Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

9 48 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:13

Tốn: Kiểm tra cũ: Bài 1: Một vườn có 500 cây, có 300 cam Tỉ số phần trăm cam vườn là: 300 60 = = 60% 500 100 Toán: Kiểm tra cũ • a) Bài 2: Kiểm tra sản phẩm nhà máy, người ta thấy trung bình 200 sản phẩm có 180 sản phẩm đạt chuẩn 20 sản phẩm không đạt chuẩn Tỉ số phần trăm số sản phẩm đạt chuẩn tổng số sản phẩm nhà máy là: 180 90 = = 200 100 90% b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm không đạt chuẩn tổng số sản phẩm nhà máy là: 20 10 = = 200 100 10% Tốn: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM a) Ví dụ 1: Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, có 315 học sinh nữ.Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường Tỉ số học sinh nữ số học sinh toàn trường 315 : 600 Ta có: 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5% Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường 52,5% Thơng thường ta viết gọn cách tính sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5% * Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số 315 600 ta làm sau: - Tìm thương 315 600 - Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm Tốn: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM • Thực hành: Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu): 0,57 ; 0,3 ; 0,234 ; 1,35 Mẫu: 0,57 = 57% Viết sau: 0,3 = 30% 0,234 = 23,4% 1,35 = 135% Tốn: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 2: Tính tỉ số phần trăm hai số(theo mẫu): a) 19 30 ; b) 45 61 ; c) 1,2 26 Mẫu: a) 19 : 30 = 0,6333 = 63,33% Tính: b) 45 : 61 = 0,7377…= 73,77% c) 1,2 : 26 = 0,0461 = 4,61% Thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2008 Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh, có 13 học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ chiếm phần trăm số học sinh lớp học ? Tóm tắt: Cả lớp : 25 học sinh Nữ : 13 học sinh 13 : 25 =……% Bài giải: Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Đáp số: 52% Tìm tỉ số phần trăm của: a) 25 40 là:…………… b) 1,6 80 là:………… c) 0,4 3,2 là:………… d) 0,3 0,96 là:………… 12,5% 2% 31,5% 31,25% 62,5% 15%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn