Giáo án Lịch sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

4 41 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 21:05

BÀI 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CTTG (19181939) I MỤC TIÊU Kiến thức: hs nắm - Khái quát tình hình kinh tế, xã hội Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ - Những ngun nhân dẫn tới q trình phát xít hố Nhật Bản hậu q trình Nhật Bản giới Tư tưởng: giáo dục hs - Nhận thức rõ chất phản động, hiếu chiến, tàn bạo CNFX Nhật - Có tư tưởng chống CNFX, căm thù tội ác mà CNFX gây cho nhân loại Kĩ năng: rèn hs - Khả sử dụng, khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để hiểu vấn đề lịch sử - Biết cách so sánh, liên hệ tư logic, kết nối kiện khác để hiểu chất kiện, tượng diễn lịch sử II CHUẨN BỊ - GV : SGK, Bản đồ châu Á - HS : SGK, VBT, Vở ghi III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC Ổn định Kiểm tra cũ ? Nêu tình hình kinh tế, xã hội Mĩ thập niên 20 kỷ XX? ? Nêu nội dung kết sách kinh tế ? Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRỊ Hoạt động 1: Tìm hiểu Nhật Bản sau chiến tranh KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Nhật Bản sau chiến giới thứ tranh giới thứ - GV cho HS quan sát đồ châu Á yêu cầu HS vị trí Nhật Bản đồ ? Tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh giới * Kinh tế : thứ ? - Chỉ phát triển vài Hs trả lời, ghi năm đầu sau chiến tranh ? Đọc đoạn chữ in nhỏ SGK nhận xét - Kinh tế tăng trưởng khơng tình kinh tế Nhật Bản ? đều, không ổn định Hs đọc, nêu nhận xét - Mất cân đối công ? Em so sánh tình hình kinh tế Nhật với kinh nghiệp nông nghiệp tế Mỹ sau chiến tranh giới ? Hs tổng hợp kiến thức, so sánh ? Tình hình xã hội Nhật Bản sau chiến tranh ? * Xã hội : Hs trình bày, ghi - Đời sống nhân dân khó ? Quan sát hình 70 NX ? khăn Hs quan sát, nhận xét - Các phong trào đấu tranh bùng nổ - 7/1922 Đảng cộng sản Nhật Bản thành lập Hoạt động 2: Tìm hiểu Nhật Bản Nhật Bản năm 1929-1939 năm 1929 – 1939 Cả lớp chia thành 03 nhóm đọc mục II SGK trang 97-98 thảo luận vấn đề sau : Nhóm a Cuộc khủng hoảng kinh - Nhật Bản khủng hoảng kinh tế : tế (1929 – 1933) Nhật + Nguyên nhân : ? - Nguyên nhân : + Hậu : ? - Hậu : Mức sản xuất bị đẩy lùi + Nạn thất nghiệp + Đời sống nhân dân khó khăn => Phong trào đấu tranh bùng nổ b Chủ nghĩa phát xít Nhật Nhóm đời - Q trình phát xít hố Nhật Bản - Nguyên nhân : Để khắc ? Để khỏi khủng hoảng giới cầm quyền Nhật phục tình trạng khủng hoảng Bản làm ? - Quá trình phát xít hố : ? quan sát H71 trình bày kế hoạch xâm lược + Đẩy mạnh chiến tranh xâm NB ? lược thuộc địa + Đàn áp phong trào nhân dân -> Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa PX nhân dân Nhật lan rộng Nhóm ? so sánh q trình phát xít hố Nhật Bản với trình PX Đức ? ? Thái độ nhân dân NB với chủ nghĩa PX ? ? nhận xét trình chống CNPX ND Nhật Bản GV: gọi đại diện nhóm trình bày, nhận xét giáo viên tổng kết vấn đề thảo luận Hoạt động tiếp nối a Củng cố HS trả lời câu hỏi cuối b Dặn dò nhà Học cũ Làm BT Chuẩn bị ... hiểu Nhật Bản sau chiến tranh KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Nhật Bản sau chiến giới thứ tranh giới thứ - GV cho HS quan sát đồ châu Á yêu cầu HS vị trí Nhật Bản đồ ? Tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh giới. .. kinh tế Nhật với kinh nghiệp nông nghiệp tế Mỹ sau chiến tranh giới ? Hs tổng hợp kiến thức, so sánh ? Tình hình xã hội Nhật Bản sau chiến tranh ? * Xã hội : Hs trình bày, ghi - Đời sống nhân... trào đấu tranh bùng nổ - 7/1922 Đảng cộng sản Nhật Bản thành lập Hoạt động 2: Tìm hiểu Nhật Bản Nhật Bản năm 1929-1939 năm 1929 – 1939 Cả lớp chia thành 03 nhóm đọc mục II SGK trang 97- 98 thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)