Ôn tập học kỳ i

10 41 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 12:16

UNIT Marie Curie was born Warsaw vào ngày tháng 11 năm 1867 Bà nhận general education trường địa phương rèn luyện khoa học từ người cha Là sinh viên xuất sắc mature, bà harboured giấc mơ làm nghề khoa học, điều khơng thể cho phụ nữ vào thời bà Để dành tiền cho chuyến du học abroad, bà phải làm private tutor việc học bà bị interrupted Cuối vào năm 1891 với số liền ỏi để sống Marie đến Pa-ri để thực giấc mơ Đại học Sorbonne In spite of điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cần cù Bà đạt degree Vật lý with flying colours tiếp tục degree Toán học Bà gặp Pierre Curie Trường Vật lý năm 1894 năm sau họ cưới Từ trở đi, họ làm việc chung với công việc nghiên cứu Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ nhận tiến sĩ Đại học Sorbonne Sau chết bi thảm Pierre Curie năm 1906, bà took up vị trí chồng bà đạt Sorbonne Như bà phụ nữ professor đại học Pháp Chẳng sau đó, bà nhận Giải Nobel Hóa học determining trọng lượng nguyên tử chất Ra-đi Nhưng niềm vui thật bà "làm giảm đau khổ người" Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ humanitarian bà trở thành thật Marie Curie ……………… in Warsaw on November 7th, 1867 She received …………………… in local schools and some scientific training from her father As a brilliant and ……………… student, Marie ……………… the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time To save money for a study tour ………………, she had to work as a ………………, and her studies were ……………… Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to realise her dream at the Sorbonne ……………… her difficult living conditions, she worked extremely hard She earned a ……………… in Physics …………………………, and went on to take another ……………… in Mathematics She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 and a year later they got married From then on, they worked together on their research In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she ……………… the position which her husband had obtained at the Sorbonne Thus, she was the first woman in France to be a university ……………… Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for ……………… the atomic weight of radium But her real joy was ‘‘easing human suffering” The founding of the Radium Institute in 1914 made her ……………… wish come true UNIT MỘT GIÁO VIÊN Ở LỚP HỌC ĐẶC BIỆT Như giáo viên khác, Phạm Thu Thủy enjoys her teaching job Tuy nhiên lớp cô different from lớp khác Hai mươi lăm học sinh, học đọc viết lớp, are disable Một số em bị deaf, số em bị dumb em khác mentally retarded Hầu hết, gia đình em gia đình nghèo khó khiến em khơng thể proper schooling Thoạt đầu ba mẹ em opposition việc cho học Họ tin họ chẳng thể học điều Trong tuần lễ có năm em đến lớp Gradully bọn trẻ học đông Cha mẹ chúng nhận cô giáo trẻ making great efforts để giúp trẻ em nghèo Nhìn Thủy đứng lớp, người ta thấy công việc cô time-consuming Trong học Tốn, đưa hai cánh tay ra, giơ lên one by one đủ mười ngón Sau cụp ngón tay lại Cô tiếp tục làm bọn trẻ nhận chúng học cách cộng trừ Bọn trẻ có lý để tự hào nỗ lực cùa Các em biết giới mở cho em A TEACHER IN A SPECIAL CLASS Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job However, her class is other classes The twenty-five children, who are class, learning Some how to are read ., and some write in her and others Most of the children come from large and poor families, which them from having At first, there was a lot of from the parents of the disabled children They used to believe that their children could not learn anything at all In the first week, only five children the class more children arrived Their parents realised that the young teacher was to help their poor kids Watching Thuy taking a class, one can see how the work is During a maths lesson, she raised both arms and opened up her fingers until all ten stood up She then closed the fingers one by one She continued the until the children realised they had just learned how to add and subtract The children have every reason to be their efforts They know a new world is opening up for them UNIT Máy tính trở thành phần đời sống hàng ngày Nhờ có máy tính thăm cửa hàng, quan, places of scenic beauty (danh lam thắng cảnh) Máy tính làm hóa đơn tốn tiền Chúng ta đọc báo tạp chí xuất mạng máy tính Chúng ta nhận gửi thư đến hầu hết miền giới nhờ vào máy tính Chúng ta chí học ngoại ngữ máy tính Điều khiến máy tính trở thành công cụ miraculous đến thế? Mỗi lần bật máy tính có cài đặt hardware and software thích hợp, it is capable of doing hầu hết điều bạn u cầu Nó thiết bị tính tốn thực nhanh phép tính cộng trừ nhân chia với tốc độ ánh sáng độ xác hồn hảo Máy tính thiết bị storage điện tử quản lý tập liệu lớn Nó máy chữ magical cho phép bạn đánh máy hay in loại văn - thư từ, ghi nhớ hay đơn xin phép nghỉ Nó cơng cụ giao tiếp cá nhân giúp bạn interact with máy tính khác với người khắp giới Và bạn thích giải trí, bạn thư giãn cách chơi trò chơi điện tử cài máy hay nghe nhạc chơi từ máy tính Computers have become part of our daily lives We visit shops, offices, and places of scenic beauty with the help of computers We pay bills prepared by computers We read newspapers and magazines which have been produced on computers We receive letters from and send letters to almost every part of the world with the help of computers And we can even learn foreign languages on computers What makes a computer such a miraculous device? Each time you turn it on, with appropriate hardware and software, it is capable of doing almost anything you ask it to It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy It is an electronic storage device which manages large collections of data It is a magical typewriter which allows you to type and print any kind of document - letters, memos or requests for leave It is a personal communicator which helps you to interact with other computers and with people around the world And if you like entertainment, you can relax by playing computer games or listening to computer-played music UNIT a Được xây dựng vào năm 1049, có hình sen b Địa điểm picturesque, wonder giới, cách Hà Nội 165 km c Resort núi (altitude: 500 m) với nhiều địa danh đẹp để thăm quan: Hồ Xuân Hương, pine forest, waterfalls, d Ở bên bờ trái Sông Hương, cách thành phố Huế km Minh thân mến, Mình viết thư để thơng tin cho bạn Học kỳ kết thúc trường nghỉ vài ngày Nhân dịp lớp tham quan vài cave gần Hà Nội học rock formations Hơn nhiều bạn chưa tham quan hang động nên suppose chuyến hẳn thú vị Ban đầu bọn muốn Thay Pagoda cách Hà Nội có 20 số du khảo ngày Tuy nhiên hơm bọn biết hang động gần Chùa Thầy Tết mở cửa trở lại Vì thay vào tham quan hang gần chùa Hương Một đêm lửa trại chuyến du khảo hai ngày kiện tuyệt vời đời học sinh! Để đỡ tốn kém, đem theo thức ăn xe với lớp khác Bây thời tiết ấm nhiều Mình tin bọn hưởng khí trời đầy ánh nắng Vấn đề phải có permission bố mẹ Bố mẹ khơng muốn cho lại đêm Mình cố gắng persuade bố mẹ Thôi nhé, cho gửi lời thăm bố mẹ em gái bạn Thân, Lan UNIT A B cartoon a a play for the theatre, television or radio drama b a film or a television programme giving facts about something comedy c a film made by photographing a series of changing drawings documentary d a film or a play that is intended to be funny, usually with a happy ending UNIT Nhiều năm trước đây, làng nghèo Dân làng phải làm lụng vất vả ngày cánh đồng mà không make ends meet Cuộc sống họ đạm bạc they were in need of many things Nhiều người phải sống nhà made of staw and mud, chẳng có gia đình có đài hay tivi Mặc dù the shortages, dân làng cố gắng cho đến trường học đại học Họ hi vọng với học vấn khoa học công nghệ, cùa họ tìm cách bettering sống Con thực mong ước bố mẹ Khi chúng tốt nghiệp đại học hay trung cấp kỹ thuật trở làng, chúng introduced new farming methods đem lại bumper crops Chúng giúp dân làng trồng cash crops để xuất Chẳng sau sống làng thay đổi Ngày người dân sống brick house Tối đến họ nghe tin tức đài hay xem tivi để giải trí Thỉnh thoảng họ xe máy phố mua sắm hay thăm bạn bè "Cuộc sống thay đổi nhiều nhờ knowledge mà bọn trẻ mang về", lão nơng nói, "và tơi ln bảo cháu phải học hành chăm để đóng góp cho xóm làng nhiều bố mẹ chúng trước đây." BÀI TẬP CÂU GIÁN TIẾP She said, "Go upstairs." → She told me "Close the door behind you," he told me → He told me "Don't be late," he advised us → He advised us "Stop staring at me," she said → She told him "Don't be angry with me," he said → He asked her "Leave me alone," she said → She told me 7 "Don't drink and drive," she warned us → She warned us "John, stop smoking," she said → She told John "Don't worry about us," they said → They told her 10 "Meet me at the cinema." he said → He asked me 11 He said, "I like this song." → He said 12 "Where is your sister?" she asked me → She asked me 13 "I don't speak Italian," she said → She said 14 "Say hello to Jim," they said → They asked me 15 "The film began at seven o'clock," he said → He said BÀI TẬP CÂU DIỀU KIỆN LOẠI I Điền thông tin thực nhiều kiểu người khác vào câu với "if + Present Simple + Present Simple" Hãy dùng "you" làm chủ từ hai vế câu 1.Vegetarians don't eat meat If you're a vegetarian, _ People who live in a cold country don't like hot weather If you live Teachers have to work very hard If you're a teacher, _ People who a lot of exercise stay fit and healthy If you _ Mechanics understand engines If you're a People who read newspapers know what's happening in the world If you II Hoàn thành câu sau với "if + Present Simple + will/won't", sử dụng từ ngoặc đơn ( ) Đôi bạn không cần thay đổi từ ngoặc đơn If it rains (it/rain), we won't go (we/not/go) fishing If (the weather/be) beautiful tomorrow, (we/drive) tothe beach If _ (she/send) the letter now, (they/receive) ittomorrow (Fred/be) angry if _ (Jack/arrive) late again 4 (I/come) to your house if (I/have) enough time If (she/not/pass) this exam, (she/not/get) the job that she wants _ (you/learn) a lot if _ (you/take) this course If (I/get) a ticket, (I/go) to the cinema (I/buy) that machine if _(it/not/cost) too much (you/run) very fast, (you/catch) the taxi 10 (I/go) to the doctor's if (I/not/feel) better tomorrow 11. (they/win) this match, _ (they/be) the champions ... to Jim," they said → They asked me 15 "The film began at seven o'clock," he said → He said B I TẬP CÂU DIỀU KIỆN LO I I i n thông tin thực nhiều kiểu ngư i khác vào câu v i "if... it to It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy It is an electronic storage device which manages... founding of the Radium Institute in 1914 made her ……………… wish come true UNIT MỘT GIÁO VIÊN Ở LỚP HỌC ĐẶC BIỆT Như giáo viên khác, Phạm Thu Thủy enjoys her teaching job Tuy nhiên lớp cô different
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kỳ i , Ôn tập học kỳ i