Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn thể dục 8

17 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 11:52

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .2 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU .3 I Đặt vấn đề II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề .4 II Thực trạng vấn đề .5 III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh từ đầu tiết học .7 Giải pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích thuật .7 Giải pháp 3: Phân tích thuật cách ngắn gọn, xúc tích thơng qua hệ thống câu hỏi tranh ảnh .8 Giải pháp 4: Sử dụng hệ thống tập phù hợp 11 IV Tính giải pháp 13 V Phạm vi áp dụng .13 VI Phạm vi ảnh hưởng .13 I Kết luận 15 II Kiến nghị .16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục DANH MỤC CÁC HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT hiệu, chữ viết tắt Nội dung THCS Trung học sở TW Trung ương GDĐT Giáo dục đào tạo SL Số lượng TL Tỉ lệ TB Trung bình VĐV Vận động viên SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Trong thời cơng nghiệp hóa, đại hóa người mục tiêu, động lực phát triển Muốn tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa thắng lợi yếu tố người yếu tố bản, định Khi xã hội ngày phát triển, để đạt hiệu cao công việc bắt buộc phải nắm vững kiến thức để vận dụng linh hoạt vào thực tế Mục tiêu giáo dục đại đào tạo chủ thể phát triển tồn diện, chủ động, tích cực lĩnh hội kiến thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo sống nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khơng ngừng xã hội Đó hội, thách thức đòi hỏi giáo dục nước ta phải có đổi khơng ngừng chương trình tổng thể, sách giáo khoa đặc biệt đổi phương pháp dạy học Vậy để đạt mục tiêu giáo viên phải tự xây dựng cho phương pháp dạy học phù hợp với học sinh đặc thù mơn Giáo dục thể chất nói chung Thể dục nói riêng mơn học chương trình giáo dục tổng thể có vai trò quan trọng, giúp cho học sinh phát triển cách tồn diện đức, trí, thể, mỹ Nó coi môn đặc thù: Việc dạy học diễn ngồi sân chủ yếu; Hình thức tổ chức phương pháp dạy học chủ yếu tổ chức hoạt động vận động, tập luyện thi đấu; Có gắn kết lí thuyết thực hành lại nhằm rèn luyện chủ yếu Nhưng nét riêng mơn vơ tình tạo số quan điểm sai lầm dạy học phận không nhỏ giáo viên học sinh, họ trọng vào việc rèn thuật động tác quên việc giúp học sinh nắm bắt kiến thức thuật tiền đề để hình thành thuật Khi nắm vững cách thực động tác hạn chế sai lầm tập luyện thuật Một thuật hình thành sai việc sửa thuật cho người học vơ khó khăn việc giúp học sinh nắm vững thuât để thực thuật từ lúc bắt đầu học thuật quan trọng Bộ môn Thể dục trường học bao gồm nhiều nội dung nhảy cao, nhảy xa, đá cầu, chạy bền, Trước đây, đá cầu nội dung nằm phần tự chọn môn thể dục, năm gần đưa vào làm nội dung học chính, trở thành mơn thi đấu thức hội thi học sinh giỏi TDTT, hội khỏe phù cấp, nên nội dung hầu hết trường, học sinh quan tâm, tập luyện Mặc dù vậy, chất lượng nội dung đá cầu chưa cao thể việc thực thuật học sinh, chất lượng mơn thành tích thi Nguyên nhân tình trạng học sinh chưa thấy tầm quan trọng môn đá cầu; học Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục sinh không nắm thuật bản; thuật môn đá cầu tương đối khó; phương pháp giảng dạy giáo viên chưa hiệu quả, chưa hấp dẫn người tập, Vì cần phải có phương pháp cụ thể đề để khắc phục khó khăn nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, phát huy tính tích cực học sinh, thực tốt thuật, đáp ứng việc nâng cao chất lượng môn, bồi dưỡng học sinh giỏi Xuất phát từ u cầu tơi khơng ngừng tìm tòi, học hỏi mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiệm với đề tài "Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục 8" II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Tìm giải pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực cách hiệu quả, tích cực, chủ động nhằm thực tốt thuật đỡ cầu ngực, tiến tới học tốt nội dung đá cầu, góp phần nâng cao chất lượng mơn đạt kết cao thi; Giúp giáo viên phân tích thuật cách ngắn gọn, hiệu cao Tơi hy vọng đề tài giúp giảng dạy tốt Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Kiến thức thông tin, tài liệu, sở lí luận, khác đạt người thông qua trải nghiệm thực tế hay thông qua giáo dục đào tạo, hiểu biết lí thuyết hay thực tế đối tượng, vấn đề, lí giải Trong mơn thể dục ta hiểu kiến thức thuật bao gồm hiểu biết thuật cách thực thuật Do đó, nắm vững kiến thức thuật động tác giúp thực thuật, hạn chế sai lầm mắc phải Đá cầu môn thể thao thường chơi nhiều Châu á, người chơi tìm cách điều khiển cầu không cho không bị rơi xuống đất phận thể trừ tay thuật đỡ cầu ngực thuật đá cầu, sử dụng phần diện tích trước ngực để khống chế đường cầu đối phương đá sang tầm hông cầu, để chắn cầu sát lưới Một phương pháp dạy học tốt phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động người học, giúp người học chủ động tìm hiểu nội dung kiến thức mới, từ vận dụng nội dung kiến thức vào giải vấn đề Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục Dựa vào mục tiêu giáo dục quy định chương trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường theo tinh thần nghị trung ương, văn đạo Bộ GDĐT: Công văn số 5555/BGDDT-GDTrH ngày tháng 10 năm 2014 việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; Nghị TW khóa VIII khẳng định: "Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh "; Trong điều 24, mục Luật giáo dục rõ: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học" Đây định hướng bản, thiết thực giáo viên yếu tố định tới hiệu dạy Phương pháp giáo dục phù hợp tạo điều kiện, tâm lí tốt giảng dạy nắm bắt kiến thức học sinh Qua tham khảo, nhận thấy nhiều đồng nghiệp nhiều địa phương nghiên cứu thuật đá cầu Tuy nhiên, họ tập trung nghiên cứu tập nhằm nâng cao chất lượng môn thành tích hội thi Theo tơi, bên cạnh việc tìm tập phù hợp việc nắm vững kiến thức tiền đề để thực tốt thuật nhằm nâng cao thành tích môn Vậy nên mạnh dạn nghiên cứu vấn đề từ năm 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 cho học sinh khối trường THCS Dur Kmăn đạt số kết khả quan II Thực trạng vấn đề Hiện nay, đa số học sinh phụ huynh chưa hiểu hết tầm quan trọng môn thể dục hệ thống giáo dục sức ảnh hưởng mơn đời sống người Trong q trình học việc nắm bắt kiến thức học sinh chưa thực trọng, em nghĩ thuật động tác môn thể dục cần nhìn bắt chước thực Nhưng thực tế khơng phải vậy, nắm vững kiến thức thuật giúp ta tập luyện thuật cách nhanh hơn, xác hơn; hạn chế sai xót từ thuật hình thành; nắm điểm mấu chốt thuật giúp tránh chấn thương, rủi ro khơng đáng có q trình tập luyện; mặt khác giúp nâng cao thành tích thuật Đá cầu nội dung nhiều học sinh u thích điều kiện, u cầu phục vụ cho tập luyện không phức tạp thực thuật học sinh chơi đâu, kể nơi có khơng gian hẹp Do môn học đặc thù nhằm rèn luyện nên nội dung tiết học thường lặp lặp lại, điều Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục dẽ gây nhàm chán cho học sinh Điều ln thơi thúc tơi phải tìm biện pháp để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, thuật cách tích cực mà không gây nhàm chán cho học sinh Trong trình giảng dạy tơi đúc rút số kinh nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy mạnh dạn áp dụng giảng dạy môn nhận số phản hồi tích cực từ đồng nghiệp, hiệu học tập học sinh cải thiện đáng kể Tuy nhiên, khơng có biện pháp dạy học tối ưu nên q trình giảng dạy tơi khơng ngừng học hỏi, chỉnh sửa, hoàn thiện biện pháp mà thân xây dựng Để thực đề tài nghiên cứu thuật đỡ cầu ngực qua tài liệu, sách báo, giáo trình, video vận động viên; Nghiên cứu phương pháp giảng dạy, Trong trình giảng dạy, quan sát học sinh thực thuật đỡ cầu ngực nhận thấy đa số học sinh không thực động tác ưỡn ngực để đỡ cầu Trong sốsố học sinh nam, đa phần học sinh nữ Nguyên nhân tình trạng em chưa biết tầm quan trọng động tác ưỡn ngực thuật đỡ cầu ngực; chưa nắm cách thực hện thuật này; học sinh nữ giai đoạn phát triển tâm sinh lí đặc biệt phát triển hình thể nên em ngại ngùng, không chịu thực động tác này; phương pháp dạy học giáo viên chưa phù hợp Trong đề tài tơi trình bày giải pháp sau: Tạo hứng thú cho học sinh từ đầu tiết học; Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích thuật; Phân tích thuật cách ngắn gọn, xúc tích thông qua hệ thống câu hỏi tranh ảnh; Sử dụng hệ thống tập phù hợp nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức để thực tốt thuật động tác Trước thực giải pháp kết đỡ cầu học sinh khối trường THCS Dur Kmăn chưa cao, thể kết đỡ cầu học sinh khối năm 2015 – 2016 sau: Bảng 1: Kết nội dung đỡ cầu học sinh khối Năm học Lớp SL Đạt (Giỏi) Đạt (Khá) Đạt (TB) Chưa đạt SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 2015 - 2016 87 18 20,7% 37 42,5% 26 29,9% 6,9% Trong đó: - Đạt (Giỏi): Thực thuật động tác mức đạt thành tích qui định Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục - Đạt (Khá): Thực thuật động tác mức tương đối đạt thành tích qui định - Đạt (TB): Thực thuật động tác mức - Chưa đạt: Thực sai thuật động tác Vì kết chưa đạt theo mong muốn thân nên áp dụng giải pháp từ năm 2016 – 2017 III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh từ đầu tiết học Hứng thú biểu tập trung cao độ, say mê, hấp dẫn nội dung hoạt động Nó động thúc đẩy người tham gia tích cực vào hoạt động đó, làm nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu hoạt động nhận thức, tăng sức làm việc Một nói "Dù có dắt ngựa đến bờ sơng khơng thể bắt uống nước được" Vấn đề học tập học sinh vậy, bắt chúng ngồi ngắn học tập chúng không hứng thú, không phối hợp chúng khơng nắm bắt kiến thức cần học Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh không hứng thú với việc tiết học như: học sinh không nắm tầm quan trọng thuật cần học, nội dung học đơn điệu, phương pháp giảng dạy nhàm chán, lặp lặp lại mơ cũ, Vì vậy, việc tạo hứng thú q trình học để học sinh nắm bắt kiến thức vô quan trọng Để tạo hứng thú cho học sinh tơi sử dụng số biện pháp sau để dẫn dắt học sinh vào : - Chọn vài học sinh có khiếu biểu diễn để tạo tình có vấn đề - Sử dụng số tranh ảnh sinh động q trình giảng dạy kích thích tò mò, ham muốn tìm tòi học sinh - Cho học sinh xem trận đấu, đoạn video thuật đỡ cầu ngực Giải pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích thuật Việc học sinh lĩnh hội kiến thức nào, chủ động hay thụ động phụ thuộc nhiều phương pháp trình tự bước giảng dạy giáo viên Để tránh việc học sinh tiếp nhận kiến thức thuật cách thụ động trước đây(Giáo viên làm mẫu - Phân tích thuật - Học sinh làm mẫu) tơi tiến hành thực giảng dạy thuật theo trình tự sau: Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục + Cho học sinh quan sát tranh đỡ cầu ngực phút + Sau yêu cầu học sinh tự thực động tác theo tranh - lần theo cách hiểu nhìn nhận tranh + Mời – học sinh lên thực động tác vừa quan sát + Giáo viên phân tích thuật đỡ cầu ngực thơng qua hệ thống câu hỏi tranh ảnh + Giáo viên làm mẫu để chốt thuật xác cho học sinh Giải pháp 3: Phân tích thuật cách ngắn gọn, xúc tích thơng qua hệ thống câu hỏi tranh ảnh Để thực giải pháp phải thực biện pháp sau: 3.1: Xây dựng hệ thống câu hỏi dựa tranh ảnh liên quan đến thuật cần giảng dạy: Trong sách giáo viên Thể dục có phần câu hỏi hữu ích mà người viết sách đưa với dụng ý tạo tình mà với kiến thức biết trước học sinh khơng thể giải thích trả lời phần Đó gợi ý hay giáo viên tận dụng tốt điều Trong q trình giảng dạy tơi nhận thấy xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với giai đoạn thuật giúp cho việc phân tích thuật ngắn gọn, bật lên điểm mấu chốt mà học sinh cần nắm, giúp học sinh nắm cách thực thuật cách chủ động Sau xin đưa hệ thống số câu hỏi dẫn dắt học sinh q trình phân tích thuật mà tơi sử dụng tiết dạy Đỡ cầu ngực tạo hiệu cao: Hình Hình Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục Câu 1: Quan sát tư (Hình 1) cho biết VĐV làm gì? Câu 2: Ở tư (Hình 1) chân sau thân vận động viên nào? Câu 3: Quan sát tư (Hình 1) cho biết cầu tiếp xúc vào vị trí thể? Câu 4: Để đỡ cầu , theo em nên ưỡn ngực hay hóp ngực? Câu 5: Khi cầu bay đến cách xa người ta phải làm gì? Câu 6: Em nêu thao tác thực động tác đỡ cầu ngực? Câu 7: Em quan sát hình cho biết VĐV sử dụng thuật đỡ cầu ngực để làm gì? 3.2: Tiến hành phân tích thuật nhiều hình thức khác nhau: Tùy thuộc vào đối tượng học sinh mục đích người dạy để sử dụng hình thức giảng dạy phù hợp - Sử dụng phương pháp trò chơi: Tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh tiếp thu cách chủ động, sáng tạo Cách chơi: Quan sát hình trả lời câu hỏi Chia lớp thành nhóm, bốc thăm trả lời câu hỏi Mỗi đội bốc thăm lần Nếu trả lời đáp án lật Luật chơi: câu trả lời cộng 10 điểm, trả lời sai trừ điểm, trả lời câu chốt kiến thức 20 điểm Đội nhiều điểm thắng Câu 1: Quan sát tư (Hình 1) cho biết VĐV làm gì? Câu 2: Ở tư (Hình 1) chân sau thân vận động viên nào? Câu 3: Quan sát tư (Hình 1) cho biết cầu tiếp xúc vào vị trí thể? Câu 4: Để đỡ cầu , theo em nên ưỡn ngực hay hóp ngực? Câu 5: Khi cầu bay đến cách xa người ta phải làm gì? Câu 6: Em quan sát hình cho biết VĐV sử dụng thuật đỡ cầu ngực để làm gì? Câu chốt kiến thức: Em nêu thao tác thực động tác đỡ cầu ngực? Cuối giáo viên chốt lại kiến thức cho học sinh - Sử dụng phương pháp hỏi - đáp: giúp học sinh nắm cách có hệ thống Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục GV: Quan sát tư cho biết VĐV làm gì? HS: Chuẩn bị đỡ cầu GV gỡ miếng dán tranh để đối chiếu câu trả lời học sinh TTCB GV: Ở tư chân sau thân vận động viên nào? HS: Trùng gối chân sau - Ngả thân GV gỡ miếng dán tranh để đối chiếu câu trả lời học sinh TTCB Trùng gối chân sau ngả thân GV: Quan sát tư cho biết cầu tiếp xúc vào vị trí thể? HS: Ngực GV: Để đỡ cầu, theo em nên ưỡn ngực hay hóp ngực? TTCB Trùng gối chân sau Ưỡn ngực HS: Ưỡn ngực ngả thân đỡ cầu GV gỡ miếng dán tranh để đối chiếu câu trả lời học sinh GV: Đỡ cầu ngực sử dụng nhiều trường hợp nào? HS: Đỡ phát cầu, chắn cầu GV gỡ miếng dán tranh để đối chiếu câu trả lời học sinh Chắn cầu GV: Khi cầu bay đến cách xa người ta phải làm gì? HS: Di chuyển đến vị trí cầu rơi Khi miếng dán gỡ phần kiến thức đọng học sinh cần nắm 10 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục GV: Em nêu thao tác thực động tác đỡ cầu ngực? HS: Chuẩn bị - Ngả thân – nhún chân – Ưỡn ngực đỡ cầu GV chốt kiến thức khâu định thuật: Đón điểm rơi - Ngả thân – nhún chân – Ưỡn ngực đỡ cầu Giải pháp 4: Sử dụng hệ thống tập phù hợp Lí thuyết phải đơi với thực hành Muốn "hành" tốt phải "học" tốt ngược lại, muốn học tốt, nhớ lâu, nắm vững buộc người học phải áp dụng lí thuyết học vào thực tế, vào trình tập luyện thuật Vì vậy, việc xây dựng hệ thống tập phù hợp bước đưa lí thuyết vào thực tế ngược lại thuật hình thành giúp kiến thức khắc sâu Để thực giải pháp thực biện pháp sau: 4.1: Xây dựng hệ thống tập cho tiết học thuật mới: + Mô thuật đỡ cầu ngực + Tự tung cầu thực động tác đỡ cầu ngực + Một người tung cầu đến, người hất ngực đỡ cầu + Tập đỡ cầu ngực sau chuyền cầu Nếu q trình tập luyện học sinh mắc số sai lầm ta sử dụng số tập phù hợp với mức độ sai để sửa: + Đánh ngực ít, chạm cầu yếu thân ngả sau không hợp lí; Khơng chạm cầu, chạm khơng xác, giáo viên áp dụng tập: + Mô động tác hất ngực + Treo cầu lên cao ngang tầm ngực tự tập động tác hất ngực chạm cầu 4.2: Đưa vào tập luyện tiết học nội dung đỡ cầu ngực: + Mô thuật đỡ cầu ngực: lần/ hs + Tự tung cầu thực động tác đỡ cầu ngực (Hình 3): lần/ hs 11 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực mơn Thể dục Hình + Một người tung cầu đến, người hất ngực đỡ cầu (Hình 4): lần/ hs Hình 12 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục + Tập đỡ cầu ngực sau chuyền cầu: lần/ hs IV Tính giải pháp Đã có sách, sáng kiến kinh nghiệm viết thuật đỡ cầu ngực song tài liệu dừng lại việc nghiên cứu tập để nâng cao thành tích mơn Còn giải pháp để nắm vững kiến thức thuật đề cập Một số giải pháp đề xuất đề tài giải pháp mới, kinh nghiệm đúc rút đợt học tập, bồi dưỡng chuyên môn vận dụng cách khoa học vào q trình giảng dạy cơng tác chuyên môn Các biện pháp bổ sung, sáng tạo thêm số điểm phù hợp với môn, điều kiện sở vật chất, đối tượng học sinh trường THCS Dur Kmăn Cụ thể: - Trình tự bước giảng dạy thuật xếp lại nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách chủ động, phát huy tính tích cực học sinh Điểm phân tích rõ giải pháp thứ đề tài - Phân tích thuật thông qua hệ thống câu hỏi tự biên soạn phù hợp với nội dung thuật giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách ngắn gon, xúc tích Những thuật động tác thể dục với độ khó khác nhau, đơn dựa vào sách, vào động tác, tập, câu hỏi mà chương trình gợi ý chưa thể nắm vững kiến thức, chưa thể thực tốt thuật động tác Đa số giáo viên áp dụng cách máy móc cách phân tích thuật theo gợi ý chương trình, thường dài dòng, chưa thật cô đọng Mặt khác đối tượng học sinh đa dạng nên nhận thức học sinh khác nhau, đặc biệt đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số trường THCS Dur Kmăn Nên mạnh dạn xây dựng hệ thống câu hỏi kết hợp phân tích thuật dựa câu hỏi nhiều hình thức khác trò chơi, hỏi – đáp, Giải pháp giúp học sinh tự lĩnh hội kiến thức thân V Phạm vi áp dụng Áp dụng dạy học môn Thể dục học sinh khối trường THCS Dur Kmăn năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019 VI Phạm vi ảnh hưởng Qua trình áp dụng giải pháp đề tài vào tiết giảng dạy thuật mới, nhận thấy có thay đổi đáng kể từ phía học sinh, em học tập cách vui vẻ, phấn khởi, tích cực phát biểu xây dựng bài, kiến thức em lĩnh hội cách chủ động, ngắn gọn 13 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục Qua tiết thực chuyên đề, thao giảng, hay tiết giảng dạy bình thường tơi nhận đồng tình, phản hồi tích cực từ phía đồng nghiệp, giáo viên chuyên môn nhà trường giáo viên môn thể dục cụm chun mơn Những giải pháp áp dụng tiết giảng dạy thuật môn Thể dục trường THCS, áp dụng việc huấn luyện học sinh giỏi TDTT VII Hiệu SKKN Tôi áp dụng sáng kiến trình giảng dạy thuật đỡ cầu ngực cho học sinh khối trường THCS Dur Kmăn Qua thời gian áp dụng giải pháp học sinh khối nhận thấy : - Học sinh tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức - Khả ghi nhớ kiến thức lâu hơn, cô đọng - Học sinh thực thuật với thành tích tốt - Giáo viên phân tích thuật cách sinh động, ngắn gọn, hiệu Kết góp phần nâng cao chất lượng môn thể dục nhà trường Tôi tiến hành kiểm tra kết phần nội dung đỡ cầu sau áp dụng giải pháp đề tài năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018 thu kết cụ thể sau: Bảng 2: Kết nội dung đỡ cầu học sinh khối Năm học Lớp SL HS Đạt (Giỏi) Đạt (Khá) Đạt (TB) SL TL % SL TL% SL TL% Chưa đạt SL TL% 2015 - 2016 87 18 20,7% 37 42,5% 26 29,9% 6,9% 2016 - 2017 113 30 26,5% 58 51,3% 23 20,4% 1,8% 2017 - 2018 88 28 31,8% 50 56,8% 10 11,4% 0% Trong đó: - Đạt (Giỏi): Thực thuật động tác mức đạt thành tích qui định - Đạt (Khá): Thực thuật động tác mức tương đối đạt thành tích qui định 14 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục - Đạt (TB): Thực thuật động tác mức - Chưa đạt: Thực sai thuật động tác - Kết năm 2015 – 2016 kết chưa áp dụng giải pháp Tôi tiếp tục tiến hành áp dụng đề tài năm học 2018 – 2019 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Trong trình nghiên cứu, thực đề tài giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng môn, chất lượng mũi nhọn; rút nhiều học kinh nghiệm cho thân cơng tác giảng dạy; Khi tìm tòi tài liệu để nghiên cứu đề tài trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn không nội dung nghiên cứu mà nhiều nội dung khác; Lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung dạy, đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường, ; Nắm bắt xu phát triển chung thời kịp thời thay đổi phương pháp phù hợp với xu thế, tránh tụt hậu; Giúp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp; Đề tài "Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục 8" đề số giải pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực tiết giảng dạy thuật như: Tạo hứng thú cho học sinh từ đầu tiết học; Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích thuật; Phân tích thuật cách ngắn gọn, xúc tích thơng qua hệ thống câu hỏi tranh ảnh; Sử dụng hệ thống tập phù hợp nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức để thực tốt thuật động tác giải pháp có đề xuất số biện pháp mà thân sử dụng tiết dạy lớp Các giải pháp đưa đề tài thực nghiệm qua thực tế đạt số hiệu định Theo tơi, đề tài áp dụng học sinh khối tất trường THCS địa bàn toàn huyện Qua trình áp dụng giải pháp này, thân rút kinh nghiệm sau: - Khi giảng dạy thuật mới, hệ thống câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu - Lựa chọn phương pháp giảng dạy có hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Giáo viên phải có vốn hiểu biết chun mơn xã hội - Giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh phát huy lực thân 15 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực mơn Thể dục Để làm điều đó, thân tơi phải ln học hỏi, tìm tòi, trau dồi kiến thức II Kiến nghị Xuất phát từ đặc trưng môn thể dục, từ thực tế giảng dạy mạnh dạn đề xuất số ý kiến sau: Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, trau dồi kiến thức chun mơn, tìm hiểu nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp với môn Đối với lãnh đạo trường: Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia dự giờ, thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm giáo viên trường bạn Nhà trường cần trang bị đầy đủ dụng cụ tập luyện, đảm bảo sân bãi cho học sinh Trang bị thêm sách tham khảo mơn đá cầu nói riêng mơn thể thao nói chung Đối với phòng giáo dục đào tạo: Thường xuyên tổ chức tiết chuyên đề, bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Dur Kmăl, ngày tháng 03 năm 2019 NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI Lê Thị Hồng Hạnh NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG 16 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Nguồn tài liệu Giảng dạy huấn luyện đá cầu Nhà xuất TDTT Sách giáo viên Thể dục Nhà xuất giáo dục Sáng kiến kinh nghiệm môn đá cầu Nguồn Internet 17 ... Phân tích kĩ thuật - Học sinh làm mẫu) tơi tiến hành thực giảng dạy kĩ thuật theo trình tự sau: Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức kĩ thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục + Cho học sinh quan... 12 Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức kĩ thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục + Tập đỡ cầu ngực sau chuyền cầu: lần/ hs IV Tính giải pháp Đã có sách, sáng kiến kinh nghiệm viết kĩ thuật. .. biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức kĩ thuật đỡ cầu ngực môn Thể dục dẽ gây nhàm chán cho học sinh Điều ln thơi thúc tơi phải tìm biện pháp để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, kĩ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn thể dục 8 , Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn thể dục 8 , Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Giải pháp 3: Phân tích kĩ thuật một cách ngắn gọn, xúc tích thông qua hệ thống các câu hỏi và tranh ảnh, VI. Phạm vi ảnh hưởng