ĐẶC điểm lâm SÀNG, các yếu tố LIÊN QUAN và HIỆU QUẢ điều TRỊ BỆNHMÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT

62 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 15:32

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG HUY VĨNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG HUY VĨNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT Chuyên ngành: Da liễu Mã số: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Sáu HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ MCT Móng chọc thịt PT Phẫu thuật BT Bình thường ID Identification (mã số cá nhân) SL Số lượng TB Trung bình TL% Tỷ lệ phần trăm TW Trung ương MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh móng chọc thịt .3 1.1.1 Khái quát lịch sử bệnh móng chọc thịt 1.1.2 Giải phẫu - Sinh lý móng .3 1.2 Móng chọc thịt 1.2.1 Định nghĩa, lịch sử bệnh móng chọc thịt .9 1.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh 10 1.2.3 Nguyên nhân, chế bệnh sinh yếu tố liên quan đến bệnh móng chọc thịt .10 1.2.4 Biểu lâm sàng bệnh móng chọc thịt .12 1.2.5 Chẩn đoán xác định .15 1.2.6 Chẩn đoán phân biệt 16 1.2.7 Điều trị quản lý bệnh bệnh móng chọc thịt .17 1.3 Khái quát số nghiên cứu bệnh móng chọc thịt giới Việt Nam 27 1.3.1 Một số nghiên cứu giới 27 1.3.2 Tại Việt Nam .27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu .28 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .28 2.2.2 Cỡ mẫu 28 2.2.3 Các bước tiến hành 29 2.2.4 Các biến số nghiên cứu 33 2.2.5 Xử lý số liệu 35 2.2.6 Khống chế sai số nghiên cứu .35 2.3 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 35 2.4 Đạo đức nghiên cứu 36 2.5 Hạn chế đề tài .36 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Tỷ lệ bệnh, biểu lâm sàng bệnh móng chọc thịt Bệnh viện Da liễu trung ương .38 3.1.1 Tình hình chung bệnh móng chọc thịt 38 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo lứa tuổi 38 3.1.3 Phân bố bệnh theo giới 39 3.1.4 Phân bố bệnh theo nghề nghiệp 39 3.1.5 Phân bố theo giai đoạn bệnh 39 3.1.6 Thời gian mắc bệnh .39 3.1.7 Đặc điểm lâm sàng 40 3.2 Các yếu tố liên quan đến tình trạng móng chọc thịt 41 3.2.1 Mối liên quan móng chọc thịt Cắt móng khơng cách 41 3.2.2 Mối liên quan móng chọc thịt yếu tố giầy, dép không phù hợp 41 3.2.3 Mối liên quan móng chọc thịt yếu tố tăng cân nhanh, béo phì 41 3.2.4 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt phụ nữ thời kỳ thai nghén .41 3.2.5 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố luyện tập thể thao 41 3.2.6 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố dị tật móng 41 3.2.7 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố dị tật bàn chân, ngón chân 41 3.2.8 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt số yếu tố khác 41 3.3 Hiệu điều trị 41 3.3.1 Một số đặc điểm chung nhóm bệnh nhân điều trị 41 3.3.2 Hiệu điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd .42 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 43 DỰ KIẾN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình chung bệnh móng chọc thịt 38 Bảng 3.2 Phân bố theo lứa tuổi 38 Bảng 3.3 Phân bố theo giai đoạn bệnh .39 Bảng 3.4 Thời gian khởi phát 39 Bảng 3.5 Biểu lâm sàng 40 Bảng 3.6 Vị trí tổn thương 41 Bảng 3.7 Theo dõi diễn biến sau điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd .42 Bảng 3.8 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd .42 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc phận móng .7 Hình 1.2 Mạch máu dây thần kinh cung cấp cho ngón .8 Hình 1.3 Móng cong theo chiều ngang cho thấy ba loại .14 Hình 1.4 Biểu lâm sàng giai đoạn bệnh MCT 16 Hình 1.5 Kỹ thuật máng nẹp 18 Hình 1.6 Chèn bơng, gạc vào góc cạnh bên móng 19 Hình 1.7 Phương pháp băng trợ giúp 19 Hình 1.8 Phương pháp chằng móng 20 Hình 1.9 Gây tê cho phẫu thuật móng chân chọc thịt 22 Hình 1.10 Minh họa kỹ thuật tạo nút chèn 24 Hình 1.11 Sơ đồ minh họa phương pháp PT cắt bỏ phần bờ móng bên phì đại theo hình thoi 25 Hình 1.12.(a, b) Sơ đồ minh họa phương pháp PT loại bỏ mô mềm bờ bên bờ tự móng bị phì đại 26 Hình 2.1A Quy trình phẫu thuật – kỹ thuật Winograd 30 Hình 2.1B Quy trình phẫu thuật – kỹ thuật Winograd 31 Hình 2.1C, D Quy trình phẫu thuật – kỹ thuật Winograd 31 Hình 2.1E, F Quy trình phẫu thuật – kỹ thuật Winograd 32 Hình 2.1G,H Quy trình phẫu thuật – kỹ thuật Winograd 32 ĐẶT VẤN ĐỀ Móng chọc thịt (MCT) “Ingrown toenail”, bệnh lý thường gặp bệnh móng Các triệu chứng thường gặp bệnh đau, sưng, đỏ, gây tiết dịch, hóa mủ, u hạt nhiễm khuẩn, tình trạng trở thành mãn tính khơng điều trị MCT thường xảy móng chân, đặc biệt ngón chân hay gặp nhất, xảy móng tay [1],[2],[3], [4],[5] MCT gặp lứa tuổi nào, thường hay gặp lứa tuổi thiếu niên người lớn trẻ tuổi [3] Bệnh thường khơng đe dọa đến tính mạng, lại gây khó khăn cho người bệnh sinh hoạt suy giảm khả lao động người bệnh, tình trạng đau đớn kéo dài làm cho người bệnh lo lắng, ảnh hưởng đến chất lượng sống người bệnh [1],[3], [4], [6],[7] Trên giới có nhiều nghiên cứu yếu tố nguy có liên quan đến nguyên nhân chế sinh bệnh bệnh MCT Các yếu tố nguy cắt móng khơng cách, giầy dép bó chặt, khơng phù hợp, chấn thương, yếu tố giải phẫu móng dầy, hình dạng móng bất thường, phụ nữ thời kỳ thai nghén, tăng cân nhanh béo phì, nấm móng hay bệnh lý xương… gây nên móng chọc thịt [2],[3],[4] Vấn đề điều trị bệnh móng chọc thịt tiến hành từ lâu giới áp dụng nhiều phương pháp điều trị: điều trị bảo tồn không xâm lấn chèn gạc móng, nẹp máng plastic Cắt bỏ cạnh móng gây bệnh hủy mầm móng chấm hóa chất (dung dịch phenol 88%; dung dịch sodium hydroxide 10%, dung dịch Trichloacetic 90% ); áp dụng phẫu thuật kết hợp phá hủy mầm móng LASER CO 2, đốt điện; điều trị can thiệp biện pháp phẫu thuật Tuy nhiên hiệu điều trị chưa cao, vài phương pháp đến áp dụng [8],[9],[10],[11] Phẫu thuật theo phương pháp Winograd phương pháp điều trị triệt để với việc: cắt bỏ phần cạnh móng gây bệnh, cắt bỏ phần giường móng, phần mầm móng bờ móng bị tổn thương Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị MCT phương pháp phẫu thuật Vì thế, đề tài nhận xét: “Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu điều trị bệnh móng chọc thịt phẫu thuật” thực nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng yếu tố liên quan bệnh móng chọc thịt Bệnh viện Da liễu trung ương Đánh giá hiệu điều trị bệnh móng chọc thịt phẫu thuật Winograd 40 CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tỷ lệ bệnh, biểu lâm sàng bệnh móng chọc thịt Bệnh viện Da liễu trung ương 3.1.1 Tình hình chung bệnh móng chọc thịt Bảng 3.1 Tình hình chung bệnh móng chọc thịt Năm Số lượt BN khám Số lượt Da liễu Trung ương móng chọc thịt Tỷ lệ % 2012 2013 2014 2015 2016 Chung Nhận xét: 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo lứa tuổi Bảng 3.2 Phân bố theo lứa tuổi Tuổi Số bệnh nhân < 20 tuổi 21-30 tuổi 31-40 tuổi 41-50 tuổi >50 tuổi Nhận xét: 3.1.3 Phân bố bệnh theo giới (biểu đồ hình tròn) Tỷ lệ % 41 3.1.4 Phân bố bệnh theo nghề nghiệp (biểu đồ cột) 3.1.5 Phân bố theo giai đoạn bệnh Bảng 3.3 Phân bố theo giai đoạn bệnh Giai đoạn bệnh Số lượt Tỷ lệ % Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Tổng 3.1.6 Thời gian mắc bệnh Bảng 3.4 Thời gian khởi phát Đặc điểm thời gian mắc bệnh Dưới 01 năm Từ 01 - 02 năm Từ 02 năm n % 42 3.1.7 Đặc điểm lâm sàng 3.1.7.1 Biểu lâm sàng Bảng 3.5 Biểu lâm sàng Biểu lâm sàng n Số cạnh móng bị tổn thương >4 Số ngón chân bị tổn thương >2 Sưng nề bờ móng Viêm mơ quanh móng Thương tổn rỉ dịch Thương tổn hóa mủ Thương tổn đóng vảy tiết Phì đại bờ móng Phì đại biểu bì móng U hạt nhiễm khuẩn Sưng nề, viêm tấy lan tỏa Teo móng Nấm móng Các biểu khác % 43 3.1.7.2 Vị trí tổn thương Bảng 3.6 Vị trí tổn thương Vị trí tổn thương n % Ngón chân phải Ngón chân trái Các ngón khác chân phải Các ngón khác chân trái 3.2 Các yếu tố liên quan đến tình trạng móng chọc thịt 3.2.1 Mối liên quan móng chọc thịt Cắt móng khơng cách 3.2.2 Mối liên quan móng chọc thịt yếu tố giầy, dép không phù hợp (giầy chật, hẹp mũi, đế cao) 3.2.3 Mối liên quan móng chọc thịt yếu tố tăng cân nhanh, béo phì 3.2.4 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt phụ nữ thời kỳ thai nghén 3.2.5 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố luyện tập thể thao (chạy, quần vợt) 3.2.6 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố dị tật móng 3.2.7 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt yếu tố dị tật bàn chân, ngón chân 3.2.8 Mối liên quan bệnh móng chọc thịt số yếu tố khác 3.3 Hiệu điều trị 3.3.1 Một số đặc điểm chung nhóm bệnh nhân điều trị 44 3.3.2 Hiệu điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd Bảng 3.7 Theo dõi diễn biến sau điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd Ngày Triệu chứng tái khám Thời gian theo dõi Sau 10 Sau Sau ngày tháng n TL% tháng Đau sau PT Tụ máu sau PT Nhiễm trùng sau PT Sẹo mổ xấu Chồi móng sau PT Hình dạng móng sau PT Tái phát sau PT Các biểu khác Bảng 3.8 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật bệnh móng chọc thịt theo kỹ thuật Winograd Kết Tốt Khá Trung bình Kém Tổng Số bệnh nhân Tỷ lệ % 45 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN Bàn luận dựa theo mục tiêu nghiên cứu về: + Nhận xét, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố liên quan đến bệnh móng chọc thịt bệnh viện Da liễu trung ương + Đánh giá hiệu điều trị bệnh móng chọc thịt phẫu thuật theo kỹ thuật Winograd 46 DỰ KIẾN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận kiến nghị dựa kết xử lý số liệu thu được, bám sát mục tiêu nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Baran R., Dawber R.P.R., Haneke R., et al (2003), A Text Atlas of Nail, Disorders Techniques in Investigation and Diagnosis, Oxford, UK, Taylor & Francis, 3rd edition, pp 1-7 Gupta S., Sahoo B., Kumar B., (2001) “Treating ingrown toenails by nail splinting with a flexible tube: an Indian experience”, Journal Dermatol 28(9), pp 485-489 Haneke E., (2012) “Controversies in the Treatment of Ingrown Nails”, Dermatology Research and Practice, ID 783924, pp.12 Khunger N., Kandhari R., (2012), “Ingrown toenails”, Indian Journal Dermatol Venereol Leprol 78(3), 279-289 Rauch C., Cherkaoui M R., (2014) “Physics of nail conditions: why ingrown nails always happen in the big toes?”, Physical Biology, 11(6) Phạm Phan Dịch (2004), “Các phận phụ thuộc da - móng”, Mơ học, Đại học Y Hà Nội, tr 358-359 Nguyễn Sỹ Hóa, Phạm Cao Kiêm (2007), “ Đánh giá hiệu điều trị móng chọc thịt laser CO2”, Tạp chí Da liễu học Việt Nam (9), tr Bryant A., Knox A., (2015), “Ingrown toenails, the role of the GP”, Australian Family Physician, (44)3, pp 102-105 Fernández C A., Jiménez M P., Jiménez C M., (2015), Relationship between the presence of abnormal hallux interphalangeal angle and risk of ingrown hallux nail: a case control study, BMC Musculoskelet Disord doi: 10.1186/s12891-015-0749-1 10 Forslind B., Lindberg M., (2003), “The Structure and Properties of Nails and Periungual Tissues” Journal Skin, hair and nail Structure and function, pp 377-426 11 İnce B., Dadac M., Bilgen F., et al (2015), “Comparison between knot and Winograd techniques on ingrown nail treatment”, Acta Orthop Traumatol Turc, 49(5) pp 539–543 12 Dhaked D., (2013), Applied anatomy and physiology of nail,Health & Medicine, Lifestyle, Technology, pp – 58 13 Herold N., Houshian S., Nielsen R., (2001), “A prospective comparison of wedge matrix resection with nail matrix phenolization for the treatment of ingrown toenail”, Journal Foot Ankle Sur, 40(6), pp 390 -395 14 Trần Lan Anh (2014), “Cấu trúc móng”, Bệnh học Da liễu, Đại học Y Hà Nội, tr.19-20 15 Antonella Tosti & Blanca Maria Piraccini, (2015) “Biology of nails and nail disorders” Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine 8th PP 1009-1010 16 Joel J Heidelbaugh MD and Hobart, MD, “Management of the Ingrown Toenail”, Am Fam Physician University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 2009 Feb 15; 79: 303-308 17 S Mitchel; CR Jackson, and D Wilson – Storey ( 2011 ), “Surgical treatment of ingrown toenails in children: what is best practice?” Volume: 93 Issue March, pp 99-102 18 Xiaoqiang Zhu, Hengming Shi, LuZhang, and Yan Gu, (2012) “Lateral fold and partial nail bed excision for the treatment of recurrent ingrown toenails” Int J Clin Exp Med, 2012; (3): pp 257-261 19 Ozawa T., Nose K., Harada T., et al (2005), “Partial matricectomy with a co2 laser for ingrown toenail after nail matrix staining”, Dermatol Surg 31(3), pp 302-305 20 Thomas Z., (2002), “Ingrown toenail removal”, Am- Fam- Physician, 65(12), pp 2547 – 2552 21 Zaraa I., Dorbani I., Hawilo A., et al (2013), “Segmental phenolization for the treatment of Ingrown toenails: technique report, follow up of 146 patients, and review of the literature”, Dermatology Online Journal 19 (6) 22 Tsunoda M., Tsunoda K., (2014) “Patient-Controlled Taping for the Treatment of Ingrown Toenails”, Annals of Family Medecine (12)6 23 Terzi E., Guvenc U., Türsen B., et al (2015), “The effectiveness of matrix cauterization with trichloroacetic acid in the treatment of ingrown toenails, Indian Dermatol Online Journal 6(1) pp 4-8 24 Seyfettinoğlu F., Sünneli Ö., Dülgeroğlu A., et al (2012) “A case of ingrown toenail accompanied by extreme soft tissue hypertrophy to the extent of invisible nail”, Acta Orthop Traumatol Turc, 46(5), pp 407-410 Phụ lục BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Đề tài: “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan, đánh giá hiệu điều trị bệnh móng chọc thịt phương pháp phẫu thuật” Khoa phẫu thuật – TM - PHCN - Bệnh viện Da liễu Trung ương Số lưu trữ: …số ID .…………… A HÀNH CHÍNH Họ tên: tuổi: Dân tộc: Giới tính Giới Nam M S Giới MS Nữ M S Nghề nghiệp MS Nghề nghiệp Nghề nghiệp Làm ruộng Hành chính, nghiệp Học sinh, sinh viên Nội trợ Bộ đội, công an Hưu trí, già Luyện tập thể dục, thể thao Khác Địa chỉ: Ngày vào viện: Ngày viện Điện thoại: Email: B NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Lý vào viện Bệnh sử 2.1 Các yếu tố nguy Các yếu tố nguy Cắt móng khơng cách Đi giầy chật, hẹp, đế cao MS Do luyện tập thể thao Dị tật móng MS Tăng cân nhanh Các dị tật bàn/ngón chân Mang thai Khác 2.2 Thời gian mắc bệnh: tháng ( năm ) Tiền sử: Tiền sử MS Đái tháo đường Bệnh nấm móng Bệnh khác Khám lâm sàng 4.1 Khám toàn thân: Chiều cao ( m ); cân nặng ( kg ) Chỉ số BMI Thừa cân (béo phì) Bình thường 4.2 Triệu chứng Triệu chứng Đau lại ( đè ép ) Đau liên tục MS 4.3 Khám phận: diễn biến triệu chứng Triệu chứng Số cạnh móng bị tổn thương Ngón chân bị tổn thương Dầy sừng rãnh móng Sưng nề bờ móng Viêm mơ quanh móng Thương tổn rỉ dịch Thương tổn hóa mủ Thương tổn đóng vẩy tiết Phì đại bờ móng Phì đại biểu bì móng U hạt nhiễm khuẩn 01 móng 02 móng Ngón Ngón khác Chân phải Chân trái (T) (P) 4 10 11 12 13 10 11 12 13 Sưng nề, viêm tấy lan tỏa Teo móng Nấm móng Biểu khác 14 15 16 17 14 15 16 17 C NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Chụp X quang đánh giá hình ảnh u xương, viêm tủy xương Xét nghiệm tìm nấm thương tổn móng D CHẨN ĐỐN : Theo độ nặng lâm sàng Giai đoạn Chẩn đoán giai đoạn MS Sưng nề, tấy đỏ nhẹ, đau đè ép Tấy đỏ đáng kể, sưng nề, nhiễm trùng chỗ lan tỏa Hình ảnh mơ hạt phì đại bờ bên móng Sưng nề, tấy đỏ, viêm nhiễm lan tỏa E ĐIỀU TRỊ Phẫu thuật Các biện pháp can thiệp Số cạnh móng phải phẫu thuật Số ngón chân phải phẫu thuật >4 Phải Trái >2 8 9 Cắt bỏ phần móng gốc móng Cắt bỏ phần mềm cạnh móng Cắt bỏ phần mềm đầu ngón Hướng dẫn tự chăm sóc móng khơng phẫu thuật, đệm gạc rìa móng: Kháng sinh tồn thân: Nhóm: Liều: Thời gian: F THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ Triệu chứng Ngày tái khám Thời gian theo dõi Sau 10 Sau Sau ngày tháng Mã số tháng Đau sau PT Tụ máu sau PT Nhiễm trùng vết mổ Sẹo mổ xấu Hình dạng móng sau PT Chồi móng sau PT Tái phát sau PT Các biểu khác Ngày Trưởng khoa phẫu thuật tháng năm 201 Người làm bệnh án ... pháp phẫu thuật Vì thế, đề tài nhận xét: Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu điều trị bệnh móng chọc thịt phẫu thuật thực nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng yếu tố liên quan bệnh... 3.1.7 Đặc điểm lâm sàng 40 3.2 Các yếu tố liên quan đến tình trạng móng chọc thịt 41 3.2.1 Mối liên quan móng chọc thịt Cắt móng khơng cách 41 3.2.2 Mối liên quan móng chọc thịt yếu tố. ..BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG HUY VĨNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT Chuyên ngành: Da liễu Mã số: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm lâm SÀNG, các yếu tố LIÊN QUAN và HIỆU QUẢ điều TRỊ BỆNHMÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT , ĐẶC điểm lâm SÀNG, các yếu tố LIÊN QUAN và HIỆU QUẢ điều TRỊ BỆNHMÓNG CHỌC THỊT BẰNG PHẪU THUẬT