giao an trai nghiem sang tao

45 333 0
  • Loading ...
1/45 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:01

Thứ hai: 14/08/2017 Tiết 01: Tuần: 01 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : AN – BUM SỞ THÍCH CỦA TÔI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Em làm an–bum sở thích thân - Biết giới thiệu thân qua an–bum - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu môn học - Giới thiệu II Phần phát triển Khám phá sở thích thân - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên hướng dẫn nêu tên vài sở thích - Giáo viên yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh liên hệ thân xem thích, thích, bình thường, khơng thích - Học sinh nêu sở thích có lợi mà em thích Thể sở thích có lợi sản phẩm - Học lựa chọn số sở - Giáo viên hướng dẫn thích điền vào phiếu học tập - Học sinh nêu số thích - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH Thứ hai: 21/08/2017 Tiết 02: Tuần: 02 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : AN – BUM SỞ THÍCH CỦA TƠI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Em làm an–bum sở thích thân - Biết giới thiệu thân qua an–bum - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Làm an-bum sở thích tơi - Giáo viên hướng dẫn + Bước : Trang trí đầu cuối bìa an-bum + Bước : Sắp xếp sản phẩm sở thích mà em hồn thành theo trật tự mà em muốn theo trang Đánh số thứ tự vào cuối trang + Bước : Bổ sung lời giới thiệu sản phẩm mà em muốn + Bước : Đóng bìa trang ruột thành an-bum + Bước : Em viết tên vào bìa ngồi an-bum - Giáo viên quan sát giúp đở HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh làm an-bum theo hướng dẫn III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Học sinh lắng nghe - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH Thứ hai: 28/08/2017 Tiết 03: Tuần: 03 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : AN – BUM SỞ THÍCH CỦA TƠI (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Em làm an – bum sở thích thân - Biết giới thiệu thân qua an- bum - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II.Phần phát triển Giới thiệu sản phẩm - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên quan sát giúp đở - Giáo viên nhận xét tuyên dương - Giáo viên khen ngợi, động viên học sinh III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh giới thiệu sản phẩm cho thầy bạn - Giới thiệu nhóm - Các nhóm cử 1- bạn giới thiệu - Các nhóm nhận xét, tuyên dương - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe ĐIỀU CHỈNH Thứ hai: 04/09/2017 Tiết 04: Tuần: 04 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : AN – BUM SỞ THÍCH CỦA TƠI (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Em làm an – bum sở thích thân - Biết giới thiệu thân qua an- bum - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Khám sở thích tơi - Giáo viên hướng dẫn - Đến lớp trao đổi sở thích với bạn, sở thích bạn gì, sở thích giống khác em - Giáo viên yêu cầu trao đổi kĩ sở thích bạn bè - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên quan sát giúp đở - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Giáo viên khen ngợi, động viên học sinh Em học - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên quan sát kiểm tra III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh tìm sở thích nhiệm vụ - Viết lại cảm nhận khám phá thêm sở thích - Các nhóm cử 1- bạn giới thiệu - Học sinh lắng nghe - Học sinh làm phiếu học tập - Học sinh lắng nghe ĐIỀU CHỈNH Thứ hai: 11/09/2017 Tiết 05: Tuần: 05 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : ĐỨC TÍNH CẦN CÙ CỦA CON NGƯỜI QUÊ HƯƠNG EM (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Em biết biểu ý nghĩa đức tính cần cù người quê hương em - Biết cách rèn luyện để có đức tính cần cù - Biết biết trân trọng tự hào đức tính cần cù người sống quanh em II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển Tìm hiểu biểu đức tính cần cù - Học sinh đọc biểu - Giáo viên hướng dẫn cần cù sách - Học sinh điền từ thích hợp - Giáo viên hướng dẫn bức tranh - HS đọc trước lớp cụm từ điền - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên nhận xét tun dương Tìm hiểu ý nghĩa đức tính cần cù cách rèn luyện để trở thành người cần cù - HS đọc thông tin trang 14 - Giáo viên hướng dẫn - Học sinh làm phiếu - Giáo viên quan sát kiểm tra học tập - Học sinh trả lời - Giáo viên nêu câu hỏi - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét, tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH Thứ hai: 18/09/2017 Tiết 06: Tuần: 06 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : ĐỨC TÍNH CẦN CÙ CỦA CON NGƯỜI QUÊ HƯƠNG EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Em biết biểu ý nghĩa đức tính cần cù người quê hương em - Biết cách rèn luyện để có đức tính cần cù - Biết biết trân trọng tự hào đức tính cần cù người sống quanh em II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển Tìm hiểu ảnh người Việt Nam cần cù ca dao, tục ngữ - Giáo viên yêu cầu - Học sinh sưu tầm ca dao, tục ngữ - Học sinh điền từ thích hợp - Giáo viên hướng dẫn bức tranh - Học sinh viết ca dao, tục ngữ vào - 1-2 học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét tuyên dương - Học sinh lắng nghe III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Học sinh lắng nghe - Nhận xét học Thứ hai: 25/09/2017 ĐIỀU CHỈNH Tiết 07: Tuần: 07 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : ĐỨC TÍNH CẦN CÙ CỦA CON NGƯỜI QUÊ HƯƠNG EM (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Em biết biểu ý nghĩa đức tính cần cù người quê hương em - Biết cách rèn luyện để có đức tính cần cù - Biết biết trân trọng tự hào đức tính cần cù người sống quanh em II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Nêu cảm nhận đức tính cần cù - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn + Người mà em ngưỡng mộ ai, + Đức tính cần cù người thể + Đức tính cần cùa coa ý nghĩa + Em có cảm xúc dức tính cần cù - Giáo viên nhận xét tuyên dương Giáo viên yêu cầu III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Thứ hai: 02/10/2017 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh viết câu cần cù người mà em ngưởng mộ - Học sinh đọc trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - Học sinh lắng nghe - Chia cảm xúc đức tính cần cù người đan Việt Nam với bố mẹ người thân ĐIỀU CHỈNH Tiết 08: Tuần: 08 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : ĐỨC TÍNH CẦN CÙ CỦA CON NGƯỜI QUÊ HƯƠNG EM (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Em biết biểu ý nghĩa đức tính cần cù người quê hương em - Biết cách rèn luyện để có đức tính cần cù - Biết biết trân trọng tự hào đức tính cần cù người sống quanh em II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Em học gì? - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Em biết đức tính cần cù người sống xung quanh em - Em biết ý nghĩa đức tính cần cù - Em biết mức độ cần cù em - Em thực số công việc để rèn luyện đức tính cần cù - Em biết trân trọng tự hào đức tính cần cù người sống xung quanh em - Em yêu người dân sinh sống - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Thứ hai: 09/10/2017 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh làm vào phiếu nội dung sách - Hồn thành mức độ : đúng, khơng đúng, chưa - Học sinh đọc trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Chia cảm xúc đức tính cần cù người dân Việt Nam với bố mẹ người thân ĐIỀU CHỈNH Tiết 09: Tuần: 09 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : EM THỰC HIỆN THỜI GIAN BIỂU (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Xây dựng thời gian biểu hoạt động tuần cho thân - Biết ý nghĩa việc xây dựng thời gian biểu - Tự giác cố gắng để thực hoạt động thời gian biểu - Góp phần hình thành phẩm chất lực: sống tự chủ, trách nhiệm, lực lập kế hoạch, lực giải vấn đề lực giao tiếp II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Em tự đánh giá việc thực thời gian biểu em - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét tuyên dương Liệt kê nội dung hoạt động cho thời gian biểu - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét tun dương Tìm hiểu lợi ích thời gian biểu - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ĐIỀU CHỈNH - Hát - HS ý nghe - HS đọc thầm nhiệm vụ - HS làm vào phiếu - Nhận xét, tuyên dương - HS đọc thầm nhiệm vụ - HS làm vào phiếu - Học sinh đọc trước lớp - HS đọc thầm câu hỏi - HS suy nghĩ chia nhóm phương án lựa chọn - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem - Học sinh lắng nghe nội dung - Nhận xét học Thứ hai: 16/10/2017 Tiết 10: Tuần: 10 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ : EM THỰC HIỆN THỜI GIAN BIỂU (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Xây dựng thời gian biểu hoạt động tuần cho thân - Biết ý nghĩa việc xây dựng thời gian biểu - Tự giác cố gắng để thực hoạt động thời gian biểu - Góp phần hình thành phẩm chất lực: sống tự chủ, trách nhiệm, lực lập kế hoạch, lực giải vấn đề lực giao tiếp II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ĐIỀU CHỈNH I Phần khởi động - Cho HS hát - Hát - Giới thiệu - HS ý nghe II Phần phát triển Tổ chức trò chơi: “Tìm vị trí” - Học sinh thực trò chơi - Giáo viên yêu cầu theo nhóm - HS theo dõi lắng nghe - Giáo viên trao đổi với lớp - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên nhận xét tuyên dương Tuân thủ thời gian biểu - Thực thời gian biểu có khó - Học sinh thảo luận nhóm khơng? - Những khó khăn thực - Học sinh trình bày trước lớp thời gian biểu? - Giáo viên nhận xét tuyên dương Giới thiệu thời gian biểu em - Học sinh thảo luận nhóm - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem - Học sinh lắng nghe nội dung - Nhận xét học Thứ hai: 23/10/2017 Tiết 11: Tuần: 11 Tuần 26: Thứ năm Ngày soạn: 07/02/2018 Ngày dạy: 08/02/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 7: EM QUAN TÂM TỚI NGƯỜI THÂN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Em biết cách thể quan tâm tới người thân thơng qua lời nói việc làm sống hàng ngày - Em đánh giá mức độ thể quan tâm tới người thân gia đình - Em mong muốn quan tới người thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ĐIỀU CHỈNH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển Em thể quan tâm tới người thân hàng ngày Mục tiêu: Em thường xuyên có ý thức - Học sinh thực cá nhân, dùng lời nói, việc làm để biểu trao đổi nhóm đơi quan tâm tới người thân gia đình - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực yêu cầu tập - Giáo viên yêu cầu hs nêu: - Học sinh nêu - Giáo viên nhận xét tuyên dương quan tâm tới người thân thơng Tìm hiểu cảm xúc người thân qua lời nói việc làm em quan tâm sống hàng ngày Mục tiêu: Em biết người thân em có cảm xúc em - Học sinh lắng nghe quan tâm; em mong muốn quan tâm tới người thân - Giáo viên hướng dẫn học sinh giới - Học sinh thực cá nhân, thiệu quan tâm tới người thân thơng qua trao đổi nhóm đơi lời nói việc làm sống hàng ngày - Học sinh giới thiệu - Giáo viên yêu cầu hs nêu: quan tâm tới người thân thông - Giáo viên nhận xét tuyên dương qua lời nói việc làm III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội sống hàng ngày dung - Nhận xét học - Học sinh lắng nghe Tuần 27: Thứ năm Ngày soạn: 14/3/2018 Ngày dạy: 15/3/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 7: EM QUAN TÂM TỚI NGƯỜI THÂN (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Em biết cách thể quan tâm tới người thân thơng qua lời nói việc làm sống hàng ngày - Em đánh giá mức độ thể quan tâm tới người thân gia đình - Em mong muốn quan tới người thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Em học Mục tiêu: Em tự đánh giá mức độ thể quan tâm tới thành viên gia đình HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh thực cá nhân, trao đổi nhóm đơi - Học sinh chia cảm - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực xúc em quan tâm tới người thân thơng qua lời nói yêu cầu tập việc làm sống hàng - Giáo viên yêu cầu hs chia sẻ ngày + Chia cảm nhận em trình quan tâm tới người thân thơng qua lời nói việc làm sống hàng ngày + Mô tả công việc mà em thực quan tâm tới người thân thơng qua lời nói - Giáo viên nhận xét tuyên dương việc làm sống hàng III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội ngày + Chia cảm nhận dung em quan tâm tới người - Nhận xét học thân thơng qua lời nói việc làm sống hàng ngày - Học sinh lắng nghe ĐIỀU CHỈNH Tuần 28: Thứ năm Ngày soạn: 21/3/2018 Ngày dạy: 22/3/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 7: EM QUAN TÂM TỚI NGƯỜI THÂN (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Em biết cách thể quan tâm tới người thân thơng qua lời nói việc làm sống hàng ngày - Em đánh giá mức độ thể quan tâm tới người thân gia đình - Em mong muốn quan tới người thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Tự đánh giá - GV nêu yêu cầu - Giáo viên trao đổi với lớp - Giáo viên nhận xét tuyên dương - GV nêu yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh thực cá nhân, nhóm đơi, nhóm - HS theo dõi lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - Học sinh thực cá nhân, nhóm đơi, nhóm - HS theo dõi lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên trao đổi với lớp - Giáo viên nhận xét tuyên dương Tổ chức đánh giá tiến nhóm - Học sinh thảo luận nhóm - Giáo viên yêu cầu - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem - Học sinh lắng nghe nội dung - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH Tuần 29: Thứ năm Ngày soạn: 28/3/2018 Ngày dạy: 29/3/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 8: NGHỀ EM YÊU THÍCH (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Em kế tên số nghề nghiệp, nêu sơ lược công việc cần làm đức tính cần có người lao động làm nghề - Em giới thiệu nghề em thích với người thân gia đình - Em biết cần rèn luyện để đáp ứng cơng việc nghề nghiệp u thích II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển Tìm hiểu số nghề nghiệp Mục tiêu: Em kế tên số nghề nghiệp, nêu sơ lược cơng việc cần làm đức tính cần có người lao động làm nghề - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực - Học sinh thực cá nhân, yêu cầu kế tên số nghề nghiệp, trao đổi nhóm đơi nêu sơ lược công việc cần làm - Học sinh nêu kế tên đức tính cần có người lao động số nghề nghiệp, nêu sơ lược cơng việc cần làm làm nghề đức tính cần có - Giáo viên u cầu hs nêu: người lao động làm nghề - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tuyên dương Mơ tả cơng việc xác định đức tính cần có cho nghề em u thích Mục tiêu: Em mơ tả sơ lược công việc đức tính cần có nghề nghiệp mà em u thích - Giáo viên hướng dẫn học sinh giới - Học sinh thực cá nhân, thiệu kế tên số nghề nghiệp, trao đổi nhóm đơi nêu sơ lược công việc cần làm ĐIỀU CHỈNH đức tính cần có người lao động làm nghề - Học sinh giới thiệu kế tên - Giáo viên yêu cầu hs nêu: số nghề nghiệp, nêu sơ lược công việc cần - Giáo viên nhận xét tuyên dương làm đức tính cần có III Phần kết thúc người lao động làm nghề - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Học sinh lắng nghe - Nhận xét học Tuần 30: Thứ năm Ngày soạn: 04/4/2018 Ngày dạy: 05/4/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 8: NGHỀ EM YÊU THÍCH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Em kế tên số nghề nghiệp, nêu sơ lược cơng việc cần làm đức tính cần có người lao động làm nghề - Em giới thiệu nghề em thích với người thân gia đình - Em biết cần rèn luyện để đáp ứng cơng việc nghề nghiệp u thích II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển bài: 3.Giới thiệu nghề em thích Mục tiêu: Em giới thiệu nghề em thích với người thân gia đình - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực yêu cầu tập - Giáo viên yêu cầu hs nêu: -Học sinh thực cá nhân, trao đổi nhóm đôi - Giáo viên nhận xét tuyên dương Rèn luyện số đức tính cần cho - Học sinh giới thiệu nghề em thích với người nghề Mục tiêu: Em biết việc rèn luyện thân gia đình đức tính cần có học tập - Học sinh lắng nghe rèn luyện đức tính cần có cho nghề nghiệp tương lai - Giáo viên hướng dẫn học sinh giới thiệu nghề em thích với người - Học sinh thực cá nhân, thân gia đình trao đổi nhóm đơi .- Giáo viên yêu cầu hs nêu: - Học sinh giới thiệu - Giáo viên nhận xét tuyên dương nghề em thích với người III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội thân gia đình,với thầy ĐIỀU CHỈNH dung - Nhận xét học cô bạn - Học sinh lắng nghe Tuần 31: Thứ năm Ngày soạn: 11/4/2018 Ngày dạy: 12/4/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 8: NGHỀ EM YÊU THÍCH (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Em kế tên số nghề nghiệp, nêu sơ lược công việc cần làm đức tính cần có người lao động làm nghề - Em giới thiệu nghề em thích với người thân gia đình - Em biết cần rèn luyện để đáp ứng cơng việc nghề nghiệp u thích II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Em học Mục tiêu: Em đánh giá ý nghĩa học việc rèn luyện đức tính cho nghề nghiệp u thích HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh thực cá nhân, trao đổi nhóm đơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực - Học sinh chia cảm xúc yêu cầu tập em làm ăn - Giáo viên yêu cầu hs nêu: + Chia cảm nhận em trình đánh giá ý nghĩa học việc rèn luyện đức tính cho nghề nghiệp u thích + Mô tả công việc mà em thực + Chia cảm nhận em - Giáo viên nhận xét tuyên dương đánh giá ý nghĩa III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội học việc rèn luyện đức tính cho nghề nghiệp dung u thích - Nhận xét học - Học sinh lắng nghe ĐIỀU CHỈNH Tuần 32: Thứ năm Ngày soạn: 18/4/2018 Ngày dạy: 19/4/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 8: NGHỀ EM YÊU THÍCH (Tiết 4) I MỤC TIÊU: - Em kế tên số nghề nghiệp, nêu sơ lược công việc cần làm đức tính cần có người lao động làm nghề - Em giới thiệu nghề em thích với người thân gia đình - Em biết cần rèn luyện để đáp ứng cơng việc nghề nghiệp u thích II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Tự đánh giá - GV nêu yêu cầu - Giáo viên trao đổi với lớp - Giáo viên nhận xét tuyên dương - GV nêu yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh thực cá nhân, nhóm đơi, nhóm - HS theo dõi lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - Học sinh thực cá nhân, nhóm đơi, nhóm - HS theo dõi lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên trao đổi với lớp - Giáo viên nhận xét tuyên dương Tổ chức đánh giá tiến nhóm - Học sinh thảo luận nhóm - Giáo viên yêu cầu - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem - Học sinh lắng nghe nội dung - Nhận xét học Tuần 33: ĐIỀU CHỈNH Ngày dạy: Thứ ba: 24/4/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 9: TÔI RẤT TUYỆT (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Em mong muốn thay đổi thân để trở nên thú vị - Em tập kế hoạch mục tiêu khám pha1va2 rèn luyện khả trội bả thân - cảm thấy tự hào khám phá khả trộ thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển Tìm hiểu khả trội số bạn học sinh tiểu học Mục tiêu: Em biết khả trội số bạn học sinh tiểu học, cách mà bạn thành cơng, trừ em có mong muốn thay đổi thân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu - Học sinh thực cá nhân, chuyện gương hai bạn nhỏ trao đổi nhóm đơi - Học sinh nêu khả học trường tiểu học trội sovới bình thường - Giáo viên yêu cầu hs nêu: sở thích đỏ - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tuyên dương Xac1` định khả trội thân Mục tiêu: Em xác định đâu hoạt đông em phát triển thành khả trội thân - Giáo viên hướng dẫn học sinh giới - Học sinh thực cá nhân, thiệu hoạt động trội thân, trao đổi nhóm đơi thích hoạt động nào? Có hoạt động em thích mà chưa thực được? Khơng thích hoạt động nào? Hoạt động cóp thể thực tốt? - Giáo viên yêu cầu hs nêu: - Học sinh giới thiệu giới thiệu số hoạt mà em thích thực số hoạt động em chưa ĐIỀU CHỈNH - Giáo viên nhận xét tuyên dương thực III Phần kết thúc - Học sinh lắng nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tuần 34: Ngày dạy: 01/5/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 9: TÔI RẤT TUYỆT (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Em mong muốn thay đổi thân để trở nên thú vị - Em tập kế hoạch mục tiêu khám phá rèn luyện khả trội bả thân - cảm thấy tự hào khám phá khả trội thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Phần khởi động - Hát - Cho HS hát - HS ý nghe - Giới thiệu II Phần phát triển bài: 3.Lập kế hoạch khám phá rèn luyện khả trội thân Mục tiêu: Em biết khả trội số bạn học sinh tiểu học, cách mà bạn thành cơng, từ em có mong muốn thay đổi thân -Học sinh thực cá nhân, - Giáo viên yêu cầu hs nêu: trao đổi nhóm đơi - Học sinh giới thiệu khả trội với người thân gia đình - Giáo viên nhận xét tuyên dương - Học sinh lắng nghe Thể cảm xúc Mục tiêu: Em nêu cảm xúc của bả thân em khám phá thêm điều mẻ thân - Giáo viên hướng dẫn học sinh giới thiệu nghề em thích với người - Học sinh thực cá nhân, trao đổi nhóm đơi thân gia đình - Học sinh giới thiệu - Giáo viên yêu cầu hs nêu: khám phá khả vượt trội - Giáo viên nhận xét tuyên dương thân III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Nhận xét học Tuần 35: ĐIỀU CHỈNH Ngày dạy: 08/5/2018 Hoạt động trãi nghiệm CHỦ ĐỀ 9: TÔI RẤT TUYỆT (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Em mong muốn thay đổi thân để trở nên thú vị - Em tập kế hoạch mục tiêu khám phá rèn luyện khả trội bả thân - cảm thấy tự hào khám phá khả trội thân II CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu II Phần phát triển Em học Mục tiêu: Em đánh giá điều em học khám phá khả trội thân HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh thực cá nhân, trao đổi nhóm đơi - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực - Học sinh chia cảm xúc yêu cầu tập em khả trội - Giáo viên yêu cầu hs nêu: thân + Chia cảm nhận em trình đánh giá ý nghĩa học việc rèn luyện rèn luyện khả u thích + Mơ tả cơng việc mà em thực - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tuyên dương III Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH ... chi tiết góc khơng gian lớp học theo câu hỏi gợi ý sau: + Em thích quan tâm đến góc/khơng gian lớp học? + Em thấy góc/khơng gian trang trí HSKT : Quan sát, nhận xét không gian lớp học hay trưng... cần ý trang trí lớp học để đảm bảo an toàn thuận tiện sử dụng nhắc nhở HS thực điều cần ý thống trang trí khơng gian lớp học Thực trang trí khơng gian lớp học - Phân chia khu vực không gian lớp... tránh trang trí khơng gian lớp học - GV giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận nội dung sau: + Theo em, trang trí lớp học, để đảm bảo an toàn cho người, cần ý đến điều gì? + Hãy đề xuất điều cần ý trang
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an trai nghiem sang tao , giao an trai nghiem sang tao

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn