Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

83 72 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 08:51

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG ĐÌNH ĐỀ Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1/1000 SỐ TẠI VĂN LÃNG, HUYỆN N BÌNH, TỈNH N BÁI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LƯƠNG ĐÌNH ĐỀ Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1/1000 SỐ TẠI VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN ĐỨC NHUẬN Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, cố gắng thân, hướng dẫn nhiệt tình chu đáo quan, tổ chức quyền địa phương UBND Văn Lãng tập thể cán Trung Tâm Môi Trường Tài Nguyên Miền Núi Để có kết ngày hôm nay, em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô khoa Quản Lý Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm - Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, trang bị kiến thức suốt trình học tập thực tập vừa qua Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành tới TS Nguyễn Đức Nhuận tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cám ơn tới ban giám đốc Trung tâm Môi Trường Tài Nguyên miền núi UBND Văn Lãng, giúp đỡ em trình thực tập, nghiên cứu thực đề tài địa phương Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, anh em bạn bè động viên quan tâm trình học tập rèn luyện Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án em không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn sinh viên để đề tài em hoàn thiện Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Lương Đình Đề ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Tổng quan đồ, đồ địa 2.1.1 Khái niệm đồ .4 2.1.2 Bản đồ địa .4 2.1.2.1 Khái niệm đồ địa 2.1.3 Mục đích thành lập đồ địa .7 2.1.4 Yêu cầu đồ địa 2.1.5 Phân loại đồ địa 2.1.6 Nội dung đồ địa .11 2.1.7 Cơ sở tốn học đồ địa .13 2.1.8 Hệ thống ký hiệu đồ địa 16 2.1.9 Bản đồ số địa .18 2.1.10 Chuẩn màu, chuẩn lớp, mã, ký hiệu 22 2.1.11 Quy định tiếp biên đồ 22 2.1.12 Quy trình cơng nghệ thành lập đồ địa 23 2.2 Giới thiệu phần mềm thành lập đồ địa .26 2.2.1 Phần mềm MicroStation 26 2.2.2 Ứng dụng MicroStation biên tập đồ địa .26 2.2.3 Cơng cụ MicroStation .32 2.2.4 Phần mềm FAMIS .37 iii 2.2.5 Cơ sở pháp lý 41 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 42 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .42 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành .42 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .42 3.2.2 Thời gian tiến hành .42 3.3 Nội dung nghiên cứu 42 3.3.1 Điều tra 42 3.3.2 Các bước xây dựng sở liệu đồ địa 43 3.3.3 Ứng dụng phần mềm MicroStation Famis việc xây dựng đồ địa 43 3.4 Phương pháp nghiên cứu 43 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 43 3.4.2 Phương pháp xây dựng sở liệu đồ 43 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .43 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 44 4.1 Giới thiệu khu đo 44 4.1.1 Vị trí địa lý 44 4.1.2 Đặc điểm địatự nhiên 44 4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế 45 4.2 Quy trình 46 4.2.1 đồ quy trình .46 4.2.2 Các bước thực thành lập đồ địa từ số liệu đo đạc .46 4.3 Thành lập đồ từ số liệu đo đạc trực tiếp 47 4.3.1 Thiết kế lưới .47 4.3.2 Cơng tác đo trực tiếp ngồi thực địa .49 4.3.2.1 Đo vẽ chi tiết .49 iv 4.3.3 Ứng dụng phần mềm Famis MicroStation thành lập đồ địa chính.50 Phần KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Kết tổng hợp loại đất 63 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 đồ cơng nghệ thành lập đồ địa 23 Hình 2.2 Quy trình cơng nghệ thành lập đồ địa phương pháp toàn đạc 24 Hình 2.3 Bảng Levels 29 Hình 2.4 Thanh cơng cụ Wiew Control 31 Hình 2.5 Thanh cơng cụ Snap Mode (Bắt điểm) 31 Hình 2.6 Thanh cơng cụ Fence ( khoanh vùng ) 32 Hình 2.7 Thanh cơng cụ Points ( Điểm ) 32 Hình 2.8 Thanh công cụ Linear Elements 33 Hình 2.9 Thanh cơng cụ Patterns 33 Hình 2.10 Thanh công cụ Polygons 33 Hình 2.11 Thanh cơng cụ Elipses 34 Hình 2.12 Thanh cơng cụ Text 34 Hình 2.13 Thanh cơng cụ Groups 34 Hình 2.14 Thanh cơng cụ Cells 35 Hình 2.15 Thanh công cụ Measure 35 Hình 2.16 Thanh cơng cụ Change Attributes 35 Hình 2.17 Thanh cơng cụ Manipulate 36 Hình 2.18 Thanh cơng cụ Modify 36 Hình 2.19 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 40 Hình 4.1 Vị trí huyện n Bình tỉnh Yên Bái 44 Hình 4.2 đồ khống chế Văn Lãng 49 Hình 4.3 Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 51 Hình 4.4 File số liệu sau xử lý 51 Hình 4.5 Nhập số liệu đo 52 vii Hình 4.6 Triển điểm chi tiết lên vẽ 53 Hình 4.7 Màn hình hiển thị trị đo 54 Hình 4.8 Một góc tờ đồ trình nối 55 Hình 4.9 Các đất sau nối 55 Hình 4.10 Màn hình hiển thị lỗi đất 59 Hình 4.11 Các đất sau sửa lỗi 59 Hình 4.12 Gán thơng tin đất 61 viii DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt BĐĐC Bản đồ địa CP Chính Phủ CSDL Cơ sở liệu QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TNMT Tài ngun & Mơi trường TT Thơng UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 59 Hình 4.10 Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.11 Các đất sau sửa lỗi 4.3.3.8 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ CSDL đồBản đồ địa  Tạo đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh 4.3.3.9 Thực mảnh đồ tiến hành sau a) Tạo vùng Từ cửa sổ CSDL đồ  Tạo topology  Tạo vùng Các level cần tạo vùng (ở level đất), nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương 60 trình tự tạo tâm đất Tạo vùng xong ta vào sở liệu đồ  Quản lý đồ  Kết nối với sở liệu Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm b) Đánh số CSDL đồ  chọn (bản đồ địa chính)  Chọn ( đánh số tự động)  Hộp thoại đánh số tự động Tại mục (bắt đầu từ) chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục (độ rộng) 20, chọn kiểu đánh (đánh tất cả), chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại (đánh số thửa) Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải c) Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất đai loại hồ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ địa 61 Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp Từ menu CSDL đồ  Chọn (gán thông tin địa ban đầu)  Chọn (gán liệu từ nhãn) Hình 4.12 Gán thơng tin đất Trong bước gán thông tin ta gắn (họ tên chủ sử dụng, loại đất), lớp 53 đo ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52 Gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với CSDL đồ d) Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng lên ranh giới thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thông tin vào bảng nhãn CSDL đồ  Chọn (sửa bảng nhãn thửa) Kiểm tra bảng CSDL địa xem thông tin bảng đầy đủ thông tin chưa thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép thay đổi bổ sung thông tin e) Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ họa theo cách định dạng cho trước Có thể 62 có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm không hiển thị tất liệu f) Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định phạm vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn CSDL đồBản đồ địa  Tạo khung đồ Khi ấn vào nút “chọn đồ” chọn điểm hình tọa độ góc khung đồ xuất Đây tọa độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm MicroStation, famis xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết g) Kiểm tra kết đo Sau hồn chỉnh, tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Như độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật g) In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ h) Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Khi xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, tiến hành đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - File ghi số liệu - Bản đồ địa 63 Bảng 4.1: Kết tổng hợp loại đất Loại đất STT Mã Tổng số Tổng diện tích (m2) Đất chuyên lúa LUC 107 21916 Đất chưa sử dụng BCS 26 6118 Đất trồng hàng BHK 1418 năm khác Đất giao thông DGT 25 2556 Đất lâu năm CLN 29 14868.5 Đất rừng sản xuất RSX 35 66638 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2224 Đất ONT 27 5870 64 Phần KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cùng với phát triển không ngừng khoa học công nghệ Với khái niệm mới, kỹ thuật phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin lĩnh vực khoa học đời sống, có khoa học công nghệ đo đạc, thành lập, biên tập đồ, quản lý đất đai Từ kết đo đạc với số liệu: - Tọa độ điểm, số đo góc, cạnh lưới kinh vĩ, sử dụng phần mềm TRIMNET đê bình sai Kết lưới kinh vĩ I hồn thành đảm bảo u cầu độ xác đề theo quy phạm Tổng cục Địa ban hành năm 1999 - Số liệu đo chi tiết máy toàn đạc đưa vào máy tính xử lý, biên tập phần mềm MicroStation famis xây dựng, biên tập hoàn thiện tờ đồ địa số 383-a1, 90-24-a1 với tổng diện tích 121608.5 m2 Bản đồ địa thành lập cơng nghệ số nên có độ xác cao thuận lợi cho việc cập nhật lưu trữ, tổng hợp, chỉnh lý biến động đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đất đai giai đoạn 5.2 Kiến nghị Để khai thác tối đa chức phần MicroStation đòi hỏi người sử dụng phải thật hiểu biết công nghệ tin học phần mềm khác chạy Tuy nhiên, ngày việc cập nhật công nghệ thông tin phần mềm có liên quan việc thành lập đồ người sử dụng trọng ngày phát triển - Chính mà thời điểm nay, việc sử dụng MicroStation để thành lập đồ phương pháp tối ưu chưa thể thay 65 - Để nâng cao hiệu kinh tế tính hồn thiện công nghệ thành lập đồ cần phải nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán cải tiến trang thiết bị - Tạo điều kiện cho công tác quản lý tài nguyên đất đai nhà nước mang tính hệ thống, thống ngành - Cần phải mở rộng phạm vi nghiên cứu nhiều máy toàn đạc điện tử khác đưa giải pháp đo vẽ để xây dựng đồ địa - Để đạt hiệu cao sản xuất quan cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề đầu trang bị đầy đủ đồng hệ thống máy đo, máy tính phần mềm, nâng cao trình độ kỹ thuật viên để khai thác hết tính ưu việt cơng nghệ tồn đạc điện tử - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác thành lập đồ nhằm tăng suất lao động, tự động hóa q trình thành lập đồ giảm bớt thời gian, chi phí, cơng sức - Kết đề tài cần đưa vào thực tiễn sản xuất để phục vụ tốt công tác đo vẽ thành lập đồ địa TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty cổ phần phát triển Bất động sản Sài Gòn, kế hoạch thi công,công tác, đo đạc chỉnhđồ địa chính, xây dựng csdl địa phường Phú Diễn,quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 [10] TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb TT 05/2009/TT-BTNMT ngµy 1/6/2009,Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT Th.s Nguyễn Quý Ly – TS Phan Đình Binh Giáo trình đồ địa (2017) – Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên PHỤ LỤC Tờ Thửa đồ đất số số (1) (2) Tên người sử dụng, quản lý đất (3) Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất (4) Hiện trạng sử dụng đất Giấy tờ pháp lý QSDĐ Diện tích (m2) (5) Diện tích Loại đất (m2) (7) (8) Loại đất (6) 148 UBND Văn Lãng UB DNL 149 UBND Văn Lãng UB DNL 150 Hộ ông Lương Bá Hùng GDC 149.7 LUC 151 Hộ ông Lương Bá Hùng GDC 42.2 BHK 152 UBND Văn Lãng UB 81.6 DGT 153 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 144.3 LUC 154 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 32.1 BHK 155 UBND Văn Lãng 156 157 UBND Văn Lãng 158 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 183.7 CLN 159 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 309.8 ONT 161 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 1701.5 CLN 162 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 374.6 ONT 163 UBND Văn Lãng UB 17.8 DTL 164 GDC 97.2 BHK 165 UBND Văn Lãng UB 28.2 DTL 166 UBND Văn Lãng UB 6.7 DTL 167 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 208 BHK 168 Hộ ông Lương Quang Thái GDC 153.2 BHK 169 Hộ ông Văn Hiếu GDC 703.6 LUC 170 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 261.8 BHK Hộ ông Lương Quang Thái Hộ ông Lương Công Khoa UB GDC UB 20 DTL 123.7 BHK 10017.2 DGT 171 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 146 BHK 172 Hộ ông Vũ Văn Mười GDC 503.4 LUC 173 Hộ ông Chu Văn Trọng GDC 672.5 LUC 174 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 279.8 CLN 175 Hộ ông Vũ Văn Mười GDC 1554 CLN 176 Hộ ông Vũ Văn Mười GDC 296.3 ONT 177 Hộ ông Lương Bá Sỹ GDC 126 CLN 178 Hộ ông Lương Bá Sỹ GDC 236.9 CLN 179 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 307.2 CLN 180 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 347.9 CLN 181 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 170.9 BHK 182 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 234.9 BHK 183 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 259.8 LUC 184 UBND Văn Lãng UB 71.1 BCS 185 Hộ ông Vũ Văn Mười GDC 296.2 CLN 186 Hộ ông Lương Bá Hùng GDC 527.9 LUC 187 Hộ ông Vũ Văn Chất GDC 304 LUC 188 Hộ ông Lương Hồng Dũng GDC 525.2 LUC 189 Hộ ông Lương Bá Hùng GDC 469.4 LUC 190 Hộ ông Vũ Mạnh Tuấn GDC 307.3 BHK 191 Hộ ông Vũ Mạnh Tuấn GDC 256.5 BHK 192 Hộ ông Vũ Văn Chất GDC 526.2 CLN 193 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 26.9 LUC 194 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 61.1 LUC 195 UBND Văn Lãng UB 215.6 DGT 196 UBND Văn Lãng UB 142.5 DTL 197 GDC 19.7 LUC Hộ ông Trần Mạnh Hùng Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Diện tích (m2) Loại đất Diện tích (m2) Loại đất (4) (5) (6) (7) (8) Hiện trạng sử dụng đất Tờ đồ số Thử a đất số Tên người sử dụng, quản lý đất (1) (2) (3) 198 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 50.9 LUC 199 Hộ ông Nguyễn Văn Tuất GDC 73 LUC 200 Hộ ông Nguyễn Văn Tuất GDC 271.8 LUC 201 Hộ ông Lương Bá Dương GDC 168.9 LUC 202 Hộ ông Lương Bá Dương GDC 48.1 LUC 203 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 1216.9 BHK 204 UBND Văn Lãng UB 671.4 NTS 205 Hộ ông Trần Mạnh Dũng GDC 384.2 ONT 206 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 381.4 ONT 207 UBND Văn Lãng UB DNL 208 UBND Văn Lãng UB DNL 209 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 596.2 LUC 210 UBND Văn Lãng UB 41.2 DGT 211 Hộ ông Lương Bá Dương GDC 95.6 LUC 212 Hộ ông Nguyễn Văn Tuất GDC 48.7 LUC 213 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 359.7 LUC 214 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 154.2 LUC 215 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 70.4 LUC 216 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 21.5 LUC 217 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 38.5 LUC 218 UBND Văn Lãng UB 171.3 DGT 219 Hộ ông Phan Hữu Quyên GDC 129.1 BHK 220 Hộ ông Phan Hữu Quyên GDC 128.4 BHK 221 UBND Văn Lãng UB 78.9 DTL 222 Hộ ông Lương Văn Thức GDC 261.1 LUC 223 UBND Văn Lãng UB 2377.1 DGT 224 Hộ ông Lương Công Phúc GDC 210.8 LUC 225 Hộ ông Lương Bá Hùng GDC 414.2 LUC 226 Hộ ông Lương Xuân Lại GDC 423 LUC Giấy tờ pháp lý QSDĐ 227 Hộ ông Vũ Văn Chất GDC 267.5 LUC 228 Hộ ông Vũ Văn Mười GDC 244.4 CLN 229 Hộ ông Lương Công Phúc GDC 350.3 LUC 230 Hộ ông Lương Bá Cường GDC 321.4 LUC 231 Hộ ông Lương Xuân Lại GDC 233.8 LUC 232 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 333.7 BHK 233 Hộ ông Lương Văn Thức GDC 142.9 LUC 234 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 259.2 BHK 235 Hộ ông Lương Công Khoa GDC 127.3 LUC 236 Hộ ông Văn Cường GDC 200.6 BHK 237 UBND Văn Lãng UB 217.7 BCS 238 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 1965.4 BHK 239 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 332.2 NTS 240 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 246.7 LUC 241 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 1003.9 CLN 242 Hộ ông Trần Mạnh Hùng GDC 190 ONT 243 UBND Văn Lãng UB 270.2 DSH 244 Hộ ông Trần Mạnh Dũng GDC 353.6 CLN 245 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 43.5 BHK 246 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 376.5 BHK Tờ đồ số Thử a đất số Tên người sử dụng, quản lý đất (1) (2) (3) 247 Hộ ông Lương Công Tiến 248 UBND Văn Lãng 249 Hộ ông Chu Văn Quý 250 UBND Văn Lãng 251 Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Diện tích (m2) Loại đất Diện tích (m2) Loại đất (4) (5) (6) (7) (8) Hiện trạng sử dụng đất GDC 94.9 BHK UB 296.4 DGT GDC 147.3 LUC UB 87.8 DTL Hộ ông Chu Văn Quý GDC 534.1 NTS 252 Hộ ông Lương Bá Sỹ GDC 888.5 LUC 253 Hộ ông Lương Mạnh Chiến GDC 713.8 LUC 254 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 693.7 BHK 255 Hộ ông Chu Văn Mạnh GDC 1150.9 LUC 256 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 253.9 BHK 257 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 390.1 ONT 258 Hộ ông Lương Hồng Dũng GDC 557.6 BHK 259 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 200.3 BHK 260 Hộ bà Thị Dụng GDC 273.8 BHK 261 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 133.9 CLN 262 Hộ ông Lương Công Thao GDC 127.6 CLN 263 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 262.6 ONT 264 Hộ ông Đỗ Quốc Sơn GDC 224.1 ONT 265 Hộ ông Lương Công Nam GDC 226.5 ONT 266 Hộ ông Lương Công Nam GDC 226.6 CLN 267 Hộ ông Lương Bá Ánh GDC 435.3 ONT 268 Hộ ông Lương Bá Hiền GDC 357.6 ONT 269 Hộ ông Phan Đức Luân GDC 308.9 ONT 270 Hộ ông Đỗ Quốc Sơn GDC 22.8 CLN 271 Hộ ông Lương Công Thao GDC 330.5 ONT 272 Hộ ông Lương Công Tiến GDC 288.6 CLN 273 Hộ ông Vũ Văn Chất GDC 319.7 CLN 274 Hộ ông Vũ Văn Chất GDC 399.8 ONT 275 Hộ ơng Hồng Thanh Hoan GDC 514.7 LUC Giấy tờ pháp lý QSDĐ 276 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 452.4 BHK 277 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 2676.7 CLN 278 Hộ bà Thị Dụng GDC 215.4 BHK 279 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 286.9 BHK 280 Hộ ông Chu Văn Mạnh GDC 113.8 BHK 281 UBND Văn Lãng UB 23.1 DGT 282 UBND Văn Lãng UB 40.9 DTL 283 Hộ bà Thị Dụng GDC 201.3 LUC 284 Hộ ông Chu Văn Trọng GDC 487.8 LUC 285 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 1883.7 CLN 286 Hộ ông Vũ Mạnh Tuấn GDC 327.6 CLN 287 Hộ ông Vũ Mạnh Tuấn GDC 266.2 ONT 288 Hộ ông Vũ Mạnh Tuấn GDC 270.2 ONT 289 Hộ ông Vũ Thiết Giáp GDC 295.9 ONT 290 Hộ ông Nguyễn van A GDC 359.7 ONT 291 Hộ ông Nguyễn van A GDC 375.8 ONT 292 Hộ ông Lương Đức Chính GDC 274.5 ONT 293 Hộ ơng Vũ Mạnh Tuyến GDC 279.8 ONT 294 Hộ ông Ngọc An GDC 140.8 ONT 295 Hộ bà Nguyễn Thị Loan GDC 143.5 ONT Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Diện tích (m2) Loại đất Diện tích (m2) Loại đất (4) (5) (6) (7) (8) Hiện trạng sử dụng đất Tờ đồ số Thử a đất số Tên người sử dụng, quản lý đất (1) (2) (3) 296 UBND Văn Lãng UB 1505.7 DCK 297 UBND Văn Lãng UB 307.2 DGT 298 Hộ ông Nguyễn Văn Tuất GDC 353.7 LUC 299 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 32.2 BHK 300 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 280.6 BHK 301 Hộ ông Vũ Văn Thành GDC 613.9 BHK 302 Hộ bà Lương Thị Thành GDC 486.4 LUC 303 Hộ ông Chu Văn Quý GDC 430.4 CLN 304 Hộ ông Nguyễn Văn Nhâm GDC 672.5 LUC 305 Hộ ơng Hồng Xn Hợi GDC 812.4 LUC 306 Hộ ông Văn Hưng GDC 289.1 ONT 307 Hộ ông Nguyễn van A GDC 372.3 ONT 308 UBND Văn Lãng UB 25.3 DCK Giấy tờ pháp lý QSDĐ ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG ĐÌNH ĐỀ Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1/ 1000 SỐ TẠI XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN N BÌNH,... Nguyên miến núi em thực đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh đồ địa tỷ lệ 1/ 1000 số xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Ứng. .. đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1: 1000 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Hỗ trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000 số 5 tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn