Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số

9 54 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:37

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TỐN - BÀI 107 Ví dụ : So sánh hai phân số Bài giảng điện tử - So sánh hai phân số mẫu số Vẽ đoạn thẳngAB Chia đoạn thẳng AB thành phần Độ dài đoạn thẳng5 AC độ dài đoạn thẳngAB Độ dài đoạn5thẳng AD độ dài đoạn thẳng AB Nhìn hình vẽ ta thấy: < 5 > 5 A B Trong hai phân số mẫu số:  Phân số có tử số bé bé  Phân số có tử số lớn lớn  Nếu tử số hai phan số Bài số : So sánh hai phân số: a ) vµ ; 7 b) vµ ; 3 c) vµ ; 8 BÀI GIẢI a) c) < > b )4 > d) < 11 11 d ) vµ 11 11 BÀI SỐ : A) NHẬN XÉT: 5 < mà = nên < 5 5 Nếu tử số bé mẫu số phân số bé 5 > mµ = nªn > 5 5 Nếu tử số lớ mẫu số phân số bé b) So sánh phân số sau với 1: 12 ; ; ; ; ; 5 b) So sánh phân số sau với 1: 12 ; ; ; ; ; 5 BÀI GIẢI 1 9 1 >1 BÀI SỐ : VIẾT CÁC PHÂN SỐ BÉ HƠN 1, CÓ MẪU SỐ LÀ VÀ TỬ SỐ KHÁC Bài giải Đó phân số sau : < < < < ... Trong hai phân số mẫu số:  Phân số có tử số bé bé  Phân số có tử số lớn lớn  Nếu tử số hai phan số Bài số : So sánh hai phân số: a ) vµ ; 7 b) vµ ; 3 c) vµ ; 8 BÀI GIẢI a) c) < > b )4 > d)... 11 11 BÀI SỐ : A) NHẬN XÉT: 5 < mà = nên < 5 5 Nếu tử số bé mẫu số phân số bé 5 > mà = nên > 5 5 Nếu tử số lớ mẫu số phân số bé b) So sánh phân số sau với 1: 12 ; ; ; ; ; 5 b) So sánh phân số sau...Ví dụ : So sánh hai phân số Bài giảng điện tử - So sánh hai phân số mẫu số Vẽ đoạn thẳngAB Chia đoạn thẳng AB thành phần Độ dài đoạn thẳng5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số