Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

10 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:23

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi Hìnhchữ chữnhật nhậtABCD ABCD Hình cócó góc ? cạnh? Các cạnh nhật cócủa Nêu đặc điểm chung ?chữ hình nhật ? Đó góchình Đặcchữ điểm đặc cácđiểm góc ?gì? A B C D - Hình chữ nhật ABCD có cạnh - Hai cạnh dài AB, CD - Hình chữ nhật ABCD có góc Hình chữ nhật có góc vng; có hai cạnh dài nhau, hai -nhau Hai cạnh ngắn AD, BC cạnh ngắn -Góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh C, góc đỉnh D Trả lời: - góc góc vuông TaiLieu.VN Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Toán CHU VI HÌNH CHỮ NHẬTM Tính chu vi hình tứ giác MNPQ với 4dm kích thước hình bên ? (Em làm vào nháp) Q Bài giải: Chu vi hình tứ giác MNPQ là: + + + = 14 (dm) Đáp số: 14 dm 2dm N 3dm 5dm Muốntính tính chu chu vi vi hình tứ giác ta lấy đonào? cạnh Muốn làmsốthế cộng với TaiLieu.VN P Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Toán CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT A dm dm D B dm dm C Chu vi hình chữ nhật ABCD là: + + + = 14 ( dm ) Hoặc: (4 + 3) x = 14 (dm) Tính chu vi hình ? dài chiều rộng Nhận xétchữ đơnnhật vị ABCD đo chiều Muốn tính hìnhchữ lấynàochiều dài cộng hình chữ nhật ABCD ?chữ Muốn tínhchu chu vi vi hình nhậtnhật ta làmtathế ? vụựi chiều rộng (cùng đơn vị đo) nhân với TaiLieu.VN Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Tốn CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng vụựi chiều rộng (cùng đơn vị đo) nhân với Bài tập1: a) Tính chu vi hình chữ nhật có: Chiều dài: 10 cm, chiều rộng: cm (Làm vào bảng con) Bài giải Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) x = 30 (cm) Đáp số: 30 cm TaiLieu.VN b) Tính chu vi hình chữ nhật có: Chiều dài dm ,chiều rộng 13 cm Bài giải Khi dài chiều rộng khác đơn vị đo Emchiều có nhận xét đơn vị đo chiều (Làm vào bảngcon) thế2dm nào?=? 20 cm Đổi: dàitavàlàm chiều rộng Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 13) x = 66 (cm) Đáp số: 66 cm TaiLieu.VN Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Tốn CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT Bài tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m Tính chu vi mảnh đất ? (Giải vào vở) Tóm tắt Bài giải Chiều dài: 35m Chiều rộng: 20m Chu vi :? m Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: TaiLieu.VN (35 + 20) x = 110 (m) Đáp số: 110 m Bài tập 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: M 54m N A 63m B 40m 31m D C Q P A Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ Để tìm đáp án ta phải làm ? (Hoạt động nhóm đơi) TaiLieu.VN CỦNG CỐ Câu hỏi Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm nào? DẶN DỊ - Em chưa xong tập tiếp tục hoàn thành - Xem trước bài: Chu vi hình vng - Trang 88 TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... + 20 ) x = 110 (m) Đáp số: 110 m Bài tập 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: M 54m N A 63m B 40m 31 m D C Q P A Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ. .. (4 + 3) x = 14 (dm) Tính chu vi hình ? dài chiều rộng Nhận xétchữ đơnnhật vị ABCD đo chiều Muốn tính hìnhchữ lấynàochiều dài cộng hình chữ nhật ABCD ?chữ Muốn tínhchu chu vi vi hình nhậtnhật... chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ Để tìm đáp án ta phải làm ? (Hoạt động nhóm đơi) TaiLieu.VN CỦNG CỐ Câu hỏi Muốn tính chu vi hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật