TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN KHOA tâm lý GIÁO dục học, TRƯỜNG đại học sư PHẠM hà nội

97 76 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 22:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC - NGUYỄN THANH TÂM TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tâm lý học Hà Nội, 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC - NGUYỄN THANH TÂM TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tâm lý học Người hướng dẫn : PGS.TS Hoàng Thanh Thúy Hà Nội, 2019 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía thày cô em học sinh Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Thanh Thúy, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình dạy giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy, Cơ khoa Tâm lí – Giáo dục học trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình bảo, giúp đỡ em trình học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa Tôi xin gửi lời cảm ơn 180 bạn sinh viên hợp tác, giúp đỡ thời gian làm khóa luận Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Khóa luận em cố gắng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giáo đóng góp ý kiến để khóa luận em hoàn thiện hơn! Em xin chân thành cảm ơn! Người viết Nguyễn Thanh Tâm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐH Đại học ĐHSP HN Đại học Sư phạm Hà Nội GV Giảng viên SDT Self – Determination Theory SL Số lượng SV Sinh viên DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG BIỂU MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ năm 2000 đến nay, cơng nghệ số phát triển nhanh chóng, Internet trở nên phổ biến công cụ thiết yếu khắp nơi giới Lượng thông tin sản xuất ngày nhiều với cởi mở Internet, người truy cập chạm đến nhiều nguồn thông tin, tài liệu khía cạnh ngơn ngữ Chính lẽ đó, kiến thức, thơng tin trở nên lỗi thời cách nhanh chóng Xét đến cách mạng cơng nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo lên ngơi áp dụng hầu hết lĩnh vực, nguồn nhân lực cũ gánh nặng quốc gia Tuy nhiên, cách tích cực học tập, trau dồi, khơng ngừng đổi mới, tiếp cận hướng phù hợp, tận dụng triệt để thông tin chuyển đổi xu hướng hợp lý, người hồn tồn thích ứng nâng cao đời sống thân toàn xã hội Với mục tiêu giáo dục dân chủ, xa giáo dục khai phóng; lấy người học làm trung tâm người học tiếp cận tri thức mong muốn, tính tích cực học tập người học trở thành tất yếu trọng phát huy dạy học Bước sang bậc học cao – Đại học, Cao Đẳng, hoạt động học tập sinh viên có nhiều thay đổi Đầu tiên, SV tiếp cận phương pháp học tập mới: hoạt động học tập theo hướng tự học chủ đạo, tập gồm tiểu luận, tập lớn, thuyết trình, làm việc nhóm… Điều đòi hỏi sinh viên phải có sản phẩm hoạt động tri thức mang tính học thuật Thứ hai, thái độ học tập sinh viên có tính tự giác cao, tích cực chủ động trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức Động học tập mang tính thực gắn với nhu cầu xu hướng nghề nghiệp tương lai Sinh viên chủ thể lựa chọn trường, ngành học, môn học, việc làm… Tuy nhiên, đặc điểm hoạt động học tập sinh viên xuất phân hóa Một số sinh viên học thụ động không hứng thú với ngành học cảm thấy mệt mỏi vô nghĩa Đại học Điều phù hợp với nghiên cứu vai trò hứng thú ảnh hưởng việc đạt thành tích cao Đối với sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, tính tích cực học tập quan trọng do: Thứ nhất, khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa nghiệp vụ, đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành giảng viên đào tạo cho giáo viên tương lai nghiệp vụ sư phạm, lý luận giáo dục, phương pháp giảng dạy; chuyên viên tâm lý học trường học trợ giúp tham vấn, tư vấn, phòng ngừa cho học sinh, giáo viên, phụ huynh Điều đó, đòi hỏi sinh viên cần trang bị đầy đủ thường xuyên cập nhật thay đổi tâm sinh lý người học nghệ thuật sư phạm, phương pháp giáo dục Với tính tích cực học tập, SV khoa Tâm lý – Giáo dục học chủ động tiếp cận cập nhật nhiều nguồn thông tin: vấn đề xã hội cộm cần nghiên cứu; công cụ đo lường, chẩn đoán; nghiên cứu khoa học; phát mới… nhằm nâng cao kiến thức cho thân khả ứng dụng khoa học vào chuyên môn Tuy nhiên, xét đến thời điểm tại, tài liệu Tâm lý – Giáo dục hầu hết theo hướng Liên Xô cũ, gắn Tâm lý – Giáo dục học với quan điểm triết học chủ nghĩa Mác – Lê nin, chưa bắt kịp xu áp dụng toàn diện Hơn nữa, Tâm lý – Giáo dục ngành khoa học ln cần đổi vai trò đời sống người Với mục đích trên, tơi lựa chọn đề tài: “Tính tích cực học tập sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội” để tiến hành nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng tính tích cực học tập sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa luận đề xuất số biện pháp tác động theo hướng Tâm lý học Tâm lý học Giáo dục nhằm phát huy tính tích cực học tập sinh viên Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu • • Khách thể nghiên cứu: 180 sinh viên khoa TL-GDH, trường ĐHSPHN Đối tượng nghiên cứu: Mức độ, biểu yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập sinh viên Giả thuyết khoa học Hiện nay, sinh viên khoa TL – GDH trường ĐHSP Hà Nội có tính tích cực học tập Tuy nhiên mức độ tính tích cực chưa cao Có nhiều yếu tố tác động đến tính tích cực học tập sinh viên Nếu đề xuất biện pháp tác động đến nhận thức sinh viên, tạo hội trải nghiệm, chia sẻ hợp tác góp phần nâng cao tính tích cực học tập sinh viên khoa TL – GDH trường ĐHSP Hà Nội Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu như: tính • tích cực; tính tích cực học tập; tính tích cực học tập sinh viên; biểu hiện, mức độ yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập; đặc điểm tâm sinh lý SV khoa TL-GDH, trường ĐHSPHN làm sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu Khảo sát đánh giá thực trạng tính tích cực học tập SV khoa TL – GDH, • trường ĐHSPHN Giới hạn phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhận thức, biểu yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập sinh viên khoa TL –GDH trường ĐHSP Hà Nội theo lý thuyết SDT (Deci & Ryan, 1985, 1991; Ryan & Deci, 2000a, 2002) Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu lý luận tổ hợp phương pháp nhận thức khoa học đường suy luận dựa tài liệu lý luận 7.1.1 Mục đích nghiên cứu: Xây dựng sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu Dùng để viết tổng quan vấn đề nghiên cứu (viết lịch sử vấn đề nghiên cứu) Xây dựng khái niệm công cụ, khái niệm đề tài nghiên cứu 7.1.2 Cách thức tiến hành: Thu thập thông tin để hệ thống sở lý luận có liên quan đến nghiên cứu (tính tích cực; tính tích cực học tập; tính tích cực học tập sinh viên; đặc điểm tâm sinh lý SV khoa TL-GDH, trường ĐHSPHN) 7.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp điều tra bảng hỏi phương pháp sử dụng phiếu trung cầu ý kiến với hệ thống câu hỏi soạn sẵn nhằm thu thập thông tin cần thiết tượng tâm lý nghiên cứu 7.2.1 Mục đích nghiên cứu: Đây phương pháp sử dụng đề tài Tìm hiểu thực trạng tính tích cực học tập SV khoa TL-GDH, trường ĐHSPHN Những số liệu thu sở để trình bày kết nghiên cứu, từ đưa số đề xuất nhằm nâng cao tính tích cực học tập SV khoa TL-GDH 7.2.2 Cách thức tiến hành: Xây dựng phiếu hỏi gồm câu hỏi đóng, mở, tự luận, cường độ Các câu hỏi tập trung khai thác biểu hiện, mức độ yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập sinh viên Từ đó, đưa khái quát thực trạng tính tích cực học tập SV khoa TL-GDH 7.3 Phương pháp vấn sâu Phương pháp vấn sâu phương pháp trò chuyện, đặt câu hỏi trực tiếp nhằm thu lại thông tin chi tiết, làm rõ tượng tâm lý nghiên cứu 10 • Chú trọng quan tâm đến nhu cầu hỗ trợ SV mặt lực, cảm xúc tự chủ Kích thích tính chủ động SV cách cho SV nhiều lựa chọn, đa • dạng hoạt động lớp Phát huy tính tích cực học tập SV cách lắng nghe ý kiến, thắc • mắc phản hồi có tính xây dựng Đối với SV Khoa Tâm lý – Giáo dục học Xác định rõ động học tập thân trình học với mơn • học Có thái độ động đắn với nghề nghiệp chọn Chủ động tìm hiểu, học tập kiến thức, kỹ từ nhiều nguồn khác • ngồi kiến thức giảng viên đề cập lớp Vận dụng kiến thức học vào sống thân 2.3 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu nước Trần Lan Anh (2009), Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập SV đại học, LV Thạc sĩ Tâm lí học Nguyễn Ngọc Anh (2014), Định hướng sư phạm sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Khánh Bằng (1995), Nội dung dạy học với vấn đề tổ chức trình dạy học PTTH (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1993 – 1996 cho giáo viên PTTH), Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ giáo viên Đổ Thị Coỏng (2004): Nghiên cứu TTC học tập mơn tâm lí học SV Đại học Sư phạm Hải Phòng,LA TS Tâm lí học Phạm Minh Hạc (1996), Tuyển tập J.Piaget, NXB Giáo dục Hà Nội Dương Thị Diệu Hoa, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Kế Hào, Phan Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc (2015) Giáo trình Tâm lí học phát triển Nhà xuất Đại học Sư phạm BS Trần Bá Hồnh, Phó Đức Hòa (2003): Áp dụng dạy học tích cực mơn tâm lý giáo dục học: Tài liệu dùng cho giảng viên sư phạm môn tâm lý giáo dục học, NXB ĐH SPHN Đặng Vũ Hoạt (2008): Bài giảng chun đề tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Giáo trình xêmina lí luận dạy học, Trường ĐHSPHN, lưu hành nội Lê Văn Hồng (chủ biên) (1998), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư 10 phạm, Nhà xuất giáo dục Hà Nội Đào Hương Lan (2000): Nghiên cứu tự đánh giá thái độ học tập mơn 11 tốn SV Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Luận án TS Tâm lí Nguyễn Thu Hường (2005), Đại học Sư phạm Hà Nội, Tìm hiểu TTC học tập SV môn học, Đề tài NCKH đạt giải SV Nghiên 12 cứu khoa học cấp Bộ Nguyễn Hữu Long (1995), “Công nghệ dạy học – Định nghĩa mơ hình 13 tổng qt”, Tạp chí ĐH GDCN (số 8) Phan Trọng Luận (1975), “Về khái niệm học sinh làm trung tâm”, Tạp chí TT Khoa học giáo dục (số 48) 84 14 Nguyễn Thạc (chủ biên)1992, Tâm lý học sư phạm đại học, Nhà xuất 15 giáo dục Hà Nội Nguyễn Quý Thanh (2007), Nhận thức, thái độvà thực hành SV với 16 phương pháp học tích cực”, Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN Nguyễn Xuân Thức (2005), “Bàn khái niệm tính tích cực Tâm lý 17 học”, Tạp chí Tâm lý học, Số 01, tr 64 - 67 Nguyễn Thị Tình (2009), “Một số biểu tính tích cực giảng dạy 18 giảng viên trường đại học”, Tạp chí Tâm lý học, Số 2, tr.31 - 37 Nguyễn Cảnh Toàn (1998), “Soạn dạy lớp theo tinh thần dẫn dắt 19 học sinh sáng tạo, tự dành lấy kiến thức”, Tạp chí NCGD (số 1) Phạm Văn Tn (2011), Tìm hiểu tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương sinh viên hệ đại học trường Đại học Trà Vinh, LV Thạc sĩ 20 Tâm lý học Phan Thị Diệu Vân (1964), Làm cho học sinh tích cực , chủ động độc 21 lập, sáng tạo lên lớp, Nội san tâm lý giáo dục, ĐHSP Hà Nội Phạm Viết Vượng (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội B Tài liệu nước ngồi 22 Aristova.L(1986), Tính tích cực học tập học sinh, Nhà xuất 23 Giáo dục Black, A.E and Deci, E.L (2000) ´The Effects of Instructors' Autonomy Support and Students' Autonomous Motivation on Learning Organic Chemistry: A Self-Determination Theory Perspective´ Science Education 24 84, p 740-756 Deci, E.L., Koestner, R and Ryan, R.M (2001) ´Extrinsic rewards and intrinsic motivation in education: Reconsidered once again´ Review of 25 Educational Research 71(1), p 1-27 Deci, E.L and Ryan, R.M (1985) ´Intrinsic Motivation and Self- 26 Determination in Human Behavior´ Plenum Press, New York Hetty Hofman, Pamela Wright, Lê Thu Hồ Nguyễn Hữu Cát biên dịch, (2005) Học tích cực - Bước để tăng cường giáo dục y khoa 85 Việt Nam, Dự án Việt Nam – Hà Lan: “Tăng cường giảng dạy hướng 27 cộng đồng tám trường đại học Y Việt Nam” Jeno, L M (2015) Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective International Journal of Technology 28 and Inclusive Education (IJTIE), Special Issue Volume 2, Issue Kharlamôp (1979), Phát huy tính tích cực học tập học sinh 29 30 nào, NXBGD Lêonchev.A.N (1998), Hoạt động, ý thức, nhân cách, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lucas M Jeno, (2015) ‘Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective’ International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE), Special Issue 31 Volume 2, Issue Ntoumanis, N., (2005) ´A Prospective Study of Participation in Optional School Physical Education Using a Self-Determination Theory 32 Framework´ Journal of Educational Psychology 97(3), p 444-453 Ơkơn.V (1987), Những sở việc dạy học nêu vấn đề, Nhà xuất 33 giáo dục, Hà Nội Próspero, M.s and Vohra-Gupta, S (2007) ´First Generation College Students: 34 35 Motivation, Integration, and Academic Achievement´ Community College Journal of Research and Practice 31(12), p 963-975 Robert Fisher (2003), Dạy trẻ học, Dự án Việt Bỉ Ryan, R.M and Deci, E.L (2000) ´Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions´ Contemporary Educational 36 Psychology, 25(1), p 54-67 Ryan, R.M and Deci, E.L (2002) ´An Overview of Self-Determination Theory: An Organismic-Dialectical Perspective´, in Handbook of SelfDetermination Research, E.L Deci and Ryan, R.M Editors., The 37 University of Rochester Press: New York p 3-36 Ryan, R.M and Weinstein, N (2009) ´Undermining quality teaching and learning A self determination theory perspective on high-stake testing´ Theory and Research in Education 7(2), p 224-233 86 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào bạn, Bước sang bậc Đại học, hoạt động học tập sinh viên có nhiều thay đổi Động học tập mang tính thực gắn với nhu cầu xu hướng nghề nghiệp tương lai Đối với Khoa Tâm lý – Giáo dục học, nơi đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành giảng viên đào tạo cho giáo viên tương lai nghiệp vụ sư phạm, lý luận giáo dục, phương pháp giảng dạy; chuyên viên tâm lý học trường học trợ giúp tham vấn, tư vấn, phòng ngừa cho học sinh, giáo viên, phụ huynh, tính tích cực học tập trở thành tất yếu trọng phát huy dạy học.Vì thực đề tài nghiên cứu “Tính tích cực học tập sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội” Câu trả lời bạn tài liệu vô quý giá để thực đề tài này, mong bạn hợp tác trả lời thật với thân theo hướng dẫn cụ thể ghi câu Những thông tin bạn cung cấp phiếu nhằm mục đích nghiên cứu, đảm bảo không tiết lộ cho thầy, cô hay nhà trường Chân thành cảm ơn bạn! Phần 1: Thông tin cá nhân: Họ tên (Khơng bắt buộc) :………………………………………………………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Khác Khóa:………………… Phần 2: Câu hỏi: Bạn cho biết mức độ đồng tình bạn với mệnh đề theo mức độ ? (1 – Rất khơng đồng tình, – Rất đồng tình): Ở lớp: Về mặt hỗ trợ cá nhân Tôi cảm thấy giảng viên cho quyền lựa chọn Tôi cảm thấy giảng viên hiểu chúng tơi Tơi cởi mở chia sẻ với giảng viên học Giảng viên tin tưởng vào lực học tập Tôi cảm thấy giảng viên chấp nhận Giảng viên đảm bảo chúng tơi hiểu mục đích nhiệm vụ học tập Giảng viên động viên phát biểu ý kiến Tôi cảm thấy tin tưởng giảng viên Giảng viên giải đáp kỹ lưỡng câu hỏi chúng tơi Giảng viên có phản hồi tích cực trước cảm xúc Tôi cảm thấy giảng viên quan tâm đến Tôi cảm thấy không thích cách giảng viên nói chuyện với chúng tơi Giảng viên cố gắng hiểu quan điểm sinh viên trước gợi ý cách làm/tiến hành Tôi cảm thấy chia sẻ cảm xúc cho giảng viên Giảng viên lắng nghe cách dự định thực công việc Về mặt hỗ trợ lực 7 Giảng viên giúp phát huy thân Giảng viên cho cảm giác học tốt tiết học Tơi cảm thấy giảng viên thích chúng tơi đạt kết cao Giảng viên cho chúng tơi cảm giác chúng tơi có lực để hoạt động, học tập lớp Về mặt hỗ trợ cảm xúc Giảng viên ủng hộ chúng tơi Giảng viên khuyến khích chúng tơi thực hành Giảng viên tơn trọng chúng tơi Giảng viên thích dạy Tôi cảm thấy giảng viên thân thiện với chúng tơi Tự thân Tơi định hoạt động muốn thực hành Tôi có tiếng nói việc lựa chọn kiến thức, kỹ muốn thực hành Tôi cảm thấy học tơi muốn học Tơi phải ép thân thực hoạt động Tôi cảm thấy tự chủ hành động Tơi có vài lựa chọn việc muốn làm Năng lực 7 Tôi nghĩ học tất mơn học Tơi hài lòng với kết học tập Sau theo học thời gian, cảm thấy việc học diễn sn sẻ Tơi có lực để học tập Tôi không học tốt cho Cảm giác thuộc Trong giao tiếp với bạn lớp, cảm thấy: Được ủng hộ Được hiểu Được lắng nghe Có giá trị An tồn Tơi theo học khoa: Động lực nội 7 việc học vui tơi thích học kiến thức mơn học thú vị thích thú mà tơi cảm thấy học kiến thức, kỹ Mục tiêu học tập tơi muốn học kĩ năng, kiến thức Tâm lý học việc học tốt Tâm lý học quan trọng với tơi tơi muốn cải thiện kiến thức ngành Tâm lý tơi học kiến thức mà tơi sử dụng lĩnh vực khác sống Hình ảnh xã hội 7 tơi muốn giáo viên nghĩ tơi sinh viên giỏi cảm thấy tệ thân khơng học tơi muốn bạn nghĩ tơi người học giỏi tơi thấy không thoải mái với việc không học 10 Nguyên nhân khách quan tơi gặp rắc rối tơi khơng học điều tơi phải làm khơng, giáo viên trách phạt tơi quy định 11 Khơng có động lực (tôi theo học) tơi khơng hiểu phải học mơn học tơi cảm thấy thật lãng phí thời gian phải học môn học tơi khơng hiểu tơi thu từ mơn học 12 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực Bạn cho biết mức độ đồng tình bạn với mệnh đề theo mức độ ? (1-Khơng bao giờ; 5-Tồn thời gian) Ở lớp, tơi cảm thấy: Vui vẻ Tức giận Khơng vui Hài lòng Thích thú Lo lắng Thoải mái Tự hào Có lỗi Mức độ tập trung Đối với mục đây, bạn đánh dấu mức độ thường xuyên bạn cảm thấy lớp học (Từ 1-Không bao giờ; 5-Luôn luôn) 13 Tôi thực tập trung lớp học Tôi gặp khó khăn việc tập trung lớp học Tôi ý lớp học Tôi thực tập trung tham gia hoạt động tiết học Tôi dễ bị phân tâm tham gia Tôi suy nghĩ cẩn thận kỹ năng, nhiệm vụ hoạt động học tập Tham gia môn học Đối với mục đây, bạn đánh dấu mức độ thường xuyên bạn thực môn chuyên ngành (Từ 1-Không bao giờ; 5-Luôn luôn) 14 Chuẩn bị bài: Lập kế hoạch học tập thực nghiêm túc kế hoạch Hệ thống hóa tri thức sơ đồ, tóm tắt, lập bảng… Gắn việc học tập lý thuyết với việc vận dụng liên hệ thực tế Xác định chỗ quan trọng để sâu tìm hiểu, mở rộng Cố gắng lấy thêm ví dụ cho nội dung cụ thể Thiết lập mối quan hệ kiến thức TLH đại cương với kiến thức môn học có liên quan chương trình học Hồn thành đầy đủ tập, nhiệm vụ GV giao Làm thêm tập giảng viên không yêu cầu Đọc hết tài liệu GV giới thiệu Nghiên cứu học trước lên lớp Tìm đọc sách, báo Tâm lý học thư viện Sưu tầm tham khảo Tâm lý học mạng Internet Ôn tập, củng cố kiến thức Lập nhóm để thảo luận vấn đề học Thường nêu câu hỏi tự trả lời Trên lớp: Chú ý nghe giảng ghi chép đầy đủ Tích cực suy nghĩ, hăng hát phát biểu xây dựng Tích cực tham gia hoạt động thảo luận nhóm Trao đổi, nêu thắc mắc với bạn bè thầy cô học Sáng tạo học tập, diễn đạt theo cách hiểu Hồn thành tập, nhiệm vụ lớp Ghi nhớ tốt nội dung bản, quan trọng lớp Có tâm, ý chí vượt qua khó khăn học tập Rút kinh nghiệm để học tập tốt Ngoài học: Xem phim tâm lý xã hội Đọc truyện tâm lý xã hội Sưu tầm ví dụ minh họa TLH qua sách, báo Tham dự câu lạc có liên quan đến tâm lý Mua sách báo TLH Theo dõi chương trình tư vấn tâm lý đài tivi XÁC NHẬN KHÓA LUẬN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Nội dung 1: Bổ sung mục Cấu trúc khóa luận phần Mở đầu Nội dung 2: Thay đổi tên mục 3.1.4 thành Đánh giá chung tính tích cực học tập sinh viên biểu thông qua mặt: Nhận thức – Thái độ - Hành vi Sinh viên ( Ký ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn ( Ký ghi rõ họ tên) ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC - NGUYỄN THANH TÂM TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHÓA... Tính tích cực 1.2.2 Hoạt động học tập 1.2.3 Tính tích cực học tập 1.2.4 Khái niệm sinh viên 1.2.5 Tính tích cực học tập sinh viên 1.3 Tính tích cực học tập sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục học. .. học tập sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa luận đề xuất số biện pháp tác động theo hướng Tâm lý học Tâm lý học Giáo dục nhằm phát huy tính tích cực học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN KHOA tâm lý GIÁO dục học, TRƯỜNG đại học sư PHẠM hà nội , TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN KHOA tâm lý GIÁO dục học, TRƯỜNG đại học sư PHẠM hà nội , Cấu trúc khóa luận, CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC, THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI, TÀI LIỆU THAM KHẢO, B. Tài liệu nước ngoài

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn