Hồ sơ mời thầu công trình đường

95 150 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 11:13

TỪ NGỮ VIẾT TẮT4 THÔNG BÁO MỜI THẦU Phần thứ nhất6 CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU6 Chương I- YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU6 A. TỔNG QUÁT6 B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU7 C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU11 D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU12 Chương II- BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU19 Chương III- TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ24 Chương IV- BIỂU MẪU DỰ THẦU30 Mẫu số 130 ĐƠN DỰ THẦU30 Mẫu số 231 GIẤY ỦY QUYỀN31 Mẫu số 332 THỎA THUẬN LIÊN DANH32 Mẫu số 434 BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU34 Mẫu số 534 BẢNG KÊ KHAI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG34 Mẫu số 635 PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ35 Mẫu số 7A35 DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT35 Mẫu số 7B36 BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT36 Mẫu số 8A36 BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU36 Mẫu số 8B37 BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU (1)37 Mẫu số 938 PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU (1)38 Mẫu số 1039 BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU39 Mẫu số 1139 HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU39 Mẫu số 1240 HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)40 Mẫu số 1341 TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU41 Mẫu số 1442 KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU42 Mẫu số 1543 BẢO LÃNH DỰ THẦU43 Phần thứ hai44 YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP44 Chương V- GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU44 Chương VI - BẢNG TIÊN LƯỢNG50 Chương VII - YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN65 Chương VIII - YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT66 Chương IX - CÁC BẢN VẼ81 Phần thứ ba85 YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG85 Chương X- ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG85 Chương XI- ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG95 Chương XII- MẪU HỢP ĐỒNG98 Mẫu số 1698 HỢP ĐỒNG98 Mẫu số 17101 BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG101 Mẫu số 18102 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG102 Mẫu số 19103 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỒ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP : XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XDCB HUYỆN HĨC MƠN ĐỊA ĐIỂM XD : XÃ TRUNG CHÁNH, HUYỆN HĨC MƠN, TP.HCM ĐƠN VỊ LẬP HỒ MỜI THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG… THÁNG 09 NĂM 2014 CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ HỒ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ : XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HỊA TP.VĨNH LONG CƠNG TRÌNH : ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA TP.VĨNH LONG CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XDCB THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐỊA ĐIỂM XD : XÃ TÂN HÒA, THÀNH PHỐVĨNH LONG Vĩnh Long, ngày tháng năm 2013 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XDCB TPVL Vĩnh Long, ngày tháng năm 2013 ĐẠI DIỆN TƯ VẤN MỜI THẦU CÔNG TY CP TVXD MỸ THUẬN GIÁM ĐỐC NGÔ VĂN DŨNG TRẦN VĂN LỢI Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG MỤC LỤC Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Phần thứ hai .44 YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP 44 Phần thứ ba 77 YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG .77 Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG TỪ NGỮ VIẾT TẮT BDL HSMT HSDT ĐKC ĐKCT TCĐG Luật sửa đổi Nghị định 85/CP VNĐ HĐTV Bảng liệu đấu thầu Hồ mời thầu Hồ dự thầu Điều kiện chung hợp đồng Điều kiện cụ thể hợp đồng Tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Đồng Việt Nam Hội đồng tư vấn Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG UBND THÀNH PHỐ VĨNH LONG BAN QLDA XDCB TP.VĨNH LONG Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2013 Số: …… /TB-BQL THÔNG BÁO MỜI THẦU Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Vĩnh Long có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu Thầu Gói thầu xây lắp số 5: Xây dựng Đường ấp Tân Quới Tân Nhơn xã Tân Hòa – thành phố Vĩnh Long thuộc cơng trình: Đường ấp Tân Quới Tân Nhơn xã Tân Hòa – thành phố Vĩnh Long theo hình thức đấu thầu rộng rãi nước Sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Vĩnh Long mời tất nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin đăng ký mua hồ mời thầu Ban quản lý dự án XDCB thành phố Vĩnh Long - Địa chỉ: Số 71C, Lê Thái Tổ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 070.3825693 mua hồ mời thầu với khoản lệ phí 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn) Thời gian bán hồ mời thầu từ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2013 đến trước 14 ngày 02 tháng 07 năm 2013 (trong làm việc hành chính) Hồ dự thầu phải gởi kèm bảo đảm dự thầu trị giá: 240.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng) Nhà thầu nộp tiền mặt giấy bảo lãnh dự thầu Ngân hàng nơi Nhà thầu mở tài khoản đứng bảo đảm cấp Hồ dự thầu bảo lãnh dự thầu phải gửi đến Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long - Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (gặp đồng chí Tuấn, điện thoại: 0939.085699) trước 14 ngày 02 tháng 07 năm 2013 Thời gian đóng thầu lúc 14 00 phút ngày 02 tháng 07 năm 2013 Hồ dự thầu mở công khai lúc 14 10 phút ngày 02 tháng 07 năm 2013, địa điểm mở thầu Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long - Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Vĩnh Long kính mời đại diện nhà thầu nộp hồ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu TRƯỞNG BAN Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I- YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu BDL Tên gói thầu nội dung công việc chủ yếu mô tả BDL Thời gian thực hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực ngày chuyển sang thực nghĩa vụ bảo hành (nếu có) Thời gian thực hợp đồng quy định BDL Nguồn vốn để thực gói thầu quy định BDL Mục Điều kiện tham gia đấu thầu nhà thầu Có tư cách hợp lệ quy định BDL; Chỉ tham gia HSDT với tư cách nhà thầu độc lập nhà thầu liên danh Trường hợp liên danh phải có văn thỏa thuận thành viên theo Mẫu số Chương IV, quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung trách nhiệm riêng thành viên cơng việc thuộc gói thầu; Chú ý: CĐT quy định thoả thuận liên danh thành viên để kiểm tra giám sát việc thực trường Nếu có thay đội cơng việc trường phải chủ đầu tư chấp thuận Đáp ứng yêu cầu bên mời thầu nêu thông báo mời thầu Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu quy định BDL; Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu khoản 3, khoản 21 Điều Luật sửa đổi Mục Tính hợp lệ vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp cơng trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo yêu cầu khác nêu BDL Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ vật tư, máy móc, thiết bị; ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) sản phẩm “Xuất xứ vật tư, máy móc, thiết bị” hiểu nước vùng lãnh thổ nơi sản xuất toàn vật tư, máy móc, thiết bị nơi thực cơng đoạn chế biến cuối vật tư, máy móc, thiết bị trường hợp có nhiều nước lãnh thổ tham gia vào trình sản xuất vật tư, máy móc, thiết bị Nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh phù hợp (đáp ứng) vật tư, máy móc, thiết bị theo yêu cầu quy định BDL Mục Chi phí dự thầu Đơn vị Lập HSMT: Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HỊA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GĨI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến trình tham gia đấu thầu, kể từ mua HSMT thông báo kết đấu thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Mục HSMT giải thích làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Trường hợp nhà thầu muốn giải thích làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa thời gian ghi BDL (nhà thầu thơng báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định BDL, bên mời thầu có văn trả lời gửi cho tất nhà thầu mua HSMT Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành văn làm rõ HSMT gửi cho tất nhà thầu mua HSMT Mục Khảo sát trường Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát trường phục vụ cho việc lập HSDT Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu khảo sát trường theo quy định BDL Chi phí khảo sát trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý rủi ro nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát trường tai nạn, mát tài sản rủi ro khác Mục Sửa đổi HSMT Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp HSDT cần thiết) cách gửi văn sửa đổi HSMT đến tất nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu số ngày định quy định BDL Tài liệu phần HSMT Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi cách sau: gửi văn trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail B CHUẨN BỊ HỒ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết tiếng Việt quy định BDL Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: Đơn dự thầu theo quy định Mục 11 Chương này; Giá dự thầu biểu giá theo quy định Mục 14 Chương này; Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 16 Chương này; Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HỊA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GĨI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG Tài liệu chứng minh tính hợp lệ phù hợp (đáp ứng) vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp theo quy định Mục Chương này; Bảo đảm dự thầu theo quy định Mục 17 Chương này; Đề xuất mặt kỹ thuật theo quy định Phần thứ hai HSMT này, bao gồm phương án, biện pháp thi công tổng thể biện pháp thi cơng chi tiết hạng mục cơng trình (gồm vẽ thuyết minh); đồ tổ chức thi công, đồ tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, an toàn lao động nhà thầu biểu đồ tiến độ thực hợp đồng; biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, máy móc vật tư, vật liệu phục vụ thi cơng nội dung khác theo yêu cầu HSMT Các nội dung khác quy định BDL Mục 10 Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với mua HSMT thực theo quy định BDL Mục 11 Đơn dự thầu Đơn dự thầu nhà thầu chuẩn bị phải ghi đầy đủ theo Mẫu số Chương IV, có chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương IV) Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ theo quy định BDL để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký, trừ trường hợp văn thỏa thuận liên danh có quy định thành viên liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thực nhà thầu độc lập Mục 12 Đề xuất phương án kỹ thuật thay HSDT Trừ trường hợp quy định BDL, đề xuất phương án kỹ thuật nêu HSDT (phương án thiết kế mới) thay cho phương án kỹ thuật nêu HSMT không xem xét Khi nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay phải chuẩn bị HSDT theo u cầu HSMT (phương án chính) Ngồi ra, nhà thầu phải cung cấp tất thông tin cần thiết bao gồm vẽ thi công, giá dự thầu phương án thay bóc tách chi phí cấu thành, quy cách kỹ thuật, biện pháp thi công nội dung liên quan khác phương án thay Phương án thay xem xét nhà thầu có giá đánh giá thấp theo phương án quy định HSMT Mục 13 Đề xuất biện pháp thi công HSDT Trừ biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu HSMT, nhà thầu đề xuất biện pháp thi công cho hạng mục công việc khác phù hợp với khả quy mơ, tính chất gói thầu phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để hồn thành cơng việc xây lắp theo thiết kế, đảm bảo chất lượng cơng trình, an tồn q trình thi cơng Đơn vị Lập HSMT: Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HỊA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GĨI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG Mục 14 Giá dự thầu biểu giá Giá dự thầu giá nhà thầu nêu đơn dự thầu thuộc HSDT sau trừ phần giảm giá (nếu có) Giá dự thầu nhà thầu phải bao gồm tồn chi phí cần thiết để thực gói thầu sở yêu cầu xây lắp nêu Phần thứ hai HSMT Nhà thầu phải ghi đơn giá thành tiền cho hạng mục công việc nêu Bảng tiên lượng theo Mẫu số 8A, 8B Chương IV Đơn giá dự thầu phải bao gồm yếu tố quy định BDL Trường hợp nhà thầu phát tiên lượng chưa xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu lập bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác để chủ đầu tư xem xét Nhà thầu không tính tốn phần khối lượng sai khác vào giá dự thầu Nếu Nhà thầu đưa khối lượng sai khác vào giá dự thầu trình đánh giá HSDT xem sai lệch bị hiệu chỉnh có bất lợi xảy ra, Nhà thầu tự chịu trách nhiệm Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá nộp với HSDT nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp với HSDT nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu phải có bảng kê thành phần HSDT có thư giảm giá Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu Bảng tiên lượng Tuỳ phương thức giảm giá nhà thầu trình bày, trình đánh giá HSDT, bên mời thầu xử lý tính cho phù hợp với nội dung thư giảm giá Trường hợp nêu giảm giá chung hay không nêu rõ cách thức giảm giá ( mặt dù có nêu tỷ lệ giảm giá hay giá trị giảm giá nêu hai có nêu giá dự thầu sau giảm giá) hiểu giảm cho hạng mục, công việc xây dựng nêu Bảng tiên lượng Quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu quy tỷ lệ % giảm giá theo giá dự thầu nêu đơn dự thầu ( khơng nêu tỷ lệ giảm giá) Nếu có sửa lỗi hay hiệu chỉnh sai lệch, tỷ lệ % giảm giá theo giá dự thầu nêu đơn dự thầu sử dụng để tính giá trị giảm giá theo giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch theo công thức sau: Giá trị giảm giá theo giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch nhân với tỷ lệ % giảm giá theo giá dự thầu nêu đơn dự thầu Trường hợp BDL yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá dự thầu, nhà thầu phải ghi đầy đủ thông tin phù hợp vào bảng Phân tích đơn giá dự thầu (lập theo Mẫu số 9, Chương IV), Bảng tính giá vật liệu đơn giá dự thầu (lập theo Mẫu số 10 Chương IV) Mục 15 Đồng tiền dự thầu Giá dự thầu chào đồng tiền Việt Nam đồng quy định BDL Mục 16 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ quy định BDL b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu điểm a khoản thành viên liên danh; Đơn vị Lập HSMT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang CƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 5: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG ẤP TÂN QUỚI ĐI TÂN NHƠN XÃ TÂN HÒA – THÀNH PHỐ VĨNH LONG - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo quy định khoản Mục Chương Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Khả huy động máy móc thiết bị thi công liệt kê theo Mẫu số Chương IV; kê khai cán chủ chốt điều hành thi công công trường theo Mẫu số 7A, 7B Chương IV; hợp đồng thực hợp đồng tương tự nhà thầu thực liệt kê theo Mẫu số 11 Mẫu số 12 Chương IV; kê khai tóm tắt hoạt động nhà thầu theo Mẫu số 13 Chương IV; lực tài nhà thầu liệt kê theo Mẫu số 14 Chương IV Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi cơng việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT cho phần việc phân công thực liên danh b) Các tài liệu khác quy định BDL Mục 17 Bảo đảm dự thầu Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định BDL Trường hợp liên danh phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu theo hai cách sau: a) Từng thành viên liên danh thực riêng lẽ bảo đảm dự thầu bảo đảm tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu khoản Mục 17 BDL; bảo đảm dự thầu thành viên liên danh xác định khơng hợp lệ hồ dự thầu liên danh bị loại theo điều kiện tiên b) Các thành viên liên danh thỏa thuận để thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu bao gồm tên liên danh tên thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh đảm bảo tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu khoản Mục 17 BDL Bảo đảm dự thầu coi không hợp lệ thuộc trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, không đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa (tên địa bên mời thầu) thời gian quy định HSMT, khơng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh theo quy định khoản Mục này), gốc khơng có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh ngân hàng, tổ chức tài chính) Chú ý: Chữ ký hợp lệ đảm bảo dự thầu trường hợp uỷ quyền theo quy định mục 11 BDL Nhà thầu không trúng thầu hoàn trả bảo đảm dự thầu thời gian quy định BDL Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu hoàn trả sau nhà thầu thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng Nhà thầu không nhận lại bảo đảm dự thầu trường hợp sau đây: a) Rút HSDT sau đóng thầu mà HSDT hiệu lực; Đơn vị Lập HSMT: Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Trang 10 ... mua HSMT thông báo kết đấu thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Mục HSMT giải thích làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT. .. trường - Tổ chức đào tạo, thực kiểm tra an toàn lao động - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho cơng đoạn thi cơng - Phòng chống cháy nổ ngồi cơng trường - An tồn giao thông vào công trường - Bảo... thông tin sau túi đựng HSDT: - Tên, địa chỉ, điện thoại nhà thầu: - Địa nộp HSDT: [Ghi tên, địa bên mời thầu] - Tên gói thầu: [Ghi tên gói thầu] - Khơng mở trước giờ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ mời thầu công trình đường, Hồ sơ mời thầu công trình đường, Chương I- YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU, B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU, D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, Chương II- BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU, Chương III- TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ, Chương IV- BIỂU MẪU DỰ THẦU, Chương V- GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU, CHƯƠNG VIII: YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT, Công tác thi công :, Chương X- ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG, Chương XI- ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG, Chương XII- MẪU HỢP ĐỒNG

Mục lục

Xem thêm