Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 15:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM v HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ ĐIỂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ ĐIỂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHÚC HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Điểm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sỹ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân trình nghiên cứu, có hướng dẫn nhiệt tình thầy động viên, giúp đỡ đồng nghiệp trình học tập nghiên cứu Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi tri ân lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Học viện Khoa học Xã hội – tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình tơi học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Đình Chúc tận tình bảo, hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp công tác Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh, hết lòng hỗ trợ, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến q báu cho tơi hoàn thành luận văn Một lần xin cám ơn tất thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình tơi thực luận văn Muất kh MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Các khái niệm liên quan đến giảm nghèo bền vững 1.2 Chính sách giảm nghèo bền vững 15 1.3 Quy trình thực sách giảm nghèo bền vững .19 1.4 Chính sách giảm nghèo bền vững Việt Nam 22 1.5 Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững số địa phương 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH 34 2.1 Tổng quan huyện Phú Ninh 34 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Phú Ninh thời gian qua .39 2.3 Đánh giá hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh thời gian qua .58 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH THỜI GIAN ĐẾN .66 3.1 Quan điểm mục tiêu sách giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh thời gian tới 66 3.2 Một số giải pháp nâng cao sách giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh thời gian đến 67 3.3 Kiến nghị đề xuất 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Nghĩa từ Ký hiệu viết tắt BC Báo cáo BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CSXH Chính sách xã hội GD-ĐT Giáo dục - đào tạo GNBV Giảm nghèo bền vững HĐND Hội đồng nhân dân HS Học sinh HSSV Học sinh – sinh viên 10 LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh Xã hội 11 LHPN Liên hiệp phụ nữ 12 MTQG Mục tiêu quốc gia 13 TNCS HCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14 UBND Ủy ban nhân dân 15 XKLĐ Xuất lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hộ nghèo địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2015 – 2017 .37 Bảng 2.2 Nguyên nhân nghèo hộ địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2015 – 2017 .38 Bảng 2.3 Hộ nghèo vay vốn 47 Bảng 2.4 Hộ nghèo hỗ trợ sản xuất, việc làm 48 Bảng 2.5 Thống kê hộ nghèo hỗ trợ GĐ – ĐT & dạy nghề 50 Bảng 2.6 Thống kê hộ nghèo hỗ trợ chi phí học tập 51 Bảng 2.7 Hộ nghèo hỗ trợ y tế 52 Bảng 2.8 Thống kê sách an sinh xã hội 53 Bảng 2.9 Chính sách hỗ trợ đặc thù hỗ trợ trực tiếp 56 Bảng 2.10 Kết sau thực sách giảm nghèo 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giảm nghèo bền vững trình làm thay đổi điều kiện sống người nghèo, từ thiếu hụt điều kiện ăn mặc, sinh hoạt sang đảm bảo vấn đề cơm ăn, áo mặc tiến tới tiếp cận dịch vụ xã hội bản, nhu cầu an sinh theo tiến trình lên xã hội Giảm nghèo bền vững xem chủ trương lớn nhà nước tiến trình hội nhập, phát triển tiến đến việc hoàn thành mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh” Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (năm 1996), trình nhìn nhận tiếp cận với vấn đề xóa đói giảm nghèo tồn diện Và đến năm 2001, Đại đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng, cơng tác xóa đói giảm nghèo Đảng, Nhà nước ta nâng lên bước nhận thức, đánh dấu phát triển việc tạo điều kiện cho người dân nâng cao lực sản xuất chủ thể chủ động vươn lên nghèo Q trình thay đổi từ nhận thức đến cách làm Đảng, Nhà nước ta 20 năm qua chuyển hóa q trình thực từ xóa đói giảm nghèo đến giảm nghèo bền vững Nước ta từ nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình Tỷ lệ đói nghèo nước giảm đáng kể, đặc biệt sau chương trình 135 Nghị 30a/2008/NQ-CP thực hiện, mức sống người dân nâng cao Tuy nhiên, tỷ lệ giàu, nghèo có phân hóa rõ rệt theo khu vực địa lý Đói nghèo tập trung chủ yếu vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa nông thôn – nơi đại đa số người dân sống nông nghiệp, chưa tiếp cận với tiến khoa học sản xuất, chưa khai thác tiềm lợi địa phương Huyện Phú Ninh huyện nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, thành lập theo Nghị định số 01/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2005 Chính phủ Kinh tế - xã hội có phát triển toàn diện mạnh mẽ Mặc dù vậy, kinh tế huyện Phú Ninh phát triển chưa bền vững, người nghèo địa bàn huyện tiếp cận điều kiện phúc lợi xã hội song mức thu nhập nằm mức thấp – sát chuẩn nghèo, tỷ lệ tái nghèo cao Bên cạnh việc triển khai sách từ Trung ương, từ cấp tỉnh huyện Phú Ninh hệ thống hóa sách phù hợp với địa phương, nhìn chung chưa tiến hành đồng bên cạnh tư tưởng trơng chờ, ỷ lại, chí khơng có ý chí vươn lên việc thoát nghèo hộ dân ảnh hưởng lớn Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng giảm nghèo thực trạng địa phương, học viên định nghiên cứu đề tài “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” cho luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giảm nghèo vấn đề xã hội quan tâm, cơng tác giảm nghèo gắn liền với sách giảm nghèo quan tâm từ năm 90 kỷ trước Công tác giảm nghèo nhiều cá nhân, tổ chức thực nghiên cứu Trên sở nghiên cứu đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo sách tác động, đồng thời đề xuất giải pháp thích hợp giúp cơng tác giảm nghèo nói chung sách giảm nghèo thực mang lại hiệu Các cơng trình nghiên cứu đề tài này, mà tác giả tìm hiểu bao gồm: Luận văn thạc sỹ kinh tế Trương Văn Thảo (2015) đề cập đến yếu tố ảnh hưởng đến kết giảm nghèo xây dựng sở cho việc định hướng xây dựng sách giảm nghèo địa bàn huyện Krơng Nơ Luận văn thạc sỹ kinh tế trị Nguyễn Thị Ngọc (2012) nghiên cứu vấn đề lý luận đói nghèo, phân tích thực trạng tình trạng đói nghèo huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, từ nguyên nhân thực trạng định hướng, đưa sở giải pháp giúp giải vấn đề xóa đói giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2011 – 2020 Luận văn thạc sỹ kinh tế Phan Thị Huệ (2011) nêu thực trạng nghèo giảm nghèo thành phố Đà Nẵng thời gian qua, phân tích nguyên nhân giảm nghèo hạn chế công tác giảm nghèo Đồng thời đề xuất nhóm giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo thành phố Đà Nẵng thời gian tới Luận văn thạc sỹ sách cơng Châu Văn Hiếu ( 2016) giải vấn đề trình thực tế huyện An Lão công tác thực sách giảm nghèo bền vững, nguyên nhân mặt hạn chế, hiệu Từ đó, đề xuất giải pháp thực trạng nhằm mang lại hồn chỉnh sách giảm nghèo bền vững cho huyện An Lão thời gian đến 2016 – 2020 Các đề tài phần lớn nêu lên vấn đề đói, nghèo chưa đề cập đến vấn đề giảm nghèo bền vững Riêng luận văn thạc sỹ sách cơng Châu Văn Hiếu (2016) đề cập đến vấn đề sách giảm nghèo bền vững, tác động tích cực cơng tác giảm nghèo từ năm 2013 – 2014 Đối với huyện Phú Ninh chưa có đề tài nghiên cứu đề cập đến sách giảm nghèo bền vững Chính vậy, đề tài tác giả tìm hiểu tác động sâu đến sách giảm nghèo huyện Phú Ninh năm 2015 – 2017, sở định hướng đến năm 2020 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn việc thực sách giảm nghèo bền vững đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn từ đến năm 2020 năm 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Hệ thống hóa vấn đề lý luận giảm nghèo bền vững Làm rõ sách giảm nghèo bền vững vận dụng, Trên sở ưu điểm, tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế công tác tổ chức triển khai thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh thời gian qua Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ đến năm 2020 năm quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội huyện Phú Ninh tập trung lãnh đạo, đạo, triển khai thực đạt nhiều kết quan trọng, thể việc tăng cường huy động, bố trí ngân sách lồng ghép nguồn lực thực mục tiêu giảm nghèo; sách giảm nghèo cấp, ngành, địa phương xây dựng, ban hành tổ chức thực kịp thời, có hiệu quả; ý thức, trách nhiệm người dân công tác giảm nghèo nâng lên, nhiều hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững; chung tay, hỗ trợ, sẻ chia cộng đồng tác động tích cực đến cơng tác giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, sở hạ tầng huyện, xã, thôn nghèo tăng cường, người nghèo bước tiếp cận dịch vụ xã hội 3.2.2 Các giờng, người nghèo đãnâng cao sách giảm nghèo bền vững huyện Phú Ninh thời gian đến Một là, tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền, phối hợp giám sát mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể để nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức thực tốt công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt cơng tác điều tra, rà sốt xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo Phát huy vai trò thành viên Ban đạo giảm nghèo đứng điểm xã, thôn; tăng cường lãnh đạo cấp Đảng ủy; điều hành, quản lý UBND, cộng với tham gia tích cực Mặt trận đồn thể cơng tác tun truyền, quản lý, hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi chuyển biến nhận thức toàn xã hội công tác giảm nghèo; Vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có việc làm thiếu việc làm phát huy khả thân, chủ động phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo, khơng tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào Nhà nước Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, tham gia người dân công tác tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến nhận thức người dân giảm nghèo Tăng cường hình thức biểu dương, gương nghèo tiêu biểu qua phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục ý 68 thức người nghèo tự vươn lên Tập trung huy động nguồn lực để thực kế hoạch giảm nghèo thời gian đến (gần năm 2018) Thực tốt việc lồng ghép nguồn vốn thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn chương trình, dự án hỗ trợ khác địa bàn; Bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để hỗ trợ phát triển nhân rộng mơ hình giảm nghèo; vốn huy động cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm thực tốt mục tiêu giảm nghèo năm 2018 Tiếp tục triển khai kịp thời Nghị số Nghị số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh triển khai thực Chính sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 Tập trung lãnh đạo, đạo tổ chức thực tốt Chương trình thực Nghị số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 Triển khai thực có hiệu chế, sách hỗ trợ giảm nghèo theo phương châm Nhà nước nhân dân làm Phát động mạnh mẽ phong trào vận động đóng góp vào Quỹ người nghèo huy động nguồn kinh phí xã hội hóa đến tổ chức kinh tế, xã hội, tầng lớp dân cư để hỗ trợ hộ nghèo khó khăn nhà Phối hợp với sở đào tạo nghề UBND xã, thị trấn tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 HĐND tỉnh Quảng Nam chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 Qua nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 61,02% Tổ chức thực tốt cơng tác điều tra, rà sốt hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo tiêu chí Dân biết,dân bàn, dân kiểm tra” Cần phải tập trung lãnh đạo, đạo thực theo quy định khách quan, không áp đặt tiêu giảm nghèo, không để bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo đưa vào danh sách hộ không đủ điều kiện phải đào tạo, tập huấn đội ngũ Điều tra viên chuyên nghiệp để với 69 cán xã, thôn thực tốt điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo nội dung Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 17/4/2013 địa bàn phân công theo dõi Công văn số 07/UBND-VX UBND tỉnh Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị số 31/2011/NQ-HĐND, Nghị số 30a/2008/NQ-CP Xây dựng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Hai là, hỗ trợ điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện chất lượng sống để giải thiếu hụt thu nhập thiếu hụt dịch vụ xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo - Hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất tiếp cận sách Nhà nước góp phần tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Triển khai thực có hiệu sách đào tạo nghề gắn với việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo Hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn trình diễn mơ hình khuyến nơng - lâm ngư miễn phí cho người nghèo, cận nghèo, đồng thời hướng dẫn kỹ kinh doanh, kiến thức, kỹ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạch toán thu - chi, tiếp cận thị trường; giới thiệu doanh nghiệp để liên kết với hộ nghèo, cận nghèo để tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận sách tín dụng ưu đãi gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay Khuyến khích hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội sau đăng ký thoát nghèo theo Phương án sản xuất kinh doanh hộ; Sau cấp thẩm quyền Quyết định cơng nhận nghèo bền vững, vượt qua chuẩn cận nghèo hưởng sách khuyến khích Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo: Hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa; hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ ngành dịch vụ nhằm chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang ngành nghề phi nông nghiệp Tuy nhiên, cần loại trừ chuyển giao giống, trồng mang tính “lợi ích nhóm”, để hộ đề xuất 70 chủ động lựa chọn giống, trồng vật nuôi phù hợp với đặc điểm thực tế đáp ứng tốt chất lượng Khuyến khích tổ chức, cá nhân mua cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân; tuyên truyền vận động hỗ trợ thêm từ ngân sách cho người dân tham gia mua BHYT theo hộ gia đình để tiến đến thực BHYT tồn dân hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nghề nơng, lâm, ngư nghiệp diêm nghiệp có mức sống trung bình - Thực tốt nhóm sách hỗ trợ hộ nghèo dân sinh tiếp cận với dịch vụ xã hội: Hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, thơng tin truyền thơng, cơng trình vệ sinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội theo phương pháp tiếp cận đa chiều Nâng cao hiệu thực Chính sách bảo vệ phát triển rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 Chính phủ, khuyến khích hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ rừng sản xuất rừng tự nhiên để tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo thoát nghèo nhanh, bền vững - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo: Tổ chức phương thức truyền thông giảm nghèo phù hợp để nâng cao nhận thức toàn xã hội ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu chủ trương Đảng Nhà nước công tác giảm nghèo Nâng cao trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức trị, đồn thể, xã hội người dân công tác giảm nghèo, giúp người nghèo vươn lên nghèo làm giàu đáng Xây dựng tổ chức thực chương trình truyền thông phương tiện thông tin đại chúng chương trình giảm nghèo bền vững sách khuyến khích nghèo Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực giảm nghèo địa phương - Tổ chức phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân, nhu cầu hộ: 71 Xây dchức phân tícgiy dchức ptheo nhóm ngun nhân nghèo, c xác địn theo đim nguyên nhân ng heo đim nguyêỗi hộ tác động nhiều gieo đim ceo đim ng Đceo đim ncó nhu cm v nhu cm ngu: Hư Hnhu cm n phHnhu c vhH Phòng giao duỗNgân hàng sách xã hhể tgân hàng Đgân hàng ccó nhu cg s nhu xu n: Các đhu cgương xem xét qunh sác5% đ% h% xem cho hm xét qunh sách xã hhể tác động hoặ Đho hm xét khơng có k qunh sách xã hhể tác động lao đ có vihưng ó khơng ó k qunh sỗkhơng ó k qunh sách xã hhể tác động ho hng ó k qunh sách xã hhể ; Tring ó k qunh sách xã hhể tácsản xuất nông nghiệp kêu gọi nhà đầu tư lĩnh vực thu hút nhiều lao động địa bàn, khuyến khích xuất lao động Hộing ó k qunh sách xã hh: Đơng ó k qunh sá xã,thã,ng ó k qunh sách xã hhể tthơn, khơn, ó có trách nhinh sách xã hhể tácơng quan, chi bh scán ban, chi bh ságiúp đn, kèm cn, Đkèm cn, chcó tư tư chi bh sách xã hhể tácơng xuất nơng vươn lên tun truyhhể tácơng xuấtphân công chi b truyhhể tác kèm công ch Đkèm công chi b truyhhể tácông xuất nông nghiệp hoặco động vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hình thng phù hth ; Ba là, nâng cao luyhhể tácông xuất nơng nghiệp hoặco động vận động doanh nghiệp, Ch là, nâng Ngưlà, nâng Thưlà, nâng cao luyhhể tácông xuất n người nghèo chủ trương, đường lối Đảng – Nhà nước việc thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Khuyến khích hộ đăng ký nghèo, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tuyên dương, hỗ trợ sách nghèo kịp thời Làm cơng tác tư tưởng hình thức sinh hoạt, đối thoại, học tập… để tác động suy nghĩ, ý thức người nghèo, làm cho người nghèo không mang tư 72 tưởng trơng chờ, ỷ lại sách nhà nước vơ thời hạn, sách tín dụng vốn vay (người dân có tư tưởng nhà nước xóa nợ) Chủ thể 2: Các tổ chức trị, đồn thể Phát huy vai trò ủy ban mặt trận tổ quốc thành viên việc thực giảm nghèo Các tổ chức trị, đồn thể cần có trách nhiệm việc xác định hộ nghèo với ủy ban nhân dân, nắm đường lối, sách giảm nghèo Với vai trò giám sát phản biện, tổ chức trị, đồn thể cần làm tốt vai trò việc đánh giá, rà soát hộ nghèo/ hộ cận nghèo Thiết nghĩ, tổ chức cần học tập, hướng dẫn sâu sách giảm nghèo triển khai Chủ thể 3: Thành viên ban đạo công tác giảm nghèo Chủ thể then chốt chương trình giảm nghèo, chủ thể cần đào tạo chun mơn, chủ trương, sách giảm nghèo Đảng Nhà nước, có lực, kỹ hiểu biết theo dõi, giám sát, tổng hợp sách, dự án giảm nghèo huyện, tỉnh Đối với sách áp dụng cần tập huấn, phân tích để nắm bắt cụ thể sách Tổ chức đánh giá, báo cáo sách giảm nghèo địa phương sau áp dụng sách theo năm, kỳ Chủ thể 4: Nguồn lực xã hội Đây nguồn lực hỗ trợ với vai trò mạnh thường quân, cần thắt chặt mối quan hệ với tổ chức, doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ dạng thị trường cung ứng vốn, lao động, tiêu thụ sản phẩm Song song với cần có hành lang pháp lý để tạo ổn định vai trò hỗ trợ, nhà nước giữ vai trò quan trọng Bốn là, đẩy mạnh thực chế, sách, chương trình, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội thực tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn Tăng cường đạo triển khai thực kịp thời Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo chế, sách khuyến khích quy định Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 UBND tỉnh, Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu chăn nuôi nông hộ theo Quyết 73 định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 UBND tỉnh, Chính sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 Chính phủ, Chính sách khuyến khích bảo tồn phát triển số dược liệu địa bàn tỉnh theo Nghị số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 HĐND tỉnh, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững Phối hợp chặt chẽ, lồng ghép hoạt động hai chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ưu tiên cho địa bàn xã nghèo, huyện nghèo để đầu tư đồng theo tiêu chí nơng thơn 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân huyện Chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo nhóm hộ nghèo có khả nghèo (chính sách giảm nghèo), hộ nghèo khơng có khả nghèo (chính sách bảo trợ xã hội); đồng thời phân loại theo mức độ thiếu hụt đa chiều, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng hỗ trợ đối tượng để thực giải pháp giảm nghèo hiệu Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc thực Chương trình giảm nghèo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo (cấp xã cấp huyện); xem xét, bố trí cán theo dõi riêng cơng tác giảm nghèo theo mơ hình huyện Núi Thành (hợp đồng lao động theo dõi công tác giảm nghèo - đào tạo nghề) Thực lồng ghép Chương trình giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng sách, dự án giảm nghèo, đặc biệt sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quyết định số 2813/QĐ-UBND sách khen thưởng trung ương (UBND cấp xã khen thưởng thành tích giảm nghèo hộ thoát nghèo năm; UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen cho hộ nghèo thoát nghèo 03 năm liên tục theo 74 Hướng dẫn số 481/HD-BTĐKT ngày 18/4/2013 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen thưởng huyện, xã, thôn, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020) Hàng năm thực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán theo dõi chương trình, đủ sức tham mưu triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu sách hỗ trợ giảm nghèo an sinh xã hội địa phương nội dung đào tạo, tập huấn thực theo hướng dẫn trung ương đặc điểm, thực trạng nghèo giải pháp, sách giảm nghèo tỉnh Nguồn kinh phí thực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, dự án khác 3.3.2 Đối với ban ngành liên quan Chủ trì triển khai thực dự án, sách ngành phụ trách; hướng dẫn địa phương chế, sách theo chế đặc thù tỉnh Chương trình giảm nghèo bền vững; Chỉ đạo hướng dẫn địa phương thực tốt chế, sách trung ương tỉnh theo lĩnh vực ngành tham mưu, theo dõi; phối hợp lồng ghép chương trình, dự án ngành với Chương trình giảm nghèo bền vững Tăng cường phối hợp Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực sách hộ nghèo, sách có tham gia nhiều ngành có lồng ghép nhiều nguồn vốn khác như: xóa nhà tạm cho hộ nghèo; dự án đầu tư sở hạ tầng thiết yếu; vay vốn phát triển sản xuất; giải việc làm cho hộ nghèo cận nghèo; sách hỗ trợ giáo dục, nhà ở, sách bảo hiểm y tế 3.3.3 Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội, đoàn thể nhân dân Phối hợp với quyền để tham gia thực Chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường nội dung hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên toàn dân hưởng ứng, tham gia phong trào giảm nghèo bền vững (như vận động gây Quỹ “Ngày người nghèo”, học bổng Đất Quảng, tộc họ văn hóa, khu dân cư khơng có hộ nghèo…), phong trào chung sức xây dựng nơng thôn 75 mới, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho Chương trình giảm nghèo bền vững Thực chức giám sát, phản biện xã hội Chương trình Tiểu kết Chương Niểu kết Chương 3i ng giám sáto Chương trình giảm nghèoổng Đất Quảng, tộc họ văn hóa,trào giảm nghèođối với sách có tham gia nhiều ngành có lồng ghép nhiều nguồn vốn khác như: xóa nhà tạm cho hộ nghè Tiểu kết Chương 3i ng giámlàm được, tồn hạn chế trình thực sách giảm nghèo nội dung chương đề cập Để nâng cao chất lượng thực sách giảm nghèo bền vững thời gian đến, huyện Phú Ninh xác định giải pháp sau: Thểu kết, tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền, phối hợp giám sát mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể đhểu kết, tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền, phối hợp giám sát mặt trận công tác đig tác, tăng cường lnh hđig tác, tăng cường Thig tác,hỗhig tác, tăng cườngphát tri, tăng cường lnh đạo Đảng, đạo quyền, phối hợp giám sát mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể ng đề cập Để nâng cao ch Thát trinâng cao lcường lnh đtrong q trình thực sách giảm nghèo bền vững Thng cao lcường lnh đtrong trình thực sách giảm nghèo bền vữngát mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể ng đề cập Để nâng cao chất lượng thực sách giảm nghèo uốc gia xây dựng nông thôn Đhng cao lcường lnh đtrong trình thực sách giảm nghèo bền vữngát mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể ng đề cập Để nâng cao chất lượng thực sách giảm nghèo uốc gia xây dựng nông thô thống, logic để giải vấn đề tác giả hướng đến sau nghiên cứu thực tiễn vấn đề địa phương Đây nội dung tác giả muốn chuyển tải với mong muốn sách 76 giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh thời gian tới tốt KẾT LUẬN Nghèo vấn đề xã hội mang tính chất tồn cầu, năm qua nước ta coi vấn đề giảm nghèo mục tiêu quan trọng xuyên suốt trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trong ba mươi năm đổi phát triển, phủ Việt Nam thực nhiều đề án, chương trình, giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nghèo xuống mức thấp nhất, hệ thống trị Việt Nam nỗ lực phấn đấu thực Chiến lược toàn diện tăng trưởng, giảm nghèo, đạt kết to lớn bền vững đáng tự hào, nhân dân nước hưởng ứng mạnh mẽ, tổ chức quốc tế đánh giá cao Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo nước ta cao, số huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn nhiều Phú Ninh huyện nông thôn tỉnh Quảng Nam, năm qua có bước chuyển nhờ vào sách giảm nghèo Chính phủ (Nghị 30a/NQ- CP, Nghị 80/NQ-CP) giúp khoảng cách giàu nghèo thu hẹp, nhiều hộ nghèo vươn lên làm giàu đáng Huyện Phú Ninh tranh thủ nguồn lực để thực chương trình tỉnh đề ra, đồng thời thực tốt phong trào phát huy nội lực lao động sáng tạo trình thực để đạt tiêu kinh tế xã hội Thực có hiệu chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư cơng trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, chương trình văn hố - xã hội, giáo dục, y tế, dân số, vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ nhà cho hộ nghèo phát huy hiệu tích cực cơng tác giảm nghèo Tuy nhiên, q trình thực tồn tại, bất cập Nội dung luận văn nêu tồn tại, bất cập kết thực sách giảm nghèo huyện Phú Ninh thời gian qua (2015-2017) Đó cơng tác giảm nghèo số đơn vị chưa quan tâm mức, thân hộ nghèo chưa thực có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều hộ ỷ lại, trơng chờ vào hỗ trợ nhà nước, cộng đồng lòng với sống tại, tái nghèo 77 phát sinh nghèo diễn Cơng tác tun truyền nâng cao nhận thức công tác giảm nghèo cấp, ngành tích cực vào hiệu chưa cao Để năm tới để sách triển khai hiệu tác giả đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện Nếu ý thức vươn lên hộ nghèo điều kiện cần hỗ trợ ban ngành, quyền địa phương điều kiện đủ, tiền đề để ý thức vươn lên hộ nghèo thực Do đó, chung tay góp sức hệ thống quyền tất yếu giúp sách giảm nghèo thực tốt Q trình thực sách giảm nghèo giảm nghèo bền vững lộ trình dài, cần có định hướng, giải pháp phù hợp cần hỗ trợ từ yếu tố Vì vậy, thời gian đến Chính phủ cần có sách phù hợp, đúc kết từ học kinh nghiệm rút từ thực tiễn sách thực hiện, lộ trình thực sách giảm nghèo cần phải đáp ứng với tiến trình phát triển chung xã hội kinh tế giới 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2011), Tài vi mơ với giảm nghèo Việt Nam – kiểm định so sánh, Nhà xuất Nhà xuất Thống kê, Hà Nội; Nguyễn Kim Anh, Ngô Văn Thứ, Lê Thanh Tâm Nguyễn Thị Tuyết Mai (2011), Nghiên cứu tài vi mơ với giảm nghèo Việt Nam – kiểm định so sánh, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội; Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, 2012), Nghị số 15 -NQ/TW ngày 1/6/2012, số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Bộ LĐTB&XH, UNDP (2013), Báo cáo nghiên cứu mơ hình giảm nghèo đối tác quốc tế Việt Nam, Hà Nội; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Thông tư số 18/2017/TTBNNPTNT ngày 09-10-2017 hướng dẫn số nội dung thực hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế dự án nhân rộng mơ hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020; Bộ tài chính, Thơng tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chính phủ, Thực phát triển bền vững Việt Nam, tháng 5/20127 Công ty Nghiên cứu Tư vấn Đông Dương (tháng 12/2012), Tác động chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính điều tra đầu kỳ cuối kỳ; Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986 - 2016), Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 124 – 125 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Châu Văn Hiếu (2015), Thực sách giảm nghèo bền vững từ huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sỹ sách công, Hà Nội; 15 Ngô Thế Hiên, Tạ Hữu Nghĩa, Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Tiến Tới (2013), Báo cáo đánh giá mơ hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững xây dựng chế quản lý xây dựng nhân rộng mơ hình; 16 Nguyễn Thị Ngọc (2012), Xóa đói, giảm nghèo bền vững huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ kinh tế trị, Hà Nội; 17 Oxfam (2010), Biến đổi khí hậu, thích ứng người nghèo; 18 Oxfam (2013), Mơ hình giảm nghèo số cộng đồng DTTS điển hình Việt Nam, nghiên cứu trường hợp Hà Giang, Nghệ An Đăk Nông; 19 Tạp chí số 6, thời báo Miền Trung Tây Nguyên, giảm nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, tr.30 20 Trương Văn Thảo (2015), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thoát nghèo tái nghèo hộ dân huyện Krông Nô, tỉnh Đăck Nông, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội; 21 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 22 Thủ tướng Chính phủ (2008), Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo; 23 Thủ tướng Chính phủ (2010), Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2010 Định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020; 24 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; 25 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013, Về điều chỉnh mức vay học sinh, sinh viên; 26 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 Về tín dụng hộ cận nghèo; 27 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 28/2013/QĐ-TTg ngày 21/7/2015, Về tín dụng hộ nghèo; 28 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo địa bàn xã giai đoạn 2026-2020; 29 Mai Tấn Tuân (2015), Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Chính sách cơng, Hà Nội; 30 UNDP (2012), Giảm nghèo bền vững quản lý rủi ro thảm họa thiên nhiên khu vực duyên hải miền trung: học rút gợi ý sách; 31 UNDP(1995), Báo cáo tổng quan nghiên cứu giảm nghèo Việt Nam, Hà Nội 32 Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh (2014), Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 việc củng cố Ban đạo thực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện Phú Ninh giai đoạn 2012-2015 (Điều chỉnh Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 23/9/2013); 33 Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh (2015), Báo cáo đánh giá kết thực công tác năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 34 Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh (2016), Báo cáo đánh giá kết thực công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 35 Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh (2017), Báo cáo đánh giá kết thực công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2012),Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; 38 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Nghị số 02-NQ/HU ngày 27/4/2016 đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 39 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020; 40 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Nghị số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 sách khuyến khích nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020; 41 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (2014), Báo cáo giám sát đồn giám sát việc thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội; 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng /2010), Báo cáo kết giám sát “Việc thực xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép Chương trình MTQG dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo địa bàn xã đặc biệt khó khăn”; 43 Viện KHXH Việt Nam (VASS) (2011), Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu thách thức, Nhà xuất Thế Giới, Hà Nội Trang web 44 http://documents.worldbank.org/curated/en/318311468127160128/pdf/749100 REVISED00nal000VN000160802013.pdf 45 http://qlhongheo.sldtbxh.quangnam.gov.vn ... 1.4 Chính sách giảm nghèo bền vững Việt Nam 22 1.5 Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững số địa phương 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ... - Thực trạng sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh - Các nhân tố ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh - Giải pháp nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền. .. tác giảm nghèo bền vững Trên sở đề vấn đề nghiên cứu để nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú Ninh Phân tích, đánh giá thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn