Tập tục đốt vàng mã tại việt nam, lợi và hại

18 92 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 16:40

TRUNG TÂM THẦN HỌC SEDES SAPIENTIAE Ban Triết học TẬP TỤC ĐỐT VÀNG TẠI VIỆT NAM, LỢI HẠI Sinh viên: Phạm Trọng Giáo sư: TS Lý Tùng Hiếu Niên khóa 2017-2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO SƯ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… XIN KHOANH TRÒN SỐ ĐIỂM Thang điểm Thang điểm Xếp hạng UST 10 1.00 1.10 1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 3.00 3.01 - 5.00 Xuất sắc Giỏi Trung bình Trung bình Rớt 9.75-10.00 9.50 9.25 9.00 8.75 8.50 8.25 8.00 7.75 7.50 7.25 7.00 6.75 6.50 6.25 6.00 5.75 5.50 5.25 5.00 4.99 - 1.00 Ngày…… Tháng…… Năm…… TS Lý Tùng Hiếu MỤC LỤC Dẫn nhập 1.1 Lý chon đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nguồn tư liệu Khái niệm thuật ngữ dùng tiểu luận Vàng 3 Nguồn gốc đặc điểm tập tục đốt vàng việt nam 3.1 Nguồn gốc tập tục đốt vàng 3.2 Du nhập phát triển Việt Nam Cách cử hành việc đốt vàng Việt Nam 4.1 Thời điểm kiện cần sử dụng vàng 4.2 Các lễ vật nghi thức hóa vàng 4.3 Nghi thức hóa vàng 10 Lợi ích tác hại tập quán dùng vàng 10 5.1 Lợi ích việc đốt vàng 10 5.2 Tác hại việc đốt vàng 11 5.3 Các ý kiến trái chiều liên quan đến việc sử dụng vàng 13 Kết luận 14 Phụ lục Error! Bookmark not defined Thư mục 1 Dẫn nhập 1.1 Lý chon đề tài Những năm gần việc sản xuất, kinh doanh sử dụng vàng nước ta phát triển mạnh mẽ, kèm theo biến tướng, tác động tiêu cực xã hội Vàng đề tài “nóng” trang mạng, trang báo, quần chúng nhân dân Đây vấn đề làm băn khoăn nhà quản lý việc xác định thái độ ứng xử đắn vàng Từ năm 1998 đến nay, nhiều văn pháp luật liên quan đến việc sử dụng vàng đưa Quan sát cho thấy, mức độ quy định văn pháp luật việc sử dụng vàng ngày chặt Từ việc “vận động nhân dân bỏ dần tục đội mũ rơm, chống gậy, rắc vàng dọc đường ”1, “hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ đường”,2 đến việc đưa mức hình phạt cụ thể nghị định Nghị định 158/2013/NĐ-CP năm 2013: “Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng hành vi đốt vàng không nơi quy định nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa” Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam công văn kêu gọi tăng, ni phật tử nước “loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng sở thờ tự Phật giáo.”3 Có thể nói cố gắng Phật giáo vấn đề trừ tập tục sai lạc với giáo lý nhà Phật đặt biệt việc sử dụng vàng giới tăng, ni phật tử Hiện có hai luồng quan điểm vấn đề sử dụng vàng Luồng quan điểm thứ cho rằng, việc sử dụng hàng lãng phí, hủ tục cần phải loại bỏ Trong đó, luồng quan điểm thứ hai cho rằng, nét tín ngưỡng thể giá trị nhân văn người sống người khuất, thần thánh nên hạn chế đưa chất ban đầu vốn có nó, khơng nên loại bỏ.4 Mặc dù có nhiều viết liên quan đến tập tục đốt vàng trang mạng, báo giấy Tuy nhiên, đa phần viết nêu lên vài khía cạnh vàng mã; nêu lên nguồn gốc, nêu lên ý nghĩa vàng mã, hay đa số viết xích, lên án tập tục Hiện chưa thấy có viết đưa nhìn bao quát, khách quan việc sử dụng vàng mã, mặt tích cực, tiêu cực xã hội Việt Nam Thơng tư số 04/1998/TT-BVHTT ngày 11-7-1998 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25-11-2005 Thủ tướng Chính phủ Cơng văn 031 /CV-HĐTS ngày 12 tháng 02 năm 2018 Hội đồng Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nguyễn Văn Phải, Chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng (Nghiên cứu trường hợp số hộ gia đình thơn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhân Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội 2016, tr 2 Vì vậy, em chọn đề tài “TẬP TỤC ĐỐT VÀNG TẠI VIỆT NAM, LỢI HẠI” làm đề tài tiểu luận kết thúc mơn 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm cung cấp nhìn tổng quát khách quan việc sử dụng vàng Việt Nam 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu hoạt động đốt vàng Việt Nam 1.4 Phương pháp nguồn tư liệu Phương pháp nghiên cứu tiểu luận phương pháp phân tích nguồn tài liệu thứ cấp, tức, nghiên cứu tài liệu thành văn có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu Sử dụng lý thuyết cấu chức Xã hội học việc đánh giá hoạt động văn hóa, cụ thể tập tục đốt vàng mã, nhằm đưa nhận định khách quan hệ chức vận hành xã hội Nguồn tư liệu tài liệu thứ cấp liên quan đến đề tài nghiên cứu như: sách, luận văn, tạp chí, trang mạng internet… Khái niệm thuật ngữ dùng tiểu luận Vàng Vàng (đồ mã, hàng mã) đồ vật làm giấy vật liệu dễ cháy khác để đốt (còn gọi hóa) sau cúng cho người chết sử dụng âm phủ Các hàng quần áo, tiền bạc, loại gia súc hay đồ dùng khác đời sống thường ngày người.5 Ngày nay, sản phẩm vàng thị trường đa dạng Ngoài mẫu truyền thống tiền giấy, trang phục hay vật dụng lao động, người ta “cập nhật” sản phẩm “thời thượng” thị trường điện thoại thơng minh, máy tính, xe hơi, máy bay, v.v Theo Nguyễn Văn Phải,6 người buôn bán người sử dụng chia vàng thành: tiền vàng đồ Trong đó, tiền vàng phương tiện trao đổi, đồ đồ dùng sinh hoạt Trong tiểu luận này, khái niệm vàng dùng chung cho tiền vàng đồ Nguồn gốc đặc điểm tập tục đốt vàng việt nam 3.1 Nguồn gốc tập tục đốt vàng Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển bách khoa Việt Nam (tập 1), Nxb Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1995, tr 839 Nguyễn Văn Phải, Chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng (Nghiên cứu trường hợp số hộ gia đình thơn n Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhân Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội 2016, tr 10 Có ý kiến cho rằng, tục hoá vàng hay đốt vàng tượng văn hố nội sinh có truyền thống lâu đời gắn liền với truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà người Việt cổ Nhưng tới chưa có tài liệu cho thấy vàng tạo người Việt Phần lớn nhà nghiên cứu đồng tình quan điểm rằng, tập tục đốt vàng sáng kiến tộc người Việt Nam nào, xuất phát từ Trung Hoa Một tác phẩm đề cập đến vàng sớm tác phẩm Vân đài loại ngữ (1773)7 Lê Quý Đôn Nội dung liên quan đến vàng tác phẩm nhiều nhà nghiên cứu hiên sử dụng Trong tác phẩm Vân đài loại ngữ, Lê Quý Đôn đề cập xuất vàng Trung Hoa sau: “Đến đời Đường Huyền Tông8, việc quỷ thần phiền nhiễu quá, lấy tiền đâu cho đủ Vương Dư làm tiền giấy thay cho ngọc lụa.” Như vậy, thời Đường Huyền Tông, Vương Dư chế tiền giấy thay cho tiền thật vật dụng sinh hoạt khác để đốt cho vong linh, quỷ thần Đến đời Túc Tông (756-761) Vương Dư đặt làm từ tế sứ (quan coi tế lễ đền), tiếp tục dùng vàng để phục vụ cho lễ tế Cũng theo Lê Quý Đôn, người Trung Hoa vào thời vua Ngũ Đại (907-959) bắt đầu chế mũ áo (tức đồ mã) để đốt dịp tang ma, lễ tế Kế đến viết hòa thượng Thích Tố Liên đăng báo Đuốc Tuệ, số năm 1952, tựa đề "Nguyên nhân tục lệ đốt vàng mã" Bài viết nổ lực vị hòa thượng việc chấn hưng Phật giáo, trừ mê tín, dị đoan Phật giáo Việt Nam,tập tục đốt vàng Trong viết, hòa thượng Thích Tố Liên nêu lên cách chi tiết nguồn gốc phát xuất tập tục đốt vàng phát triển vàng qua thời kỳ Trung Hoa Sau trích đoạn viết nguồn gốc phát triển tập tục đốt vàng Trung Hoa: Đọc kinh Dịch nhà Nho, thấy rằng: tục chôn người chết người Trung Hoa đời thượng cổ, có người chết để đem chơn, khơng quan khơng ván, lại khơng khanh phần mộ Đến đời vua Hoàng đế (267 TCN) cho rằng: cháu ông bà, cha mẹ việc mai táng cẩu thả thiếu bổn phận, sai ơng Xích Xương sáng chế quan, qch để chơn cất Trải qua đời Hồng đế, đến đời Đường Ngu, tục lệ chơn cất người chết có thế… Đời Hán Hoa đến năm Nguyên Hưng nguyên niên (năm 105), ơng Thái Ln bắt đầu lấy vỏ dó vải rách, lưới rách đem chế giấy, có giấy, ơng Vương Dũ liền chế vàng bạc, quần áo, đồ giấy để cúng đốt để thay cho vàng bạc đồ dùng thật tang ma, tế lễ Sách Thơng Giám cương mục có chép: vua Huyền Tơng9 Vân đài loại ngữ (1773), Lê Quý Đôn, biên dịch Trần Văn Giáp, hiệu đính Cao Xuân Huy, nxb Văn hóa-Thơng tin, 1962 Phần nói vàng nằm từ trang 192 đến trang 193 Đường Huyền Tơng, trị từ 712-756, vị Hồng đế thứ Triều đại nhà Đường lịch sử Trung Quốc, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Huy%E1%BB%81n_T%C3%B4ng Huyền Tơng hay gọi Đường Huyền Tông mê thuật quỷ thần dùng ông Vương Dũ làm quan Thái thường bác sỹ để coi việc chế vàng dùng nhà vua có tế lễ Về tục đốt vàng vào ngày rằm tháng xuất phát từ câu chuyện: Vào thời vua Đại Tông nhà Đường (762 - 779), nhằm lúc Phật giáo cực thịnh, vị sư tên Đạo Tăng muốn cho dân chúng theo Phật giáo, lợi dụng tục đốt vàng người dân, vào tâu với nhà vua rằng: “Rằm tháng Bảy ngày Diêm Vương âm phủ xét tội phúc thăng trầm, nhà vua nên thông sức cho thiên hạ, việc lễ cúng gia tiên vào ngày rằm tháng Bảy nên đốt nhiều vàng để cúng biếu vong nhân dùng” Vua Đại Tơng đương muốn lòng dân nên hợp ý với lời tâu Đạo Tăng, liền hạ chiếu cho thiên hạ, từ nhân dân lại thi đốt vàng vào ngày rằm tháng Bảy để kính biếu gia tiên Nhưng chẳng lại bị giới Tăng sĩ Phật giáo cơng kích trừ, cho việc đốt vàng vào ngày lễ trọng Phật giáo làm cho lệ ngày 15/7 khơng có nghĩa Phần lớn dân chúng Trung Hoa hồi tỉnh ngộ, bỏ tục đốt vàng mã, làm cho nhà chuyên sinh sống nghề nghiệp vàng gần bị thất nghiệp, người Vương Luân, dòng dõi Vương Dũ, bịa đặt chế đồ vàng Thất nghiệp, Vương Luân bàn với bạn đồng nghiệp âm mưu phục hưng lại nghề nghiệp hàng Một người giả cách ốm hôm, tin chết loan ra, xác giả chết khâm liệm vào quan tài, có lỗ hổng sẵn sàng thức ăn, nước uống Đương xóm làng đến thăm viếng đơng đúc, Vương Ln với gia nhân họ hàng ông, đem hàng ngàn loại đồ có hình nhân mệnh cúng người chết Họ bày đàn cúng quan thiên phủ, địa phủ nhân phủ, người đương xoa khấn khứa, trăm nghìn mắt một, trông thấy hai năm rõ mười, cỗ quan tài rung động lên Bấy giờ, Vương Luân đứng sẵn bên quan tài, người giả chết lò dò ngồi dậy, giả vờ lù dù, trơng trước, trông sau, bước từ quan tài ra, với điệu người chết sống lại, thuật lại chuyện với công chúng rằng: “Các thần thánh tam, tứ phủ vừa nhận hình nhân mệnh cho tôi, với tiền bạc đồ mã, nên tha cho ba hồn bảy vía tơi phục sinh nhân thế” Cơng chúng lúc tưởng thật, cho hình nhân mạng thánh thần tam, tứ phủ ăn lễ đồ mã, tăng phúc, giảm tội cho tăng thêm tuổi thọ Từ nghề hàng lại phục hưng cách nhanh chóng khơng linh hồn gia tiên dùng vàng mã, đến thiên, địa, quỷ, thần tam, tứ phủ tiêu dùng đồ vàng Chuyện chép rõ ràng sách Trực ngôn cảnh giáo 10 Như thấy, hai tác phẩm có đồng thời gian xuất vàng vào thời vua Huyền Tông (712-756) Tuy nhiên, tên vị quan chế vàng lại khơng trùng khớp (có thể cách dịch, lỗi ghi chép) Lê Q Đơn Hòa Thượng Thích Tố Liên, Ngun Nhân Tục Đốt Vàng Mã, http://chimviet.free.fr/quehuong/thichtolien/ThichToLien_TucDotVangMa.htm, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 10 cho rằng, người chế vàng Vương Dư, hòa thượng Thích Tố Liên, theo sách Trực ngôn cảnh giáo, cho Vương Dũ Tuy nhiên, hai cho vàng tạo người Trung Hoa vào thời vua Huyền Tông, nhà Đường Đây quan điểm Toan Ánh tác phẩm Tín ngưỡng Việt Nam11, quan điểm nhiều nhà nghiên cứu sử dụng 3.2 Du nhập phát triển Việt Nam Cho đến nay, chưa có tài liệu cho ta biết nghề làm hàng mã, tục đốt vàng du nhập, xuất nước ta xác từ Theo nhà nghiên cứu có lẽ vàng du nhập vào nước ta thời kỳ Bắc thuộc (111 TCN - 938 SCN) Ở nước ta, trước Đổi mới, ảnh hưởng mạnh mẽ hệ tư tưởng vơ thần, nhiều loại hình tơn giáo, tín ngưỡng hoạt động thờ cúng bị hạn chế Các hoạt động bói tốn, hầu đồng, gọi hồn đốt vàng bị coi mê tín dị đoan bị nghiêm cấm hoạt động Việc sản xuất, tiêu thụ vàng tạm thời lắng xuống Bước vào công đổi đất nước, đánh dấu từ năm 1986, Đảng Nhà nước Việt Nam có đổi tư duy, đường lối sách tơn giáo, tín ngưỡng Điều Đảng Nhà nước Việt Nam cụ thể hóa hàng loạt văn như: Nghị số 24, ngày 16/10/1990 Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) Về tăng cường cơng tác tơn giáo tình hình Tiếp theo loạt văn kiện, quy định vấn đề tơn giáo tín ngưỡng đưa từ năm 1990 đến nay.12 Có thể nói, văn đề cập đến vấn đề tơn giáo, tín ngưỡng tinh thần đổi Một điểm quan trọng tinh thần đổi “tôn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo tự khơng tín ngưỡng, tơn giáo cơng dân” Từ đó, nhiều vấn đề bản, quan trọng tôn giáo giải Cùng với đó, nhiều tơn giáo, tín ngưỡng dân gian “trở lại” “hồi sinh” Một biểu hồi sinh tôn giáo trỗi dậy nhiều hoạt động tơn giáo trước quan niệm mê tín: bói quẻ, xin sớ, bấm độn, xóc thẻ, xem tử vi, xem phong thủy, hầu đồng, gọi hồn, chạy đàn, cúng giải hạn Theo đó, vàng có điều kiện thuận lợi để phát triển Trong năm gần đây, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vàng phát triển mạnh mẽ xã hội Việt Nam, song song với biến tướng ảnh hưởng tiêu cực xã hội Cách cử hành việc đốt vàng Việt Nam X Tín ngưỡng Việt Nam (quyển hạ), Toan Ánh, nxb Văn nghệ, TP HCM, 2000, tr 368 X Nguyễn Văn Phải, Chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng (Nghiên cứu trường hợp số hộ gia đình thơn n Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhân Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội 2016, tr 59 11 12 4.1 Thời điểm kiện cần sử dụng vàng Thông thường, nghi lễ thờ cúng đốt vàng vào dịp lễ năm như: cúng ông Công, ông Táo; cúng Tất niên, cúng Giao thừa ngày tết; cúng ngày rằm, mồng tháng Phạm vi cúng lễ diễn cá nhân, hộ gia đình, phạm vi làng nơi sinh hoạt tín ngưỡng khác phạm vi nước (đình, chùa, miếu, phủ) Ngồi dịp lễ kể trên, người dân cúng đốt vàng vào dịp đặc biệt khác như: cúng nôi đầy tháng, trước ngày xa (có thể học, làm ăn), lễ động thổ xây nhà, lễ tân gia, mở cửa hàng, học hành thi cử; thăng quan tiến chức hay dịp tang ma, cúng giỗ gia đình, cúng dâng giải hạn, trừ tà, cắt tiền duyên, gia đình có bất ổn (bản thân ốm đau, bệnh tật), v.v 13 4.2 Các lễ vật nghi thức hóa vàng Đồ vàng sử dụng nghi lễ Việt Nam đa dạng Chủng loại số lượng khác ngày lễ, kiện Hơn nữa, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế người sử dụng lễ vật vàng có khác Sau xin nêu lên lễ vật vàng số ngày lễ quan trọng năm  Thờ Mẫu Vàng lễ vật đặc biệt quan trọng tín ngưỡng thờ Mẫu Nó dường thiếu buổi lễ Cũng vậy, số lượng loại vàng theo quy định đa dạng Đầu tiên đồ lễ “Phát Tấu”- lễ tiến hành ngày hôm trước ngày hầu đồng với ý nghĩa thỉnh Thánh, thỉnh Phật chứng giám đàn tràng cho gia chủ để trở thành tân đồng Ngoài đồ vật, lễ vật cần thiết theo quy định đồng, đồ bao gồm: mũ gồm mũ quan màu, ngựa nhỏ, quần áo hia, nghìn vàng Các đồ dâng lên quan sứ giả, thỉnh nhờ ngài hay đồng mời chư vị tứ phủ Tiếp đến đồ chuẩn bị ngày Mở phủ: lễ đồ sử dụng nhiều với nhiều kiểu loại khác quy định chặt chẽ: Bộ mũ: bao gồm mũ bình thiên màu (đỏ, xanh, trắng, vàng) vị vua cha; mũ cánh chuồn (màu đỏ, màu tím) cho Nam Tào, Bắc Đẩu; mũ chúa đàn (vị quan giám sát đàn lễ) màu vàng trắng, loại mũ kiểu đuôi trĩ; mũ cánh chuồn màu (đỏ, xanh, trắng, vàng, tím) cho vị quan (đệ Nguyễn Tiến Hưng, Thực hành đốt vàng Hà Nội (Qua khảo sát Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, 2016, tr 25 13 nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đệ ngũ); mũ đương niên, đương cảnh; mũ rồng cửu tinh đại diện, cửu cung bát quái;Tiếp đến thuyền rồng, voi, ngựa Thuyền rồng có màu trắng biểu cho thủy phủ; voi có kích thước tương đối to làm giấy màu vàng để dâng cho quan miền sơn trang; ngựa có kích thước lớn, màu đỏ biểu cho đồng bằng; ngồi có đồ bè, mảng có người chèo màu xanh, màu trắng dành cho cô cậu; Một đồ tứ phủ phải kể đến hình ơng Lốt - rắn (biểu quan bảo vệ cho mẫu đường nước), thường làm theo màu: đỏ, xanh, vàng, trắng (đối với Lốt tiến thoải phủ có màu trắng với hình thức đầu đầu đuôi) Đối với đồ gắn với chúa núi rừng hình chúa sơn trang với hai chầu hầu cận: chầu Quỳnh, chầu Quế 12 cô sơn trang theo hầu hai chúa Đặc biệt, dàn tứ phủ có hình nhân nam nữ có đai chéo (tùy theo giới tính chủ lễ) Ngoài ra, với đồ để cúng quan, thần linh có mâm đồ cúng cho chúng sinh (những cô hồn, linh hồn chết khơng cha mẹ, khơng anh em, khơng có người thân chăm nom, thờ phụng), đồ gồm: quần áo (áo ngắn tay, quần dài), giấy tiền xu, giấy vàng (vàng lá) Các đồ đặt theo quy định bắt buộc sau làm lễ xong đem đốt điểm hóa vàng.14  Thờ cúng thành hoàng Vào ngày đầu tháng ngày rằm hàng tháng người dân thường dành chút thời gian để đến sở thực hành tín ngưỡng địa phương: Đình, chùa Đình Thơn Miếu thờ đức thánh Cả Lễ vật đồ tương đối đơn giản bánh kẹo, hoa quả, thẻ hương lễ vàng (gồm sấp gồm khoảng 10 tiền vàng loại) sửa soạn dâng lên ban thờ đình, chùa, miếu Đồ sau dâng cúng hóa lò hóa vàng nơi thờ tự.15  Cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) Lễ cúng Táo quân chuẩn bị cẩn thận, mâm cúng mặn thứ khơng thể thiếu gia đình đồ gồm: Bộ thần linh ông Công ông Táo Bộ thần linh gồm quần, áo, mũ, hia; ông Công ông Táo gồm ba quần áo, hia, mũ (hai mũ đàn ông mũ đàn bà) Mũ dành cho ơng Táo có hai cánh chuồn, Nguyễn Tiến Hưng, Thực hành đốt vàng Hà Nội (Qua khảo sát Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, 2016, tr 25-28 14 15 Nt., tr 28 mũ Táo bà khơng có cánh chuồn Màu sắc mũ, áo hay hia ông Công thay đổi hàng năm theo ngũ hành: năm hành kim mũ màu vàng, năm hành mộc dùng mũ màu trắng, năm hành thủy mũ màu xanh, năm hành hỏa dùng màu đỏ, năm hành thổ dùng màu đen Ngồi có đinh tiền vàng quan kèm theo, cá chép giấy cá chép sống.16  Cúng Giao thừa ngày Tết năm Lễ cúng Giao thừa đặc biệt quan trọng gia đình với ý nghĩa bỏ điềm xấu đón chờ điềm tốt, điềm lành cho gia đình vào dịp năm Có thể nói, thời khắc quan trọng tất gia đình nên việc thực nghi lễ chuẩn bị cẩn thận thực chu đáo Đồ bao gồm nhiều loại: Đối với mâm cúng sân gồm quần áo quan Hành khiển (hai bộ: cho quan Hành khiển cũ, cho quan Hành khiển mới), ngựa, nghìn vàng Đối với mâm cúng nhà đồ gồm: ông bà thần trụ đất tiền vàng Các đồ để cúng ngày Tết gồm: nghìn vàng; đến đinh tiền vàng (tiền gia tiên); vàng lộc; tùy thuộc vào gia đình có thêm nhiều đồ khác: quần áo, nhà cửa, xe cộ, vật dụng gia đình vật dụng giải trí khác…17  Cúng ngày đầu tháng, rằm số lượng đồ gia đình khác tùy thuộc vào gia chủ nhìn chung đơn giản, khơng q cầu kỳ, gồm xấp tiền giấy, vài thếp tiền vàng,…18  Lễ cúng rằm tháng Giêng (Lễ Thượng nguyên) Nhiều người dân Việt coi trọng cúng rằm tháng Giêng:“Lễ Phật quanh năm không rằm tháng giêng” Vào ngày này, với mục đích cầu mong tài lộc, dâng giải hạn đầu năm nên người dân sắm sửa lễ cúng trang trọng, mâm cỗ (cỗ chay cỗ mặn tùy gia đình) phải có đầy đủ hương - hoa - trà - rượu, đặc biệt đồ Đồ cúng rằm tháng giêng bao gồm: bà chúa đất gồm đầy đủ quần áo, mũ, hia; ông ngựa đỏ gồm quần áo, roi, cờ lệnh; nghìn vàng nhiều đồ khác cho người thân gia đình.19  Lễ cúng rằm tháng Bảy (lễ Xá tội vong nhân hay Vu Lan): 16 Nguyễn Tiến Hưng, Thực hành đốt vàng Hà Nội (Qua khảo sát Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, 2016, tr 30-32 17 Nt., tr.32-34 Nt., tr 26-27 19 Nt., tr 37 18 Trong ngày người dân thường sửa soạn mâm lễ để cúng Phật; cúng thần linh, gia tiên cúng chúng sinh Đồ dành cho gia tiên như: quần áo, giày dép, ngựa, vật dụng trang sức, người giúp việc đến vật đại: nhà cao tầng, xe ô tô, xe máy, điện thoại, Trên mâm cúng chúng sinh lễ vật gồm có: Tiền vàng từ 15 lễ trở lên, tiền chúng sinh (tiền chinh/xu), hoa, loại mầu (ngũ sắc); quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh mạ, vàng, hồng, ).20 Ngồi có nhiều dịp lễ, kiện quan trọng khác năm cúng nơi đầy tháng, trước ngày xa (có thể học, làm ăn), lễ động thổ xây nhà, lễ tân gia, mở cửa hàng, học hành thi cử; thăng quan tiến chức hay dịp tang ma, cúng giỗ gia đình, cúng dâng giải hạn, trừ tà, cắt tiền dun, gia đình có bất ổn (bản thân ốm đau, bệnh tật), v.v Đồ vàng cho dịp thường có phần đơn giản tùy thuộc vào điều kiện kinh tế cá nhân 4.3 Nghi thức hóa vàng Nghi thức hóa vàng thường kèm với lễ cúng, thường cử hành sau lễ cúng Nghi thức hóa vàng hành động đốt loại vàng chuẩn bị Trong buổi lễ, vàng hóa cho thần cho gia tiên phần tiền vàng thần phải hóa trước đến phần gia tiên để tránh nhầm lẫn.21  Lợi ích tác hại tập quán dùng vàng 5.1 Lợi ích việc đốt vàng Là cách để tỏ lòng hiếu thảo, quan tâm đến người khuất Đây quan niệm sâu sắc người Việt không giải thích sai Chết khơng phải hết chuyển từ giới bên sang giới bên người cần vật dụng thiết yếu để tiếp tục trì sống giới khác Đây phong tục vu vơ, hình thành từ quan niệm lâu đời, quan niệm tình cảm - sợi dây tình cảm nối người sống người chết Khi người sống “hóa” vật dụng, tiền bạc vàng cho người khuất, thân họ thấy ấm lòng.22  Khỏi phải chơn đồ vật thật gây tốn 20 Nguyễn Tiến Hưng, Thực hành đốt vàng Hà Nội (Qua khảo sát Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, 2016, tr 37-39 21 X GS Ngơ Đức Thịnh, Thời gian cách chuẩn bị mâm cỗ cúng hóa vàng Tết Mậu Tuất, https://laodong.vn/xa-hoi/thoi-gian-va-cach-chuan-bi-mam-co-cung-hoa-vang-tet-mau-tuat-591891.ldo, truy cập ngày 27-05-2018 22 GS Ngô Đức Thịnh, Đốt vàng điều đáng nói, https://baomoi.com/gs-ngo-duc-thinhdot-vang-ma-the-nao-moi-la-dieu-dang-noi/c/18517576.epi, truy cập ngày 25-05-2018 10 Việc đốt vàng thể biết ơn, tơn kính khơng người sống người chết thần thánh người sống người sống Điều bắt nguồn từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” người Việt Nam.23 Dù khơng biết đích thực tồn giới bên kia, sống người cõi âm thắp nén hương, đốt vàng xong, hẳn ai thấy ấm lòng có tưởng nhớ tới tổ tiên.24  Là phần nghi lễ tơn giáo, tín ngưỡng Vàng vật phẩm tôn giáo thiếu nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu Vàng khơng vật phẩm nghi lễ, vật trang trí tạo nên tính thẩm mỹ thành kính khơng gian linh thiêng Quan trọng hơn, vàng giúp tạo dựng “một giới thực” cho người dự lễ theo cách tưởng tượng họ Nói cách khác, giúp cho nghi lễ thêm trang trọng, thành kính thật  Niềm tin che chở thần thánh tổ tiên Thông qua hành vi “gửi” hàng mã, người sống mong muốn nhận lại che chở, phù hộ từ tổ tiên thần thánh.25 Đây có lẽ giá trị quan trọng hàng Phát xuất từ quan niệm “có qua, có lại”, người ta tin người sống “chăm lo” cách chu đáo cho vong linh người khuất hay thần thánh, đổi lại họ nhận phù hộ, độ trì từ người khuất, bậc thần thánh họ tin thờ  Đối với người chế tác, kinh doanh vàng Hiện nay, việc sản xuất, kinh doanh hàng giải nhu cầu công ăn việc làm cho nhiều người dân Nó mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định Theo giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nước có khoảng 40 sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng mã.26 Nhiều làng nghề sản xuất vàng mọc lên Có sở sản xuất, kinh doanh vàng thu hàng trăm tỉ đồng năm.27 Như nguồn lợi kinh tế từ việc sản xuất kinh doanh vàng lớn 5.2 Tác hại việc đốt vàng Nguyễn Văn Phải, Chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng (Nghiên cứu trường hợp số hộ gia đình thơn n Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhân Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội 2016 24 GS Ngô Đức Thịnh, Đốt vàng điều đáng nói, https://baomoi.com/gs-ngo-duc-thinhdot-vang-ma-the-nao-moi-la-dieu-dang-noi/c/18517576.epi, truy cập ngày 25-05-2018 25 Nt., tr 84 26 Quang Thắng, Những công ty 'hái tiền' nhờ vàng mã?, https://news.zing.vn/nhung-congty-nao-dang-hai-ra-tien-nho-vang-ma-post821971.html, truy cập ngày 27-05-2018 27 Nt 23 11 Trong năm gần đây, việc sữ dụng vàng bị lạm dụng đà, gây phản cảm, sai lệch chất, giá trị, gây lãng phí, nhiễm mơi trường nguy an toàn cháy nổ Theo PGS Lê Quý Đức, “Vốn ý nghĩa tập tục mong người chết có sống đủ đầy, điều thể đạo lý “uống nước nhớ nguồn” Nhưng nay, nhiều người lại mua vàng cúng, đốt với mục đích để nhận lại phù hộ tổ tiên cho Vì họ nghĩ, đốt nhiều, tổ tiên phù hộ nhiều Đó quan điểm sai lầm!”28  Lệch lạc niềm tin cách thể lòng tơn kính người khuất thần thánh Cũng từ quan niệm, người vong linh người khuất “thế giới bên kia” có những nhu cầu vật chất họ sống nhiều người có điều kiện kinh tế cố gắng gửi cho vong linh người thân đồ “sang trọng” nhà lầu, xe hơi, máy bay, người giúp việc, chí có “em út” phục vụ29 Rõ ràng biến tướng, lệch lạc hàng Nó tạo nên “bất bình đẳng” giới giới bên Quan niệm “ở hiền, gặp lành” hay luật nhân rõ ràng bị giảm giá trị người ta cho có tiền có tất lẫn đời lẫn đời sau Bởi vì, rõ ràng sống vong linh hoàn toàn phụ thuộc vào người sống  Tốn Hiện chưa thấy có thống kê thức sức tiêu thụ hàng nước Tuy nhiên theo thống kê không thức giới truyền thơng, năm nhân dân đốt tới 5000 tỷ đồng vàng mã.30 Theo thống kê sơ có khoảng 50.000 vàng sử dụng năm riêng Hà Nội tiêu thụ gần 400 trăm tỷ đồng/năm cho việc đốt vàng mã.31  Gây ô nhiễm môi trường, gây hỏa hoạn Do nhà chật hẹp nên người dân mang để đốt, tàn lửa bay khắp nơi có gió thổi qua Ngồi ra, đền, chùa, đến dịp lễ, Tết lại bị “quá tải” việc đốt vàng mã, thắp hương, tiềm ẩn nguy cháy, nổ cao Mới nhất, chứng rõ nét Hương Lan, Bỏ đốt vàng mã: Tránh lãng phí, xóa nạn 'đút lót' thánh thần?, https://baomoi.com/bodot-vang-ma-tranh-lang-phi-xoa-nan-dut-lot-thanh-than/c/25045369.epi 29 X Vân Thiêng, Mỗi năm dân ta đốt 5.000 tỷ đồng vàng mã, https://baomoi.com/moi-nam-dan-ta-dot5-000-ty-dong-vang-ma/c/25042397.epi 30 Vân Thiêng, Mỗi năm dân ta đốt 5.000 tỷ đồng vàng mã?, https://baomoi.com/moi-nam-dan-ta-dot-5000-ty-dong-vang-ma/c/25042397.epi, truy cập ngày 27-05-2018 31 X BT, Đốt vàng mã: Từ lãng phí đến thảm họa cháy nổ, http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/kinh-te/dotvang-ma-tu-lang-phi-den-tham-hoa-chay-no-225480.html, truy cập ngày 27-05-2018 28 12 cho việc trên, vụ hỏa hoạn lớn xảy Đền Mẫu Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn vào hôm mùng Tết vừa qua Lửa bốc cao kèm theo khói lớn bụi mù mịt, khiến người dân lễ hoảng sợ bỏ chạy Theo người dân đây, lửa lan nhanh sang gần 10 gian nhà khác, khói bụi bốc nghi ngút, thiêu rụi toàn đồ đạc tất kios bán hàng chứa nhiều đồ – vật liệu dễ cháy.32 5.3  Các ý kiến trái chiều liên quan đến việc sử dụng vàng Các ý kiến ủng hộ Đa số người ủng hộ cho rằng, tập tục đốt vàng phần văn hóa, tín ngưỡng dân gian lâu đời Nó mang ý nghĩa nhân văn, cụ thể tinh thần uống nước nhớ nguồn dân tộc Vàng “phương tiện nối kết” người sống người khuất, giúp cháu có dịp nhớ đến ơng bà tổ tiên Còn tín ngưỡng thờ Mẫu, vàng vật phẩm tôn giáo thiếu dịp lễ tín ngưỡng Một yếu tố khơng phần quan trọng là, nhiều làng nghề, sở, gia đình sản xuất vàng hình thành phát triển khoảng thời gian dài, nên cấm việc sử dụng vàng ảnh hưởng lớn cho lượng lớn nhân công sản xuất vàng củng người kinh doanh  Các ý kiến phản đối Các ý kiến phản đối thường đưa quan điểm như, tập tục ngoại lai từ Trung Quốc, tập tục mê tín, mù quáng Hơn việc dùng tiền thật mua tiền giả hay đồ khác để đốt lãng phí lớn cho xã hội khơng việc đốt vàng góp phần làm cho ô nhiểm môi trường nước ta trầm trọng, nguy gây hỏa hoạn từ việc đốt vàng lớn  Ý kiến Giáo hội Phật giáo “Đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử bà loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng sở thờ tự Phật giáo hình thức khác trái với phong mỹ tục, văn hóa dân tộc văn hóa Phật giáo Việt Nam.”33  Ý kiến quan nhà nước Từ năm 1998 đến nay, nhiều văn pháp luật liên quan đến việc sử dụng vàng đưa Quan sát cho thấy, mức độ quy định văn pháp luật việc sử dụng vàng ngày chặt Từ việc “vận động nhân dân bỏ dần tục đội mũ rơm, chống gậy, rắc vàng dọc đường ”34, “hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ đường”,35 đến việc 32 Nt Công văn 031 /CV-HĐTS ngày 12 tháng 02 năm 2018 Hội đồng Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT ngày 11-7-1998 35 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25-11-2005 Thủ tướng Chính phủ 33 13 đưa mức hình phạt cụ thể nghị định Nghị định 158/2013/NĐ-CP năm 2013: “Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng hành vi đốt vàng không nơi quy định nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa” Kết luận Tập tục đốt vàng Việt Nam tập tục xuất phát từ Trung Quốc Nó du nhập vào Việt Nam vào thời Bắc Thuộc Cùng với thăng trầm lịch sử, tồn trở thành phần văn hóa tín ngưỡng phận người Việt Những năm gần đây, tập tục có chiều hướng phát triển mạnh mẽ, kèm theo biến tướng tác động xấu đến xã hội Việt Nam Đã có nhiều văn pháp luật hướng dẫn việc cử hành tập tục này, nhiên chưa đạt hiệu Bên cạnh tác động tiêu cực, vàng diễn tả niềm tin, quan niệm củng truyền thống tốt đẹp dân tộc ta “uống nước nhớ nguồn”, “kính nhớ tổ tiên” Hơn ngành nghề tạo công ăn việc làm cho lượng lớn lao động nước Vì cần có nhìn đắn mặt lượi hại tập tục Đồng thời tránh hành vi lạm dụng, làm méo mó ý nghĩa so với ý nghĩa ban sơ 14 Thư mục Sách, Luận văn Toan Ánh, Tín ngưỡng Việt Nam (quyển hạ), nxb Văn nghệ, TP HCM, 2000 Nguyễn Văn Phải, Chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng (Nghiên cứu trường hợp số hộ gia đình thơn n Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhân Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội 2016 Nguyễn Tiến Hưng, Thực hành đốt vàng Hà Nội (Qua khảo sát Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, 2016 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển bách khoa Việt Nam (tập 1), Nxb Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1995 Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ (1773), biên dịch Trần Văn Giáp, hiệu đính Cao Xuân Huy, nxb Văn hóa-Thơng tin, 1962, từ trang 192 đến trang 193 Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT ngày 11-7-1998 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25-11-2005 Thủ tướng Chính phủ Công văn 031 /CV-HĐTS ngày 12 tháng 02 năm 2018 Hội đồng Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tài liệu internet Đường Huyền Tông, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Huy%E1%BB%8 1n_T%C3%B4ng Hòa Thượng Thích Tố Liên, Ngun Nhân Tục Đốt Vàng Mã, http://chimviet.free.fr/quehuong/thichtolien/ThichToLien_TucDotVangMa.htm, truy cập ngày 18 tháng năm 2018 GS Ngô Đức Thịnh, Thời gian cách chuẩn bị mâm cỗ cúng hóa vàng Tết Mậu Tuất, https://laodong.vn/xa-hoi/thoi-gian-va-cach-chuan-bi-mam-co-cung-hoa-vangtet-mau-tuat-591891.ldo, truy cập ngày 27-05-2018 GS Ngô Đức Thịnh, Đốt vàng điều đáng nói, https://baomoi.com/gs-ngo-duc-thinh-dot-vang-ma-the-nao-moi-la-dieu-dangnoi/c/18517576.epi, truy cập ngày 25-05-2018 Hương Lan, Bỏ đốt vàng mã: Tránh lãng phí, xóa nạn 'đút lót' thánh thần?, https://baomoi.com/bo-dot-vang-ma-tranh-lang-phi-xoa-nan-dut-lot-thanhthan/c/25045369.epi, truy cập ngày 25-05-2018 Vân Thiêng, Mỗi năm dân ta đốt 5.000 tỷ đồng vàng mã, https://baomoi.com/moinam-dan-ta-dot-5-000-ty-dong-vang-ma/c/25042397.epi, truy cập ngày 25-05-2018 BT, Đốt vàng mã: Từ lãng phí đến thảm họa cháy nổ, http://www.antv.gov.vn/tintuc/kinh-te/dot-vang-ma-tu-lang-phi-den-tham-hoa-chay-no-225480.html, truy cập ngày 27-05-2018 ... Vàng mã 3 Nguồn gốc đặc điểm tập tục đốt vàng mã việt nam 3.1 Nguồn gốc tập tục đốt vàng mã 3.2 Du nhập phát triển Việt Nam Cách cử hành việc đốt. .. vàng mã thành: tiền vàng đồ mã Trong đó, tiền vàng phương tiện trao đổi, đồ mã đồ dùng sinh hoạt Trong tiểu luận này, khái niệm vàng mã dùng chung cho tiền vàng đồ mã Nguồn gốc đặc điểm tập tục. .. tín, dị đoan Phật giáo Việt Nam, có tập tục đốt vàng mã Trong viết, hòa thượng Thích Tố Liên nêu lên cách chi tiết nguồn gốc phát xuất tập tục đốt vàng mã phát triển vàng mã qua thời kỳ Trung Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập tục đốt vàng mã tại việt nam, lợi và hại , Tập tục đốt vàng mã tại việt nam, lợi và hại

Từ khóa liên quan