Hoạt động marketing của công ty go jek tại việt nam

96 758 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 07:55

Hoạt động Marketing của công ty Go Jek tại Việt NamHoạt động Marketing của công ty Go Jek tại Việt NamHoạt động Marketing của công ty Go Jek tại Việt NamHoạt động Marketing của công ty Go Jek tại Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Thương mại quốc tế HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY GO JEK TẠI VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Ngô Lan Hương Mã sinh viên : 1511120024 Lớp : Anh - Khối KT Khóa : 54 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phạm Thu Hương Hà Nội, tháng năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING 1.1 Môi trường Marketing 1.1.1 Môi trường vi mô 1.1.2 Môi trường vĩ mô 1.2 Thị trường Marketing: 12 1.2.1 Nghiên cứu phân khúc thị trường Marketing: 12 1.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: .16 1.3 Marketing mix 21 1.3.1 Khái niệm: .21 1.3.2 Các phận Marketing mix 7P: .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY GO-JEK TẠI VIỆT NAM 28 2.1 Tổng quan công ty Go-Jek: 28 2.1.1 Giới thiệu công ty: 28 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh: 30 2.1.3 Kết kinh doanh: 32 2.1.4 Lịch sử hình thành Việt Nam: 32 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing Go-Jek Việt Nam: 33 2.2.1 Phân tích mơi trường Marketing vi mô: 33 2.2.2 Phân tích mơi trường Marketing vĩ mơ: 41 2.2.3 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu Go-Jek: 47 2.2.4 Hoạt động Marketing mix 7P công ty Go-Jek Việt Nam: 49 2.3 Nhận xét hoạt động Marketing Go-Jek: .61 2.3.1 Ưu điểm: 61 2.3.2 Hạn chế: 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠNG TY GO-JEK Ở VIỆT NAM 64 3.1 Định hướng phát triển Marketing công ty Go-Jek Việt Nam: 64 3.1.1 Triển vọng thị trường Go Việt Việt Nam: 64 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Marketing công ty Go-Jek: .69 3.2 Một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam: 70 3.2.1 Giải pháp máy tổ chức nhân sự: 70 3.2.2 Giải pháp Marketing mix 72 3.2.3 Một số giải pháp Marketing khác: 83 3.3 Một số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam 85 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ: 85 3.3.2 Kiến nghị với ban ngành liên quan: 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Giao diện ứng dụng Go Việt 50 Hình 2 Nhận thức người dùng thương hiệu Go Việt .52 Hình Thị phần thảo luận ứng dụng gọi xe 56 Hình Biểu đồ tuổi nhân viên Go-Jek theo vị trí làm việc 58 Hình Logo Go-Jek logo Go Việt 60 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng so sánh giá xe Grab, FastGo Go Việt 53 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài tính cấp thiết đề tài Dịch vụ vận chuyển tảng ứng dụng điện thoại có Internet ngày trở nên phổ biến Việt Nam Trong năm gần đây, tên Grab, Uber trở nên quen thuộc với người tiêu dùng thay dịch vụ xe ôm, taxi truyền thống số dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác Năm 2018, thương hiệu Go Việt công ty Go-Jek Indonesia mắt thị trường Việt Nam nhanh chóng gây tiếng vang có vị trí định lòng người tiêu dùng Cho tới tại, Go-Jek trở thành thương hiệu lớn thị trường dịch vụ di chuyển Trong gần năm hoạt động thị trường Việt Nam, Go-Jek chứng tỏ thương hiệu có tiềm năng, liên tục nâng cao lực mở rộng thị phần, đạt thành tựu khả quan Để đạt kết này, hoạt động Marketing hãng đóng vai trò quan trọng Nhận thức điều này, chọn đề tài “Hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam” với mong muốn phân tích điểm mạnh, yếu hoạt động Marketing Go-Jek, từ đưa số giải pháp kiến nghị giúp cơng ty hồn thiện hoạt động Marketing Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu khóa luận nghiên cứu sở lý luận hoạt động Marketing để hệ thống, phân tích, đánh giá việc sử dụng lợi cạnh tranh hoạt động Marketing Từ đó, đưa đề xuất, định hướng khai thác hiệu lợi cạnh tranh phù hợp với dịch vụ di chuyển tảng ứng dụng điện thoại có sử dụng Internet để tăng doanh thu tỷ lệ lợi nhuận Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lí luận hoạt động Marketing công ty Go-Jek, vấn đề thực tiễn hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Khơng gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động Marketing công ty Go-Jek hai thành phố lớn Việt Nam Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh + Thời gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động Marketing công ty Go-Jek từ năm 2018 đến năm 2025 + Nội dung nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu hoạt động Marketing Go-Jek Việt Nam, liên quan đến vấn đề quản lý, nhân lực hoạt động Marketing mix Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng cách tiếp cận định tính để nghiên cứu hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu sử dụng khóa luận là: - Nghiên cứu sơ cấp: thông qua việc thu thập số liệu công ty Go-Jek, dựa vào quan sát thực tế hoạt động công ty Go-Jek Việt Nam - Nghiên cứu thứ cấp: sách, báo, giáo trình, tài liệu kinh tế Marketing, trang thông tin, báo mạng Internet - Các phương pháp phân tích, so sánh, dự báo, đánh giá, … Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động Marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện hoạt động Marketing cơng ty Go-Jek Việt Nam Trong trình thực đề tài, có hạn chế mặt kiến thức thời gian nên khóa luận tránh khỏi có sai sót Người viết hi vọng nhận ý kiến đóng góp người đọc để đề tài hoàn thiện Trên lời mở đầu khóa luận, nội dung chi tiết nghiên cứu trình bày chương sau khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING 1.1 Môi trường Marketing Về mặt định nghĩa, môi trường Marketing công ty (doanh nghiệp) tập hợp tất chủ thể, lực lượng bên bên ngồi cơng ty mà phận định Marketing công ty khống chế chúng thường xuyên tác động (ảnh hưởng) tốt không tốt tới định Marketing công ty Trong môi trường Marketing tồn tác nhân bên doanh nghiệp tác nhân doanh nghiệp Bản chất môi trường Marketing thực môi trường kinh doanh công ty xem xét phân tích mắt người làm Marketing Việc phân tích, tìm hiểu mơi trường Marketing q trình phân tích ảnh hưởng yếu tố mơi trường kinh doanh tới biến đổi quy mô, tính chất, trình độ, nhu cầu thị trường tới cung, cầu tới biến số Marketing mix doanh nghiệp Việc nghiên cứu môi trường Marketing giúp nhà quản trị Marketing dự báo xác hội, rủi ro Marketing, đánh giá khách quan lực doanh nghiệp có khả đề xuất giải pháp Marketing có tính khả thi cạnh tranh, giúp phát huy lợi doanh nghiệp, nâng cao hội giảm thiểu rủi ro có biến đổi mơi trường Marketing Để tìm hiểu phân tích đầy đủ mơi trường Marketing ta phải tìm hiểu hai phân loại dựa vào phạm vi tác động mơi trường Marketing: mơi trường Marketing vi mô môi trường Marketing vĩ mô 1.1.1 Môi trường vi mô Môi trường Marketing vi mô lực lượng, yếu tố có quan hệ trực tiếp với công ty tác động đến khả phục vụ khách hàng Các lực lượng, yếu tố thuộc môi trường Marketing vi mô bao gồm: - Các lực lượng bên doanh nghiệp phận Marketing; - Các lực lượng bên bao gồm: Các nhà cung ứng; Các nhà môi giới Marketing; Các đối thủ cạnh tranh; Công chúng trực tiếp; Khách hàng Với yếu tố này, thay đổi chúng lại có tác động khác đến doanh nghiệp 1.1.1.1 Các lực lượng bên công ty: Để tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp phải đảm bảo tạo nhiều ưu so với đối thủ cạnh tranh Những lực lượng bao gồm khả năng, trình độ, kinh nghiệm, nhân viên, sức mạnh tài chính, thị phần công ty, chiến lược lâu dài doanh nghiệp Doanh nghiệp mà có nhiều lợi lực lượng có khả phát triển mạnh mẽ Trong doanh nghiệp, phận Marketing mà có phận khác phận Tài – kế tốn, cung ứng, quản trị nhân lực, Chính vậy, định phận Marketing mà phải phụ thuộc vào phận khác Các kế hoạch, chiến lược Marketing phận Marketing phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược chung công ty, phải ban lãnh đạo công ty phê duyệt phòng ban khách đồng ý, ủng hộ Sự ủng hộ phận khác công ty đem lại lợi ích lớn cho phận Marketing chiến lược, hoạt động Marketing doanh nghiệp, giúp cho hoạt động Marketing diễn cách trơn tru nhất, từ cung ứng tài chính, khâu kĩ thuật thiết kế, chế tạo, vật tư, đến đầu ra, sản phẩm, tạo dòng chảy khơng gián đoạn Nếu thiếu hòa hợp phận với triển vọng thành cơng hoạt động hay định Marketing khó thành thực 1.1.1.2 Các lực lượng bên ngồi cơng ty * Các nhà cung ứng đầu vào: Nhà cung ứng bao gồm tổ chức, cá nhân cung ứng yếu tố đầu vào cần thiết cho trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp tới khách hàng đảm bảo thỏa mãn nhu cầu, mong muốn khách hàng Chất lượng cung ứng hợp tác doanh nghiệp nhà cung ứng có ảnh hưởng trực tiếp tới khả cung ứng hàng, hài lòng khách hàng khả cạnh tranh doanh nghiệp Từ phía nhà cung ứng tồn nguy đe dọa định hoạt động Marketing tất biến đổi phương diện đầu vào số lượng, chất lượng, giá cả, khiến doanh nghiệp phải cân nhắc lại định Marketing Chỉ phân tích, hiểu nhà cung ứng không chưa đủ, doanh nghiệp cần phải thực hoạt động Marketing nhằm chủ động phản ứng với thay đổi bất thường từ phía nhà cung ứng thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung ứng chiến lược Có đảm bảo lợi thị trường Marketing * Các trung gian Marketing hay tổ chức dịch vụ mơi giới Marketing: Ngồi nhà cung ứng, doanh nghiệp nhờ vào giúp đỡ tổ chức dịch vụ môi giới Marketing để thực hiệu hoạt động Marketing Các trung gian Marketing chia làm loại tổ chức sau: - Trung gian thương mại: Theo khái niệm Philip Kotler trung gian thương mại cơng ty kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp trực tiếp bán sản phẩm cho môi giới thương mại Những trung gian thương mại bao gồm: doanh nghiệp thương mại, công bán bn, bán lẻ, cửa hàng, đại lí tiêu thụ, Đây trung gian ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, chi phí tiêu thụ thị phần, lợi nhuận doanh nghiệp - Các công ty chuyên tổ chức lưu thơng hàng hóa: Những cơng ty kể đến cơng ty kho bãi, vận tải, bốc xếp, vận chuyển đóng gói Những cơng ty xử lý khâu dự trữ, bảo quản hàng hóa vật chất, vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng, đảm bảo cho việc phân phối vận chuyển hàng hóa dịch vụ trơn tru Những yếu tố cần ý tổ chức tốc độ, an toàn, giá, khối lượng cung ứng, - Các tổ chức cung ứng dịch vụ Marketing: Các tổ chức gồm công ty nghiên cứu Marketing, công ty quảng cáo, tổ chức phương tiện quảng cáo, tổ chức kiện, triển lãm… công ty tư vấn Marketing… Với chức hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động truyền thơng, cung cấp chương trình, kịch gắn với phương tiện truyền thơng sẵn có với tảng quan hệ truyền thông tổ chức, công ty cung ứng dịch vụ Marketing ngày doanh nghiệp trọng sử dụng - Các tổ chức tài – tín dụng: gồm ngân hàng, cơng ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng, Những tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động cung ứng vốn tài chính, toán hạn chế, san sẻ rủi ro Các tổ chức tài – tín dụng ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài doanh nghiệp, từ ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động Marketing doanh nghiệp * Đối thủ cạnh tranh: Trong kinh doanh khơng thiếu đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh muốn giành giật lấy thị phần doanh nghiệp Dưới mắt nhà Marketing đối thủ cạnh tranh chia làm loại sau: - Cạnh tranh mong muốn: khách hàng doanh nghiệp có nhiều nhu cầu – mong muốn nguồn lực tài họ lại hữu hạn Chính khách hàng phải đưa lựa chọn muốn thỏa mãn nhu cầu – mong muốn mà coi cấp thiết Nhu cầu – mong muốn hội ngành hàng hóa dịch vụ lại rủi ro với ngành hàng hóa dịch vụ khác Đối thủ cạnh tranh trường hợp nhìn nhận cách rộng nhất, yếu tố hình thành cấp độ cạnh tranh mong muốn lối sống, thu nhập, cách thức chi tiêu, xu hướng tiêu dùng, - Đối thủ cạnh tranh thỏa mãn nhu cầu định loại hàng khác nhau: coi cạnh tranh ngành hàng hàng hóa khác biệt ngành hàng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng khách hàng Loại đối thủ cạnh tranh chia cạnh tranh ngành hàng khác sản phẩm thỏa mãn yêu cầu cạnh tranh với sản phẩm tiến công nghệ Những người làm Marketing cần quan tâm đến loại đối thủ cạnh tranh tạo hội thách thức ngành hàng họ - Đối thủ cạnh tranh kiểu hàng hóa khác ngành hàng (loại hàng): cạnh tranh doanh nghiệp ngành hàng hay cạnh tranh chủng loại hàng Có thể kể đến cạnh tranh qua việc cải tiến sản phẩm, giảm giá bán, gia tăng hoạt động phân phối, truyền thơng, kích thích bán… Những sản phẩm doanh nghiệp sản 78 Go Việt thời gian dài tặng thêm điểm thưởng khuyến mại tích dần để giảm giá cuốc xe đổi lấy quà Với khách hàng sử dụng Go-Food địa điểm đối tác kinh doanh khuyến mại giảm giá Go-Bike, Go-Send ngược lại Go Việt tặng khuyến mại cho người dùng tải ứng dụng lần đầu sử dụng ứng dụng lần đầu - Hoạt động bán hàng cá nhân: Các đối tác tài xế cần tích cực chủ động việc tiếp cận, giới thiệu thu hút khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ Go Việt Đồng thời phòng ban chức có quan hệ với đối tác kinh doanh đồ ăn thức uống, đối tác gửi bưu phẩm phòng quan hệ khách hàng, kế toán giao dịch, cần chủ động giới thiệu dịch vụ Go Việt cho đối tác Mỗi cán bộ, nhân viên nên tìm hiểu rõ dịch vụ công ty để giới thiệu cho bạn bè, người thân sử dụng Go Việt Việc tạo cho nhân viên, đối tác lái xe phong cách phục vụ riêng, có dấu ấn riêng hãng giúp Go Việt gia tăng lợi cạnh tranh Nhân viên, đối tác tài xế khơng cần có thái độ phục vụ niềm nở, nhiệt tình, chu đáo, tơn trọng khách hàng mà phải động, tự tin, chuyên nghiệp việc giải vấn đề phát sinh trình cung cấp dịch vụ Nhân viên Go Việt cần phải tuyệt đối tránh tình trạng “làm cao” với khách hàng, phải tận tình giải thích cho khách khúc mắc dịch vụ Việc quan trọng dù dịch vụ có tiện ích đến đâu mà khách hàng lại thấy khó chịu trình sử dụng dịch vụ dịch vụ khơng thể thành công lâu dài được, doanh nghiệp có khách hàng trung thành - Hoạt động quan hệ công chúng: Hoạt động quan hệ công chúng hay PR (Public Relation) doanh nghiệp cần phải đảm bảo quan hệ mật thiết công ty khách hàng Để xây dựng hình ảnh thương hiệu mình, Go Việt áp dụng giải pháp sau: Thứ nhất, Go Việt thực chương trình từ thiện Cơng ty tài trợ cho chương trình từ thiện, thiện nguyện để thu hút đông đảo ý 79 công chúng Quỹ khuyến học, Quỹ cứu nạn thiên tai, Quỹ người nghèo, Định kỳ Go Việt tổ chức buổi diễu hành nhằm mục đích tun truyền vấn đề Bảo vệ mơi trường, Khuyến học hay Phòng chống bệnh lây nhiễm, Những hoạt động gây thiện cảm giúp Go Việt trở nên gần gũi với người tiêu dùng Thứ hai, Go Việt tiến hành đồng tài trợ cho kiện văn hóa thể thao Go Việt tài trợ cho giải bóng đá, bóng chuyền lớn nước, tài trợ cho đội bóng hoạt động thể thao khác Ngồi buổi truyền hình ca nhạc, gameshow truyền hình chương trình gây nhiều ý, Go Việt đồng tài trợ cho chương trình thu nhiều ý Thứ ba, Go Việt cần đẩy mạnh cơng tác chăm sóc khách hàng Những hoạt động bảo vệ quyền lợi khách hàng, tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng ưu, nhược điểm dịch vụ hãng, bảo mật tài khoản khách, tư vấn khách hàng, cần tâm hoàn thành cách tỉ mỉ, cẩn thận để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng doanh nghiệp - Hoạt động Marketing trực tiếp: Dựa vào danh sách khách hàng thống kê hoạt động sử dụng dịch vụ khách hàng, Go Việt lựa chọn khách hàng sử dụng lâu dài khách hàng dùng dịch vụ nhiều để Marketing trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ khác hãng Hãng tìm hiểu thị trường để tìm nhóm khách hàng tiềm cho hoạt động Marketing trực tiếp Việc Marketing trực tiếp thực cách cho nhân viên gọi điện Marketing trực tiếp, gửi email cho khách hàng tổ chức buổi hội thảo, 3.2.2.5 Giải pháp người: Trong dịch vụ, người nhân tố quan trọng việc thực mục tiêu phát triển dịch vụ Go Việt, nên Go Việt cần xây dựng sách nhân hợp lý - Với đội ngũ nhân quản lý Go Việt: Thứ nhất, công ty phải xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Công ty phải xác định lực có (dựa vào việc đánh giá hiệu suất lao động, 80 kết đạt công việc hay trải nghiệm hàng ngày… ), lực cần có (căn vào chiến lược, mục tiêu tổ chức, hoạt động hoạch định kế hoạch chức nghiệp), từ xác định lực cần phải đào tạo, bồi dưỡng Các phiếu khảo sát, hỏi đáp nhu cầu phát triển, tình trạng làm việc nhân viên nên Go Việt thực để đánh giá chất lượng lực nhân viên để nâng cao lực cần Công ty cần đảm bảo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng vị trí khác cần thay đổi bổ sung định kì Thứ hai, Go Việt phải đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Go Việt cần phải đào tạo, bồi dưỡng nhân viên theo phương pháp thực chất khơng phải hình thức, nhìn vào cấp Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cần thay đổi linh hoạt, đa dạng phong phú, có tính thực tiễn cao, kiến thức chung chung sáo rỗng, học đôi với hành để tạo hứng thú cho nhân viên đáp ứng nhiều yêu cầu Ngoài đào tạo, bồi dưỡng Go Việt cần tổ chức trao đổi kinh nghiệm quản lí Các kiến thức cần đào tạo, giảng dạy cần thực tế hóa thành tình để chương trình đào tạo thú vị, gần gũi với thực tế Thứ ba, việc tự học tập, trau dồi phải coi trọng Nhân viên cần tự học tập nâng cao trình độ, lực thường xuyên, liên tục để học hỏi thành tựu khoa học, kỹ thuật theo kịp thay đổi đời sống xã hội Việc tự học tập trau dồi thơng qua việc đọc sách, tìm hiểu tài liệu trực tuyến, khóa học trực tuyến, Thứ tư, hoạt động nâng cao lực nhân thời gian làm việc cần thực nghiêm túc, hiệu Một số biện pháp phát triển lực với môi trường làm việc cần ý như: Kèm cặp, huấn luyện (có thể nhà quản lý kèm cặp nhân viên có kinh nghiệm dẫn), trao quyền cho cấp giao nhiệm vụ đòi hỏi cá nhân phải nghiên cứu, tìm tòi biện pháp, hướng để giải tốt - Với đội ngũ tài xế Go Việt: Trong thời gian đầu hoạt động đãi ngộ đối tác tài xế Go Việt tốt, Go Việt thu hút lượng lớn đối tác tài xế Nhưng khoảng thời gian gần đây, để theo đuổi mục tiêu lợi nhuận nên chiết khấu với 81 tài xế tăng lên Việc tăng mức chiết khấu lên với Grab giá cuốc xe lại thấp Grab khiến tài xế Go Việt trở nên mặn mà với việc hợp tác hãng Chính nên Go Việt cần phải thực giải pháp chăm sóc lợi ích tài xế để đảm bảo nguồn cung lao động Go Việt từ từ giảm chiết khấu tài xế lâu dài để họ có động lực hoạt động cho doanh nghiệp Ngồi với tài xế tích cực đạt đánh giá cao từ khách hàng Go Việt cần tăng mức thưởng họ Cơng ty tổ chức thi đua tài xế ưu tú tháng/quý/năm với mức thưởng đãi ngộ hấp dẫn để tăng tính cạnh tranh kinh doanh nội cơng ty Ngồi ra, lâu dài, tài xế gắn bó với cơng ty, Go Việt nên thêm đãi ngộ bảo hiểm y tế, hỗ trợ khó khăn, để lơi kéo lượng tài xế trung thành với công ty Tùy theo giá xăng dầu, giá thị trường giá đối thủ cạnh tranh mà Go Việt nên có điều chỉnh mức chiết khấu giá hợp lý để bảo vệ quyền lợi cho tài xế đảm bảo mục tiêu lợi nhuận công ty 3.2.2.6 Giải pháp quy trình cung ứng: Quy trình đặt dịch vụ, cung cấp dịch vụ chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng Go Việt nhìn chung nhanh chóng, ngắn gọn Tuy nhiên, Go Việt cần phải ý đến vướng mắc việc đặt dịch vụ tới lúc cung cấp dịch vụ gặp trở ngại vấn đề cơng nghệ hay vị trí địa lý Để hồn thiện quy trình cung cấp dịch vụ, giảm thiểu thời gian lãng phí điều quan trọng hãng cần phải tập trung tìm hiểu thành tựu khoa học công nghệ để hồn thiện hệ thống liên lạc, thơng tin Mạng lưới phân phối tài xế khách cần mở rộng để quy trình cung cấp dịch vụ cho khách nhanh chóng, thuận lợi Ngồi ra, Go Việt cần có chủ động việc cung cấp dịch vụ hậu có yêu cầu khách, tránh để việc khách khiếu nại hãng lại phản hồi kịp thời phản hồi khơng đầy đủ, thái độ không tốt Nếu khách nhận dịch vụ hậu tệ Go Việt đứng trước nguy lượng khách hàng lớn 82 Go Việt tăng cường tham gia khách hàng vào trình dịch vụ cách tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia Khách hàng nên cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, quyền hỏi đáp với nhân viên hỗ trợ công ty Điều vừa giúp khách hàng hiểu rõ dịch vụ hãng, vừa thuận lợi hóa q trình cung cấp dịch vụ Go Việt nên có liên kết chặt chẽ với cơng ty mẹ Go-Jek để quy trình quản lý từ trụ sở Indonesia đến ban quản lí địa phương thơng suốt Bất kì thay đổi quản lý, hoạt động kinh doanh, hoạt động Marketing, cần thông báo đầy đủ, kịp thời cho đại diện Go-Jek để hai bên có hiểu định, từ tránh rủi ro hiểu lầm khơng đáng có 3.2.2.7 Giải pháp dấu hiệu vật chất: Bằng chứng vật lý cách thức hữu hình hóa dịch vụ doanh nghiệp, thông qua yếu tố này, khách hàng có đánh giá chất lượng phục vụ chuyên nghiệp doanh nghiệp Go Việt bước đầu tạo dựng hình ảnh đại diện, nhận diện thương hiệu đặc sắc, có dấu ấn khách hàng Trong thời gian tới, hãng cần đẩy mạnh việc nhấn mạnh tính “thuần Việt” thương hiệu để thúc đẩy tâm lý “Người Việt dùng hàng Việt” để tranh thủ ủng hộ khách hàng Những yếu tố đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, tận tình hay mơi trường làm việc thân thiện, vui vẻ cần cơng ty trọng trì phát triển Trong hoạt động tiếp xúc với khách hàng, Go Việt cần tạo đồng bộ, dấu ấn với người tiêu dùng Muốn làm điều hãng thực việc đồng hóa logo, màu sắc thương hiệu quà tặng cho khách, đưa slogan có tính ấn tượng khách hàng, đảm bảo đội ngũ tài xế có phương tiện an tồn, ổn định, phong cách phục vụ khách hàng lịch thiệp, tận tình Trang web hãng mặt công ty mạng Internet Trong thời đại số ngày nay, khách hàng ghé thăm website mạng xã hội lúc nơi thông qua thiết bị truy cập mạng Internet Họ nhanh chóng đưa đánh giá chất lượng dịch vụ uy tín Cơng ty qua kênh Để trang web làm tốt vai trò website phải tạo ấn tượng tốt cho người xem 83 qua nhìn qua bố cục trang, cách trình bày, phân mảng trang Các thơng tin phải cập nhật đầy đủ xác, ngắn gọn hữu ích Những đặc điểm hấp dẫn nên trình bày đầu để tạo hứng thú cho khách hàng tìm hiểu thêm Trang web, fanpage nên có nhiều hình ảnh phong phú, hấp dẫn, gây ấn tượng với người đọc Ngồi ra, thơng tin hỗ trợ khách hàng, số điện thoại, email, cách đăng kí làm việc, đăng kí dịch vụ nên đề dạng mở tự động (pop up) góc trang để khách hàng có nhu cầu họ bấm hỏi mà không thêm thao tác 3.2.3 Một số giải pháp Marketing khác: 3.2.3.1 Giải pháp phân đoạn thị trường mục tiêu: Dựa vào điều kiện liên quan đến môi trường vĩ mô vi mơ thị trường Việt Nam việc Go Việt lựa chọn thị trường mục tiêu thành phố lớn Việt Nam định hướng đắn Tuy nhiên, tập trung vào Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Go Việt gặp khó khăn hai thị trường bão hòa thời gian tới có nhiều lựa chọn cho khách hàng, doanh nghiệp có nhiều đối thủ cạnh tranh Vậy nên Go Việt nên cân nhắc việc mở rộng mơ hình kinh doanh tới thành phố Việt Nam có thành phố lớn khác hai thành phố mà Go Việt cung cấp dịch vụ Đà Nẵng, Huế, Vũng Tàu, Hải Phòng, Hạ Long, Trước mắt, hai thị trường mà Go Việt nên cân nhắc Đà Nẵng Hải Phòng Hai thành phố hai thành phố phát triển, không thua Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng đánh giá thành phố đáng sống Việt Nam Hải Phòng đỉnh tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Hai thành phố không cách Hà Nội (đối với Hải Phòng) thành phố Hồ Chí Minh (đối với Đà Nẵng) không xa, nên cần Go Việt phân phối lại đối tác tài xế đội ngũ quản lý cách dễ dàng Tại hai thành phố này, Go Việt không gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh, có Grab mở rộng thị trường này, nhiên Grab không thực tập trung hướng tới thành phố Vì vậy, Go Việt có chiến lược phát triển đắn với hai thành phố Go Việt tạo lợi người dẫn đầu 84 Ngoài ra, hai thành phố mà Go Việt cân nhắc Huế Hạ Long Huế thành phố lớn miền Trung Việt Nam, mở rộng tới Huế Go Việt có trụ sở ba miền Việt Nam, tạo mạng lưới cân Trong đó, Hạ Long thủ phủ Quảng Ninh – tỉnh giàu thứ năm nước Người dân Hạ Long có đời sống cao, tính cách phóng khoáng, sẵn sàng chi trả cho dịch vụ vận tải, mua bán qua tảng ứng dụng di động Vị trí Hạ Long với thành phố khác Quảng Ninh không xa Điểm chung thành phố/thị trường thành phố tiếng du lịch Nên Go Việt lợi dụng lượng khách du lịch từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vốn sử dụng ứng dụng dịch vụ hãng tới du lịch địa điểm Như vậy, Go Việt thu lợi từ nhóm khách hàng cũ 3.2.3.2 Giải pháp kết hợp người – quy trình dịch vụ - xúc tiến thương mại: Ba yếu tố người, quy trình dịch vụ xúc tiến thương mại ba yếu tố quan trọng Marketing lĩnh vực dịch vụ Việc kết hợp ba yếu tố đem lại lợi ích lớn cho hãng so với việc sử dụng chúng đơn lẻ Go Việt cần hoàn thiện phát triển mạnh chất lượng sản phẩm tốt, giá tốt linh hoạt, sở vật chất dịch vụ đầy đủ, tiện nghi, dịch vụ cung cấp tảng để thu hút khách hàng Một cách để kết hợp ba yếu tố ý vào dịch vụ hậu Dịch vụ hậu phần cuối quy trình dịch vụ, cơng ty cần lấy dịch vụ hậu làm bàn đạp để giúp tìm kiếm mở rộng khách hàng dễ dàng lâu bền Muốn làm tốt dịch vụ lực lượng góp phần thành cơng người Cơng ty cần có sách đào tạo tuyển dụng thường xuyên nghiêm túc, tạo cho nhân viên phong cách, tác phong chuyên môn chuyên nghiệp động Để làm nhà cung cấp dịch vụ hậu tốt Go Việt cần tập trung vào mở rộng sách xúc tiến cơng ty nhiều đa dạng thường xuyên, đặn kết hợp với nguồn lực công ty, phải cân nhắc kĩ lưỡng lên kế hoạch truyền thông cách nghiêm túc đầu tư 85 Trên số giải pháp để nâng cao hiệu Marketing cho công ty Go Việt, từ hạn chế, giải pháp tơi đưa số kiến nghị cho hoạt động Marketing Go Việt Việt Nam 3.3 Một số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ: Trong lĩnh vực kinh doanh nào, Chính phủ đóng vai trò quan trọng Chính phủ người hỗ trợ định hướng cho phát triển kinh doanh doanh nghiệp Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ tảng ứng dụng điện thoại tham gia Chính phủ đáng ý Chính phủ cần tạo hỗ trợ định để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi - Chính phủ cần tạo môi trường kinh tế - xã hội ổn định cho doanh nghiệp: Môi trường kinh tế - xã hội ổn định doanh nghiệp có điều kiện phát triển Nhà nước cần có biện pháp trì ổn định kinh tế - trị - xã hội biện pháp giúp trì giá hợp lí, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân để mức sống đời sống người dân ổn định, từ thúc đẩy phát triển dịch vụ từ nước ngồi Ngồi Chính phủ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước Go-Jek để doanh nghiệp hoạt động cách bình thường lãnh thổ Việt Nam -Chính phủ cần đưa hệ thống thủ tục hành hợp lý Chính phủ cần phải hồn thiện cấu thủ tục Chính phủ cần đưa thủ tục cần thiết, hợp lí tránh thủ tục phiền nhiễu, khơng cần thiết để giảm tình trạng nhiêu khê, lãng phí thời gian thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp nước ngồi Go-Jek cảm thấy đỡ e ngại việc làm thủ tục gia nhập thị trường Việt Nam Nhà nước cần có chế giải tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa nhằm ổn định lâu dài nguồn lao động ngành -Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ tài chính: 86 Tuy khơng trực tiếp hỗ trợ vốn Chính phủ nên có động thái việc điều chỉnh thuế đánh vào doanh nghiệp nước gia nhập thị trường Việt Nam Nhà nước nên cho sách giảm thuế thời gian đầu để hỗ trợ doanh nghiệp nước ngồi, sau điều chỉnh thuế tăng dần Chính phủ nên hạn chế nguồn thu khơng cần thiết, cần quản lý ban ngành, phòng chống việc thu phí nhiều khiến doanh nghiệp nước ngồi khơng dám vào thị trường Việt Nam Lãi suất ngân hàng, thời hạn cho vay nên điều chỉnh để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp -Chính phủ cần có biện pháp đầu tư sở hạ tầng: Để tạo điều kiện cho dịch vụ gọi xe, chuyên chở tảng ứng dụng di động trực tuyến Nhà nước cần trọng phát triển sở hạ tầng, mạng lưới Internet công nghệ khoa học kỹ thuật để cơng ty Go-Jek có điều kiện thuận lợi Trong tương lai, Nhà nước cần đầu tư sửa chữa cầu đường, xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện, cao cấp Việc phổ biến mạng wifi mạng di động 3G/4G cần đẩy mạnh, Nhà nước giới thiệu mạng 5G thời gian tới để nâng cao chất lượng dịch vụ -Chính phủ cần đưa hệ thống đánh giá dịch vụ, sản phẩm kinh doanh để làm sở đánh giá hoạt động doanh nghiệp Go-Jek thị trường Việt Nam Từ đó, Nhà nước nắm thực trạng phát triển, hoạt động doanh nghiệp kinh tế, nhờ kịp thời đưa sách, giải pháp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội -Chính phủ cần có biện pháp để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh ngành: Hiện này, ngành dịch vụ tảng ứng dụng di động trực tuyến ngành có nhiều triển vọng, lại bao gồm nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước số doanh nghiệp Việt Nam Để đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh Nhà nước cần đưa quy định để vừa bảo hộ doanh nghiệp nước, vừa tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp có vốn nước ngồi, loại trừ cạnh tranh không lành mạnh nội ngành Các quy định Nhà nước cần phải thỏa đáng, hợp lý, công để không gây nên mâu thuẫn doanh nghiệp ngồi nước Có doanh nghiệp nước ngồi coi Việt Nam thị trường hấp dẫn doanh nghiệp nước có hội học tập, phát triển với đối thủ giới 87 3.3.2 Kiến nghị với ban ngành liên quan: Bộ Cơng Thương cần hồn thiện quy định cấp phép kinh doanh với dịch vụ tảng ứng dụng điện thoại trực tuyến để doanh nghiệp Go-Jek tùy chỉnh hoạt động cho phù hợp với u cầu pháp lí Việt Nam Các quy định toán trực tuyến cần Ngân hàng Nhà nước đưa việc tốn trực tuyến nên khuyến khích để hướng tới thị trường thuận tiện hơn, Ngân hàng Nhà nước thu lợi từ giao dịch tiền mặt Ngân hàng Nhà nước cần làm tốt việc thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức đối tượng toán, trao đổi kinh nghiệm với doanh nghiệp, giúp đỡ doanh nghiệp việc cấp giấy phép Sơ kết chương 3: Chương đề xuất số giải pháp kiến nghị để Go Việt hồn thiện hoạt động Marketing thị trường Việt Nam Về mặt giải pháp, khóa luận chủ yếu đưa giải pháp quản lý hoạt động Marketing mix Về mặt kiến nghị, chương kiến nghị với Chính phủ ban ngành liên quan tạo điều kiện cho Go Việt hoạt động thuận lợi thị trường Việt Nam Như vậy, chương kết thúc ba phần khóa luận, tổng kết khóa luận trình bày sau 88 KẾT LUẬN Cùng với phát triển không ngừng công nghệ tồn cầu hóa, loại hình dịch vụ không ngừng xuất thâm nhập vào thị trường Việt Nam Nhưng để thành cơng thị trường Việt Nam đối đầu với đối thủ cạnh tranh dịch vụ doanh nghiệp phải đưa hoạt động Marketing hiệu để lôi kéo khách hàng Dịch vụ tảng ứng dụng di động trực tuyến lĩnh vực dịch vụ có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường, cơng ty Go-Jek đến từ Indonesia phải đưa chiến lược kinh doanh cụ thể chuyên biệt dành cho thị trường Trong gần năm tham gia vào thị trường Việt Nam, Go-Jek với tên Go Việt bước khẳng định vị lòng người tiêu dùng Việt Nam hoạt động Marketing thơng minh Mặc dù có mặt hai thị trường Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh sức ảnh hưởng Go Việt lớn Tuy vậy, thành cơng bước đầu mà doanh nghiệp đạt Go-Jek vướng phải nhiều khó khăn q trình phát triển cung cấp dịch vụ Việt Nam Để thích ứng kịp thời với thị trường thách thức, Go-Jek có thay đổi văn hóa, sách, cách thức làm việc để vừa thỏa mãn khách hàng đồng thời theo đuổi mục tiêu thị phần, thương hiệu doanh thu Khóa luận khái quát sở lí thuyết hoạt động Marketing, đưa thực trạng hoạt động Marketing công ty Go-Jek Việt Nam, đồng thời nhận xét ưu nhược điểm hoạt động Trên sở lí thuyết thực trạng đó, người viết đề xuất số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện hoạt động Marketing Go-Jek thị trường nước ta Trong trình thực nghiên cứu đề tài, thời gian nghiên cứu lực, kiến thức có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi có sai sót nhầm lẫn Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phạm Thu Hương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình hồn thành khóa luận 89 DANH MỤC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO Thiều Tuyết Anh, 2014, KLTN Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội, Đại học Thăng Long, Hà Nội GS Trần Minh Đạo, 2012, Giáo trình Marketing (tái lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Ngọc, 2006, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Thị Như Quỳnh, 2013, Luận văn Giải pháp kiến nghị chiến lược Marketing nhằm xây dựng thương hiệu dệt may Việt Nam giới, Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Trang, 2012, KLTN Thực trạng số giải pháp nâng cao hiệu Marketing cho sản phẩm thẻ Flexicard ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Đại học Thăng Long, Hà Nội Bitner, M.J., Servicescapes, 1992, : The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, Journal of Marketing, vol 60, no 2, pp 56-71 Booms, Bernard H.; Bitner, Mary Jo, 1981, Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms, Marketing of Services American Marketing Association: 47–51 Hoffman, D., Bateson, J.E.G., Elliot, G and Birch, 2010, S., Services Marketing: Concepts, Strategies and Cases, (Asia-Pacific ed.), Cengage, pp 226274 Kotler, P., 2000, Marketing Management, (Millennium Edition), Custom Edition for University of Phoenix, Prentice Hall, p 10 Needham, Dave , 1996, Business for Higher Awards Oxford, England: Heinemann 11 Shostack, G L., 1984, Designing Services that Deliver, Harvard Business Review, vol 62, no 1, pp 133–139 12 UNFPA, 2009, Vietnam Population 2008 13 Zeithaml, V Bitner, M.J and Gremler, D.D., 2013, Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, (6th ed), New York: McGraw-Hill 90 14 Ictnews, Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Go-Viet rời ghế, 29/03/2019, [Truy cập https://www.msn.com/vi- vn/money/business/t%E1%BB%95ng-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91cv%C3%A0-ph%C3%B3-t%E1%BB%95ng-gi%C3%A1m%C4%91%E1%BB%91c-Go%20Vi%E1%BB%87t-r%E1%BB%9Digh%E1%BA%BF/ar-BBVnugv#page=2 ngày 17/04/2019] 15 Thắng Nguyễn, 22/08/2018, Chiến lược Marketing Go-Viet: Chữ “Việt” đầu câu chuyện!, Marketing AI, [Truy cập https://marketingai.admicro.vn/chien-luoc-Marketing-cua-goviet-chu-viet-la-daucau-chuyen/ ngày 30/03/2019] 16 Cafebiz, Đây 'vũ khí' Go-Viet mà Grab phải dè chừng?, 18/09/2018, [Truy cập http://cafebiz.vn/day-la-4-vu-khi-cua-go-viet-ma-grabse-phai-de-chung-20180918095326533.chn ngày 30/03/2019] 17 Diễn đàn Doanh nghiệp, Bài học cho doanh nghiệp Việt qua đại chiến với Grab Go-Việt, 18/10/2018 [Truy cập http://www.marketingchienluoc.com/x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ngth%C6%B0%C6%A1ng-hi%E1%BB%87u-m%E1%BA%A1nh/33257b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-cho-doanh-nghi%E1%BB%87p-vi%E1%BB%87tqua-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-chi%E1%BA%BFnv%E1%BB%9Bi-grab-v%C3%A0-go-vi%E1%BB%87t ngày 20/04/2019] 18 Việt Đức, “Grab, Go-Viet, Vinasun năm biến động thị trường gọi xe”, 09/12/2018, ZingVN [Truy cập https://news.zing.vn/grab-go-vietvinasun-va-mot-nam-bien-dong-cua-thi-truong-goi-xe-post898005.html ngày 19/04/2019] 19 Act, Thành công bước đầu Go-Viet học cho thương hiệu, 11/01/2019[Truy cập http://actgroup.com.vn/thanh-cong-buoc-dau-cua-go-vietva-bai-hoc-cho-cac-thuong-hieu/?t-va-bai-hoc-cho-cac-thuong-hieu/ ngày 19/04/2019] 20 CafeF, Be vs Go Việt: đua kẻ đến sau tới vị trí số làng gọi xe, 01/04/2019 [Truy cập http://cafef.vn/be-vs-Go Việt-cuoc-dua-cua- 91 nhung-ke-den-sau-toi-vi-tri-so-2-trong-lang-goi-xe-2019040110374082.chn ngày 20/04/2019] 21.Cafebiz, Sau tháng mắt, Go-Viet chiếm 40% thị phần thảo luận mạng xã hội, khiến người dùng hoài niệm người cũ Uber, 25/09/2018 [Truy cập http://cafebiz.vn/sau-hon-1-thang-ra-mat-go-viet-chiem-40-thi-phan-thaoluan-tren-mang-xa-hoi-khien-nguoi-dung-hoai-niem-ve-nguoi-cu-uber20180925120917664.chn ngày 19/04/2019] 22 Go-Jek, Owler [Truy cập https://www.owler.com/company/Go-Jek ngày 19/04/2019] 23 Tuấn Phong, 24/07/2018, 72% dân số Việt Nam xài điện thoại thông minh 50% số nghe gọi nhắn tin, Quantrimang [Truy cập https://quantrimang.com/72-dan-so-viet-nam-xai-điện thoại thông minh-nhung-50trong-so-do-chi-nghe-goi-nhan-tin-154566 ngày 22/04/2019] 24 Thụy Miên, 27/12/2018, Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 2.587 USD, Vneconomy [Truy cập http://vneconomy.vn/thu-nhap-binh-quandau-nguoi-nam-2018-dat-2587-usd-2018122715235412.htm ngày 17/04/2019] 25 Website Dân số Việt Nam: https://danso.org/viet-nam/ [Truy cập ngày 25/04/2019] 26 Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Lê Diệp Kiều Trang trở thành CEO Go Việt, 22/04/2019, [Truy cập http://ybahcm.com.vn/tieu-diem/bale-diep-kieu-trang-tro-thanh-ceo-Go Việt-7760.html ngày 23/04/2019] 27.Vietnambiz, Go-Viet tham vọng vẽ lại 'bản đồ' ứng dụng công nghệ, 21/09/2018, [Truy cập https://vietnambiz.vn/goviet-tham-vong-ve-lai-ban-doung-dung-cong-nghe-87596.htm ngày 20/04/2019] 28 Yandri Susanto, 18/05/2018, Go-Jek SWOT analysis and its future, Linkerdin [Truy cập https://www.linkedin.com/pulse/Go-Jek-swot-analysis-itsfuture-yandri-susanto ngày 28/03/2019] 29 Rayi Noomega, 13/07/2018, GO-TROOPS by The Numbers, Medium [Truy cập https://medium.com/life-at-go-jek/go-troops-by-the-numbers- 8491d470a48b ngày 28/03/2019] 92 30 Saiidi, Uptin, 24/04/2017, A ride on Indonesia's first and only 'unicorn' CNBC [Truy cập https://www.cnbc.com/2017/04/24/a-ride-on-indonesias-firstand-only-unicorn.html ngày 20/4/2019] 31.The Jakarta Post, Go-Jek becomes Indonesia's first decacorn [ Truy cập https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/05/go-jek-becomes-indonesias- first-decacorn.html ngày 16/04/2019] 32 Williams, Ann Go-Jek says will enter Singapore, Vietnam, Thailand, Philippines in next few months The Business Times [Truy cập https://www.businesstimes.com.sg/transport/go-jek-says-will-enter-singaporevietnam-thailand-philippines-in-next-few-months ngày 16/03/2019] 33 Crunchbase, GO-JEK | Crunchbase [Truy cập https://www.crunchbase.com/organization/go-jek#section-funding-rounds 16/03/2019] địa ngày ... luận hoạt động Marketing công ty Go- Jek, vấn đề thực tiễn hoạt động Marketing công ty Go- Jek Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Khơng gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động Marketing công ty Go- Jek. .. NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY GO- JEK Ở VIỆT NAM 64 3.1 Định hướng phát triển Marketing công ty Go- Jek Việt Nam: 64 3.1.1 Triển vọng thị trường Go Việt Việt Nam: 64 3.1.2... lý luận hoạt động Marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing công ty Go- Jek Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing công ty Go- Jek Việt Nam Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động marketing của công ty go jek tại việt nam, Hoạt động marketing của công ty go jek tại việt nam

Từ khóa liên quan