Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

7 51 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:34

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Kiểm tra cũ: Tính: + + PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Ví dụ: Từ băng giấy màu, lấy băng giấy để cắt chữ 6 Hỏi lại phần băng giấy?   ? Ta phải thực phép tính: Ta có: 5-3 = 6 = 6 TOÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Quy tắc: Muốn trừ hai phân số mẫu số, ta trừ tử số phân số thứ cho tử số phân số thứ hai giữ nguyên mẫu số TOÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Thực hành: Bài 1: Tính a/ b/ c/ d/ = 15 - 16 = 16 = TOÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Bài 2: Rút gọn tính: b/ a/ d/ c/ a/ b/ - 15 25 = - = 7-3 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn