Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

16 37 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:37

BÀI GIẢNG TỐN CHƯƠNG BÀI 1: TÌM SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ CỦA SỐ ĐÓ KIỂM TRA BÀI CŨ : Toán 1/Viết tỉ số a b, biết: a/ a = b/ a = 5m b=4 b = 7m 4/ Một hình chữ nhật có nửa chu vi 125m, chiều rộng chiều dài Tìm chiều dài, chiều rộng hình BÀI MỚI : TÌM HAI SỐKHI BiẾT HiỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài tốn : Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có đồ : ? Số bé : 24 Số lớn : ? Theo đồ, hiệu số phần là: Số bé là: Số lớn là: – = (phần) 24 : x = 36 36 + 24 = 60 Đáp số: Số bé: 36 Số lớn: 60 Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài tốn 2: Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m Tìm chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Bài giải Ta có đồ : ?m Chiều dài: Chiều rộng: 12m ?m Theo đồ, hiệu số phần là: – = (phần) Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : x = 28(m) Chiều rộng hình chữ nhật là: Đáp số: Chiều dài: 28m 28 - 12 = 16(m) Chiều rộng: 16m *Giáo viên cho học sinh thấy khác lời giải cuối hai toán: -Bài toán 1: 36 +24=60 -Bài toán 2: 28-12 =16 *Cho học sinh rút bước giải toán “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó.” *Các bước giải: -Vẽ đồ đoạn thẳng -Tìm hiệu số phần -Tìm số bé -Tìm số lớn *Giáo viên cho học sinh so sánh hai tốn “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó.” “Tìm hai số biết hiệu tỉ số *Bài 1: Tổng hai số 96 Tỉ số hai số Tìm hai số *Bài : Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số LUYỆN TẬP Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số 1/ Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số Tìm hai số Ta có đồ : Số thứ nhất: Số thứ hai: ? Bài giải 123 Theo đồ, hiệu số?phần là: – = (phần) Số thứ là: 123 : x = 82 Số thứ hai là: 82 + 123 = 205 Đáp số: Số thứ nhất: 82 Số thứ hai: 205 Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số CỦNG CỐ Nhắc lại bước giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Thứ ba ngày 25 tháng năm 2014 Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Hãy chọn chữ đứng trước kết : Bài toán : Hiệu hai số Tỉ số hai số Tìm hai số a/ Số bé : A b/ Số lớn : A B B C C D.3 D Dặn dò: -Về nhà xem lại -Về nhà xem trước tiết toán “Luyện tập” *Nhận xét tiết học ... Tìm hai số biết hiệu tỉ số *Bài 1: Tổng hai số 96 Tỉ số hai số Tìm hai số *Bài : Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số LUYỆN TẬP Tốn Tìm hai số biết hiệu. .. KHI BiẾT HiỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài tốn : Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có sơ đồ : ? Số bé : 24 Số lớn : ? Theo sơ đồ, hiệu số phần... là: 82 + 123 = 2 05 Đáp số: Số thứ nhất: 82 Số thứ hai: 2 05 Tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số CỦNG CỐ Nhắc lại bước giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Thứ ba ngày 25 tháng năm 20 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn