Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602)

3 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:11

BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN (542-602) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Thế kỷ VI nước ta bị PK nhà Lương hộ Chính sách thống trị tàn bạo → n2 KN Lí Bí Khởi nghĩa thời gian ngắn → thắng lợi Nhà Lương lần cho quân sang công → thất bại Việc Lí Bí xưng đế lập nước Vạn Xn có ý nghĩa to lớn lịch sử dân tộc - Sau >600 năm bị hộ, KN Lí Bí nước Vạn Xuân đời chứng tỏ sức sống mãnh liệt dân tộc - Sử dụng kỹ năng: đọc biểu đồ lịch sử, xác định n2, đánh giá SK B PHƯƠNG TIỆN DH: Lược đồ KN Lí Bí, dự kiến số ký hiệu để diễn tả nét KN C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Bài mới: Sau thất bại KN Bà Triệu đất nước ta tiếp tục bị PK phương Bắc đô hộ Dưới ách thống trị tàn bạo nhà Lương, nhân dân ta khơng cam chịu sách nơ lệ vùng lên theo Lí Bí khởi nghĩa thắng lợi, nước Vạn Xuân đời HĐ dạy G/v khái quát đời nhà Lương: 502 Tiêu Diễn cướp nhà Tề → lập nhà Lương (502-357) * Y/c H đọc SGK, G lược đồ vị trí chau, Châu lị: Long Biên (Tiên Sơn – Bắc Ninh) - Tìm dẫn chứng chứng tỏ nhận định trên? - Nhà Lương bắt nhân dân ta phải nộp loại thuế gì? - Em có nhận xét sách cai HĐ đọc Ghi bảng Nghe G trình Nhà Lương siết chặt ách bày đô hộ nào? - Chia lại quận, huyện Đọc SGK quan để cai trị sát lược đồ tìm - Phân biệt đối xử gay dẫn chứng gắt: Người Việt không SGK giữ chức vụ quan trọng Thảo luận - Tiến hành bóc lột dã man, đặt thứ thuế vô Thảo luận tàn bạo trị nhà Lương Giao Châu? - Việc nhà Lương chia thành quận huyện phần đất Âu Lạc cũ đặt tên nhằm mục đích gì? (Xố bỏ vĩnh viễn đất nước ta) * Y/c H đọc ý “Lí Bí….nổi dậy” - Nguyên nhân dẫn đến KN Lí Bí? - Lí Bí người nào? Trước KN ơng làm gì? * Cho H làm BT3: y/c giải nghĩa: Hào kiệt - Vì hào kiệt nhân dân khắp nơi hưởng ứng KN? - Nhận xét chuẩn bị? - Nhận xét tinh thần chiến đấu nghĩa quân? * G/v trình bày diễn biến KN lược đồ - Việc Tiêu Tư bỏ thành L.biên tiến TQ giúp em hiểu điều gì? nhà Lương đối phó nào? - Theo em KN thắng lợi nguyên nhân nào? - Sau thắng lợi KN, Lí Bí làm gì? - Việc Lí Bí xưng Đế có ý nghĩa nào? (Khẳng định nước ta có giang sơn, bò cõi riêng, khơng lệ thuộc TQ, ý chí độc lập dân tộc ta) ngang với TQ * Cho H làm BT5 ý nghĩa Vạn Xuân Sơ kết bài: nhóm Đọc SGK nêu n2 dựa vào SGK trả lời làm BT Nhận xét Quan sát diễn biến lược đồ Khởi nghĩa Lí Bí Nước Vạn Xuân thành lập * Lí Bí (Lí Bơn) q Thái Bình người yêu nước, giỏi võ, có tài * Chuẩn bị, chiêu mộ nghĩa quân liên kết với hào kiệt nơi * Diến biến – kết - Xuân 542 Lí Bí KN – nhanh chóng thắng lợi - Nhà Lương lần Thảo luận công đàn áp nhóm thất bại Dựa vào SGK - Xuân 544 Lí Bí xưng trả lời Hồng đế (Lí Nam Đế) + Đặt tên nước: Vạn Xuân Kinh đô Tô Lịch (Hà Nội) + Lập triều đình với ban văn, võ: Văn (T.Thiêu đứng đầu) Võ: (Phạm Tu đứng đầu) Làm BTTN Nhân dân ta không cam chịu ách nơ lệ nên hưởng ứng KN Lí Bí, KN thắng lợi Lí Bí xây dựng quyền riêng với ban văn võ, khẳng định ý chí độc lập dân tộc ta Củng cố BT 1(60) Hướng dẫn H học bài: BT3 (60) chuẩn bị 22: KN Lí Bí ... Lí Bí xưng Đế có ý nghĩa nào? (Khẳng định nước ta có giang sơn, bò cõi riêng, khơng lệ thuộc TQ, ý chí độc lập dân tộc ta) ngang với TQ * Cho H làm BT5 ý nghĩa Vạn Xuân Sơ kết bài: nhóm Đọc SGK... Nhận xét Quan sát diễn biến lược đồ Khởi nghĩa Lí Bí Nước Vạn Xn thành lập * Lí Bí (Lí Bơn) q Thái Bình người u nước, giỏi võ, có tài * Chuẩn bị, chiêu mộ nghĩa quân liên kết với hào kiệt nơi... nhóm thất bại Dựa vào SGK - Xn 544 Lí Bí xưng trả lời Hồng đế (Lí Nam Đế) + Đặt tên nước: Vạn Xuân Kinh đô Tơ Lịch (Hà Nội) + Lập triều đình với ban văn, võ: Văn (T.Thiêu đứng đầu) Võ: (Phạm Tu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602), Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602)

Từ khóa liên quan