Cán cân thương mại giữa việt nam trung quốc tác động đến nền kinh tế việt nam

55 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 10:35

Cán cân thương mại giữa việt nam trung quốc tác động đến nền kinh tế việt nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÁN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM-TRUNG QUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM GVHD : Khóa Th.S Nguyễn Gia Đường : 18 TP.HCM, THÁNG 07 NĂM 2018 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC DANH M ỤC CÁC TỪ VI Ế T T Ắ T .3 DANH M ỤC CÁC B Ả NG BI Ể U LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm chất cán cân thương mại .8 1.2 Mối quan hệ ảnh hưởng CCTM đến biến số kinh tế vĩ mô .10 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAMTRUNG QUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 19 2.1 Tình trạng nhập siêu kéo dài với mức độ ngày lớn 19 2.2 Tác động cán cân thương mại Việt NamTrung Quốc đến GDP .22 2.3 Chính sách tỷ giá hai nước ảnh hưởng đến cán cân thương mại 31 CHƯƠNG : QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI THIỆN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦAVIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC THỜI GIAN TỚI 43 3.1 Quan điểm cải thiện quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc .43 3.2 Các giải pháp nhằm cải thiện quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc thời gian tới 44 3.2.1 Nhóm giải pháp trước mắt 44 3.2.2 Nhóm giải pháp lâu dài .45 KẾT LUẬN .48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH M ỤC CÁC T Ừ VI Ế T T Ắ T Từ viết tắt ACFTA ASEAN AFTA CCTM CIEM IMF NDT NHNN NK PBoC XK XNK TPP WTO Diễn giải Khu mậu dịch tự ASEAN – Trung Quốc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Khu mậu dịch tự Đông Nam Á Cán cân thương mại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương International Monetary Fund ( Quỹ tiền tệ Quốc tế) Đồng Nhân dân tệ Ngân hàng Nhà nước Nhập Khẩu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Xuất Khẩu Xuất nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Tổ chức thương mại giới DANH M ỤC CÁC B Ả NG BI Ể U Bảng 1.1 Cân kinh tế mở Tr.10 Tiết kiệm, đầu tư cán cân Bàng 2.1 thương mại từ năm 2012 - Tr.23 2015 Hình 1.1 Cán cân thương mại ảnh hưởng đến GDP Hình 2.1 Nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc Tr.12 Tr.18 Cán cân thương mại Việt Hình 2.2 NamTrung Quốc tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2000 - 2016 Tr.24 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trung Quốc nước có mức tăng trưởng thương mại nhanh giới, có tổng giá trị thương mại lớn thứ gi ới, ch ỉ sau Liên minh châu Âu (EU) Hoa Kỳ Trung Quốc cường quốc xuất kh ẩu v ới tỷ trọng mậu dịch 7% tổng giá trị thương mại giới, đứng thứ th ế gi ới xuất với tốc độ tăng trưởng bình quân 25% năm Kể từ bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước phát tri ển nhanh chóng sâu r ộng t ất lĩnh vực ngày mang lại nhiều lợi ích thi ết th ực cho c ả hai n ước, hoạt động XNK hàng hóa hai nước diễn sôi động ngày phát triển Với kim ngạch XNK tăng nhanh, trao đ ổi hàng hóa gi ữa Vi ệt Nam-Trung Quốc góp phần tích cực việc thúc đẩy phát tri ển kinh tế hai nước Với nỗ lực hợp tác phát triển không ngừng hai nước, đặc biệt lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, đến Trung Quốc tr thành đ ối tác thương mại hàng đầu Việt Nam với nhiều dự án đầu tư qui mô lớn V ới Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu số nước xuất hàng hóa sang Việt Nam đứng thứ ba số nước nhập hàng hóa Vi ệt Nam (sau Mỹ Nhật Bản) Về đầu tư trực tiếp Trung Qu ốc vào Vi ệt Nam không ngừng gia tăng, tính đến cuối tháng 8/2008 Trung Qu ốc có 611 dự án hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.106,4 tri ệu USD, đứng thứ 14 tổng số 61 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam Về tốc độ tăng trưởng, nhập tăng nhanh xuất Cụ thể, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm nhập kho ảng 30%, giá trị xuất tăng khoảng 20%.Về giá trị, hàng hóa nh ập kh ẩu tăng gần 26 lần sau 13 năm, từ 1.4 tỉ USD năm 2000 lên 36.9 tỉ USD M ặt khác, giá trị hàng xuất tăng khoảng lần, từ mức 1.5 tỉ USD năm 2000 lên 13.3 tỉ USD năm 2013.Đến nay, Trung Quốc bạn hàng l ớn nh ất Việt Nam Dẫn chứng năm 2002, nhập từ Trung Quốc chiếm 8,9% tổng nhập khẩu, đến năm 2011, tỷ l ệ 23,3% tăng lên 27% vào năm 2013 Trong năm 2015, nhập từ Trung Quốc có kim ngạch đạt 49,3 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng kim ngạch nhập Trung Quốc thị trường lớn quốc gia Việt Nam có quan h ệ mua hàng hóa Trong đó, xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc không đổi, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu, có gia tăng nhẹ sau 2010 lên 13% vào năm 2013 Năm 2015 xuất sang Trung Quốc đạt 17,11 tỷ USD, mức thấp so với tiềm Đến năm 2016, xuất sang Trung Quốc đạt 21,97 tỷ USD Mặc dù năm 2000, Vi ệt Nam xu ất siêu sang Trung Quốc, năm ti ếp theo, Vi ệt Nam liên t ục nhập siêu cán cân thương mại ngày thâm hụt lớn Giá trị nhập kh ẩu gấp khoảng 2- lần giá trị xuất khơng có dấu hiệu thu hẹp Điều dẫn tới nhiều đánh giá khác nhau, chí trái ng ược tác động trao đổi thương mại Việt-Trung đến đời s ống kinh t ế xã hội Việt Nam Vấn đề đặt cán cân th ương m ại gi ữa hai n ước liên tục thâm hụt, liệu Việt Nam phải điều chỉnh thâm h ụt th ế nào? Hướng điều chỉnh làm để bảo đảm tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa xuất thay th ế nhập kh ẩu mà không ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô nợ nước ngoài, biến động giá thực cam kết hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài “Cán cân thương mại gi ữa Việt Nam-Trung Qu ốc tác đ ộng đ ến kinh tế Việt Nam” tập trung vào việc nghiên cứu sở lý lu ận nhằm đánh giá xác khoa học thực trạng cán cân thương mại Việt NamTrung Quốc,trên sở đưa định hướng đề xuất giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại hai nước MỤC TIÊU CỦA BÀI NGHIÊN CỨU Đầu tiên làm rõ sở lý luận thực tiễn cán cân th ương mại, th ứ hai đánh giá thực trạng cán cân thương mại Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn từ năm 2000 đến Cuối định hướng đề xuất số gi ải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại mối quan hệ gi ữa Việt Nam-Trung Quốc sở phân tích ngun nhân tình trạng nh ập siêu giai đo ạn 2000 đến ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giới hạn phạm vi nghiên cứu:  Về thời gian: đề tài thu thập số liệu từ năm 2000 đến  Về không gian: hoạt động XNK hàng hóa Việt Nam Trung Quốc  Đối tượng nghiên cứu: Cán cân thương mại quan hệ thương mại Việt Nam Trung Quốc BỐ CỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  Lời mở đầu  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cán cân thương mại  Chương :Thực trạng cán cân thương mại việt namtrung quốc giai đoạn từ 2000 –  Chương : Quan điểm định hướng cải thiện quan hệ thương mại việt nam với trung quốc thời gian tới giảm sức cạnh tranh so với hàng hóa loại c n ước khác Hàng Việt Nam có lợi so với Trung Quốc thị trường Trung Qu ốc thị trường khác.Tuy nhiên, nước có tận dụng hội hay không tận dụng đến mức độ tùy thuộc vào c cấu hàng xu ất kh ẩu nước so với Trung Quốc thị trường cụ thể.Thực tế cho thấy, nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu co giãn v ề ngu ồn cung ứng có thay đổi giá tương đối, đặc biệt ngắn hạn, s ản ph ẩm ngành công nghiệp chế biến thường nhạy cảm với biến động giá Với tăng giá NDT, Việt Nam có l ợi th ế h ơn c ạnh tranh xu ất với Trung Quốc.Tuy nhiên, lợi không lớn cấu hàng xu ất Việt Nam sang Trung Quốc Nguyên nhân chủ yếu tỷ tr ọng lớn sản phẩm xuất ta sang Trung Quốcnăm 2006 chi ếm khoảng 90% - sản phẩm thô ( dầu thô, thủy sản, cà phê, gạo, ều, chè,…) S ản lượng sản phẩm lệ thuộc nhiều vào ều ki ện tự nhiên ( trữ lượng tài nguyên, thời tiết, đất đai,…), nên co giãn v ề ngu ồn cung ứng có thay đổi Trong đó, số sản phẩm có kim ngạch hàng may mặc, giày dép, điện tử, đồ gỗ lại phụ thu ộc nặng nề vào ngu ồn nguyên liệu nhập khẩu, sản phẩm chế biến khác lại chi ếm tỷ trọng khiêm tốn kim ngạch xuất khẩu, nên khai thác đ ược l ợi th ế từ s ự thay đổi tỷ giá ( đặc biệt trường hợp phá giá đồng nội tệ ) Về phía nhập khẩu, phần lớn hàng nhập ta máy móc, thi ết bị, nguyên, nhiên liệu phụ tùng mà sản xuất nước chưa th ể đáp ứng được, vậy, nhạy cảm với biến động tỷ giá hối đối Hiện tại, Trung Quốc có khả cạnh tranh cao Việt Nam mặt hàng chế biến dệt may, da giày, điện tử, khí, đồ da dụng… V ới s ự tăng giá NDT, hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, ện tử có h ội h ơn đ ể tăng thêm thị phần thị trường EU Mỹ Trên thị trường Trung Qu ốc, mặt hàng Việt Nam có lợi nơng sản, thủy s ản có thêm l ợi th ế Đ ặc biệt bn bán tiểu ngạch, tốn đồng NDT, Vi ệt Nam thu lợi nhuận nhiều Tuy nhiên, Khi NDT tăng giá, không Việt Nam, mà nước khác có hội để tăng thị phần xuất sang Trung Quốc th ị tr ường khác, Do đó, Việt Nam không chuyển dịch cấu xuất khẩu, cải thi ện khả cạnh tranh khó tận dụng hội - Có nhiều hội thu hút đầu tư vào ngành xuất khẩu: Đồng NDT tăng giá làm giảm kỳ vọng đầu tư vào Trung Qu ốc chi phí sản xuất gia tăng, điều dẫn đến có dịch chuy ển dòng v ốn đầu tư nước sang nước khác có ều ki ện thu ận l ợi h ơn H ậu qu ả không nhà đuầ tư nước mà nhà đầu tư Trung Qu ốc, ngành cơng nghiệp chế tạo hướng vào xuất khẩu, có hàm lượng nguyên liệu lao động cao, chuyển hướng sang đ ịa bàn đầu tư khác, trước hết nước thuộc khu vực Đong Nam Á Vi ệt Nam đón đầu nắm bắt dòng vốn NDT tăng giá Tăng đ ầu tư làm tăng khả xuất Việt Nam Tuy nhiên theo đánh giá chuyên gia, số lượng nhà đầu tư nước chuyển dự án từ Trung Quốc sang Việt Nam việc NDT tăng giá khơng lớn mơi trường đầu tư Trung Quốc tốt, xếp th ứ h ạng cao giới, nên thu hút nhiều FDI từ nước Mỹ, EU, Nh ật Bản… Vì việc điểu chỉnh NDT mức độ nhỏ không tác động nhi ều đ ến khả cạnh tranh Việt Nam Trung Quốc việc thu hút v ốn đầu tư nước Tuy nhiên việc điều chỉnh bước sức mua NDT làm giảm kỳ vọng nhà đầu tư tiềm vào Trung Qu ốc, làm giảm kỳ vọng tỷ giá cạnh tranh NDT Về lâu dài, ều có l ợi cho việc thu hút đầu tư nước vào Việt Nam Trong kinh tế ASEAN, nhiều lý địa lý g ần k ề, v ị trí đ ịa – chiến lược quan trọng bật, nguồn nhân cơng rẻ, tương đồng văn hóa… Việt Nam địa đầu tư đ ược nhà đ ầu t Trung Quốc ý nhiều Tuy nhiên, khơng có đ ịnh hướng gi ải pháp sách tốt, khó ngăn ngừa nh ững hậu phát sinh t song đầu tư doanh nghiệp vừa nhỏ, đá s ố s dụng công nghệ tháp, gây ô nhiễm Trung Quốc khó tránh khỏi - Hàng hóa Việt Nam có hội tăng khả cạnh tranh Đồng NDT tăng giá dẫn đến đồng ti ền khác châu Á tăng theo Thực tế cho thấy, sau có thơng báo th ức v ề vi ệc nâng giá đồng NDT, đồng tiền số nước châu Á tăng lên so v ới USD N ếu giá đồng Việt Nam không đổi, Việt Nam có lợi cạnh tranh xu ất kh ẩu đ ối với nước có đồng tiền lên giá thị trường khác c ả th ị tr ường nước - Tỷ giá cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Khi đồng NDT tăng giá, sức mua nước gi ảm giá tr ị c đ ồng nội tệ giảm, giá nước hàng hóa Việt Nam tương đối r ẻ h ơn so với hàng hóa Trung Quốc nước khác có kh ả c ạnh tranh t ốt dẫn đến nhu cầu xuất hàng hóa nước ta tăng, c ầu v ề nh ập hàng hóa nước ngồi giảm cán cân thương mại dịch chuy ển v ề phía thặng dư Theo nhận định Ủy ban, năm 2017, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chưa gây áp lực tỷ giá hi ện chênh l ệch lãi suất huy động VND USD nghiêng vi ệc nắm gi ữ VND Tuy nhiên, cung ngoại tệ thuận lợi năm 2016 Nguyên nhân đ ược phần đến từ việc cán cân thương mại đảo chiều từ mức thặng dư năm 2016 sang thâm hụt dự báo mức cao (theo k ế ho ạch khoảng 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu).Trong quý 1/2017, nguyên nhân biến động tỷ giá chủ yếu nhập tăng mạnh Việc giá mạnh đồng NDT tác động lớn đến kinh tế Vi ệt Nam thâm hụt thương mại Việt Nam với Trung Quốc có xu hướng tăng, từ mức 23,7 tỷ USD năm 2013 lên mức 28 tỷ USD năm 2016 Trong quý I/2016, số từ Tổng cục Thống kê cho thấy, Trung Qu ốc ti ếp tục th ị trường nhập lớn Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với kỳ năm 2016 Trong đó, tốc đ ộ xu ất kh ẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 43,3% so với kỳ, s ố ệt đ ối ch ỉ đ ạt tỷ USD Nhập siêu từ Trung Quốc tháng đầu năm 5,9 t ỷ USD Tỷ trọng hàng hóa đủ tiêu chuẩn tham gia thương mại quốc tế (ITG) Vi ệt Nam thấp, phá giá không ảnh hưởng nhiều đến hi ệu ứng kh ối lượng Khi tỷ giá tăng, hàng nhập chiếm tỷ tr ọng l ớn tiêu dùng Việt Nam đẩy mặt giá hàng hóa Việt Nam lên nhanh cao Thêm vào đó, với lịch sử trường kỳ lạm phát Vi ệt Nam tạo kỳ vọng tăng giá công chúng thêm mạnh mẽ, tạo hiệu ứng đẩy l ạm phát nhanh, mạnh chệch khỏi phạm trù khách quan Thực tế Vi ệt Nam, nhi ều nhà kinh doanh nhận thấy xu hướng lạm phát tăng giá bán để phòng chống lỗ lạm phát gây ra, đến lạm phát dừng lại l ại khơng gi ảm giá khơng muốn lợi ích kinh tế Chính phủ phải tăng tiền lương để xoa dịu tâm lý người dân sống trở nên khó khăn Tiền lương tăng, chi phí s ản xuất tăng vòng quay lạm phát lại khởi động, gây xói mòn khả cạnh tranh hàng xuấtkhẩu Về dài hạn, cán cân thương mại song phương Việt Nam- Trung Quốc có nhích lên theo thiên hướng có lợi cho Việt Nam, song thành tích v ẫn chưa thực tốt thiếu “tính chủ động”, cụ thể là: - Về xuất khẩu, tỷ trọng hàng hóa đủ tiêu chuẩn tham gia thương mại quốc tế (ITG) thấp đi, kèm với giá trị khơng cao, nên t ỷ giá tăng, cầu hàng xuất Việt Nam có tăng khơng m ạnh áp l ực đáp ứng sức tăng không mạnh hàng hóa có qui trình s ản xuất giản đơn khơng lớn Trong đó, Việt Nam phải cần đến khoảng quí để phản ứng lại với biến động Bên cạnh đó, đóng góp s ự tăng lên kim ngạch xuất có giá trị tăng lên nhóm hàng tài nguyên lượng khoáng sản - Về nhập khẩu, mức độ sụt giảm kim ngạch xuất dài hạn có giá trị tăng lên nhóm hàng máy móc cơng ngh ệ, thiết bị vượt q khả tài doanh nghi ệp ều ki ện khủng hoảng kinh tế, bên cạnh đó, giá trị nhóm hàng r ất cao nên việc thu hẹp thâm hụt từ giảm nhập Việt Nam diễn tốt Các tác động tiêu cực: - Tăng giá số mặt hàng xuất khẩu: Khi NDT tăng giá, hàng nhập từ Trung Quốc Việt Nam đ Tức Việt Nam phải trả giá đắt nhập kh ẩu Đi ều d ẫn đến tăng chi phí sản xuất ngành sản xuất đ ể xu ất ph ụ thuộc vào đầu vào nhập Trung Quốc Trước hết nguyên vật li ệu, linh kiện, máy móc thiết bị Thực tế cho thấy việc tăng giá NDT không ảnh hưởng nhi ều đến nhập Việt Nam từ Trung Quốc, mặt hàng chi ếm tỉ trọng l ớn tổng kim ngạch nhập từ Trung Quốc mặt hàng nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ cho sản uất – tiêu dùng, đồng th ời s ản ph ẩm mà nước chưa sản xuất sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu nước giá không cạnh tranh so với hàng Trung Qu ốc, yếu nhóm mặt hàng công nghiệp, nguyên li ệu đầu vào cho s ản xu ất công nghiệp, song Việt NamTrung Quốc có vị trí đ ịa lý thu ận l ợi, giá r ẻ, giao hàng nhanh, thuận tiện, dắp ứng yêu cầu sản xu ất tiêu dùng đặc biệt bối cảnh mà nhiều ngành sản xuất nước chưa th ể chủ động nguồn nguyên liệu nhu cầu sử dụng nguyên li ệu ngành, nghề Việt Nam liên tục tăng lên mà t ốc đ ộ nh ập sản phẩm nguyên liệu hàng tiêu dùng từ Trung Quốc ti ếp tục tăng mạnh Vì mà việc đồng NDT tăng giá đồng nghĩa v ới Việt Nam ph ải trả giá đắt nhập gây tác đ ộng dây chuy ền s ản xuất hàng xuất - Chính sách tiền tệ Việt Nam Đồng NDT tăng giá gây ảnh hưởng đến hệ thống tài Vi ệt Nam Nhiều nghiên cứu cảnh báo khả x ảy khủng ho ảng tài Trung Quốc Tuy nhiên ngắn hạn, tác đ ộng nêu có khả xảy Theo Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Vi ệt Nam, sách điều hành tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Vi ệt Nam năm trở lại sách linh hoạt theo rổ ti ền gồm 18 loại ngo ại t ệ đồng tiền phản ánh quan hệ thương mại, đầu tư, vay nợ… v ới Việt Nam Trong rổ tiền đó, NDT khơng phải ngoại tệ mạnh, tự chuyển đổi Việt Nam Tỷ trọng NDT rổ tiền thay đổi qua năm, theo thời kỳ đủ mạnh so với ngoại t ệ l ại đ ể phát huy ảnh hưởng thực lớn tăng giá Hiện tại, tài sản tài hệ thuống ngân hàng doanh nghi ệp Việt nam định giá nắm giữ NDT không đáng kể NDT chưa nằm cấu đồng tiền chủ yếu đồng tiền dự trữ Vi ệt Nam Thanh tốn ngạch Việt Nam Trung Qu ốc qua h ệ th ống ngân hàng chủ yếu đồng tiền USD, EUR Tuy nhiên, ho ạt đ ộng biên mậu, NDT phương tiện toán chủ yếu Trong dài hạn, không loại trừ khả việc tỷ lệ toán NDT ngoại th ương hai nước tăng lên Điều ảnh hưởng đến quan h ệ toán ngân hàng thương mại Việt Nam tố chức tài Trung Qu ốc Cán cân thương mại ảnh hưởng lớn đến cán cân toán qu ốc tế đ ồng thời ảnh trực tiếp đến cung cầu giá hàng hóa bi ến động tỷ giá từ ảnh hưởng đến cung cầu nội tệ lạm phát nước CHƯƠNG : QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI THIỆN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC THỜI GIAN TỚI 3.1 Quan điểm cải thiện quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc Việc cải thiện CCTM Việt Nam Trung Quốc từ đến năm 2020 phải thực dựa quan điểm sau: - Cải thiện cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc: CCTM Việt Nam - Trung Quốc chưa thể cân bằng, xu hướng nhập từTrung Qu ốc v ẫn lớn nhiều so với xuất hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc Vì vậy, cần thực việc bù đắp thâm hụt CCTM cho không ảnh hưởng tới cán cân toán nợ quốc tế, đảm bảo ổn định h ệ th ống ti ền t ệ t ỷ giá hối đoái, hạn chế lạm phát; số tăng trưởng nhập tăng trưởng xuất hai nước cách hợp lý - Cải thiện cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc phải thực theo hướng đẩy mạnh hoạt động xuất sang thị trường Trung Quốc, tăng cường thu hút vốn, cơng nghệ bên ngồi để ổn định sản xuất tiêu dùng nước - Cải thiện CCTM Việt NamTrung Quốc cần thực giải pháp mang tính tổng thể, đồng nhiều cấp, nhi ều ngành, nhiều địa phương có chung đường biên giớivới Trung Quốc - Cải thiện CCTM Việt NamTrung Quốc phải phù hợp với tiến trình thực cam kết vớiWTO  Hướng điều chỉnh cán cân thương mại Việt Nam với Trung Quốc trình Việt Nam thực cam kết WTO ACFTA - Phát triển xuất khẩu, đặc biệt tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xu ất kh ẩu Hi ện nay, Trung Quốc bạn hàng nhập số cao su, h ạt ều, th ứ v ề thủy sản, nước nhập 56% giá trị rau tươi xuất Việt Nam Đẩy mạnh xuất sang thị trường Trung Quốc vấn đề mang tính “cơng xưởng” giới phát tri ển nhanh năm tới Vấn đề đặt cấu hàng hóa xuất từ Việt Namsang Trung Quốc khơng có bước chuyển mạnh mẽ từ xuất hàng thơ sang mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao vi ệc c ải thiện CCTM khó thực - Tăng tỷ trọng nhập thiết bị máy móctừ nước có cơng nghệ nguồn đại Mỹ, EU, Nhật Bản,… Tuyệt đối khơng nhập thiết bị, máy móc, cơng nghệ lạc hậu, để nhanh chóng đổi cơng nghệ, tăng suất, giảm giá thành sản phẩm, đồng thời, tạo ều ki ện đ ể phát triển ngành công nghệ hỗ trợ thay nhập nguyên li ệu từ th ị trường Trung Quốc - Cải thiện tỷ giá hối đoái đồng VND NDT cách linh hoạt thiết lập hệ thống ngân hàng cửa biên gi ới nh ằm tạo ều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hai nước mà không gây bi ến đ ộng x ấu kinh tế Việt Nam 3.2 Các giải pháp nhằm cải thiện quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc thời gian tới 3.2.1 Nhóm giải pháp trước mắt Để nhanh chóng cải thiện CCTM Việt Nam - Trung Quốc, tr ước mắt cần nhanh chóng thực số giải pháp sau: - Rà sốt lại tất nhóm hàng hóa nhập gi ữa Việt Nam - Trung Quốc sở mức thuế cam kết hai nước, Việt Nam trước mắt nhanh chóng điều chỉnh kịp thời số loại hàng hóa mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc có mức thuế thấp so với mức cam kết, v ới giải pháp mang lại kết cải thiện CCTM th ời kỳ tới - Cần quản lý chặt chẽ việc mua bán, trao đổi hàng hóa cửa biên giới Việt- Trung - Trong lúc chưa có số tiêu chuẩn kỹ thu ật đ ối với số hàng hóa Trung Quốc vào nước ta, trước mắt áp d ụng tiêu chuẩn kỹ thuật số nước khối ASEAN Thái Lan, Malaysia, In- donesia Singapore,… để nhanh chóng hạn chế s ố hàng Trung Quốc chưa đảm bảo chất lượng nhập vào nước ta 3.2.2 Nhóm giải pháp lâu dài - Tiếp tục đẩy mạnh xuất hàng hóa sang Trung Quốc sở khai thác lợi Việt Nam, đặc biệt khuyến khích xuất ngạch mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao C ần ý khai thác lợi ích từ thị trường Trung Quốc, hạn chế nguy bị Trung Qu ốc l ợi dụng từ hoạch định sách kinh tế, thương mại - Hồn thiện sách quản lý nhập theo hướng không đ ể nhập siêu từ Trung Quốctăng mức Để thực điều ta cần thực biện pháp sau: (i) Tăng cường ki ểm sốt nhập thơng qua ngăn chặn việc nhập lậu hàng từ nước ASEAN Trung Quốc để bảov ệ hàng sản xuất nước người tiêu dùng; (ii) Hoàn thiện xây dựng hệ th ống tiêu chuẩn công nghệ nhập để hạn chế nhập công ngh ệ lạc hậu, công nghệ cũ; (iii) Đơn giản thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, bao gồm giấy phép quản lý quan chuyên ngành, m r ộng đối tượng cho phép tham gia xuất nhập hàng hóa d ịch v ụ, đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân cá nhân kinh doanh; (iv) Các s ắc thu ế cần khuyến khích nhập nguyên, nhiên vật liệu phục vụ hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng thiết yếu, hạn chế nhập hàng tiêu dùng xa x ỉ, xem xét giảm mặt hàng khơng khuyến khích xuất khẩu; (v) Thiết l ập s dụng tốt hàng rào kỹ thuật, bi ện pháp phi thu ế quan phù h ợp v ới quy định WTO quản lý nhập khẩu; (vi) Giám định chặt chẽ chất lượng hàng nhập đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất, lưu thông th ị tr ường n ội địa; (vii) Trong chiến lược nhập từ Trung Quốc cần lưu ý tránh nh ập hàng hóa phục vụ cho sản xuất khơng mục đích, ảnh h ưởng x ấu tới ngành sản xuất nước; giảm tiến đến cấm nhập hàng hóa máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, đưa lại hi ệu thấp, gây ô nhi ễm môi trường - Đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế phát tri ển công nghi ệp h ỗ trợ: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu r ộngvàtoàn di ện phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa h ọc công ngh ệ hi ện đại, cấu kinh tế nước ta có điều kiện chuyển đổi chất, gắn kết với cấu kinh tế khu vực, làm tăng lực cạnh tranh kh ả tăng tr ưởng kinh tế đáp ứng yêu cầu phân công lao động h ợp tác qu ốc t ế khu vực Chuyển từ mơ hình gia cơng, lắp ráp theo mơ đun sang mơ hình tích hợp sản xuất phát triển mạnh công nghiệp hỗ tr ợ chế bi ến nông sản, công nghiệp dệt may, ô tơ, xe máy, điện tử, có ý nghĩa đặc biệt hướng tới giảm nhập siêu dài hạn - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tếquốc tế tồn di ện sâu sắc: (i) Tích cực thực cam kết FTA khu vực song phương ký, đặc biệt thực CEPT/AFTA, ACFTA, BTA Việt Nam - Hoa Kỳ,VEFTA, VKFTA, TPP, AEC Xây dựng lộ trình hội nhập cụ th ể đ ể ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương s ắp xếp lại nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh, bảo đảm cho hội nhập có hiệu quả; (ii) Đặc biệt, tận dụng hội có TPP có hiệu l ực: Th ực trạng cấu trúc kinh tế mức độ sẵn sàng doanh nghiệp, khả nhập siêu Việt Nam với Trung Quốc năm tới chưa thay đổi nhiều Tuy vậy, điều cải thiện mạnh mẽ, Việt Nam biết tận dụng tốt hội TPP mang lại Để đạt điều đó, doanh nghiệp xuất Việt Nam phải ý đến nguyên tắc xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế suất từ TPP cách chuyển sang nhập cácyếu tố đầu vào từ nước thành viên TPP, thay tiếp tục nhập từ Trung Quốc Đồng thời, phải có sách bi ện pháp khơn khéo hợp lý để thu hút có chọn lọc sóng đ ầu t t Trung Quốc vào số ngành địa phương Việt Nam để hưởng lợi TPP mang lại cho Việt Nam - Đồng thời với việc thúc đẩy xuất khẩu, Việt Nam cần ý khai thác phát triển bền vững thị trường nước: Phương thức hữu dụng bối cảnh quốc tế nhiều biến động nước ta cần áp dụng CNH hướng vào xuất phát triển bền vững thị trường nước Từ khủng hoảng tài chính, kinh tế tồn cầu năm 2008 vàs ự bất ổn kinh t ế nhiều quốc gia cho thấy sách khuyến khích tiêu dùng, kích c ầu tiêu dùng đường phát tri ển bền vững, ổn định Phát tri ển b ền v ững th ị trường nước có nghĩa học tập tư thúc đẩy ều ch ỉnh sách với trọng tâm đẩy mạnh tiêu dùng Những trọng tâm ch ủ yếu là: (i) Nâng cao lực tiêu dùng dân cư; (ii) C ải thi ện xu h ướng tiêu dùng người dân; (iii) Tăng cấu tiêu dùng sản phẩm dịch vụ - Một số giải pháp khác: Ngoài giải pháp chủ yếu trên, Việt Nam thực thêm giải pháp sau: (i) Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu gian l ận th ương mại; (ii)Tăng cường phát triển hoạt động thương mại biên gi ới Việt - Trung quản lý việc mua bán, trao đổi hàng hóa chợ vùng biên; (iii) Hồn thiện hệ thống sách thương mại cho phù hợp v ới thông lệ quốc tế, tạo sở pháp lý choviệcphát quan hệ thương mại gi ữa hai nước KẾT LUẬN Trung Quốc tiếp tục làm đối tác chi ến lược th ương mại quan trọng Việt Nam Kim ngạch buôn bán song phương không ngừng tăng qua năm, đặc biệt từ sau Trung Qu ốc gia nhập WTO Qua nghiên cứu thực trạng quan hệ thương mại hia nước từ năm 2000 đến nay, có th ể nhận thấy tình trạng nhập siêu Việt Nam với Trung Quốc di ễn mức báo động Việt Nam bị phụ thuộc ngày nghiêm tr ọng vào th ị trường Trung Quốc Điều tác động không nh ỏ, nh ất nh ững khía cạnh tiêu cực kinh tế Việt Nam Muốn giải vấn đề từ gốc rễ, có đường ều chỉnh chế quản lý xuất nhập với Trung Quốc l ỏng lẻo, khỏi phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc, đổi cấu mặt hàng xuất nhập lạc hậu bất lợi cho Vi ệt Nam, phát tri ển ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao lực cạnh tranh hang Việt Nam Việc Trung Quốc chuyển sang mơ hình tăng trưởng dựa vào nhập kh ẩu kích cầu nội địa nhân tố giúp Việt Nam cải thi ện quan h ệ th ương mại song phương doanh nghiệp Việt nam biết nắm bắt có h ội đ ể đẩy mạnh xuất sang nước bạn mặt hang mạnh mà Trung qu ốc có nhu cầu lớn Để giảm nhập siêu giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Vi ệt Nam ch ắc chắn phải có đổi toàn diện mặt cấu kinh tế, từ chuyển đổi mơ hình sản xuất, thực cơng nghiệp hóa, hi ện đại hóa nâng cấp cấu XNK Việt Nam cần bước tìm cách đ ể có th ể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu phân đoạn cao đ ể có th ể gi ảm nhập siêu với Trung Quốc nói riêng gi ới nói chung, từ b k ịp nước phát triển khu vực giới Vì thời gian có hạn nên nghiên cứu nhiều thiếu sót, mong thầy đóng góp ý kiến thêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ thương mại (2003), Quan hệ thương mại Việt NamTrung Quốc triễn vọng Đỗ kim Chi (2007), phân tích tác động việc Trung Quốc ều chỉnh tỷ giá NDT hoạt động xuất Việt nam, đề tài cấp Bộ, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội Tổng cục hải quan, số liệu GDP qua năm Tổng cục thống kê, số liệu kim ngạch xuất nhập qua năm Bộ thương mại (2007), đề án xuất nhập hang hóa với Trung Quốc giai đoạn 2007 – 2015 Bộ Công thương, 2011 Đề án Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 -2020, tầm nhìn đến 2030 Nguyễn Minh Cường, 2011 Tại Việt Nam lại nhập siêu mạnh từ Trung Quốc?, Báo Sài Gòn tiếp thị Hà Hồng Vân, 2015 Những đặc trưng quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn nay, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 1(161)/2015, tr.20 Bộ Công thương, 2011 Đề án Chiến lược xuất nhập hang hóa thời kỳ 2011 -2020, tầm nhìn đến 2030 ... trường Trung Quốc 2.2 Tác động cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc đến GDP Việt Nam Về tác động GDP Trung Quốc tới cán cân thương m ại song phương Việt Nam- Trung Quốc: Ngoài tác động tỷ giá,... VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 19 2.1 Tình trạng nhập siêu kéo dài với mức độ ngày lớn 19 2.2 Tác động cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc đến GDP ... ẩu Trung Quốc Về tác động GDP Việt Nam Trung Quốc, tới cán cân thương m ại Việt Nam- Trung Quốc: tác động GDPVIETNAM, GDPCHINA nhỏ lại yếu tố đòn bẩy định chênh lệch cán cân thương mại Bởi nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Cán cân thương mại giữa việt nam trung quốc tác động đến nền kinh tế việt nam, Cán cân thương mại giữa việt nam trung quốc tác động đến nền kinh tế việt nam, 1 Khái niệm và bản chất của cán cân thương mại, Tác động đến GDP, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM, CHƯƠNG 3 : QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI THIỆN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC THỜI GIAN TỚI

Từ khóa liên quan