Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

70 3 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 13:54

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc GiangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC PHONG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 10 XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC PHONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 10 XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Lớp : 46-QLĐĐ-N03 Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lê Văn Thơ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI ƠN CẢM Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Llâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế cơng việc ngành nghề mà học Công ty Cổ phần Tài Nguyên Môi Trường Phương Bắc Em xin chân thành cảm ơn giảng viên – PGS.TS Lê Văn Thơ thời gian qua tận tình hướng dẫn em suốt trình viết hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tài Nguyên Môi Trường Phương Bắc, anh đội đo đạc Biên Sơn giúp đỡ, bảo cho em nhiều công việc sống suốt tháng thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Với thời gian thực tập hạn chế, hiểu biết có hạn, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15, tháng 05, năm2018 Sinh viên NGUYỄN ĐỨC PHONG DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐĐC BTN&MT CSDL QĐ TT UTM VN-2000 Nguyên nghĩa Bản đồ địa Bộ Tài ngun & Mơi trường Cơ sở liệu Quyết định Thơng tư Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 13 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 30 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Biên Sơn 32 Bảng 4.3 Số liệu điểm mốc địa .33 Bảng 4.4: Số liệu điểm gốc 34 Bảng 4.5: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn-2000 kinh tuyến trục : 107°00' ellipsoid : wgs-84 35 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 12 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 20 Hình 4.1: Ảnh lưới địa 38 Hình 4.2: Làm việc với phần mềm T-COM 40 Hình 4.3: Phần mềm chạy số liệu đo máy 40 Hình 4.4: Kết đo vẽ số điểm chi tiết có asc 41 Hình 4.5: Kết đo vẽ số điểm chi tiết có tcm 41 Hình 4.6: Nhập số liệu phần mềm Microstation 42 Hình 4.7: Chọn chứa file số liệu txt 43 Hình 4.8: Phun điểm chi tiết lên vẽ 43 Hình 4.9: Một góc tờ đồ trình nối điểm 40 Hình 4.10: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 50 Hình 4.11: Màn hình thị lỗi đất 51 Hình 4.12: Các đất sau sửa lỗi 52 Hình 4.13: Thửa đất sau tạo tâm 53 Hình 4.14: Đánh số tự động 54 Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 55 Hình 4.16: Vẽ nhãn 56 Hình 4.17: Tạo khung đồ địa chính………………………………… 57 MỤC LỤC PHẦN 1.LỜI MỞ ĐẦU 1.1: Tính cấp thiết đề tài 1.2: Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.2.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa 2.1.3 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 11 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 11 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 11 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 11 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 11 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 12 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 13 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 13 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 14 2.4.1.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết: 14 2.4.1.2 Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết: 14 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 14 2.4.2.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử đo vẽ chi tiết… 14 2.4.2.2 Quy trình đo vẽ chi tiết xử lý số liệu máy toàn đạc điện tử 15 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 16 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 16 2.5.2 Phần mềm famis 16 2.5.2.1 Giới thiệu chung 16 2.5.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 17 2.5.2.3 Các chức làm việc với số liệu đo đạc mặt đất 17 2.5.2.4 Các chức làm việc với sở liệu đồ địa 18 2.5.2.5 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm Famis 19 2.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 21 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 21 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 21 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung 22 3.3.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Biên Sơn 22 3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 3.3.1.2 Kinh tế xã hội 22 3.3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Biên Sơn 22 3.3.1.4 Công tác quản lý đất đai 22 3.3.2 Thành lập mảnh đồ địa xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 22 3.3.2.1 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 22 3.3.2.1.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 22 3.3.2.1.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 22 3.3.2.1.3 Bình sai lưới kinh vĩ 23 3.3.2.2 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ địa phần mềm Microstation phần mềm Famis 23 3.3.2.2.1 Đo vẽ chi tiết 23 3.3.2.2.2 Đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa phần mềm Microstation Famis 23 3.3.2.2.3 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 10 từ số liệu đo chi tiết 23 3.3.3 Thuận lợi, khó khăn đo đạc đồ địa .23 3.3.3.1 Thuận lợi .23 3.3.3.2 Khó khăn23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Biên Sơn 25 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 4.1.1.1 Vị trí địa lý 25 4.1.1.2 Địa hình 25 4.1.1.3 Khí hậu 25 4.1.1.4 Thủy văn 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 4.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 26 4.1.2.2 Kinh tế nông nghiệp 26 4.1.2.3 Kinh tế dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp 27 4.1.3 Dân số - Lao động 27 4.1.4 Công tác quản lý đất đai 28 4.1.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 28 4.1.1.2 Tình hình quản lý đất đai 31 4.2 Thành lập mảnh đồ địa xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 32 4.2.1 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 32 4.2.1.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 32 4.2.1.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 33 4.2.1.3 Bình sai lưới kinh vĩ 33 4.2.2 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 38 4.2.2.1 Đo vẽ chi tiết 38 4.2.2.2 Đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa phần mềm Microstation Famis 42 4.3 Thuận lợi, khó khăn đo đạc đồ địa 58 4.3.1 Thuận lợi 58 4.3.2 Khó khăn 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Phần I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, khơng có khả tái tạo, hạn chế không gian vô hạn thời gian sử dụng Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất Đai Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho cơng tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000, cấp giấy chứng nhận xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực xã Biên Sơn, với phân cơng, giúp đỡ Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc với hướng dẫn giảng viên TS Lê Văn Thơ em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng công nghệ tin học máy 47 nhà nước giao quản lý đất; có mục đích sử dụng theo quy định pháp luật đất đai; + Đỉnh đất điểm gấp khúc đường ranh giới đất; đoạn cong đường ranh giới, đỉnh đất thực địa xác định đảm bảo khoảng cách từ cạnh nối hai điểm chi tiết liên tiếp đến đỉnh cong tương ứng không lớn 0,2 mm theo tỷ lệ đồ cần lập; + Cạnh đất đồ xác định đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp đất; + Ranh giới đất đường gấp khúc tạo cạnh nối liền, bao khép kín phần diện tích thuộc đất đó; + Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ởthì ranh giới đất xác định đường bao toàn diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà đó; + Đối với ruộng bậc thang ranh giới đất xác định đường bao ngồi cùng, bao gồm bậc thang liền kề có mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng người sử dụng đất nhóm người sử dụng đất (không phân biệt theo đường bờ chia cắt bậc thang bên khu đất thực địa); + Trường hợp ranh giới đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng bờ thửa, đường rãnh nước dùng chung khơng thuộc đất có độ rộng 0,5m ranh giới đất xác định theo đường tâm đường bờ thửa, đường rãnh nước Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước lớn 0,5m ranh giới đất xác định theo mép đường bờ thửa, đường rãnh nước - Loại đất + Loại đất thể đồ địa ký hiệu quy định điểm 13 mục III Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 25/2014/BTNMT 48 + Loại đất thể đồ địa phải theo trạng sử dụng đất Trường hợp có định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác với trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo định thời hạn quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai thể loại đất đồ địa theo định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Trường hợp loại đất trạng khác với loại đất ghi giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất thời hạn đưa đất vào sử dụng quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai ngồi việc thể loại đất theo trạng phải thể thêm loại đất theo giấy tờ lớp (level) khác; đơn vị đo đạc có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quan tài ngun mơi trường cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trường hợp đất có loại đất theo trạng khác với loại đất giấy tờ thời điểm đo đạc Trường hợp đất sử dụng vào nhiều mục đích phải thể mục đích sử dụng đất Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà Nhà nước công nhận (cấp Giấy chứng nhận) tồn bộdiện tích đất đất thể loại đất đất - Các đối tượng nhân tạo, tự nhiên có đất + Ranh giới chiếm đất nhà ởvà cơng trình xây dựng mặt đất xác định theo mép tường bao nơi tiếp giáp với mặt đất, mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất kết cấu xây dựng cột, kết cấu khơng tiếp giáp mặt đất vượt ngồi phạm vi tường bao tiếp giáp mặt đất (không bao gồm phần ban công, chi tiết phụ tường nhà, mái che) Ranh giới chiếm đất công trình ngầm xác định theo mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất cơng trình + Hệ thống giao thơng biểu thị phạm vi chiếm đất đường sắt, đường (kể đường trong khu dân cư, đường khu vực đất nơng nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích cơng cộng) cơng trình có liên quan đến đường giao thông cầu, cống, hè phố, lề đường, giới đường, phần đắp cao, xẻ sâu 49 + Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất sơng, ngòi, suối, kênh, mương, máng hệ thống rãnh nước Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể đường bờ ổn định đường mép nước thời điểm đo vẽ thời điểm điều vẽ ảnh Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thể ranh giới theo phạm vi chiếm đất cơng trình Hình 4.9: Một góc tờ đồ trình nối điểm  Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước  Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình 50 dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng cơng việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Phần mềm MRFClean dùng để kiểm tra lỗi tự động, nhận diện đánh dấu vị trí điểm cuối tự ký hiệu (chữ D), tự động tạo điểm giao đường cắt nhau; xóa đường, điểm trùng Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.10: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 51 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.11: Màn hình hiển thị lỗi đất Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Sửa lỗi( Flag ) 52 Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.12: Các đất sau sửa lỗi  Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Chia mảnh đồ địa để ta biên tập loại đồ có tỉ lệ khác Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh 53 Ví dụ xã Biên Sơn có tỷ lệ đồ 1:1000 tỷ lệ 1:2000  Tiến hành biên tập mảnh đồ - Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Hình 4.13: Thửa đất sau tạo tâm 54 - Đánh số Số thứ tự đất coi tên riêng đất Nó dùng quản lý đất đai, ghi hồ sơ địa liên quan như: Bản vẽ gốc, đồ địa gốc, hồ sơ kỹ thuật đất, loại bảng thống kê v.v… Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : Hình 4.14: Đánh số tự động Tại mục chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh đánh tất cả, chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số cho đất từ xuống dưới, từ trái qua phải - Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa 55 Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu 56 Hình 4.16: Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh - Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Sửa bảng nhãn để kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo) để thông tin cập nhật đầy đủ 57 - Tạo khung đồ địa Tạo khung đồ bao gồm: Viền khung, điểm chia tọa độ, tỉ lệ, bảng ghi chi tiết thông tin nhãn nhỏ thông tin ngày, tháng, tên quan lập đồ, quan kiểm tra thông tin liên quan khác thành lập đồ Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN & MT ban hành Hình 4.17: Tạo khung đồ địa Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ sau hồn tất q trình nêu Đến ta hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Microstation, Famis thành lập đồ địa tờ số tỷ lệ 1:2000 xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết  Kiểm tra kết đo 58 Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ, sau chuyển khoảng cách thực địa Đo dải thửa, đo đường thằng đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết thực địa đồ Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật  In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt u cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.3 Thuận lợi, khó khăn đo đạc đồ địa 4.3.1 Thuận lợi - Được hỗ trợ giúp đỡ tận tình bác trưởng, phó thơn, dẫn nhà xác định ranh mốc giới - Đa số hộ dân thân thiện, cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ công tác đo đạc 4.3.2 Khó khăn - Một số hộ dân xảy tranh chấp đất đai, không hợp tác với cán đo đạc gây cản trở, gián đoạn công việc đo đạc - Địa hình đồi núi cao số khu đo lại khó khăn nguy hiểm - Phương tiện lại thiếu thốn - Thời tiết nắng nóng - Vườn vải đến mùa phun thuốc trừ sâu không khu đo bị ô nhiễm 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập đề tài: “ Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thành lập tờ đồ địa số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang” Cá nhân em cảm thấy trưởng thành hơn, biết sử dụng thành thạo máy đo toàn đạc, RTK Ăn uống sinh hoạt giấc, ý thức tự giác cơng việc Cách làm việc đội nhóm, phân chia cơng việc Sau đo vẽ tồn diện tích xã Biên Sơn, cá nhân em thu kết sau : - Đo 54 điểm lưới kinh vĩ - Hiệp thương 11 thôn - Thành lập tờ đồ số 10 hoàn chỉnh - Tờ đồ địa số 10 có loại đất với 122 đất 5.2 Kiến nghị - Bên phía cơng ty cung cấp thêm phương tiện lại, máy móc cho đội đo đạc - Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho khóa để thực tập doanh nghiệp Mang đến cho sinh viên hội trải nghiệm thực tế xã hội, tạo hội gặp gỡ, tiếp xúc sinh viên Tạo hội việc làm định hướng nghề nghiệp, đặt móng cho việc đào tạo , rèn luyện người lao động có lực thực tiễn, có kinh nghiệm thực tế, đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động, nâng cao chất lượng học viên sau đào tạo 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc(2018), kế hoạch thi công,công tác: đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng csdl địa xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn [2] Đo đạc đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang [3] Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [4] Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 [5] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [6] Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Hà Nội [7] Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử [8] Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb [9] TT 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009,Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT [10] TT 25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT [11] UBND xã Biên Sơn(2018), Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh [12] UBND xã Biên Sơn(2018), Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang [13] Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 61 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC PHONG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 10 XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG. .. dựng đồ địa tờ số 10 - Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng đồ địa tờ số 10 địa bàn xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm thực tập: Xã Biên Sơn, huyện Lục. .. thể - Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử đo vẽ để thành lập đồ địa xã Biên Sơn - Nắm tình hình xã Biên Sơn - Thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Biên Sơn - Đo vẽ chi tiết biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 10 xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn