KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ AN TOÀN ĐIỆN

3 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:49

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KIỂM TRA GIỮA HỌC MƠN AN TỒN ĐIỆN Thời gian: 45 phút Ngày thi : 21-3-2014 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Sinh viên không sử dụng tài liệu Câu 1: Cho mạng điện pha nguồn áp đối xứng hình vẽ : Ud=22kV UP=220V; 50Hz Pha A Pha B Pha C N 0.2W CB >20m Cho đất=100 Thiếtbị 10m RnđHT=4W CB CB Thiếtbị Utx1 Dây PEN 0.2W 0.3W Thiếtbị Utx2 5m >40m Rnđll=10W Utx3 5m Rnđll=10W m Thiết bị số 1,2 ,3 loại pha Dòng điện tải thiết bị sau : Ithiếtbị1=Ithiếtbị2=Ithiếtbị3= 50A , cos tải , bỏ qua điện trở dây nhánh nối tới thiết bị ,2 a Xác định dòng đoạn dây trung tính ?(chọn UA=220 00 V ; tính phân dòng qua dây trung tính Rnđll ) (2,5đ) b Tính điện áp tiếp xúc người chạm tay vào vỏ thiết bị Utx1, Utx2 ,Utx3 (hiệu điện tay – đất vị trí chân người đứng) Kết luận an tồn Uchophép = 25 (V) ? ( 2,5 đ) c Giả sử dây PEN đứt 1-N, bỏ qua điện trở dây PEN Xác định lại điện áp tiếp xúc Utx1 ; kết luận an toàn ? Các thiết bị có hoạt động bình thường khơng ? Giải thích (1đ) Câu : (4đ) 0.2W 0.2W P U=220V 50Hz 0.2W 1' CB Thiếtbị N 2' 0.2W CB Cách điện ruột vỏ kim loại thiết bị Vị trí b Thiếtbị Người Người RnđHT=4W a Tính điện áp tiếp xúc kết luận an toàn Ucp = 25 (V) Cho dòng tải thiết bị 40A, tải trở b Giả sử dây trung tính đứt 0-1’ ,tính lại câu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM MƠN AN TỒN ĐIỆN Thời gian: 45 phút Ngày thi : 21-3-2014 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Sinh viên không sử dụng tài liệu ĐÁP ÁN Câu 1: Xác định dòng đoạn dây trung tính ?(chọn UA=220 00 V ; tính phân dòng qua dây trung tính Rnđll ) a) 50 00 (A) 0.2W N 0.3W I3 50 1200 (A) 0.2W I1 I2 Iđất2 Iđất 50 1200 (A) Iđất1 Vòng : Iđât1 10-Iđất2.10-I1.0,2=0 (1) Vòng : Iđất2.10 + Iđất.4 – I3.0,2 - I2.0,3=0 Iđât1 + I1 =50 120 I1 =50 (2) 120 - Iđât1 ; I2 = 50 180 - Iđât1 - Iđất2 I3 = - (Iđât1 + Iđất2 )= - Iđât (1) Iđât1 10 - Iđất2.10 - (50 120 - Iđât1 ).0,2 = (2) Iđất2.10 + (Iđất1 + Iđất2 ) –(- (Iđât1 + Iđất2 )).0,2 – (50 Iđất2).0,3=0 (2’) 10,2 Iđât1 - 10 Iđất2 = 10 120 (1’) 4,5Iđât1 - 14,5 Iđất2 = 15 180 (2’) 180 - Iđât1 - Iđât1 =1,325 150,56 (A) Iđất2 = 0,71 -163,4 (A) I3 =- Iđât = -1,89 166, (A) b ) Tính điện áp tiếp xúc người chạm tay vào vỏ thiết bị Utx1, Utx2 ,Utx3 (hiệu điện tay – đất vị trí chân người đứng) Kết luận an tồn Uchophép = 25 (V) ? Utx1=- 0,2 1,89 U tx2= 10 0,71 166, - 1,89 -163,4 - 166, - 100.0,71 163,4 = 8,9 -100 (V) 2π10 100 0,71 163,4 https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com = 4,84 -163,4 (V) 2π5 U tx3= 10 1,325 150,56 - 100 1,325 150,56 = 9,03 150,560 (V) 2π5 50 00 (A) 0.2W N 50 0.3W I3 1200 (A) 0.2W Utx2 Iđất2 Uđ1 4W I1 I2 Utx1 Iđất 50 1200 (A) Utx3 Iđất1 10W 10W Uđ2 Uđ3 Vậy ba người ,2, an toàn c) Giả sử dây PEN đứt 1-N Xác định lại điện áp tiếp xúc Utx1,2,3 ; kết luận an tồn ? Các thiết bị có hoạt động bình thường khơng ? Giải thích U PEN N UA YA YA UB YB YB YC UC YC U PEN-N =0 (V) : người an toàn Thiết bị 1, thiết bị hoạt động bình thường U PEN-N =0 , tổng dòng tải =0, dòng chạy đất N = Câu : a) Cả người chạm gián tiếp chạm tay vào vỏ thiết bị rò điện Utx1=16V ; U tx2 =220-(80x0,2+40x0,2)=196 V Người an toàn , người nguy hiểm b) Utx1= U tx2 =220 V : hai người bị nguy hiểm đến tính mạng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ...ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM MƠN AN TỒN ĐIỆN Thời gian: 45 phút Ngày thi : 21-3-2014 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Sinh viên không sử dụng tài liệu ĐÁP ÁN Câu... 1200 (A) Utx3 Iđất1 10W 10W Uđ2 Uđ3 Vậy ba người ,2, an toàn c) Giả sử dây PEN đứt 1-N Xác định lại điện áp tiếp xúc Utx1,2,3 ; kết luận an tồn ? Các thiết bị có hoạt động bình thường khơng ?... I3 =- Iđât = -1,89 166, (A) b ) Tính điện áp tiếp xúc người chạm tay vào vỏ thiết bị Utx1, Utx2 ,Utx3 (hiệu điện tay – đất vị trí chân người đứng) Kết luận an tồn Uchophép = 25 (V) ? Utx1=- 0,2
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ AN TOÀN ĐIỆN, KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ AN TOÀN ĐIỆN