Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

8 34 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 11:03

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TOAN Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN * KIỂM TRA BÀI CŨ + Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132 kg= 0,132 + Kể tên đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé Tấn tạ yến kg hg dag g Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132kg = … tấn? Cách làm: 132 kg = 132 = 1000 Vậy: 132 kg = 5, 132 5, 132 tÊn Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 562 kg = 4,562 b) 14kg = 3,014 c) 12 6kg = 12,006 d) 500kg = 0,5 Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo Kg: b) Có đơn vị đo tạ: 2kg 50g = 2,05kg 10kg3g = 10,003kg tạ 50kg = 2,5 tạ 45k g23g = 45,023kg 500 g = 0,5kg 34kg = 0,34 tạ tạ 3kg = 3,03 tạ 450 kg = 4,5 tạ Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Tóm tắt * ngày: con: 9kg thịt * 30 ngày: con: … thịt? Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài giải Lượng thịt cần để nuôi sư tử ngày là: x = 54 (Kg ) Lượng thịt cần để nuôi sư tử 30 ngày là: 54 x 30 1620 kg==1620 1,62( Kg) Đáp số: 1,62 XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC ... 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo Kg: b) Có đơn vị đo tạ: 2kg 50 g = 2, 05kg 10kg3g = 10,003kg tạ 50 kg = 2 ,5 tạ 45k g23g... TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 56 2 kg = 4 ,56 2 b) 14kg = 3,014 c) 12 6kg = 12, 006 d) 50 0kg = 0 ,5 Toán TIẾT... g Toán TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132kg = … tấn? Cách làm: 1 32 kg = 1 32 = 1000 Vậy: 1 32 kg = 5, 1 32 5, 1 32 tÊn Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân