Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

20 54 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

TỐN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Tốn Kiểm tra cũ : + 1dm = 10 m ? + Các phân số 1 ; ; 10 100 1000 ? số thập phân Phân gọi Toán Khái niệm số thập phân m 0 dm cm mm dm hay m viết thành 0,10,1 m 10 m 0 0, 0, cm m viết thành 01m y 100 01m 1 1 mm m viết thành 0,001 0,001 m y 1000 m Toán: Khái niệm số thập phân Nhận xét : Phân số thập phân 10 Số thập phân = = 100 1000 = 0,1 0,01 0,001 Đọc là: Không phẩy Không phẩy không Không phẩy không không Vậy số 0,1; 0,01; 0,001 gọi số thập Toán: Khái niệm số thập phân m dm cm mm  5dm hay m viết 0,5 m 10 0 7cm hay 0 9mm hay Thảo luận nhóm đơi m viết 0,07m 100 mcòn viết 0,009 m 1000 Viết số đo đơn vị mét Toán: Khái niệm số thập phân Nhận xét : Phân số thập phân 10 100 1000 Số thập phân = = 0,5 0,07 0,009 Đọc là: Không phẩy năm Khơng phẩy khơng bảy Khơng phẩy khơng khơng chín = Vậy số 0,5; 0,07; 0,009 gọi số thập Toán: Khái niệm số thập phân Các số : 0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07; 0,009 … gọi gọi số thập gì?phân Luyện tập Tốn: Khái niệm số thập phân Các số : 0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07; 0,009 …gọi số thập phân Luyện tập Bài tập Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: 10 10 0,1 0,2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,01 10 0,1 Toán: Khái niệm số thập phân Các số : 0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07; 0,009 …gọi số thập phân Luyện tập Bài tập Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 Toán: Khái niệm số thập phân Các số : 0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07; 0,009 …gọi số thập phân Luyện tập Bài tập Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): 5dm = m = 0,5 m 10 mm = m = 0,002 m 1000 4g = kg = 0,004 kg 1000 3cm = m = 0,03 m 100 mm = m = 0,008 m 1000 6g = 1000 kg = 0,006 kg Thứ tư ngày tháng 11năm 2009 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài m Viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): dm cm mm Viết phân số thập phân m 10 12 m 100 Viết số thập phân 5 … m … m 0 … m … m 0 … m … m … m … m 0,5 m 0,12 m 22 TỠM NGÔI SAO MAY MẮN Chọn cách viết 87 = 1000 A 0,87 B 0,087 C 0,0087 D 8,07 B 0,087 Chọn cách đọc đúng: 0,008 A Không phẩy mười tám D Không phẩy linh tám B Tám phẩyC Không phẩy không không tám C Không phẩy không không tám 1 Các Cácsố sốsau sauđây đâysố sốnào nàolà làsố sốthập thậpphân phân C A 18 B 0,050 D 800 B 0,050 Hãy Hãy đọc đọc số số :: 0,15 0,15 Không phẩy mười lăm NGƠI SAO MAY MẮN Tốn: Khái niệm số thập phân Các số : 0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07; 0,009 gọi số thập phân ... tháng 11năm 20 09 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài m Viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): dm cm mm Viết phân số thập phân m 10 12 m 100 Viết số thập phân 5 … m … m... Cácsố sốsau sauđây đâysố sốnào nàolà l số s thập thậpphân phân C A 18 B 0, 050 D 800 B 0, 050 Hãy Hãy đọc đọc số số :: 0, 15 0, 15 Khơng phẩy mười lăm NGƠI SAO MAY MẮN Toán: Khái niệm số thập phân. .. …gọi số thập phân Luyện tập Bài tập Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: 10 10 0,1 0 ,2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,4 0 ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,01 10 0,1 Toán: Khái niệm số thập phân Các số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn