thơng tin, việc tìm hiểu cách cài Win sever,bấm cáp mạng cần thiết để bổ sung kiến thức tảng, nâng cao kĩ làm việc,sáng tạo Thông qua học phần “Thực tập cơng nhân”, chúng em có hội thực hành cài đặt WINDOWS SERVER, có hội tìm hiểu để trau dồi kiến thức, làm việc nhóm, hồn thiện thân trình thực tập Trong trình thực tập, chúng em xin chân thành cảm ơn quan tâm, hướng dẫn thiết thực của thầy Nguyễn Văn Nguyên dành thời gian hướng dẫn, giải đáp thắc mắc Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn Nhóm sinh viên 2 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng Mục lục 3 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng BÀI THỰC HÀNH SỐ CÀI ĐẶT WINDOW SERVER 2008 Cài đặt máy ảo Đầu tiên tìm hiểu cách cài đặt máy ảo phần mềm VMware - Mở VMware → Chọn Create a New Virtual Machine - Cửa sổ New Virtual Machine Wizard Kích chuột chọn I will install the operating system leter Sau click Next - Ở bước chọn loại hành tiếp theo, Hệ điều cần cài đặt, 4 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng Guest operating system chọn Microsoft Windows Version chọn Windows Server 2008 sau Next - Đặt tên cho máy, chọn đường dẫn đến đến Folder chứa máy ảo Browse… Sau click Next 5 Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng - Điều chỉnh lại dung lượng ổ cứng máy ảo Maximum disk size (GB) Click chọn Store virtual disk a single file nhấn Next 6 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Click vào Customize Hardware để chỉnh sửa phần cứng - Click vào ổ đĩa, chọn đường dẫn đến file ISO Windows Server 2008 Browse 7 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Click Finish để hoàn tất Cài đặt Windows Server 2008 Hãy tìm hiểu cách cài đặt Windows Server 2008 - Click Power on this virtual machine để bắt đầu khởi động trình cài đặt windows 8 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Lựa chọn Time and currency format Language cho hệ điều hành, click Next - Chọn Version Next 9 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Tick vào I Accept the license terms nhấn Next - Chọn Custom (advanced) cửa sổ 10 10 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng 131 131 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Khởi động lại Service Routing and Remote Access - Kích chuột phải vào tên PC → chọn All Tasks → chọn Retart 132 132 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Để xem route định tuyến , ta làm sau: + Cách 1: dùng lệnh Show IP Routing Table Routing and Remote Access 133 133 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng + Cách 2: dùng lệnh route print cmd Cấu hình Dynamic Route - Kích chuột phải lên General → chọn New Routing Protocol 134 134 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Chọn RIP Version for Internet Protocol → chọn OK 135 135 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Trong IP Route hệ thống thêm RIP Kích chuột phải lên RIP → chọn New Interface - Chọn Local Area Conection → nhấn OK 136 136 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Sau hoàn tất bước ta có kết quả: 137 137 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Tiếp tục ta xây dựng Routing table cách dùng lênh Command Prompt : Route add + Chú ý thêm tham số route –p + Mặc định retart lại máy tính không bị Routing table với tham số -p máy giữ nguyên Routing table Ta configure Route sau : 138 138 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Dùng lệnh route print để xem router định tuyến 139 139 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Ta dùng lệnh route delete để xóa bảng định tuyến sẵn có 140 140 Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng - Ngồi ta dùng lệnh route change để hiệu chỉnh bảng định tuyến sẵn có 141 141 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng BÀI THỰC HÀNH SỐ BẤM CÁP MẠNG • • • • • • • • Chuẩn bị: Kìm bấm cáp Đầu cáp RJ45 Dây cáp mạng Dao tuốt vỏ cáp Tiến hành: a Tuốt vỏ cáp Đầu tiên bạn sử dụng kìm bấm mạng để cắt lớp vỏ bọc bên Các bạn thấy cặp dây xoắn vào b Xếp sợi cáp Các bạn xếp cặp dây lần lượt theo màu: Da cam – Xanh Lá – Xanh Dương – Nâu Chỉ cần nhớ quy luật bạn dễ làm bấm nhanh nữa Giờ bạn tách theo thứ tự sau: Trắng cam Cam Trắng xanh Xanh Trắng xanh dương Xanh dương Trắng nâu Nâu 142 142 Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng - Hiện có hai chuẩn bấm cáp hình vẽ: 143 143 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - Để bấm theo chuẩn A bạn cần đổi vị trí dây thứ cho dây thứ Để bấm theo chuẩn B từ vị trí chuẩn A bạn cần đổi vị trí dây thứ cho dây thứ vị trí dây thứ cho dây thứ Để bấm cáp thẳng (kết nối giữa thiết bị khác loại): Bấm kiểu A-A B-B Để bấm cáp chéo (kết nối thiết bị loại): Bấm kiểu A-B - c Gắn vào đầu RJ45 Dùng kìm cắt để sợi cáp tra sợi cáp xếp vào đầu RJ45: - 144 144 Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng - d Dùng kìm bấm cáp Dùng kìm bấm mạng kẹp lấy phần đầu nhựa của hạt mạng, bấm chặt tay : e Kiểm tra 145 145 ... Thơng tin, việc tìm hiểu cách cài Win sever,bấm cáp mạng cần thiết để bổ sung kiến thức tảng, nâng cao kĩ làm việc,sáng tạo Thông qua học phần “Thực tập công nhân”, chúng em có hội thực hành cài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thuc tap cong nhan phan mang, Bao cao thuc tap cong nhan phan mang, Cài đặt máy ảo, Cài đặt Windows Server 2008, Thiết lập IP máy chủ, Tạo Zone và các bản ghi trong DNS, Cài đặt và cấu hình DHCP, Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới, Cách tạo User (accounts) bằng command line, Cách tạo nhiều User (accounts) bằng command line, Nâng lên domain controller, CHẠY 2 DOMAIN CONTROLLER SONG SONG, Cài đặt và cấu hình RRAS, Tạo kết nối VPN trên VPN client, Cấu hình Static route, Cấu hình Dynamic Route

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn