đề thi lại môn tin 7

3 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:03

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG THỦY Đề thức Điểm số Điểm chữ ĐỀ KIỂM TRA THI LẠI NĂM HỌC 2014 -2015 Môn TIN, Lớp Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Giám khảo Giám khảo Câu 1: (2đ) Hãy cho biết tác dụng nút lệnh sau: Nút lệnh Tác dụng Nút lệnh Tác dụng Câu 2: (2đ) Em nêu bước cần thực để xếp liệu trang tính theo thứ tự giảm dần? Câu 3: (4đ) Nêu bước để tạo biểu đồ đơn giản? Câu 4: (2đ) Nêu cách thay đổi hướng giấy in trang tính? BÀI LÀM HƯỚNG DẪN CHẤM Ðề kiểm tra thi lại, Năm học 2014-2015 - Môn TIN, Lớp Câu (2 điểm) Chọn màu phông chữ Chọn kiểu chữ gạch chân Chọn kiểu chữ đậm Chọn kiểu chữ nghiêng Tơ màu cho tính Câu (2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Căn tính 0,25 Kẻ đường biên cho tính 0,25 Thay đổi cỡ chữ Bước 1: Nháy chuột chọn ô cột em cần xếp liệu 0,25 điểm) Câu (4 điểm) Câu Bước 2: Nháy nút công cụ đẻ xếp theo thứ tự giảm dần B1 Chọn vùng có liệu cần vẽ biểu đồ B2 Nháy nút lệnh Chart Wizard công cụ Xuất hộp thoại Chart Wizard B3 Chọn nhóm biểu đồ, sau chọn dạng biểu đồ Nháy chọn Next B4 Kiểm tra vùng liệu Chọn Next B5 Chú giải thông tin biểu đồ.Chọn Next B6 Chọn vị trí lưu biểu đồ Chọn Finish Bước 1: Nháy chuột vào Page Setup… (2 bảng chọn File Hộp thoại Page Setup xuất điểm) Nháy chuột để mở trang Page Bước 2: Chọn Portrait cho hướng giấy đứng Landscape cho hướng giấy nằm ngang 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 ...HƯỚNG DẪN CHẤM Ðề kiểm tra thi lại, Năm học 2014-2015 - Môn TIN, Lớp Câu (2 điểm) Chọn màu phông chữ Chọn kiểu chữ gạch chân Chọn kiểu chữ... biểu đồ, sau chọn dạng biểu đồ Nháy chọn Next B4 Kiểm tra vùng liệu Chọn Next B5 Chú giải thông tin biểu đồ.Chọn Next B6 Chọn vị trí lưu biểu đồ Chọn Finish Bước 1: Nháy chuột vào Page Setup…
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi lại môn tin 7 , đề thi lại môn tin 7