Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

10 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 22:00

MƠN TỐN LỚP CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ TỚI DỰ CHUYÊN ĐỀ HÔM NAY Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân N Tính so sánh kết tính : * 25 : =Và ( 25 x ) : ( x ) * 4, : = Và ( 4, x 10 ) : ( x 10 ) * 37, : Và ( 37, x 100 ) : ( x 100 ) = Kết luận : Khi nhân số bị chia số chia với số khác thương không thay đổi Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Ví dụ : Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9, 5m Hỏi chiều rộng mảnh vườn ? 57 : 9, = ?6(m (m)) Ta có : 57 : 9, = 570 : 95 57 0 9, (m) • phần thập phân số 9, ( số chia ) có chữ số • Viết thêm chữ số vào bên phải 57( SBC ) 570 ; bỏ dấu phẩy số 9,5 95 • Thực phép chia 570 : 95 Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Ví dụ : 99 : 8, 25 = ? B 99 00 16 50 8, 25 12 •Phần thập phân số 8, 25 có hai chữ số • Viết thêm hai chữ số vào bên phải 99 9900 ; bỏ dấu phẩy 8, 25 825 •Thực phép chia 9900 : 825 Quy tắc : SGK / trang 69 Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Luyện tập B Bài : Đặt tính tính : a) : 35 = b/ 702 : 7, = 97, C/ : 4, = d/ : 12, = 0, 16 702 54 340 7, 7, 12, 20 20 0 , 50 Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Luyện tập M a/ Bài : Tính nhẩm : 32 : 0, = 320 b/ 168 : 0, = 1680 c/ 934 : 0, 01 = 93400 32 : 10 = 3, 168 : 10 = 16, 934 : 100 = 9, 34 Nhận xét : - Khi chia số cho 0,1 ; 0, 01 ta việc thêm vào bên phải số một; hai; … chữ số Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Luyện tập V Bài : Thanh sắt dài 0, 8m nặng : 16 kg Thanh sắt dài 0, 18m nặng : ? kg Chữa 1m sắt cân nặng là; 16 : 0, = 20 (kg ) Thanh sắt loại dài 0, 18 m cân nặng là: 20 X 0, 18 = 3,6 ( kg ) Đáp số : 3,6 kg Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Củng cố Điền Đ, S thích hợp vào trống a/ : 6,25 = 30 : 62,5 Đ b/ : 6,25 = 300 : 625 Đ c/ : 6,25 = : 62,5 S XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC Q VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY CƠ GIÁO ... tự nhiên cho số thập phân Ví dụ : 99 : 8, 25 = ? B 99 00 16 50 8, 25 12 •Phần thập phân số 8, 25 có hai chữ số • Viết thêm hai chữ số vào bên phải 99 9900 ; bỏ dấu phẩy 8, 25 8 25 •Thực phép chia. .. : 57 : 9, = 57 0 : 95 57 0 9, (m) • phần thập phân số 9, ( số chia ) có chữ số • Viết thêm chữ số vào bên phải 57 ( SBC ) 57 0 ; bỏ dấu phẩy số 9 ,5 95 • Thực phép chia 57 0 : 95 Tiết 68: Chia số tự. .. : 8 25 Quy tắc : SGK / trang 69 Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân Luyện tập B Bài : Đặt tính tính : a) : 35 = b/ 7 02 : 7, = 97, C/ : 4, = d/ : 12, = 0, 16 7 02 54 340 7, 7, 12, 20 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân