HÌNH DẠNG và KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG của NGƯỜI KINH và NGƯỜI tày 18 25 TUỔI tại hà nội và LẠNG sơn năm 2017

66 110 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:38

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ THANH THỦY HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG CỦA NGƯỜI KINH VÀ NGƯỜI TÀY 18-25 TUỔI TẠI HÀ NỘI VÀ LẠNG SƠN NĂM 2017 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ THANH THỦY HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG CỦA NGƯỜI KINH VÀ NGƯỜI TÀY 18-25 TUỔI TẠI HÀ NỘI VÀ LẠNG SƠN NĂM 2017 Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số: CK 62.72.28.01 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Trương Như Ngọc HÀ NỘI - 2017 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DGD DGT DSD DST DTD DTT HD HT RGD RGT RHL RHN RHS RHS1 : Dài : Dài : Dài sau : Dài sau : Dài : Dài trên : Hàm : Hàm : Rộng : Rộng : Răng hàm lớn : Răng hàm nhỏ : Răng hàm sữa : Răng hàm sữa thứ RHS2 RSD RST RTD RTT : Răng hàm sữa thứ hai : Rộng sau : Rộng sau : Rộng trước : Rộng trước BẢNG THUẬT NGỮ VIỆT – ANH Tiếng Việt Máy chụp cắt lớp điện tốn Mẫu hình thái Nhân học Thước trượt Thước điện kĩ thuật số Khoảng leeway Tiếng anh CT scanner Morphological patten Anthropology Orthoform Electronic digital calipers Leeway space MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề tiếp xúc hai cung hàm, hay nói khác chức cung hàm chìa khóa đảm bảo cho lành mạnh thoải mái hệ thống nhai [1] Ngồi cung góp phần tạo nên thẩm mỹ cho khuôn mặt người Một cung đẹp kết hợp hài hòa với yếu tố phần mềm góp phần mang lại nụ cười đẹp tự tin người Cung với cấu trúc thần kinh-cơ xung quanh thành phần máy nhai cung đóng vai trò quan trọng Trên tảng hệ thống nhai, chức nhai, nuốt, nói thẩm mỹ vùng vấn đề phức tạp, tế nhị đặt cho người thầy thuốc Răng Hàm Mặt thách thức không nhỏ việc “góp phần mang lại hạnh phúc cho cá nhân cộng đồng xã hội” Để có định đắn cho can thiệp hình thái chức vùng đầu, mặt cung Từ năm 1920 Williams, J.L Chuck nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại cung thành loại hình dạng khác bao gồm cung hình vng, cung ovan cung thuôn dài [2],[3] Nghiên cứu tỷ lệ loại cung nam nữ có khác Ở chủng tộc, dân tộc khác có khác tỷ lệ, đặc điểm dạng cung Việc nghiên cứu đặc điểm khớp cắn có vai trò quan trọng thực hành chỉnh nha lâm sàng Với loại hình dạng cung khác tương ứng với hình dạng dây cung điều trị tương ứng đem lại ổn định cho kết điều trị chỉnh nha Hàm người trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác bao gồm giai đoạn hàm sữa, giai đoạn hàm hỗn hợp giai đoạn hàm vĩnh viễn Mỗi giai đoạn ứng với lứa tuổi khác mang đặc thù hình thái kích thước Từ 18 tuổi trở gần cung phát triển hồn tồn ổn định mặt kích thước đặc điểm hình thái Do coi lứa tuổi lứa tuổi đặc trưng đại diện cho người trưởng thành Đã có nhiều nghiên cứu lứa tuổi giới để từ đưa số hình 10 thái kích thước cung răng… [4],[5],[6] Ở Việt Nam có nhiều tác giả làm đề tài này, song nhìn chung nghiên cứu nhỏ lẻ, cỡ mẫu chưa lớn, chưa thể mang tính khái quát đặc trưng cho người Việt Nam Chính việc có số liệu đầy đủ xác, phù hợp với đặc điểm dân tộc yêu cầu thiết đặt Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhóm tiến hành nghiên cứu quy mô lớn, phần đề tài nghiên cứu cấp nhà nước số nhân trắc học người Việt, để đưa số liệu xác, hồn thiện mang tính đặc trưng cao cho người Việt Nam Và lựa chọn đề tài: “Hình dạng kích thước cung người Kinh người Tày 18-25 tuổi Hà Nội Lạng Sơn năm 2017” với hai mục tiêu: Mơ tả hình dạng cung người Kinh người Tày lứa tuổi 18-25 Hà Nội, Lạng Sơn năm 2017 Xác định kích thước cung người Kinh người Tày lứa tuổi 18-25 Hà Nội, Lạng Sơn năm 2017 52 Bảng 3.18 Kích thước cung hàm dạng cung người Tày Giá trị Rộng trước (RTT) Rộng (RGT) Rộng sau (RST1) Rộng sau (RST2) Dài trước (DTT) Dài (DGT) Dài sau (DST1) Dài sau (DST2) Nhận xét: Hình vng Hình ovan SD SD Hình tam giác SD p (ANOVA test) 53 Kích thước cung hàm dạng cung Bảng 3.19 Kích thước cung hàm dạng cung người Kinh Giá trị Hình vng Hình ovan SD SD Hình tam giác SD p (ANOVA test) Rộng trước (RTD) Rộng (RGD) Rộng sau (RSD1) Rộng sau (RSD2) Dài trước (DTD) Dài (DGD) Dài sau (DSD1) Dài sau (DSD2) Nhận xét: Bảng 3.20 Kích thước cung hàm dạng cung người Tày Giá trị Hình vng SD Hình ovan SD Hình tam giác SD p (ANOVA 54 test) Rộng trước (RTD) Rộng (RGD) Rộng sau (RSD1) Rộng sau (RSD2) Dài trước (DTD) Dài (DGD) Dài sau (DSD1) Dài sau (DSD2) Nhận xét: 55 Bảng 3.21 So sánh kích thước cung hàm có hình vng người Kinh Tày Kinh Giá trị p Tày SD (ANOVA SD test) Rộng trước (RTD) Rộng (RGD) Rộng sau (RSD1) Rộng sau (RSD2) Dài trước (DTD) Dài (DGD) Dài sau (DSD1) Dài sau (DSD2) Nhận xét: Bảng 3.22 So sánh kích thước cung hàm có hình oval người Kinh Tày Kinh SD Giá trị Tày p SD Rộng trước (RTD) Rộng (RGD) Rộng sau (RSD1) Rộng sau (RSD2) Dài trước (DTD) Dài (DGD) Dài sau (DSD1) Dài sau (DSD2) (ANOVA test) Nhận xét: Bảng 3.23 So sánh kích thước cung hàm có hình thn người Kinh Tày Giá trị Kinh SD Rộng trước (RTD) Rộng (RGD) p Tày SD (ANOVA test) 56 Rộng sau (RSD1) Rộng sau (RSD2) Dài trước (DTD) Dài (DGD) Dài sau (DSD1) Dài sau (DSD2) Nhận xét: Bảng 3.24 So sánh kích thước cung hàm có hình vng người Kinh Tày Giá trị Kinh p Tày SD (ANOVA test) SD Rộng trước (RTT) Rộng (RGT) Rộng sau (RST1) Rộng sau (RST2) Dài trước (DTT) Dài (DGT) Dài sau (DST1) Dài sau (DST2) Nhận xét: Bảng 3.25 So sánh kích thước cung hàm có hình oval người Kinh Tày Giá trị Kinh SD Rộng trước (RTT) Rộng (RGT) Rộng sau (RST1) Rộng sau (RST2) Dài trước (DTT) Dài (DGT) Dài sau (DST1) Dài sau (DST2) Nhận xét: p Tày (ANOVA test) SD 57 Bảng 3.26 So sánh kích thước cung hàm có hình thn người Kinh Tày Giá trị Kinh SD Rộng trước (RTT) Rộng (RGT) Rộng sau (RST1) Rộng sau (RST2) Dài trước (DTT) Dài (DGT) Dài sau (DST1) Dài sau (DST2) Nhận xét: p Tày (ANOVA test) SD 58 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 4.2 Hình dạng cung người Kinh người Tày lứa tuổi 18-25 Hà Nội, Lạng Sơn 4.3 Kích thước cung người Kinh với người Tày lứa tuổi 18-25 59 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Hình dạng cung người Kinh người Tày lứa tuổi 18-25 Hà Nội, Lạng Sơn Kích thước cung nhóm đối tượng người Kinh với người Tày lứa tuổi 18-25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Tử Hùng (1993) Đặc điểm hình thái nhân học người Việt Luận án tiến sĩ khoa học Y học, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Williams, J.L (1920) The esthetic and anatomical basis of dental prostheses, Dent Dig, 26, 264 Chuck GC (1932) Ideal arch form Angle Orthod, 4(4), 312-27 Barrow G.V., White J.D (1952) Developmental changes of the maxillary and mandibular dental arches The Angle Orthod., 22(1), 41-46 Bishara S.E., Hoppen B.J., Jakobsen J.R., Kohout F.J (1988) Changes in the molar relatinonship between the deciduous and permanent dentition: a long study Am J Orthod Dentofacial Orthop 93(1), 19-28 Lewis S J., Lehman A.(1929) Observation on growth changes of the teeth and dental arches Dent Cosmos., 17, 480-499 Nance H N (1947) The limitation of orthodontic treatment I: Mixed dentition diagnosis and treatment Am J Orthod., 33, 177-187 Nance H N (1947) The limitation of orthodontic treatment II Am J Orthod., 33, 253-301 Sillman J.H (1935) Relationship of maxillary and mandibular Gum Pads in the newborn infant Am J Orthod, 24, 409-424 10 Brodie A G (1942) On the growth of jaws and eruption of teeth The Angle Orthodontists, 12(3), 109-123 11 Brader A C (1972),”Dental arch form related with intraoral forces: Pr=c”, Am J Orthop 61, 541-562 12 Ricketts R.M (1981) Perspective in the clinical application of cephalometrics, Angle Orthodontist, 51, 115 - 150 13 Engle G (1979), ”Performed Arch wires reliability of fit”, Am J Orthod 76, 497-504 14 Lestrel P.E., Steveson R.G (1998), “Cranial base shape changes using Fourier Destriptors: A longitudinal twin study”, J.Dent.Res., 982 15 Hồng Tử Hùng, Huỳnh Thị Kim Khang (1992) Hình thái cung người Việt Tập san hình thái học; (2): 4-8 16 Raberin M., Laumon B., Martin J.L, Brunner F (1993), “Dimensions and form of dental arches in subjects with normal occlusions”, 104(1), 67-72 17 Phạm Thị Phương Loan, Hồng Tử Hùng (1999), Nghiên cứu đặc điểm hình thái cung người Việt, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 95106 18 Siti Adibah Othman (2012), “Comparison of arch form between ethnic Malays and Malaysian Aborigines in Peninsular Malaysia”, Korean J Orthod, 42(1), 47-54 19 Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc, Đồng Mai Hương (2012) Nhận xét hình dạng cung số kích thước cung nhóm sinh viên học trường đại học Y Hải Phòng năm 2012 Y học thực hành (874) – số 6/2013 20 Nguyễn Thị Thu Phương Võ Trương Như Ngọc (2013) Tăng trưởng đầu mặt, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 21 Võ Trương Như Ngọc (2010) Nghiên cứu đặc điểm kết cấu sọ mặt đánh giá khn mặt hài hòa nhóm người Việt tuổi từ 18-25, Luận án tiến sĩ y học, Viện Đào tạo Răng - Hàm - Mặt, ĐH Y Hà Nội 22 Lê Hồ Phương Trang, Trần Ngọc Khánh Vân, Lê Võ Yến Nhi (2013), Hình dạng cung hàm người trưởng thành từ 18 đến 24 tuổi, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 17, 214-222 23 Proffit W.R et al (2013) Contemporary orthodontics, fifth edition, Elsevier Inc, Philadenphia 24 Patel VJ, Bhatia AF, Mahadevia SM, Italia S, Vaghamsi M (2012), “Dental arch form analysis in Gujarati males and females having normal occlusion”, J Ind Orthod Soc, 46(4), 295-299 25 Sultan Olmez, Servet Dogan (2011), “Comparison of the arch forms and dimensions in various malocclusions of the Turkish population”, Open Journal of Stomatology, (1), 158-164 26 Hashim H.A, Al-Ghamdi S.(2005), ”Tooth width and Arch dimensions in normal and malocclusion Samples: An Odontometric Study”, J.Contemp Dent Pract, 6, 36-51 27 Santoro M., Galkin S., Teredesai M., Nicolay O., Cangialosi T (2003), “Comparison of measurements made on digital and plaster models”, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 124, 101-105 28 Van Der Linden F.P.G.M et al (1972) Three Dimensional Analysis of Dental Casts by Mean of the Optocom, J Dent Res., 51(4), 1100 29 Itero, “OrthoCAD Basic Training Module”, Ortho software package (IDC) 30 Yan B., Wang L., Hu Q.S., Pan L., Yang K., Bao X.D (2005) Development and study of three dimensional CT scanning system for dental cats measurement and analysis Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi., Aug, 23(4), 29-31 31 Trần Thúy Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng (2001), Nha khoa Trẻ em, Nhà xuất Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 22-73 32 Mytutoyo corporation (2010) Mitutoyo CD-6”CSX manual, Kanagawa, Japan 33 Chang H.P (1998), “A morphological study on the craniofacial complex and dental arch of chinese children with primary dentition”, Jounal Osaka Dent Univ, 22(2), 55-100 34 Huang S.T., Miura F., Soma K (1991) A dental anthropological study of Chinese in Taiwan, teeth size, dental arch dimensions and forms, Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi, 7(12), 635-643 35 Raberin M., Laumon B., Martin J.L et al (1993) Dimension and form of dental arches in subjects with normal occlusions, Am J Orthod Dentofacial Orthop, 104(1), 67-72 36 Nojima K, Mc Laughlin R.P, Isshiki Y, Sinclair P.M (2001), ”A comperative study of Caucasian and Japanese mandibular Clinical arch form”, Angle Orthod, 71, 195-200 37 Al-Khatib AR et al (2011) Tooth size and dental arch dimensions: a stereophotogrammetric study in Southeast Asian Malays, Orthod Craniofac Res, 14, 243 - 253 38 Mohammad Khursheed Alam et al (2014) Comparision of variation in tooth size and arch dimension in Malaysian Malay and malaysian Chinese, International Medical Journal, 21(2),184-187 39 Ibrahimagic L, Jerolimov V and Celebic A et al (2001) Relationship between the face and tooth form, Coll Antropol, 25, 619-625 40 Hồng Tử Hùng, Trần Mỹ Th (1996), Hình thái cung xương ổ người Việt - Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam Nhà xuất Y Học, Hà Nội 41 Phạm Thị Hương Loan, Hoàng Tử Hùng (1999): Nghiên cứu đặc điểm hình thái cung người Việt Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt 2000, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: 95-106 42 Đặng Thị Vỹ (2004), Nhận xét hình dạng kích thước cung tương quan với khuôn mặt cửa hàm trên, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội 43 John Y.K Ling, Ricky W.K.Wong (2009), ”Dental arch widths of Southern Chinese”, Angle Orthod, 79, 54-63 44 Fabian Louly (2010), “Dental arch dimensions in the mixed dentition: a study of Brazilian children from to 12 years of age”, J Appl Oral Sci, 174, 19(2), 169-174 45 Lê Đức Lánh (2000), “Đặc điểm phát triển hình thái nhân học đầu mặt người Việt từ 12 đến 14 tuổi”, Tập san hình thái học, 10(2), 32 -38 46 Jone A.P and Janis J.E (2015) Essentials of plastic surgery, Quality Med Pub, Loius 47 Bator Sylla, “Etude de la forme et de la taille de l’arcade alvéo-dentaire du jeune adulte Sénégalais“, Diplome D’État, 32-47 48 56Soukeye Ndoye (2008), “Essai de modelisation de la forme l’arcade dentaire du sujet Senegalais “, Diplome D’État, 23-25 49 Mai Đình Hưng (2003), Giải phẫu răng, Bộ môn Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội, Lưu hành nội bộ, 10-55 50 Gross A.M., Gloria D.K (1994), “A longitudinal evaluation of open mouth posture and mxxillary arch width in children”, The Angle Orthod, 64(6), 419-424 51 Abrew F.V.G, Souza I.P.R (1988), “Valuation of deciduous dental arches of chidren with malnutrition”, J.Dent.Res., 669 52 Northway W.M., Wainright R.L., Demirjian A.(1984), “Effect of premature loss deciduous molars”, Angle Orthod 54, 295-329 53 Mutinelli S., Manfredi M., Cozzani M (2003), ”A mathematic – geomatic model to calculate variation in mandibular arch form”, European Journal of Orthodontics, 22(2), 113-125 54 Chateau M.(1993), “Bases scientifiques, croissance embryologique”, Tome 1, Edition CdP 55 Trịnh Hồng Hương (2012), “Nghiên cứu thay đổi cung khớp cắn từ hệ hỗn hợp sang hẹ vĩnh viễn học sinh từ đến 12 tuổi”, Luận án tiến sĩ Y học, 135 56 Bernard J.Norton (1978), “Karl Pearson and Statistics: The Social Origins Of Scientific Innovation”, Social Studies of Science, 8(1), 3-34 57 Merrifield L.L (1966) The profile line as an aid in cristically evaluating facial esthetics, Am J Orthodontics, 52, 804-822 58 Langrade M, Picaud M and Stromboni Y (1971) Planimetric evaluation of the lip changes occurring during the correction of 40 cases of class II/1 malocclusion treated with Ricketts' method, European Orthodontic Society, 19, 421-427 59 Grummon D.C et al (1987) A frontal asymmetric analysis, J Clin Orthod, 21, 448-513 60 Farkas L G, Marko J K and Christopher R F (2005) International anthropometric study of facial morphology in various ethnic group/races, The Journal of Craniofacial Surgery, 16(4), 615-646 61 Woodside D.G and Linder A.S (1979) The channelization of the upper and lower anterior face heights compared to population standard in males between ages 6-20 years, European Journal of Orthodontics, 1, 25-40 62 Samir E B (2001), “Orthodontics diagnosis and treament planning”, Textbook of Orthodontics, 99-102 PHIẾU PHÂN TÍCH TRÊN MẪU HÀM THẠCH CAO Mã đối tượng nghiên cứu mẫu thạch cao đề tài quốc gia: Phần chữ Phần số Tương quan R6 P : Angle I Angle II Angle III R6 T: Angle I Angle II Angle III Chiều rộng cung hàm 7-7 6-6 5-5 3-3 1-7 1-6 1-5 -3 Hàm Hàm Chiều dài cung hàm Hàm Hàm 3.5 Chu vi cung hàm 1.5-1.3 1.3-1.1 1.1-2.3 2.3-2.5 3.5-3.3 3.3-3.1 3.1-4.3 4.3-4.5 Tổng Hàm Hàm Hình dạng cung Hình vng Hàm Hàm Hình ovan Hình tam giác ... tài: Hình dạng kích thước cung người Kinh người Tày 18-25 tuổi Hà Nội Lạng Sơn năm 2017 với hai mục tiêu: Mơ tả hình dạng cung người Kinh người Tày lứa tuổi 18-25 Hà Nội, Lạng Sơn năm 2017 Xác... HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ THANH THỦY HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG CỦA NGƯỜI KINH VÀ NGƯỜI TÀY 18-25 TUỔI TẠI HÀ NỘI VÀ LẠNG SƠN NĂM 2017 Chuyên ngành: Răng Hàm... đổi hình thể cung Năm 1981 Rickett tiến hành loạt nghiên cứu hình dạng cung đưa kết luận: - Hình dạng cung hàm đồng dạng với hình dạng cung hàm - Cung hàm phía trước so với cung hàm - Có dạng cung
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH DẠNG và KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG của NGƯỜI KINH và NGƯỜI tày 18 25 TUỔI tại hà nội và LẠNG sơn năm 2017 , HÌNH DẠNG và KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG của NGƯỜI KINH và NGƯỜI tày 18 25 TUỔI tại hà nội và LẠNG sơn năm 2017 , Năm 2012 nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Phương và Võ Trương Như Ngọc [19] trên một nhóm sinh viên đại học Y Hải Phòng đã kết luận kích thước trung bình của cung răng trên ở các dạng cung răng khác nhau là rất khác nhau, chiều rộng cung răng phía trước và c, Phương pháp chọn mẫu, Xác định tương quan khớp cắn, Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ, Kích thước cung răng của nhóm đối tượng người Kinh với người Tày lứa tuổi 18-25., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn