Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

9 77 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG BÀI GIẢNG MƠNTỐN BÀI DẠY: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Toán: Kiểm tra cũ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 5cm = 3g = 4mm = 100m 1000 = … 0,05m kg = …… 0,003kg cm 10 =… 0,4cm Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 1-Số thập phân m dm cm mm 2m7dm hay 10 m viết thành 2,7m 56 8m 56cm hay 100 m viết thành 8,56m 195 0m195mm hay 0m 1000 m viết thành 0,195m Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 1-Số thập phân Các số 2,7; 8,56; 0,195 số thập phân 2-Cấu tạo số thập phân , 56 phần nguyên phần thập phân 8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu 90 , 638 phần nguyên phần thập phân 90,368 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba mươi tám Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 2-Cấu tạo số thập phân Ghi nhớ -Số thập phân gồm có hai phần: phần nguyên phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy -Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phấy thuộc phần thập phân Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành Đọc số thập phân sau: 9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307 Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành 2.Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc số đó: 109 = 5,9 ; 82 45 100 ; 810 = 82,45 225 1000 = 810,225 Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành 3.Viết số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,1 = 0,004 = 10 1000 0,02 = 0,095 = 100 95 1000 ... sau thành số thập phân đọc số đó: 109 = 5, 9 ; 82 45 100 ; 810 = 82, 45 2 25 1000 = 810 ,2 25 Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành 3.Viết số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,1... 2, 7m 56 8m 56 cm hay 100 m viết thành 8 ,56 m 1 95 0m195mm hay 0m 1000 m viết thành 0,195m Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 1 -Số thập phân Các số 2, 7; 8 ,56 ; 0,1 95 số thập phân 2- Cấu tạo số. .. thuộc phần thập phân Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành Đọc số thập phân sau: 9,4; 7,98; 25 , 477; 20 6,0 75; 0,307 Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thực hành 2. Viết hỗn số sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn