Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

4 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 15:30

CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ A Mục tiêu học: 1/ Kiến thức: - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, vua nguyễn phục nhà Thanh, khước từ tiếp xúc vơi nước phương tây Các ngành kinh tế thời Nguyễn nhiều hạn chế 2/ Kỹ năng: Phân tích nguyên nhân trạng trị, kinh tế thời Nguyễn? 3/ Tư tưởng: Chính sách triều đình khơng phù hợp với u cầu lịch sử, kinh tế xã hội khơng có điều kiện phát triển B Phương tiện dạy học: - Bản đồ Việt Nam - Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời nguyễn C Thết kế học: I Ổn định lớp: II Kiểm tra cũ: III Bài mới: Vua Quang Trung tổn thất lớn cho nước, Quang Trung lên không đập tan âm mưu xâm lược Nguyễn Ánh, triều đại Tây Sơn tồn 25 sụp đổ, chế độ phong kiến nhà nguyễn thiết lập Phương pháp Nội dung KTBS HS đọc phần SGK - Nhân hội nhà Tây Sơn suy yếu Nguyễn Ánh có hành động ? - GV sử dụng đồ tường thuật nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? - Nhìn vào lược đồ, đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn, H61 - Nhận xét cách tổ chức đơn vị hành triều Nguyễn - Vua Gia Long trọng củng cố luật pháp nào? - Nhà Nguyễn thi hành biện pháp để củng cố quân đội? - HS quan sát H61., H63 - Nhận xét sách đối ngoại nhà Nguyễn -Hậu sách nào? HS đọc phần SGK -Nêu tình hình kinh tế nơng nghiệp nước ta đầu kỷ XIX? - Mặc dù canh tác tăng thêm tình trạng nơng dân lưu vong Tại sao? - Thủ cơng nghiệp thời Nguyễn có đặc điểm gì? - HS đọc phần chữ in nghiêng nhận xét thợ thủ cơng đầu kỷ XIX? -Vì thủ cơng nghiệp khơng phát triển được? -Nhận xét hoạt động bn bán nước? -Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn thể nào? 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - 1802 nhà Nguyễn thành lập, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm Kinh Đơ - 1086 Nguyễn nh lên ngơi Hồng Đế.Vua trực tiếp nắm quyền hành từ trung ương đến địa phương - Chia nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thuộc - 1815 ban hành Luật Gia Long - Quan tâm củng cố quan đội, xây dựng thành thị vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau - Đối ngoại: Đóng cửa khơng tiếp xúc với nước ngồi phục nhà Thanh 2/ Kinh tế triều Nguyễn a Nông nghiệp: - Chú trọng khai hoang - Lập ấp, đồn điền tăng thêm diện tích canh tác - Đê điều không quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến b Thủ công nghiệp - Lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng, đúc tiền… - Ngành khai thác mỏ mở rộng (mỏ than, đồng, vàng…) - Làng nghề thủ công nông thôn thành thị phát triển c Thương nghiệp: * Nội thương: + Buôn bán mở rộng thành thị, thị tứ + Phố chợ đông đúc, sầm uất, mặt làng phong phú * Ngoại thương: + Mở rộng buôn bán với nước khu vực Trung Quốc + Hạn chế buôn bán với người phương tây IV Củng cố : - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền nào? - Chính sách kinh tế thời Nguyễn sao? V Dặn dò: Học bài, soạn 27 ( II ) D Rút kinh nghiệm: BÀI 27 ( II ): II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN A Mục tiêu học: 1/ Kiến thức: - Đời sống cực nông dân nhân dân dân tộc triều Nguyễn nguyên nhân dẫn đến bùng nổ hàng trăm dậy khắp nước 2/ Kỹ năng: Hiểu triều đại dân đói khổ tất yếu có đấu tranh nhân dân chống lại triều đại 3/ Tư tưởng: - Xác định lược đồ địa bàn diễn khởi nghĩa lớn B Phương tiện dạy học: Lược đồ nơi bùng nổ đấu tranh lớn nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đầu kỷ XX C Thết kế học: I Ổn định lớp: II Kiểm tra cũ: - Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? - Chính sách kinh tế triều đình nhà Nguyễn? III Bài mới: - Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn thiết lập chưa quan tâm đến đời sống nhân dân, xóa bỏ sách tiến triều Tây Sơn Những sách bảo thủ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân họ phản ứng sao? Phương pháp Nội dung KTBS HS đọc phần SGK 1/ Đời sống nhân dân triều Nguyễn -Đời sống nhân dân ta nào? biểu -Đời sống nhân dân (nhất nông dân ngày nào? cực khổ -Địa chủ hào lý cướp ruộng đất HS đọc đoạn trích nhận xét quyền -Quan lại tham nhũng, tơ thuế nặng nề, phong kiến nhà Nguyễn bệnh dịch, đói khát hồnh hành khắp nơi 2/ Các khởi nghĩa: a Khởi nghĩa Phan Bá Vành -Thái độ nhân dân quyền (1821 - 1827) phong kiến nhà Nguyễn? - Căn (Trà Lũ) Nam Định GV trình bày đồ khởi - Năm 1827 quân triều trình bao vây khởi nghĩa cho HS dựa vào SGK lập bảng nghĩa bị đàn áp thống kê theo mẫu.(Chia theo theo nhóm để b Khởi nghĩa Nơng Văn Vân (1833 trình bày khởi nghĩa) 1835) - Địa bàn: miền núi việt Bắc -Lãnh đạo khởi nghĩa: - Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt -Địa bàn hoạt động: c Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 - 1835) -Lực lượng tham gia - Địa bàn: tỉnh nam kỳ -Thời gian hoạt động - 1835 khởi nghĩa bị dập tắt -Kết quả: d Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856) - Địa bàn: Hà Nội - 1856 khởi nghĩa bị dập tắt IV Củng cố - luyện tập: Tóm tắt nét khởi nghĩa nửa đầu kỷ XIX? V Dặn dò: Học bài.làm tập &soạn 28 D Rút kinh nghiệm: ... Nhân hội nhà Tây Sơn suy yếu Nguyễn Ánh có hành động ? - GV sử dụng đồ tường thuật nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? - Nhìn vào lược đồ, đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn, ... ngoại thương nhà Nguyễn thể nào? 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - 1802 nhà Nguyễn thành lập, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm Kinh Đô - 1086 Nguyễn Aùnh lên... phương tây IV Củng cố : - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền nào? - Chính sách kinh tế thời Nguyễn sao? V Dặn dò: Học bài, soạn 27 ( II ) D Rút kinh nghiệm: BÀI 27 ( II ): II CÁC CUỘC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn