Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

23 59 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:13

BÀI GIẢNG TÓAN CHƯƠNG BÀI 2: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Trò chơi giải số Kiểm tra cũ Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số, em làm sao? - Tìm thương hai số - Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm Trò chơi giải số Kiểm tra cũ Tính: 78,2% + 0,8% = ? 78,2% + 0,8% = 79% Trò chơi giải số Kiểm tra cũ Tìm tỉ số phần trăm 18 60 18 : 60 = 0,3 = 30% Trò chơi giải số Tốn (tiết 77) Giải tốn tỉ số phần trăm Hướng dẫn giải toán tỉ số phần trăm a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5% Tính số học sinh nữ trường đó? Tóm tắt: Số học sinh tồn trường: 800 học sinh Số học sinh nữ chiếm : 52,5% Số học sinh nữ: ………… học sinh ? Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường tất số học sinh trường, 100% số học sinh toàn trường 800 em Ta có bước tình sau: 100% số học sinh toàn trường 800 học sinh 1% số học sinh toàn trường … … học sinh? 52,5% số học sinh toàn trường … … học sinh Từ đó, ta có cách trình bày sau: 1% số học sinh toàn trường là: 800 : 100 = (học sinh) Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là: x 52,5 = 420 (học sinh) Đáp số: 420 hoc sinh Qua hai bước tính trên, viết gộp thành: 800 : 100 x 52,5 = 420 (học sinh) Hoặc: 800 x 52,5 : 100 = 420 (học sinh) Hoặc: 800 x 52,5 = 420 (học sinh) 100 Ghi nhớ: Muốn tìm 52,5% 800 ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân với 52,5 chia 100 Bài tốn tìm số phần trăm số b) Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng.Một người gửi tiết kiệm 1000000 đồng Tính số tiền lãi sau tháng Tóm tắt: 100 đồng lãi : 0,5 đồng 1000000 đồng lãi: … đồng hay 100% : 1000000 đồng 0,5% : … … đồng Giải Số tiền lãi sau tháng là: 1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng) Đáp số: 5000 đồng Qua cách giải ta rút cách tính sau: “Muốn tìm số phần trăm số Ta lấy số chia cho 100 nhânvới số phần trăm cho.” Luyện tập Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, có số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, lại học sinh 11 tuổi TínhGiải số học sinh 11 tuổi lớp Số học sinh 10 tuổi là: - Tìm 75% 32 học sinh (là số học sinh 10 tuổi) 32 x 75 : 100 = 24 (học sinh) Tức là: Số sinh học sinh 11 tuổi là: 100% : 32 học – sinh? 24 = (học sinh) 75% : … …32 học Đáp số: học sinh - Tìm số học sinh 11 tuổi Tóm tắt: Bài 2: Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng.Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng Hỏi sau tháng số tiền gửi số tiền lãi bao nhiêu? Tóm tắt: 100% :5000000 đồng 0,5% : … … đồng Gửi : 5000000 đồng ? đồng Giải Số tiền lãi tiết kiệm sau tháng là: 5000000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng) Tổng số tiền gửi số tiền lãi sau tháng là: 5000000 + 25000 = 5025000 (đồng) Đápsố: 5025000 đồng Bài 3: (Dành cho học sinh Giỏi) Một xưởng may dùng hết 345m vải để may quần áo, số vải may quần chiếm 40% Hỏi số vải may áo mét? Giải Số vải may quần là: 345 x 40 : 100 = 138 (m) Số vải may áo là: 345 – 138 = 207 (m) Đáp số: 207 mét vải TRỊ CHƠI GIẢI Ơ SỐ Em chọn ô số trả lời theo yêu cầu câu hỏi, để có hội nhận phần thưởng Dặn Dò Ơ 1/: Muốn tìm số phần trăm số em làm sao? Ta lấy số chia cho 100, nhân với số phần trăm cho Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 TỐN Giải tốn tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Ơ2/Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 40% Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? Giải: Số học sinh giỏi lớp 5A là: 35 x 40 : 100 = 14 (học sinh) Đáp số: 14 học sinh Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 TỐN Giải tốn tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Ô MAY MẮN Bạn nhận phần quà (nếu bạn trả lời đúng) Ơ 3/ Nhìn vào tóm tắt chọn cách giải đúng: 100% số mét vải là: 350m 2% số mét vải là: m? A 100 x : 350 B 350 x :100 C 350 : x 100 Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 TOÁN Giải toán tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Ơ 4/:Nhìn vào tóm tắt nêu cách giải: 100% : 320 kg 5% : ? kg Cách giải: 320 : 100 x Hoặc 320 x : 100 Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 TỐN Giải tốn tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Dặn dò Xem lại học Chuẩn bị tiết sau: “Luyện tập” Nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn