Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

10 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:22

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MƠN TỐN LỚP BẢNG NHÂN Trường Tiểu học Xuân Sơn TaiLieu.VN Toán Viết phép nhân tương ứng với tổng sau: + + +2 + + = x = 12 5+ + + + + = x = 30 TaiLieu.VN Toán BẢNG NHÂN 6 lấy lần, ta viết: x = 6 lấy lần,ta viết: x = + = 12 x = 12 lấy lần,ta viết : x = + + = 18 x = 18 TaiLieu.VN Toán BẢNG NHÂN 6x1 = 6 X = 24 x = 42 x = 12 x = 30 x = 48 x = 18 x = 36 x = 54 x 10 = 60 Hai tích tiếp liền bảng nhân nhau: đơn vị Muốn tim tích liền sau ta lấy: TaiLieu.VN Tích liền trước +6 TaiLieu.VN Tốn BẢNG NHÂN Bài : Tính nhẩm: 6 x = 54 x = 24 x = x = 12 x = 48 x = 30 x = x = 18 x = 42 x = 36 x 10 = 60 6x1= +Số nhân với số ngược lại +Số nhân với số số ngược lại TaiLieu.VN Tốn BẢNG NHÂN Bài Mỗi túi có 6kg táo.Hỏi túi có tất ki - lơ - gam táo? Tóm tắt túi kg táo túi kg táo ? TaiLieu.VN Bài giải Ba túi có số kg táo là: x = 18 (kg) đáp số : 18 ( kg ) Toán BẢNG NHÂN Bài ĐẾM THÊM RỒI VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO MỖI VẠCH CỦA TIA SỐ 12 18 24 30 36 42 48 54 60 TaiLieu.VN Tốn BẢNG NHÂN • Bài Viết số thích hợp vào trống: a) x = x + b) x = x + c) x = x + d) x 10 = x + TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... TaiLieu.VN Toán BẢNG NHÂN Bài : Tính nhẩm: 6 x = 54 x = 24 x = x = 12 x = 48 x = 30 x = x = 18 x = 42 x = 36 x 10 = 60 6x1= +Số nhân với số ngược lại +Số nhân với số số ngược lại TaiLieu.VN Tốn BẢNG NHÂN... Toán BẢNG NHÂN 6x1 = 6 X = 24 x = 42 x = 12 x = 30 x = 48 x = 18 x = 36 x = 54 x 10 = 60 Hai tích tiếp liền bảng nhân nhau: đơn vị Muốn tim tích liền sau ta lấy: TaiLieu.VN Tích liền trước +6. . .Toán Viết phép nhân tương ứng với tổng sau: + + +2 + + = x = 12 5+ + + + + = x = 30 TaiLieu.VN Toán BẢNG NHÂN 6 lấy lần, ta viết: x = 6 lấy lần,ta viết: x = + = 12 x = 12 lấy lần,ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6