Tieu chuan 3 tc 1

3 76 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:23

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hång Thủy Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Nhà trường có khn viên rộng, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập đảm bảo theo Quy định Điều lệ trường trung học Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên học sinh đảm bảo tiêu chuẩn quy định vệ sinh trường học Bộ y tế Nhà trường có phòng phục vụ học tập, phòng làm việc khối hành quản trị, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng có trang thiết bị y tế, loại thuốc thiết yếu Hệ thống máy tính nối mạng Internet phục vụ tốt cho giảng dạy, học tập Cơng trình nhà vệ sinh, nhà để xe, nguồn nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu, đạt tiêu chuẩn Nhà trường có trang thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ cho giảng dạy, học tập giáo viên học sinh Giáo viên tích cực sử dụng thiết bị dạy học lên lớp Công tác kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học hàng năm thực thường xuyên theo định kỳ Tiêu chí Khn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định Điều lệ trường trung học a) Diện tích khn viên yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát theo quy định; b) Cổng, biển tên trường, tường rào bao quanh theo quy định; c) Sân chơi, bãi tập theo quy định 3.1.1 Mơ tả trạng: Trường có khn viên riêng biệt Diện tích khn viên 13000 m2 bình quân 24,2m2/1HS quy hoạch, xây dựng hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát theo quy định [H1-1-01-06];[H6-3-01-01] Có cổng trường, có biển tên trường, có tường rào bao quanh khép kín[H6-3-01-02] Hệ thống sân chơi 2500m2, bãi luyện tập TDTT 2500m2 theo quy định Khu sân chơi có bóng mát, đảm bảo vệ sinh thẩm mỹ; bố trí hợp lý đảm bảo cho việc triển khai hoạt động dạy học, GD thể chất [H6-3-01-03]; [H6-3-01-04] 3.1.2 Điểm mạnh: Trường có khn viên riêng biệt, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập hồn chỉnh Diện tích khn viên đạt gấp lần so với mức tối thiểu quy định, quy hoạch, xây dựng đảm bảo yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát theo quy định; Có cổng trường , có biển tên trường, có tường rào bao quanh khép kín Hệ thống sân chơi, bãi luyện tập TDTT bố trí hợp lý có bóng mát, đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ, đảm bảo an toàn, trật tự đủ điều kiện dạy học TDTT, GD thể chất; Cảnh quan, xanh bóng mát, hệ thống bồn hoa cảnh trồng bố trí xếp hợp lý, đẹp, thân thiện 3.1.3 Điểm yếu: Sân trường sử dụng lâu ngày có chỗ xuống cấp Một số dụng cụ luyện tập thể dục thể thao thiếu Khu bãi luyện tập TDTT diƯn tÝch cßn hĐp, chưa đủ bóng mát 3.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh khu bãi tập phục vụ học tập TDTT học sinh Trồng thêm bóng mát, chăm sóc bồn hoa cảnh thường xuyên Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động kinh phí cải tạo hệ thống bồn hoa cảnh, lát gạch sân trường chống trơn trượt Mua sắm bổ sung số dụng cụ luyện tập thể dục thể thao thiếu.(lần lượt hoàn thành năm từ 2012- 2015 3.1.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 1: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Tõ ThÞ Hång Thanh Chỉ số c: Đạt ... cầu xanh, sạch, đẹp, thống mát theo quy định [H 1- 1 -0 1- 0 6];[H6 -3 - 0 1- 0 1] Có cổng trường, có biển tên trường, có tường rào bao quanh khép kín[H6 -3 - 0 1- 0 2] Hệ thống sân chơi 2500m2, bãi luyện tập TDTT... thẩm mỹ; bố trí hợp lý đảm bảo cho việc triển khai hoạt động dạy học, GD thể chất [H6 -3 - 0 1- 03] ; [H6 -3 - 0 1- 0 4] 3. 1. 2 Điểm mạnh: Trường có khn viên riêng biệt, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi,... dụng cụ luyện tập thể dục thể thao thiếu.(lần lượt hồn thành năm từ 2 01 2- 2 015 3. 1. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 1: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Tõ ThÞ Hång Thanh Chỉ số c: Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 3 tc 1 , Tieu chuan 3 tc 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn