Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

5 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 15:30

BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ A Mục tiêu học: KT: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Các vua Nguyễn phục nhà Thanh khước từ tiếp xúc với nước phương Tây Các ngành kinh tế thời Nguyễn nhiều hạn chế TT: Chính sách kinh tế triều Nguyễn khơng phù hợp với yêu cầu lịch sử, kinh tế-XH khơng có điều kiện phát triển KN: Phân tích ngun nhân trạng trị-kinh tế thời Nguyễn B.Phương tiện dạy học: Bản đồ Việt Nam Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832) Tranh ảnh quân đội nhà Nguyễn C Tiến trình dạy học: Ổn định: KTBC: Quang Trung có sách biện pháp để phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hoá dân tộc? Bài mới: Triều đại Tây Sơn tồn 25 năm (1778-1802) sụp đổ Chế độ phong kiến nhà Nguyễn thiết lập Hoạt động dạy học Kiến thức GV(H): Nhân hội triều Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh Nhà Nguyễn lập lại chế độ có hành độ gì? phong kiến tập quyền HS: Đem thuỷ binh lấn dần vùng đất Tây Sơn GV sử dụng đồ Việt Nam tường thuật trận chiến Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm GV(H): Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kinh đô kiến tập quyền? HS: Đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô Năm 1802 lên Hoàng đế Vua trực tiếp nắm quyền từ Trung ương đến Địa phương Chia nước ta thành 30 tỉnh phủ Chia nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thuộc trực thuộc GV(H): Vua Gia Long trọng củng cố luật pháp nào? HS: Năm 1815 ban hành "Hồng Triều hình luật" gồm Năm 1815 Nhà Nguyễn ban hành 22 với 398 điều luật luật GV(H): Nhà Nguyễn thi hành biện pháp để Gia Long củng cố quân đội? HS: Xây dựng thành trì vững Lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau GV hướng dẫn HS xem H62, 63 + Quan võ thời Nguyễn mặc áo bào ngồi lưng Quan tâm củng cố quân đội ngựa có lọng che oai phong + Lính cận thời Nguyễn trang bị đầy đủ GV(H): Nhận xét sách đối Ngoại nhà Nguyễn? HS: Đóng khơng tiêp xúc với người ngồi, phục nhà Thanh cách mù quán Đối Ngoại: GV gọi HS đọc mục SGK Thuần phục nhà Thanh GV(H): Tình hình kinh tế nơng nghiệp nước ta đầu kỉ XIX? Kinh tế triều Nguyễn: HS: Các vua Nguyễn trọng việc khai hoang (Nguyễn Công Trứ chiêu mộ dân lưu vong khai phá mền ven biển) + Nông nghiệp trọng khai Lập ấp, lập đồn điền hoang lập ấp, lập đồn điền GV(H): Thời Nguyễn có quan tâm tu sửa đê điều khơng? HS: Chế độ qn điền khơng có tác dụng Khơng quan tâm đến đê điều Đê điều không sửa sang Quan lại tham nhũng Do tài thiếu hụt, nạn tham tràn lan phổ biến GV(H): Thủ cơng nghiệp thời Nguyễn có đặc điểm gì? + Thủ cơng nghiệp có điều kiện phát HS: Lập nhiều xưởng sản xuất-ngành khai mỏ mở rộng triển lại bị kìm hãm làng nghề thủ công phát triển thợ thủ công nộp thuế sản phẩm nặng nề GV(H):Em có nhận xét hoạt động buôn bán + Thương nghiệp nước? Nội thương phát triển HS: Buôn bán mở rộng thành thị, thị từ Phố chợ động đúc, sầm uất, hàng hố phong phú Ngoại thương hạn chế bn bán với GV(H): Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn người phương Tây thế nào? HS: Mở rộng buôn bán với nước khu vực Trung Quốc Hạn chế buôn bán với người phương Tây GV nhấn mạnh: Mặc dù kinh tế có nhiều điều kiện để phát triển sách phản động nhà Nguyễn khơng đáp ứng nhu cầu lịch sử kinh tế - xã hội Củng cố: Những hạn chế việc cai trị đất nước triều Nguyễn? Hậu cuả hạn chế đó? Dặn dò: Học thuộc chuẩn bị sau:" II dậy nông dân" CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II/CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NÔNG DÂN A- Mục tiêu học: KT: Đời sống cực nông dân nhân dân dân tộc triều Nguyễn nguyên nhân dẫn đến bùng nổ hàng trăm dậy khắp nước TT: Hiểu : Triều đại để dân đói khổ tất yếu có đấu tranh nhân chống lại triều đại KN: Xác định lược đồ diễn khởi nghĩa B- Phương tiện dạy học: - Lược đồ nơi bùng nổ đấu tranh lớn nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX C- Tiến trình dạy học: Ổn định: KTBC: - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến củng cố xây dựng quyền nào? Bài mới: -Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn thiết lập lại chưa quan tâm thật đến đời sống nhân dân Nhà Nguyễn xố bỏ sách tiến triều Tây Sơn ,ban hành sách nhằm thiết chặt ách thống trị ,duy trì kinh tế vòng bảo thủ ,lạc hậu lập với giới bên ngồi Những sách bảo thủ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân họ phản ứng Qua học hơm ta nhìn nhận điều Hoạt động dạy học Kiến thức GV: Gọi HS đọc phần chữ in nhỏ mục trang 139 1) Đời sống nhân dân triều GV(H): Vì mà tầng lớp nhân dân triều Nguyễn Nguyễn sống khổ cực ? HS: Vì địa chủ cường hào chiếm đoạt ruộng đất ,quan lại Địa chủ cường hào chiếm đoạt tham nhũng ,tô thuế nặng nề Nạn dịch bệnh ,nạn đói hồnh ruộng đất ,quan lại tham nhũng ,tô hành khắp nơi thuế nặng nề Nạn dịch bệnh ,nạn GV(Nhấn mạnh) đói hồnh hành khắp nơi -Năm 1842 bảo lớn Nghệ An làm đổ vạn nhà, 5000 người chết -Năm 1849-1850 nạn dịch bệnh lớn xãy nước làm cho 60 vạn người chết GV(H): Qua đoạn in nghiêng em cho biết quan hệ quan dân nào? HS: (Theo SGK) GV(H): Nguyễn Cơng Trứ vị quan lớn triều đình nhà Nguyễn ơng có cơng lớn mở mang đất đai vùng ven biển cho nhà Nguyễn ,ông dâng tờ tố cáo điều ? HS: (Trả lời theo chữ in nghiêng SGK) GV(H): Thái độ nhân dân ta lúc quyền nhà Nguyễn ? HS: Căm phẩn ,oán ghét ,họ vùng dậy đấu tranh 2) Các dậy: GV: Dùng lược đồ khởi nghĩa để giảng (Điền tên khởi nghĩa theo số lược đồ -Kết hợp đính tên khởi nghĩa lên lược đồ) GV(H): Trình bày hiểu biết em Phan Bá Vành ? HS: Ông người làng Minh Giám (Thái Bình ) Xuất thân từ nhà nghèo a) Khởi nghĩa Phan bá Vành (1821-1827) Lập Trà Lũ (Nam Định) - Cuộc khởi nghĩa lan rộng nhanh chóng khắp tỉnh Nam Định , GV (giảng ) Trong dân gian lúc có câu : Trên trời có ơng Tua Ba làng Trà Lũ có vua Ba Vành GV tiếp tục tường thuật khởi nghĩa - Năm 1821 Ông kêu gọi nông dân vùng dậy khởi nghĩa Lập Trà Lũ (Nam Định) - Cuộc khởi nghĩa lan rộng nhanh chóng khắp tỉnh Nam Định , Thái Bình ,Hải Dương ,Quảng Yên Đầu năm 1827 Quân triều đình ngã bao vây Trà Lũ Trong lúc tình nguy khốn Phan Bá Vành trì hỗn đối phó Tháng năm ,qn triều đình cơng.Vào đêm ơng cho quân đào sông dài khoảng 800 m để chạy biển súng bắn dội ông bị thương bị bắt ông cắn lưởi tự Đay khởi nghĩa điển hình nửa đầu kỉ XIX thời Nguyễn GV(H): Nông Văn Vân người nào? HS: Trả lời theo sách giáo khoa GV Tường thuật: - Khởi nghĩa lan rộng khắp vùng núi Việt Bắc số làng người Mường ,người Việt trung du - Bọn quan tỉnh bị bắt bị nghĩa quân thích vào mặt chữ " Quan tỉnh hay ăn hối lộ" đuổi Hai lần nhà Nguyễn đem quân đàn áp bị thất bại Đến lần thứ ông bị bao vây bị chết cháy rừng GV(H): Em cho biết vài nét Lê Văn Khôi ? HS:Là thổ hào Cao Bằng lại vào Nam khởi nghĩa Ông nuôi Lê Văn Duyệt ,em vợ Nơng Văn Vân GV(giải thích): Thổ hào người lực địa phương (miền núi ) thời phong kiến GV:(Trường thuật) : Năm 1833 khởi binh chiếm thành Phiên An tự xưng Bình Nam Đại Nguyên soái,giết tên quan Bạch Xuân Nguyên Cuộc khởi nghĩa nhân tỉnh Nam Kì tham gia Viên tướng Thái Công Triều làm phản đầu hàng, Lê Văn Khôi bị cô lập GV(H): Cho biết vài nét Cao Bá Quát ? HS: Là nhà nho nghèo ,một nhà thơ lỗi lạc ,ở huyện Gia Lâm Hà Nội GV(Giảng thêm): Cao Bá Quát anh em song sinh với Cao Bá Đạt ,tính nết nghịch ngợm ,cao ngạo nên nhiều người bất bình với ơng Ơng thường nói :" Trong thiên hạ Thái Bình ,Hải Dương ,Quảng Yên Năm 1827 ,quân triều đình bao vây , Khởi nghĩa bị đàn áp b) khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835) Địa Bàn : Miền núi Việt Bắc Hai lần nhà Nguyễn đem quân đàn áp bị thất bại Đến lần thứ ông bị bao vây bị chết ( 1835) Khởi nghĩa bị dập tắt c) khởi nghĩa Lê Văn Khôi (18331835) Năm 1833 khởi binh chiếm thành Phiên An tự xưng Bình Nam Đại Ngun sối Năm 1834 Lê Văn Khơi qua đời,con trai ông lên thay Năm 1835 khởi nghĩa bị đàn áp d) Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854- 1856) có bồ chữ " đặc biệt ơng có tài ứng đáp lanh lợi Năm 1854 ,Cao Bá Quát đưa Cao Bá Quát đổ cử nhân sau bị xét lại người chắt vua Lê Lê Duy không cho đổ thủ khoa nên từ Cao Bá Quát bất Cự làm minh chủ gương cao cờ mãn Mãi sau nhờ bạn bè bổ dụng ông làm "Phù Lê " chức quan nhỏ lễ thời Tự Đức đứng dậy kêu gọi nhân khởi Ơng thơng cảm ,đau xót thống khổ nhân dân nghĩa ,căm ghét chế độ nhà Nguyễn Đầu năm 1855 Cao Bá quát bị hy GV(Tường thuật tiếp ) : Cao Bá Quát đưa người chắt sinh ,cuối năm 1856 khởi vua Lê Lê Duy Cự làm minh chủ gương cao cờ nghĩa bị dập tắt "Phù Lê " đứng dậy kêu gọi nhân khởi nghĩa Đầu năm 1855 Cao Bá quát bị hy sinh ,cuối năm 1856 khởi nghĩa bị dập tắt GV(H): Phong trào đấu tranh nông dân nhân dân dân tộc người triều Nguyễn nói lên điều ? HS: Kế thừa truyền thống chống áp cường quyền kỉ trước Củng cố : Tóm tắt nét khởi nghĩa lớn đầu TK XIX Thảo luận nhóm: Nhóm1 + Em điền chữ Đ (đúng) chữ S (sai) vào ô trống Đời sống nhân dân triều Nguyễn là:  Đời sống ổn định, đất nước thái bình  Đời sống vơ khổ cực  Con mồ cơi, vợ gố bụa  Các vua quan tâm chăm sóc đến đời sống nhân dân  Quan lại tham nhũng, nạn đói hoành hành khắp nơi  Địa chủ cường hào chiếm đoạt ruộng đất nhân dân tô thuế nặng nề Nhóm + Em nối cột A với cột B cho tên khỡi nghĩa điạ danh nổ khỡi nghĩa cho đúng: CỘT A (tên khỡi nghĩa) CỘT B (địa danh nổ ra) Phan Bá Vành Quảng Ngãi Nông Văn Vân Ninh Bình Lê Văn Khơi Gia Định Cao Bá Qt Sơn Tây Lê Duy Lương Cao Bằng ND Đá Vách Nam Định Dăn dò: Về nhà học chuẩn bị sau: " Sự phát triển văn hoá dân tộc cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX" ... chống vương triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX C- Tiến trình dạy học: Ổn định: KTBC: - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến củng cố xây dựng quyền nào? Bài mới: -Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn thiết lập... kiện để phát triển sách phản động nhà Nguyễn khơng đáp ứng nhu cầu lịch sử kinh tế - xã hội Củng cố: Những hạn chế việc cai trị đất nước triều Nguyễn? Hậu cuả hạn chế đó? Dặn dò: Học thuộc chuẩn... dân" CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II/CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NÔNG DÂN A- Mục tiêu học: KT: Đời sống cực nông dân nhân dân dân tộc triều Nguyễn nguyên nhân dẫn đến bùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan