KHỐI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI -

26 210 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 15:09

KHỐI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI - BRICS Phần1: Lịch sử diễn biến hình thành khối BRICS Phần 2: Thực trạng hoạt động khối BRICS * Phần 1: LỊCH SỬ VÀ DIỄN BIẾN HÌNH THÀNH Thành viên khối Lịch sử thành lập Đặc điểm chung khác biệt nước BRICS Thành viên khối * MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHÍNH CỦA BRICS Đấu tranh để tăng cường ảnh hưởng toàn cầu đối trọng với nước Phương Tây Mỹ Tăng cường hợp tác hạn chế bất đồng để phát triển kinh tế nước thành viên * 2.Đặc điểm chung khác biệt nước Đặc điểm chung BRICS Có dân số lớn, diện tích rộng, tiềm lực quân sự hùng mạnh Là các kinh tế lên có tiềm lực kinh tế hùng hậu Đang cải cách mạnh mẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao Cả năm nước những siêu cường tiềm BRICS Summit 2015 Các nhà xã hội học xác định kinh tế là: * Một nhóm quốc gia không giàu mạnh nền dân chủ phát triển *Nhưng không nghèo nhỏ bé nước châu Phi, Trung Mỹ hay Đông Nam Á khác *Các nước đặc trưng nhà nước mạnh với thể chế yếu * 2.Điểm khác biệt nước BRICS Khác biệt kinh tế GDP Trung Quốc lớn gấp 28 Nam Phi, lần Ấn Độ Nga Thu nhập đầu người Nga Trung Quốc lớn gấp 10 lần Ấn Độ * 2.Điểm khác biệt nước BRICS Khác biệt thể chế trị Brasil, Nam Phi Ấn Độ nước theo thể chế Tư kiểu Trung Quốc Cộng sản chủ nghĩa Nga tư kết hợp * 2.Điểm khác biệt nước BRICS Mối quan hệ trị Quan hệ nước BRICS với êm thắm Trung Quốc Ấn Độ có chiến tranh dọc theo bên giới đôi bên Nga lo sợ Trung Quốc dần dành ảnh hưởng lớn vùng Trung Á * 3.Lịch sử thành lập • Hội nghị thượng đỉnh thức họp Nga • Gồm nước: Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ 16/6/2009 • BRIC • Nam Phi thức gia nhập 24/12/201 • BRICS • Dự báo 50 năm nữa, BRICS lực kinh tế lớn giới Tương lai *Dự báo: (Của Goldman Sachs công bố nghiên cứu năm 2003) Chỉ vòng 40 năm quy mơ kinh tế nước BRIC vượt qua nước G6 (Anh, Đức, Ý, Mỹ, Nhật Bản, Pháp) về GDP Năm 2003, tổng GDP BRIC 15% tổng GDP G6 Nhưng đến năm 2040 ngang Năm 2050 lớn gấp rưỡi Quy mô kinh tế Ấn Độ vượt Nhật Bản vào năm 2032 * Trung Quốc vượt Mỹ vào năm 2041 Năm 2050, sáu kinh tế lớn giới Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Brasil Nga Dự báo: (Của Goldman Sachs công bố nghiên cứu năm 2003) *Xét thu nhập (GDP đầu người) đến năm 2050, cá nhân BRIC nghèo cá nhân G6 3.4 Các họp thượng đỉnh BRICS Nhóm tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm từ năm 2009, với nước thành viên đăng cai tổ chức Đến có hội nghị thượng đỉnh tổ chức * Chủ đề Hội nghị 2009 thượng đỉnh • Cải cách thể chế tài quốc tế, vấn đề an ninh lương thực tồn cầu, an ninh lượng, biến đổi khí hậu, đối thoại tương lai triển vọng hợp tác nhóm BRIC 2010 • Tình hình kinh tế giới, cải cách tổ chức tài tồn cầu, biến đổi khí hậu, đối thoại hợp tác bốn nước thành viên 2011 • “Nhìn tương lai, hưởng phồn vinh” * Chủ đề Hội nghị thượng đỉnh 2012 • Cam kết mở rộng thương mại song phương thúc giục đẩy nhanh cải cách hệ thống tài tồn cầu, vốn phương Tây kiểm sốt 2013 • Quan hệ đối tác phát triển, hợp cơng nghiệp hóa 2014 • Tăng trưởng toàn diện: Các giải pháp bền vững” Hội nghị ký thỏa thuận thành lập ngân hàng chung quỹ dự phòng trị giá ban đầu 100 tỷ USD * Chủ đề Hội nghị 2015 thượng đỉnh • BRICS - Nhân tố mạnh mẽ phát triển toàn cầu” Hội nghị thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế nội khối, thúc đẩy định chế tài riêng BRICS 2016 • Xây dựng giải pháp phản ứng nhanh, nhiều thành phần tham gia mang tính tập thể 2017 • Quan hệ đối tác mạnh mẽ tương lai tươi sáng Phần 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI BRICS *BRICS phải đối mặt với câu hỏi liệu có thực trở thành đối trọng với phương Tây trật tự kinh tế giới hay không *Năm 2015: Ngân hàng phát triển mới”(NBD) với tham vọng trở thành đối trọng với thiết chế tài phương Tây thống trị hệ thống kinh tế giới Ngân hàng giới (World Bank) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) *Thực trạng: năm sau đời, Ngân hàng BRICS tồn danh nghĩa hoàn toàn lu mờ trước thiết chế khác Trung Quốc lập Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á.  Thực trạng mối quan hệ hợp tác Mối quan hệ Nga- Trung Quốc - Ấn độ *Sự khác biệt lớn quy mô, kinh tế Trung Quốc lớn gấp lần Ấn Độ kinh tế Nga chí bé tỉnh Quảng Đơng Trung Quốc *Đại dự án “Một vành đai, đường” vấp phải hoài nghi cảnh giác từ Ấn Độ Nga *Nga hưởng ứng dè dặt, Ấn Độ chí từ chối góp mặt đại dự án mà Trung Quốc đưa *Nga Ấn Độ lo sợ vùng đất ảnh hưởng truyền thống Trung Nam Á rơi vào tay Trung Quốc Tình trạng kinh tế - trị Brazil Nam Phi *Brazil Nam Phi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế-chính trị mức độ báo động *Tăng trưởng Nam Phi mức 0,6% Brazil sau năm liền suy thối, gần có dấu hiệu tạm vòng xốy khủng hoảng với 0,2% tăng trưởng *Thành tích kinh tế nghèo nàn, bất ổn trị-xã hội thường trực vị trí địa lý bất lợi, đặt câu hỏi: Brazil Nam Phi lấy để đặt móng cho tham vọng góp mặt vào nhóm nước thay đổi trật tự kinh tế giới?  *Với tính gắn bó lỏng lẻo trường lợi ích khơng đồng nay, BRICS phải cụm từ mang tính biểu tượng nhanh chóng biến mất? ... phát triển kinh tế nước thành viên * 2.Đặc điểm chung khác biệt nước Đặc điểm chung BRICS Có dân số lớn, diện tích rộng, tiềm lực quân sự hùng mạnh Là các kinh tế lên có tiềm lực kinh tế hùng hậu... Đang cải cách mạnh mẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao Cả năm nước những siêu cường tiềm BRICS Summit 2015 Các nhà xã hội học xác định kinh tế là: * Một nhóm quốc gia không giàu mạnh nền dân... châu Á.  Thực trạng mối quan hệ hợp tác Mối quan hệ Nga- Trung Quốc - Ấn độ *Sự khác biệt lớn quy mô, kinh tế Trung Quốc lớn gấp lần Ấn Độ kinh tế Nga chí bé tỉnh Quảng Đông Trung Quốc *Đại dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: KHỐI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI -, KHỐI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI -, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHÍNH CỦA BRICS, Đặc điểm chung và khác biệt giữa các nước BRICS, Điểm khác biệt giữa các nước BRICS, Lịch sử thành lập, Dự báo: (Của Goldman Sachs công bố nghiên cứu năm 2003), Chủ đề của các Hội nghị thượng đỉnh

Từ khóa liên quan