NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG và tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN ở TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI

122 72 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -o0o - HỌC VIÊN: HOÀNG THỊ ANH ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO VI KHUẨN Ở TRẺ DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TW NĂM 2019 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Ở TRẺ NHIỄM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Ở TRẺ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 Chuyên ngành: Nhi Khoa Mã số:8720106 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC GIẢNG VIÊN hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thu Hiền TS Phùng Thị Bích Thủy Hà Nội, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Ở TRẺ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 Chuyên ngành: Nhi Khoa Mã số: 8720106 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thu Hiền TS Phùng Thị Bích Thủy Hà Nội, 2019 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN I1 Tổng quanĐặc điểm viêm phổi cộng đồng vi khuẩn trẻ em1 1.1 Bệnh viêm phổi 1.1 Định nghĩa viêm phổi cộng đồng 1.1.2.3 Tình hình dịch tễ nước nước 1.2và 922000 trẻ chết viêm phổi lứa tuổi Bảng 1: Tỷ lệ mắc VPCĐ hàng năm trẻ < tuổi theo khu vực giới (WHO) Như nước phát triển có tỷ lệ mắc cao gấp lần nước phát triển Nếu chọn 15 nước có tỷ lệ mắc viêm phổi hàng năm cao đứng hàng đầu Ấn Độ, Trung Quốc Pakistan Việt Nam đứng thứ (Bảng 2) Ước tính tử vong viêm phổi trẻ em < tuổi giới 0,26 trẻ/1000 trẻ sơ sinh sống Như hàng năm có khoảng 1,8 triệu trẻ tử vong viêm phổi (không kể viêm phổi sơ sinh: Ước tính khoảng 300.000 trẻ sơ sinh viêm phổi tử vong hàng năm) Sau bảng thống kê 15 nước có tỷ lệ mắc tử vong viêm phổi cao (Bảng Bảng 3) Bảng 15 nước có số trẻ mắc viêm phổi cao 10 10 Bảng 15 nước có số trẻ tử vong viêm phổi cao 10 10 Ở Việt Nam theo thống kê sở y tế viêm phổi nguyên nhân hàng đầu mà trẻ em đến khám điều trị bệnh viện nguyên nhân tử vong hàng đầu số tử vong trẻ em 10 Theo số liệu báo cáo năm 2004 UNICEF WHO nước ta có khoảng 7,9 triệu trẻ < tuổi với tỷ lệ tử vong chung 23‰ năm có khoảng 38.000 trẻ tử vong viêm phổi chiếm 12% trường hợp Như năm có khoảng 4500 trẻ < tuổi tử vong viêm phổi 10 II3 Bảy tTác nhân vi khuẩn gây VPCĐviêm phổi 11 1.2.3.1 Nhóm vi khuẩn điển hình 11 3.1.1 Steptococus pneumoniae 11 2.2 Haemophilus Influenzae 12 1.2.3 Vi khuẩn Bordetella (Bordetella pertussis, B parapertussis) 14 1.2.* Đặc điểm miễn dịch 19 - Ho gà bệnh nhiễm trùng niêm mạc độc tố gây tổn thương niêm mạc toàn thân Mắc bệnh tự nhiên hay tiêm phòng tạo kháng thể đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào 20 - Vai trò miễn dịch thể dịch ho gà biết rõ Kháng thể IgA tiết ngăn cản vi khuẩn bám dính vào biểu mơ đường hơ hấp, IgG huyết có tác dụng miễn dịch chống nhiễm khuẩn - Vai trò miễn dịch tế bào bệnh ho gà chưa xác định đầy đủ Nhưng mắc bệnh tự nhiên hay tiêm phòng khơng tạo miễn dịch hoàn toàn hay miễn dịch suốt đời Như vậy, kháng thể kháng độc tố ho gà (PT) nồng độ cao, kết hợp với kháng thể kháng nhiều loại kháng nguyên B pertussis đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào đóng vai trò quan trọng phòng mắc bệnh ho gà, nồng độ kháng thể giảm nhanh xuống mức phòng bệnh sau năm mắc bệnh tự nhiên khả bảo vệ giảm xuống sau 3-5 năm tiêm phòng khơng đo kháng thể sau 12 năm Sự bùng phát dịch bệnh ho gà xảy người lớn tuổi, trại dưỡng lão, kể vùng có tỷ lệ tiêm phòng cao, học sinh, thiếu niên, người lớn tất quốc gia cộng đồng kinh tế xã hội khác cho thấy hậu việc hết thời gian hiệu lực kể từ tiêm phòng 20 3.2 Nhóm vi khuẩn khơng điển hình 20 4.3.2.1 Mycoplasma pneumoniae 20 5.3.2.2 Chlamydia pneumoniae 23 Legionella pneumophila 25 III5 Chẩn đoánTriệu chứng lâm sàng cận lâm sàng VPMPTCĐ trẻ em 1.3.5.1 Triệu chứngĐặc điểm lâm sàng 1.3.5.2 Triệu chứng cận lâm sàng 1.3.36 Chẩn đoán 47 3.4 Nguyên tắc điều trị viêm phổi vi khuẩn 7 CÁC NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY VỀ VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM: Nghiên cứu viêm phổi VK người lớn trẻ em nhiều tác giả quan tâm, kết nghiên cứu nước cho thấy loại VK thường xuyên cư trú đường hô hấp trẻ em là: S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus, M.catarrhalis, liên cầu nhóm A, số VK Gram âm Chính VK nguyên gây viêm phổi 7.1 Các nghiên cứu giới Nghiên cứu AyekoP trẻ em viêm phổi từ 2-59 tháng (2006), vi khuẩn gây viêm phổi chủ yếu là: S.pneumoniae (41%), H.influenzae (34%), S.aureus (5%) [Error: Reference source not found] Nghiên cứu BiCC cộng sự, số trẻ em tuổi Nairobi (Kenya) thấy nguyên viêm phổi S.pneumoniae (26%), S.aureus (3%), K.pneumoniae (1%) Nghiên cứu Carolyn M Kercsmar (2005) cộng cho thấy nguyên viêm phổi S.pneumoniae (37%), H.influenzae (9%), M.pneumoniae (7%), M.catarrhalis (4%) 7.2 Các nghiên cứu Việt Nam Nghiên cứu Đặng Đức Anh trẻ em viêm phổi tuổi nhập viện Thành Phố Hải Phòng (2008), xét nghiệm dịch tỵ hầu cho thấy S.pneumoniae 21%, H.influenzae 7,3%, M.catarrhalis 13,3% [Error: Reference source not found] Nghiên cứu Nguyễn Văn Bàng 100 bệnh nhi viêm phổi (2009) cho thấy kết xét nghiệm VK tỷ lệ dương tính S.pneumoniae 58,8%, H.influenzae 29,4%, P.aeruginosa 5,9%, M.pneumoniae 5,9% Nghiên cứu Hồ Sỹ Công trẻ bị viêm phổi Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai năm 2011 cho thấy H.influenzae 45,6%, S.pneumoniae 41,3%, M.catarrhalis 8,7% Nhiên cứu Phạm Thu Hiền trẻ bị viêm phổi khơng điển hình khoa hơ hấp bệnh viện nhi TW năm 2014 cho thấy M pneumoniae 26,3%; C pneumoniae L pneumophila phát với tỷ lệ thấp (3,7%; 1,8%) Nghiên cứu Phạm Văn Hòa bệnh viện Xanhpon năm 2017 vi khuẩn gây bệnh cao HI 38,6%, sau S pneumoniae 29,7% M catarrhalis 13,9% CHƯƠNG 32 11 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂMVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 13 2.4.2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 13 2.2.2.2.5 Cỡ mẫu: 13 2.2.3 Sơ đồ nghiên cứu 13 2.4.7.3 Các biến số nghiên cứu 17 2.2.5 Tiêu chuẩn đánh giá thông số nghiên cứu 19 Phương pháp realtime PCR đa mồi xác định tác nhân vi khuẩn bệnh nhân có viêm phổi 22 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHXử lý số số liệuSỐ LIỆU: 28 2.45 Đạo đức nghiên cứu 28 Việc tiến hành nghiên cứu có xin phép đồng ý Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương 28 CHƯƠNG 30 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 A Đặc điểm dịc tễ họcXác định tỷ lệ loại vi khuẩn phân lập 30 Căn nPhân bố loại vi khuẩn theo giới tính 30 3.1.2 Phân bố loại vi khuẩn theo nhóm tuổi 30 1.3 Phân bố loại vi khuẩn theo mùa 31 2B Đặc điểm lâm sàng 32 3.2.1 Triệu chứng theo nguyên vi khuẩn 32 2.2 Triệu chứng thực thể theo nguyên vi khuẩn 33 3C Đặc điểm cận lâm sàng 35 3.3.1 Liên quan bạch cầu kết phân lập vi khuẩn 35 3.2 Liên quan CRP kết phân lập vi khuẩn 35 3.3.3 Hình ảnh xX-quang tim phổi với loại vi khuẩn 36 3.4 Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ nhiễm vi khuẩn 36 3.4.1 Tiền sử sản khoa 37 3.4.2 Tiền sử nuôi dưỡng 37 C Các yếu tố liên quan đến tình trạng mắc bệnh VPMPTCĐ vi khuẩn 38 Liên quan gữa cân nặng lúc sinh tỉ lệ nhiễm 38 Liên quan gữa tiền sử sản khoa tỉ lệ nhiễm 38 Liên quan thời gian mắc bệnh trước đến viện với tỉ lệ nhiễm 38 Liên quan nhóm nhiễm vi khuẩn đơn với nhóm đồng nhiễm nhiều vi khuẩn 38 CHƯƠNG 45 39 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 39 DỰ KIẾN 40 KẾT LUẬN 41 DỰ KIẾN 42 CHƯƠNG 43 KHUYẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Germany 41 Senzilet LD, Halperin SA, Spika JS, etal Pertussis is a frequent cause of prolonged cough illness in adults and adolescents Clin Infect Dis 32, 1691-1697 26 Nguyễn Thị Vinh (2009), “Mycoplasma”, Vi khuẩn học, Nhà xuất bải giáo dục Việt Nam, tr 394 - 414 27 Nguyễn Thị Vinh (2009), “Chlamydia”, vVi khuẩn học, Nhà xuất giáo dục Viêt Nam, tr 494 - 516 28 Nguyễn Thị Vinh (2009), “Legionella”, vVi khuẩn học, Nhà xuất giáo dục Viêt Nam, tr 494 - 516 29 Phạm Văn Thắng, Nguyễn Chấn (1995), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân vi khuẩn gây viêm phế quản phổi trẻ suy dinh dưỡng nặng qua cấy dịch họng- phế quản”, kKỷ yếu cơng trình NCKH 30 Đào Minh Tuấn (2002), “Những thay đổi khí máu xét nghiệm sinh hố, huyết học bệnh nhân viêm phổi nặng vào khoa hô hấp bệnh viện Nhi năm 2002”, Tạp chí Y học thực hành 31 Nguyễn Tiến Dũng (1995), “Một số đặc điểm lâm sàng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ tuổi”, Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 32 WHO (2004), "Who/Unicefjoint statement:management of pneumonia in conmunity senttings" 33 Virkki R (2002), “Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children”, Thorax, 57:pp 438 - 41 34 Bộ y tế (2006), Tài liệu hướng dẫn kỹ lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tập 1, Hà nNội , tr – 35 Hồ Sỹ Công (2011), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi vi khuẩn trẻ em tuổi khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai”, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học 36 Huỳnh Văn Tường, Phan Hữu Nguyệt Diễm Trần Anh Tuấn (2012), "Đặc điểm lâm sàng vi sinh viêm phổi cộng đồng trẻ em từ tháng đến tuổi", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 16(Phụ số 1), tr 7680 37 Bộ Y Tế (2006,), "Đánh giá phân loại trẻ bệnh từ tháng đến tuổi, Tài liệu huấn luyện kỹ xử trí lồng ghép trẻ bệnh, Tập 2, Nhà xuất Y học." 38 WHO (2005), " "Cough or difficult breathing, Pocketbook of Hospital care for children", pp 73-78." Bộ y tế (2014), “ Hướng dẫn xử trí viêm phổi cộng đồng trẻ em “, Ban hành kèm định số 101/ QĐ – BYT ngày 09 tháng 01 năm 2014, Hà Nội Bộ y tế ( 2015), “ Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”, Ban hành kèm định số 708 / QĐ – BYT ngày 03 tháng 05 năm 2015, Hà Nội Đào Minh Tuấn (2002), “Những thay đổi khí máu xét nghiệm sinh hố, huyết học bệnh nhân viêm phổi nặng vào khoa hô hấp bệnh viện Nhi năm 2002”, Tạp chí Y học thực hành Đào Minh Tuấn cộng (5/2012-5/2013 ) “ nghiên cứu gần tác nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng trẻ em “, Tạp chí y học Việt Nam, pp 14-20 Hà Nội 5.Hồ Sỹ Công (2011), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi vi khuẩn trẻ em tuổi khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai”, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học viêm phổi cộng đồng nặng trẻ 2-59 “ Lê Thị Hồng Hanh ( 2013 ) , “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tính nhạy cảm với kháng sinh vi khuẩn viêm phổi thùy trẻ em “, Y học Việt Nam, Tháng 10 ( số 2/2013), pp53-59,pp Nguyễn Công Khanh, Bùi Văn Viên (2009), “Hội chứng thiếu máu”, Bài giảng nhi khoa tập NXB Y học, tr.88-102 Nguyễn Thị Vinh (2009), “Chlamydia”, vi khuẩn học, Nhà xuất giáo dục Viêt Nam, tr 494 - 516 10.Nguyễn Thị Vinh (2009), “Mycoplasma”, vi khuẩn học, Nhà xuất bải giáo dục Việt Nam, tr 394 - 414 11 Nguyễn Thị Vinh (2009), “Legionella”, vi khuẩn học, Nhà xuất bảngiáo dục Việt Nam, tr 414 – 417 12 Nguyễn Tiến Dũng (1995), “Một số đặc điểm lâm sàng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ tuổi”, Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 13 Nguyễn Thu Nhạn CS ( 2002), "Mơ hình bệnh tật trẻ em", 14 Phạm Hùng Vân (2009) PCR real-time PCR: Các vấn đề ứng dụng thường gặp Nhà xuất yhọc tr3-tr33 15 Phạm Thu Hiền cộng ( 7/2010-3/2012 ), “ nguyên gây viêm phổi trẻ em tuổi điều trị bệnh viện”, Tạp chí Nhi khoa, Khoa hơ hấp bệnh viện nhi TW 16.Phạm Văn Thắng, Nguyễn Chấn (1995), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân vi khuẩn gây viêm phế quản phổi trẻ suy dinh dưỡng nặng qua cấy dịch họng- phế quản”, kỷ yếu cơng trình NCKH 17 Quách Ngọc Ngân ( 2014 ), “ Đặc điểm lâm sành vi sinh viêm phổi cộng đồng trẻ từ tháng đến tuổi bv nhi đồng Cần Thơ “, Y học TP Hồ Chí Minh (1/2014 ), pp 294-300 18 “Tổng hội Y dược học Việt Nam, NXB Y học," tr tr 14-17 19 Trần Quỵ (2002), “Suy hơ hấp cấp tính trẻ em”, Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tr.151-169 20 Abel Abera Negash (2017) “Incidence of community acquired pneumonia in children aged 2-59 months of age in Uttar Pradesh and Bihar, India, in 2016: An indirect estimation.” 21.WHO (2004), "Who/Unicefjoint statement:management of pneumonia in conmunity senttings" 22.Rudan I, Tomaskovic L Boschi- pito C (2004), "Global estimate of the incidence of clinical pneumonia among children under five years of age", Bull Worrld Health Organ, tr Tr 82-89 23 Who (2014), "Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities, pp 4." 24.WHO (2016), "WHO/PNEUMONIA Fact sheet Updated September" 25.Virkki R (2002), “Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children”, Thorax, 57:pp 438 - 41 26.Harris M., Clark J., et al ( 2016 ), “ British thoracic society guidelines for the managament of community acquied pneumoniae in childen : update 2011” thorax, 66 suppl 2, pp.ill-23 27 Liu L., oza S., et al ( 2016 ), “ global, regional, and national causes of under -5 mortality in 2000- 15: an updated systematic analysis with implications for sustainable development goals”, lancet, 388 ( 10063), pp 3027-3035 28 Greenwood B (1999), “The epidemiology of pneumonia infection in the children in the developing word’’, Philos Trans Sci, 345(1384): pp.777-785 29 Yi Yi Yu ( 2016) “Epidemiological characteristics of nasopharyngeal Streptococcus pneumoniae strains among children with pneumonia in Chongqing, China.” 30 Stephanie Saiki-Macedo ( 2012) “ Identfication of viral and bacterial etiologic agents of the pertussis-like syndrome in children under 5 years old hospitalized” Trần9), “Đặc quản phổi”, Bài giảng Nhi khoa, Tập 1, Nhà xuất Y học Trần2), “Suy cấp tínở kiến thức Nhi khoa, Bệnh việ ộ Mã BN………… BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU VPMPTCĐ DO VI KHUẨN Ở TRẺ TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI I Hành Họ tên bệnh nhân: ………………………………………………………… Giới: □ Nam 10 □ Nữ Dân tộc:…………………… Ngày sinh: … /……./…… Ngày vào viện: ……/ …/…… Ngày viện:…… /…… /…… Địa : ……… Họ tên bố:…………………………… Nghề nghiệp :………………… Điện thoại:…………………… Họ tên mẹ:…………………………… Nghề nghiệp:………………… Điện thoại:……………………… Tiền sử Tiền sử sản khoa - Tình trạng sinh: □ Đẻ thường □ Forcep □ Đẻ phẫu thuật □ Giác hút □ Đẻ huy □ Khác - Tuổi thai:…… Tuần - Cân nặng sinh:……………grams - Con thứ mấy:…… Trong số……con Tiền sử bệnh tật - Bệnh bẩm sinh: □ Có □ Khơng Nếu có bệnh:………………………………………………………… - Các bệnh mắc: □ Ỉa chảy:……… lần □ viêm phổi:…… lần □ Khác: 11 □ Chưa bị bệnh Tiền sử dinh dưỡng - Trẻ bú mẹ: Nếu có: □ Có □ Khơng □ Hồn tồn: đến tháng thứ……… □ Khơng hồn tồn □ Khơng bú sữa mẹ Tiền sử tiêm chủng □ Lao □Hib □ Bại liệt □ Ho gà □ Sởi □ Bạch hầu □ Uốn ván □Không nhớ □ Khác:………… Tiền sử sử dụng kháng sinh - Thuốc:………………………………… ×……ngày - Thuốc:………………………………… ×……ngày - Thuốc:………………………………… ×……ngày Tiền sử gia đình - Có…… người gia đình - Có…… người hút thuốc - Diện tích nhà ở:……… m2 III Bệnh sử - Thời gian diễn biến bệnh:…………ngày - Bệnh trước vào viện Nhi:………….ngày - Điều trị trước vào viện: □ Có □ Khơng Nếu có: thời gian:… ngày, Thuốc………………… - Bệnh viện tuyến trước: □ Có □ Khơng Nếu có: Thời gian………ngày, thuốc:……………… 12 IV Triệu chứng vào viện Triệu chứng toàn thân - … /AVPU - Cân nặng:……………kg - Nhiệt độ: ……………oC - SPO2:…………… % - Mạch:……………l/p Triệu chứng hô hấp - Nhịp thở:……… l/p - Có…… người gia đình - Có…… người hút thuốc - Diện tích nhà ở:……… m2 III Bệnh sử - Thời gian diễn biến bệnh:…………ngày - Bệnh trước vào viện Nhi:………….ngày - Điều trị trước vào viện: □ Có □ Khơng Nếu có: thời gian:… ngày, Thuốc………………… - Bệnh viện tuyến trước: □ Có □ Khơng Nếu có: Thời gian………ngày, thuốc:……………… IV Triệu chứng vào viện Triệu chứng toàn thân - … /AVPU - Cân nặng:……………kg - Nhiệt độ: ……………oC - SPO2:…………… % - Mạch:……………l/p Triệu chứng hô hấp 13 - Nhịp thở:……… l/p - Co rút: □ Có □ Khơng - Tiếng thở bất thường □ Có Nếu có: □ Không □ Stridor □ Khác:……………………… - Kiểu thở bất thường : □ Có Nếu có: □ Khơng □ Kussmau □ Cheyne- Stock - Ho □ Có □ Khơng - Khò khè: □ Có □ Khơng - Ran ẩm: □ Có □ Khơng - Ran rít: □ Có □ Khơng Triệu chứng quan khác 3.1 Tim mạch - Nhịp tim:……………… ck/p, huyết áp: ……………/…………mmHg - Tiếng thổi:……………….ở vị trí:……………………………… - Siêu âm : photo đính kèm 3.2 Tiêu hóa Chướng bụng □ Có □ Khơng Nơn □ Có □ Khơng Tiêu chảy □ Có □ Khơng 4.Triệu chứng cận lâm sàng Ngà y Ngày vào viện Ngày ………… Ngày …………… WBC % Neu % Ly Hb PLT CRP 14 Ngày …………… □ Hình ảnh đám mờ □ Hình ảnh nốt mờ Xquang □ Hình ảnh dày thành phế quản □Tổn thương dạng kẽ □Rốn phổi tăng đậm □ Bóng tim to hay khơng Bất thường khác.:………………………………………………………………… Tổng số lần chụp XQ: Xét nghiệm tìm vi khuẩn - Cấy máu: □ Có làm □ Khơng, kết quả:□ Dương tính □ Âm tính Nếu dương tính kết quả:…………………………………… - Cấy dịch tỵ hầu: □ Có làm □ Khơng, kết quả:□ Dương tính □ Âm tính Nếu dương tính kết quả:…………………………………… - PCR đa mồi vi khuẩn dương tính âm tính V Điều trị: Thuốc × Thuốc × ngày Thuốc × ngày 15 B ng dẫn xử trí viêmt định số 101/ QĐ – BYT ngày 09 tháng 01 nă Bớng dẫn sử dụng khánđịnh số 708 / QĐ – BYT ngày Đohững thay đổi khí u “, Tạp chí y học Việt Nam, pp 14-20 Hà Nội HồNghiên cứu đặc điểthạc sỹ y học v L Y học Việt Nam, Tháng 10 ( số 2/2013), pp53-59,pp N Khanh, Bù N “Chlamydia”, vi khuẩnản giáo dục Viêt Nguycoplasma”, vi khuẩn họ giáo dục Việt Ngegionella”, vi khuẩn họciáo dục Việt Na Ng“Một số đặc điểm lâm sà Nhình bệnh tật trẻ em", Pạ Ph chí Nhi khoa, Khoa hơ hấp bệnh viện nhi TW Phạkỷ yếu cơng trình NCKH Quơ “, Y học TP Hồ Chí Minh (1/2014 ), pp 294-300 “Tn học," tr tr 14-17 Trần02), “Su cấp tíng kiến thức Nhi khoa, Bệnh việ ch Amunity acquired pneumonia in children age WHO Rud 16 .Wh WHO Vir Hartish thoracic society guidelines for the Liglobal, regional, and national cas o Gr Yidemiological charac Stntfication of viral and bacterial 17 WHO (2016), "WHO/PNEUMONIA Fact sheet Updated September" Greenwood B (1999), “The epidemiology of pneumonia infection in the children in the developing word’’, Philos Trans Sci, 345(1384): pp.777-785 Abeldence of community acquire Yi Y 2016)pidcal charctococcus pneumoniae strains among h Stedentfication of viral and bacteirtussis-like syndrome in chil -acquired pneumonia Ann Emerg Med, 54 (5), 704-73 18 19 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Ở TRẺ VI M PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VI N NHI... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Ở TRẺ VI M PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI... vi khuẩn bệnh nhân vi m phổi 30 31 33 sàng 35 1.Thay đổi bạch cầu CRP 35 Các số 35 n 35 Tỷ lệ % 35 Số lượng bạch cầu 35 Tăng 35 Bình thường 35 Giảm 35 Tỷ lệ % BCĐNTT 35 Tăng 35 Bình thường 35
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG và tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN ở TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI , NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG và tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN ở TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI , C. pneumoniae gây bệnh viêm đường hô hấp trên và dưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn