Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

16 82 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:33

Toỏn Đặt tính tính: 8352 + 1026 = ? 8352 + 1026 9378 7828 - 1739 = ? 7828 1739 6089 Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) 1, Ví dụ: a) 865 279 – 450 237 = Số bị trừ Số trừ Hiệu ? Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) 1, Ví dụ: Trừ theo thø tù tõ ) 865 279 – 450 237 = ? phải sang trái: 865279 450237 415042 865279 450237 = 415042 • trừ 2, viết • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết • trừ 1, viết • trừ 4, viết Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) Trừ theo thø tù tõ 1,Ví dụ: a) 865 279 – 450 237 = ? phải sang trái: b) 647253 285749 = ? 647 253 285 749 361504 647 253 - 285749 = 361504  13 trừ 4, viết nhớ  thêm 5; trừ 0, viết  12 trừ 5, viết nhớ  thêm 6; trừ 1, viết  14 trừ 6, viết nhớ  thêm 3; trừ 3, viết Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) 1, Ví dụ: a) 865 279 – 450 237 = ? 865 279 450 237 Trừ theo thø tù tõ phải sang trái: tr bng 2, vit • trừ 4, viết • trừ 0, viết 415042 • trừ 5, viết 865279 – 450237 = 415042 • trừ 1, viết • trừ 4, viết b) 647253 – 285749 = ? 647 253 285 749 Trừ theo thø tự từ phải 13trái: sang tr bng 4, viết nhớ 361504 647 253 - 285749 = 361504 • thêm 5; trừ 0, viết • 12 trừ 5, viết 5, nhớ • thêm 6; trừ 1, viết • 14 trừ 6, viết nhớ Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) Thực hành: Toán Tiết 30 Phộp tr ( tr: 39) Bài 1: Đặt tính råi tÝnh: a)987864 b) 839084 783251 246937 = ? 9878= ? - 83908 - 64 7832 969696 51– 656565 = ? 9696 - 96 2046 13 628450 – 35813 = ? 24693 62845 59214 Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) Bµi TÝnh: a) 48600 - 9455 = b) 80000 - 48765 = 3914 3123 Toán Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) Bµi 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Hà Nội 1315km Nha Trang 1730km ? km TP.Hồ Chí Minh Tốn Tiết 30 Phép trừ ( tr: 39) Bµi 3: Hà Nội Tóm tắt: 1315km Nha Trang ? km TP.Hồ Chí Minh 1730km Bài giải: Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 – 1315 = 415 (km) Đáp số: 415km 17 Câu 1: Em chọn đáp án đúng? 65102 – 13859 = ? a 51353 b 51253 cc 51243 d 52243 13 Câu 2: Phép tính sau hay sai? Vì sao? 941302 8764 65902 Đáp án: SAI 13 Câu 3: Em chọn đáp án đúng? 628450 – 35813 = ? a 382643 b 370320 cc 592637 d 653443 13 - Về nhà luyện tập cộng nhiều cho thành thạo - Chuẩn bị sau: Luyện tập(Tr 40) ... dụ: Trừ theo thø tù tõ ) 865 27 9 – 45 0 23 7 = ? phải sang trái: 86 527 9 45 023 7 41 5 0 42 86 527 9 45 023 7 = 41 5 0 42 • trừ 2, viết • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết • trừ 1, viết • trừ 4, viết Toán. .. phải sang trái: tr bng 2, vit • trừ 4, viết • trừ 0, viết 41 5 0 42 • trừ 5, viết 86 527 9 – 45 023 7 = 41 5 0 42 • trừ 1, viết • trừ 4, viết b) 647 25 3 – 28 5 749 = ? 647 25 3 28 5 749 Trừ theo thø tự từ phải... Phép trừ ( tr: 39) Trừ theo thø tù tõ 1,Ví dụ: a) 865 27 9 – 45 0 23 7 = ? phải sang trái: b) 647 25 3 28 5 749 = ? 647 25 3 28 5 749 3615 04 647 25 3 - 28 5 749 = 3615 04  13 trừ 4, viết nhớ  thêm 5; trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn