giao an vat li 9

3 381 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 10:10

Tiết : 62 Bài : 53 SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG Ngày soạn : / / 2008 Ngày dạy : / / 2008 I. Mục tiêu 1. Kiến thức cơ bản − Phát biểu được khẳng định: Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau. − Trình bày và phân tích được TN phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận : Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu. − Trình bày và phân tích được TN phân tích ánh sáng bằng đĩa CD để rút ra kết luận như trên. 2. Kỹ năng − Làm tn, quan sát hiện tượng để rút ra nhận xét , kỹ năng trình bày được hiện tượng thí nghiệm. 3. Thái độ − Ý thức học tập, đoàn kết hợp tác trong tn, trung thực trong báo cáo tn. II. Chuẩn bị Mỗi nhóm : − 1 lăng kính tam giác đều.1 bộ các tấm lọc màu xanh, đỏ, nửa đỏ, nửa xanh − 1 đèn phát ánh sáng trắng. 1 đĩa CD.1 màn chắn trên có khoét 1 khe hẹp. III. Tổ chức hoạt động của hs 1. Ổn định lớp (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ 5 phút − Hãy kể 1 số nguồn phát ra ánh sáng trắng và một số nguồn phát ra ánh sáng màu? − Cách tạo ra ánh sáng màu?Sửa bài tập trong SBT. 3. Bài mới Tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung 3 phút Hoạt động 1: Nhận thức vấn đề bài học. − Hs lắng nghe và nêu phương án trả lời. − Giáo viên tạo tình huống như phần mở bài của sgk Hoạt động 2 : Tìm hiểu việc phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính − HS đọc tài liệu để nắm được cách làm TN. − HS hoạt động nhóm − GV hướng dẫn HS đọc tài liệu và làm TN 1 trong SGK I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính 1. Thí nghiệm 1 C1. Dải màu có nhiều màu sắc. 2. Thí nghiệm 2 C3. Ý kiến 2 đúng. 17 phút làm TN 1 SGK : Quan sát khe sáng trắng qua 1 lăng kính. − Mô tả bằng lời và ghi vào vở hình ảnh quan sát được để trả lời cho C1. − Làm TN 2a trong SGK theo tiến trình + Tìm hiểu mục đích TN. + Dự đoán kết quả thu được nếu chắn chùm sáng bằng 1 tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh. − Nêu cách làm TN và dự đoán kết quả. − Quan sát làm TN và kiểm tra dự đoán. − Ghi câu trả lời của phần C 2 vào vở. − Thảo luận nhóm để đi đến câu trả lời chung. − Quan sát cách bố trí TN và hiện tượng xảy ra. − Mô tả hình ảnh quan sát được. − GV nên đặt các câu hỏi để định hướng sự mô tả của HS. − GV hướng dẫn HS làm TN 2a trong SGK: + Nêu mục đích TN. + Yêu cầu HS mô tả cách làm TN. Các tấm lọc này có thể đặt trước mắt hoặc trước khe. − Yêu cầu HS nêu dự đoán. − Cho HS quan sát, nêu kết quả kiểm tra dự đoán và ghi câu trả lời C4. Lăng kính đã phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu. 3. Kết luận − Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua 1 lăng kính thì ta sẽ thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau nằm sát cạnh nhau, tạo thành 1 dải màu khác nhau như cầu vồng. Màu của dải này biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. − Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng màu có sẳn trong chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo 1 phương khác nhau. 7 phút Hoạt động 3 : Tìm hiểu việc phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD − HS hoạt động nhóm tiến hành TN 3 trong SGK. Hs tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của gv. − HS hoạt động cá nhân trả lời C 5 , C 6 và ghi vào vở. − Ghi kết luận vào tập. − GV hướng dẫn HS làm TN 3 trong SGK. − Giới thiệu tác dụng phân tích ánh sáng của mặt ghi của đĩa CD và cách quan sát ánh sáng đã được phân tích. − Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu C5 và C6. − Uốn nắn các câu trả lời cho HS. − Tổ chức hợp thức hoá kết luận. II. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD 1. Thí nghiệm 3 C5. C6. 2. Kết luận − Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu bằng cách cho nó phản xạ trên mặt ghi của 1 đĩa CD. − Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau. 8 phút Hoạt động 4 : Vận dụng − Hs làm việc cá nhân trả lời các hỏi trong sgk. − Yêu cầu hs làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trong sgk. − Theo dõi, giúp đở hs yếu. III.Vận dụng C7. C8. C9. 4. Củng cố 3 phút − Gọi hs đọc to ghi nhớ. − Gọi hs trả lời các câu hỏi trong sbt nếu còn thời gian. 5. Dặn dò (1 phút) − Chép ghi nhớ. Làm bt còn lại. Xem trước bài 54 Sự trộn các ánh sáng màu KINH NGHIỆM . Chuẩn bị Mỗi nhóm : − 1 lăng kính tam giác đều.1 bộ các tấm lọc màu xanh, đỏ, nửa đỏ, nửa xanh − 1 đèn phát ánh sáng trắng. 1 đĩa CD.1 màn chắn trên có khoét. sáng trắng bằng lăng kính − HS đọc tài li u để nắm được cách làm TN. − HS hoạt động nhóm − GV hướng dẫn HS đọc tài li u và làm TN 1 trong SGK I. Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vat li 9, giao an vat li 9, giao an vat li 9