Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

10 44 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:12

Mơn:Tốn Tốn Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm: b) = 50 =50% a) 100 a) 40 c) 10 =100 =40% c) 10 60 b) =100 = 60% Tốn a) Ví dụ:Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, có 315 học sinh nữ Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường Tỉ số số học sinh nữ số học sinh toàn trường : Ta có: 315 : 600 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5% Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường 52,5% Tốn a) Ví dụ:Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, có 315 học sinh nữ Tìm tỉ số phần trăm Quy tắc: số học sinh nữ số học sinh toàn trường Muốn củacủa haihai số 315 600 ta Muốntìm tìmtỉtỉsốsốphần phầntrăm trăm số tavàlàm Thơng thường taphần viết gọn cách tính sau: Muốn tìm tỉ số trăm hai số 315 600 ta làm sau: sau: 315thế : 600 = 0,525 = 52,5% làm nào? -Tìm -Tìmthương thươngcủa của315 haivàsố.600 -Nhân thêm kí kí hiệu %% -Nhânthương thươngđóđóvới với100 100vàvàviết viết thêm hiệu vào vàobên bênphải phảitích tíchtìm tìmđược Toán b) Bài toán: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối Tìm tỉ số phần trăm lượng muối nước biển Bài giải Tỉ số phần trăm lượng muối nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Đáp số: 3,5 % Toán 0,57; 0,3; 0,234; 1,35 Mẫu: 0,57 = 57% 0,57 = 57%; 0,234 = 23,4%; 0,3 = 30%; 1,35 = 135% Toán a) 19 30 b) 45 61 c) 1,2 26 b) 45 19 : 61: 30 = 0,7377= 73,77% Mẫu: = 0,6333… = 63,33% Chú phần thập phân thương có nhiều chữ c) ý: 1,2nếu : 26 = 0,0461= 4,61% số lấy đến chữ số Tốn Một lớp học có 25 học sinh, Bàitrong giải có 13 học sinh nữ Hỏi số học sinh nữ chiếm phần trăm số Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học học sinh lớp đó? sinh lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Đáp số: 52% Tốn Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm sau: -Tìm thương hai số -Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn