Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

13 138 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

BÀI GIẢNG SỐ HỌC BÀI 12: PHÉP CHIA PHÂN SỐ Kiểm tra củ: Phát biểu quy tắc nhân hai phân số Vậy thực phép chia phân số − × Tính: ta thay phép chia phép nhân 15 Giải: không? 1.1 − ⋅ = − 15 1.3 2 −1 = − = + 3 3 = Khi thực phép trừ, ta thay phép trừ phép tốn gì? Bài mới: Tiết 88 Số nghịch đảo: Hai đảo đảo Khi số nàogọi hailàsốnghịch nghịch của nhau?nếu tích chúng Ví dụ: a b Số nghịch đảo là: ?3 ?1 Tính: Tìm số nghịch đảo của: − 111 a -4 − 5;−1;( − 8) ⋅ ; = ;0 (a,b ∈ Z;⋅ a ≠= 0,b ≠ 0) 10− b −4 1 Số -5 là:đảo Tanghịch nói đảo sốcủa nghịch −8 −5 Số -1 là: đảo- -8,nghịch -8 cũngđảo số nghịch 10 − 11 1 Số ;nghịch đảo hai là: số hai số -8 b a − 11 −8 − 810 b a Số nghịch đảo -1 là: -1 nghịch đảo nhau.là: Số nghịch đảo a b Khơng có số nghịch đảo ?2 − 40 là: khơng có Số nghịch đảo Cũng vậy, ta nói ………… số nghịch 7 đảo số nghịch … , ………… −4 −4 −4 −4 đảo … ;hai số − hai số 7 nghịch đảo ……………………… ?4 Tính so sánh: Số nghịch đảo: Phép chia phân số: 2 a) : × b) : × Quy tắc: Qua ?4 thấy muốn chia phân Muốn chiasố phân số số hay nguyên chohay Câu a: số 2.4 phân sốnguyên ta thực cho hiệnmột nhưphân = có : = = ; ⋅ = số, ta nhân số bị chia với số nào? 7.3 21 7.3 21 nghịch đảo số chia a d c a ⋅: = d b b c c d a⋅: = a c d a.d = b.c a d (c ≠ 0) = c Vậy: : = ⋅ 7 Câu b: 4.3 4.3 =6 có : = = ; × = 2 Vậy: : = ⋅ Số nghịch đảo: Phép chia phân số: Quy tắc: dhay a c chiaamộtdphânasố Muốn : = ⋅ = d nguyên b.cphân b ccho b số số, tac nhân số bị chia với số d d a nghịch a : =đảo a ⋅ của=số chia(c ≠ 0) a dc ac d c a.d : =xét: ⋅ = Nhận d b c b.c b Muốn chia phân số cho csố nguyên d (khác d a 0)(cta≠giữ a: = a⋅ = 0) d tử nguyên c phânc số nhân mẫu với số nguyên a a :c = b b c ?5 Tính: 2 a) : = ⋅ = 3 − − 4 − 16 b) : = ⋅ = 5 15 −7 c) − : = −2 ⋅ = −3 −3 −3 −3 −3 d) : = : = ⋅ = = 4 4 Từ câu d, thấy để chia phân số cho số nguyên ta làm nào? Số nghịch đảo: Phép chia phân số: Quy tắc: ?6 Tính: 5.2 − 10 − 12 = a) : = ⋅ = 12 − 1.( − ) 14 − 7.3 − b) − : = −7 ⋅ = = 14 14 a c a d a.d : = ⋅ = b d b c b.c c d a d a: = a⋅ = (c ≠ 0) −3 − − 1.1 − d c c c) :9 = ⋅ = = 7 7.3 21 Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0) ta giữ nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên a a :c = b b c Ghi nhớ: Hãy tóm tắt nội dung học công thức vào đồ sau: u … a h … n a… ủ … c o… ả đ … h c… ị h … g n b l… à… a a b Phép chia phân số a: c d = a⋅ d a c = d ( c≠ a c 0) : b c = a b c CỦNG CỐ  Bài tập 86 (sgk Tr43) 4 a) ⋅ x = 54 x = :⋅ x= x= Tìm x biết b) : x = x = ⋅: x = x = CỦNG CỐ Trò chơi chữ A B C G Tìm tên nhà tốn học Việt Nam − − − 11 44 : = ⋅ = 11 − −1 1.1 : ( − 9) = ⋅ = = 4 − 4.(−3) 12 5 − 1.(−1) − : = ⋅ = = −3 3 − 15 − 5.2 − 15 : = ⋅ = = -10 1 −N3 -10 G −1 12 44 H N O U − − 13 − 65 : = ⋅ = 13 18 −3 3.1 : = ⋅ = = −3 5 − 1.(−1) −7 11 0: = 0⋅ =0 11 −7 −4 −2 −4 :2 = = 13 13.2 13 −1 − 65 18 44 −2 13 C H A U O B A O 0 Giáo sư: NGÔ BẢO CHÂU Ngô Bảo Châu sinh ngày 28 tháng 6 năm  1972 tại Hà Nội Thời niên thiếu, ông học sinh Trường Thực nghiệm Giảng Võ,  Trường THCS Trưng Vương, sau học khối chun tốn  Trường Trung học phổ thơng chun Khoa học Tự nhiên, Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ, là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Ơng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Tốn học Quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989 người Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Tốn học Quốc tế Dặn dò: Học - Định nghĩa số nghịch đảo - Quy tắc chia hai phân số - Nhận xét BTVN Chuẩn bị: - BT 87, 88 Tr43 -Chuẩn bị trước tập phần luyện tập ... nhân hai phân số Vậy thực phép chia phân số − × Tính: ta thay phép chia phép nhân 15 Giải: không? 1.1 − ⋅ = − 15 1 .3 2 −1 = − = + 3 3 = Khi thực phép trừ, ta thay phép trừ phép toán gì? Bài mới:... sánh: Số nghịch đảo: Phép chia phân số: 2 a) : × b) : × Quy tắc: Qua ?4 thấy muốn chia phân Muốn chiasố phân số số hay nguyên chohay Câu a: số 2.4 phân sốnguyên ta thực cho hiệnmột nh phân =... Số nghịch đảo: Phép chia phân số: Quy tắc: dhay a c chiaamộtdphânasố Muốn : = ⋅ = d nguyên b.cphân b ccho b số số, tac nhân số bị chia với số d d a nghịch a : =đảo a ⋅ của =số chia( c ≠ 0) a dc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn