Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:37

Mơn tốn: Lớp TÌM SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ CỦA SỐ ĐÓ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY ĐƠNG A Tốn Bài: Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số *Bài tốn 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có đồ: Số bé : ? 24 Số lớn : ? Theo đồ, hiu s phn bng lµ : - = (phần) Giá trị phần là: 24: = 12 Số bé là: 12 x = 36 Số lớn là: 36 + 24 = 60 ( 12 x = 60 ) Đáp số: Số bé: 36 Số lớn: 60 Bài tốn 2: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài chiều rộng 12 m Tìm chiều dài , chiều rộng hình ? Biết chiều dài rộng chiều Bài giải ?m Ta có đồ: Chiều dài : Chiu rng : 12 m ?m Theo đồ, hiu số phần lµ : - = (phần) Hoặc Giá trị phần là: 12 : = (m) Chiều dài hình chữ nhật : Chiều dài hình chữ nhật : 12 : x = 28 (m) x = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật : Chiều rộng hình chữ nhật : x = 16 (m) 28 - 12 = 16 (m) Đáp số: Chiều dài : 28 m Chiều rộng :16 m Các bước giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ hai số : - Vẽ đồ - Tìm hiệu số phần - Tìm giá trị phần - Tìm số bé - Tìm số lớn Bài tập 1( trang 151) Bài giải Biểu thị số thứ phần số thứ hai phần Hiệu số phần là: – = (phần ) Số thứ : 123 : x = 82 Số thứ hai : 123 + 82 = 205 Đáp số : Số thứ : 82 Số thứ hai : 205 Bài tập 2( trang 151) Mẹ 25 tuổi Tuổi mẹ Tính tuổi người tuổi Bài giải Ta có đồ: Số bé : ? 10 Số lớn : ? Theo đồ, hiu s phn bng lµ : …………………… ………………… Giá trị phần : …………………………………… Số bé là: … ……………………… ……………… Số lớn là: ………………………… …………… Đáp số: Số bé: ……… Số lớn: ……… ...Tốn Bài: Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số *Bài tốn 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có sơ đồ: Số bé : ? 24 Số lớn : ? Theo sơ đồ, hiu s phn... thứ : 123 : x = 82 Số thứ hai : 123 + 82 = 2 05 Đáp số : Số thứ : 82 Số thứ hai : 2 05 Bài tập 2( trang 151 ) Mẹ 25 tuổi Tuổi mẹ Tính tuổi người tuổi Bài giải Ta có sơ đồ: Số bé : ? 10 Số lớn... hai số : - Vẽ sơ đồ - Tìm hiệu số phần - Tìm giá trị phần - Tìm số bé - Tìm số lớn Bài tập 1( trang 151 ) Bài giải Biểu thị số thứ phần số thứ hai phần Hiệu số phần là: – = (phần ) Số thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Một hình chữ nhật có số đo chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tìm chiều dài , chiều rộng của hình đó ? Biết rằng chiều dài bằng chiều rộng .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn