HH12 12 13

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 15:08

Ngày soạn: 12/11/2017 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Tiết PPCT: 12 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm mặt nón tròn xoay Kỹ năng: Nhận diện hình nón tròn xoay, xác định đường sinh, trục mặt nón tròn xoay Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc Năng lực hướng tới: - Năng lực giải vấn đề ; lực tự học ; lực giao tiếp ; lực sáng tạo ; lực hợp tác.II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức học lớp dưới, SGK III PHƯƠNG PHÁP & KTDH - Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề - Kĩ thuật: Dạy học hợp tác IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động khởi động/ tạo tình huống Đặt vấn đề Yêu cầu HS quan sát vật thể thực tế mà mặt ngồi có hình dạng mặt tròn xoay? Đặt vấn đề mặt tròn xoay hình thành nào? Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ -Giáo viên vẽ hình O minh họa β -Học sinh quan sát hình vẽ nhận xét cho điểm M nằm ∆ I M (C) quay quanh góc 3600 ∆ -Từ hình vẽ giáo viên nhận xét phát biểu khái niệm mặt tròn xoay sau giải thích cho học sinh rõ Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tên số NỘI DUNG KIẾN THỨC I.Sự tạo thành mặt tròn xoay Trong khơng gian cho mặt phẳng (P) chứa ∆ đường thẳng đường (C) Khi quay ∆ (P) quanh góc 3600 điểm M ∈ (C ) vạch đường tròn có tâm O ∆ ∆ nằm mặt phẳng vng góc với ∆ Vậy quay (P) quanh (C) tạo nên hình gọi hình tròn xoay (C): đường sinh đồ vật mà mặt ngồi có hình dạng mặt tròn xoay? ∆ :trục -Học sinh quan sát hình vẽ, nhận xét hình ∆ tạo thành d quay quanh trục -Giáo viên phát biểu khái niệm mặt nón tròn II.Mặt nón tròn xoay xoay 1.Định nghĩa ∆ -Học sinh phân biệt hai khái niệm mặt tròn Trong (P) cho d cắt O với xoay mặt nón tròn xoay d (∆, d ) = β ,0 < β < 900 ∆ quay (P) quanh đường thẳng d sinh mặt tròn xoay gọi mặt nón tròn xoay O: đỉnh d: đường sinh ∆ :trục 2β :góc đỉnh Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng và mở rộng kiến thức V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1.Củng cố - Nắm kiến thức hình thành mặt tròn xoay khái niệm liên quan 2.Dặn dò - xem phần mặt nón tròn xoay Ngày soạn: 12/11/2017 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRỊN XOAY Tiết PPCT: 13 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón, thể tích mặt nón Kỹ năng: Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình nón tròn xoay Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc Năng lực hướng tới: - Năng lực giải vấn đề ; lực tự học ; lực giao tiếp ; lực sáng tạo ; lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức học lớp dưới, SGK III PHƯƠNG PHÁP & KTDH - Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề - Kĩ thuật: Dạy học hợp tác IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động khởi động/ tạo tình huống Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC -quan sát hình vẽ học sinh nhận xét điểm 2.Hình nón tròn xoay,khới nón tròn giống khác hình nón xoay mặt nón a.Hình nón tròn xoay Cho tam giác OIM vng góc I,đường OIM quay quanh OI tạo thành hình gọi hình nón tròn xoay +mặt đáy: đường tròn tâm O bán kính IM +OI: chiều cao +đường sinh: OM +phần sinh điểm OM quay quanh OI mặt xung quanh -Học sinh tư nhắc lại khái niệm khối b.Khới nón chóp,khối lăng trụ học từ Khối nón phần khơng gian giới hình thành khấi niệm khối chóp hạn hình nón kể hình nón -Học sinh quan sát hình quạt có bán kính 3.Diện tích xung quanh hình nón 2π r tròn xoay l độ dài cung tính diện tích S xq = π rl từ suy diện tích xung quanh * hình nón + Cho học sinh nêu thể l tích khối chóp n cạnh + Khi n tăng lên vơ 2πr tìm giới hạn diện tích đa giác đáy ? V= Sđáy.h HS tìm diện tích hình tròn đáy thức → Cơng Hoạt động luyện tập HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ + Cho HS tìm r,l thay vào cơng thức diện tích xung quanh ,diện tích tồn phần HS lên bảng tính thể tích c.Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện Thiết diện hình gì? Tính diện tích thiết diện +r:bán kính đường tròn đáy +l: độ dài đường sinh Stp = S xq + Sday * 4.Thể tích khới nón tròn xoay a.Định nghĩa(SGK) b.Cơng thức tính thể tích khới nón tròn xoay: Khối nón có chiều cao h,bán kính đường tròn đáy r thể tích khối nón là: V= π r 2h NỘI DUNG KIẾN THỨC Ví dụ :Trong khơng gian cho tam giác I· OM OIM vng I,góc =300 cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI đường gấp khúc OMI tạo thành hình nón tròn xoay a.Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần + Nêu cách xác định thiết diện 2π a Hs xác định thiết diện tam giác sử dụng cơng thức để tính diện tích thiết ĐS: Sxq= 3π a diện Stp= b.Tính thể tích khối nón π a3 ĐS: V= 3 a2 c ĐS :S= OM = Hoạt động vận dụng và mở rộng kiến thức V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1.Củng cố - Nắm kiến thức hình nón khối nón cơng thức tính liên quan 2.Dặn dò - xem phần mặt trụ tròn xoay
- Xem thêm -

Xem thêm: HH12 12 13 , HH12 12 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn