(Khóa luận tốt nghiệp) Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc Giang

51 176 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:52

Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc GiangTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc Giang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG XUÂN THÁI Tên chuyên đề: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG QUẢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI HAPPY FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH MARPHAVET TẠI CÁC ĐẠI TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG XUÂN THÁI Tên chuyên đề: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG QUẢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI HAPPY FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH MARPHAVET TẠI CÁC ĐẠI TỈNH BẮC GIANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 - CNTY - N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Phùng Đức Hoàn Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được Đồng ý trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y, thầy giáo hướng dẫn, Ban lãnh đạo tập đoàn Đức Hạnh Marphavet, em thực tập tốt nghiệp công ty Sau trình học tập trường thực tập tốt nghiệp sở, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, thầy giáo khoa, tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt thời gian qua Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ thầy giáo Phùng Đức Hoàn bảo trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên tập đoàn Đức Hạnh Marphavet, thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm giúp đỡ em trình thực tập sở Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất bạn bè, gia đình người thân động viên, nỗ lực cố gắng thân em hoàn thành chuyên đề thời gian quy định Em xin cảm ơn tất quý đại giúp đỡ em thời gian thực tập Em hi vọng tất chú, anh chị đại đồng hành, giúp đỡ thân em thời gian làm việc sau Em xin kính chúc thầy giáo ln mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt công tác giảng dạy thành công công tác nghiên cứu khoa học Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh mục chất cấm sản xuất thức ăn chăn nuôi 17 Bảng 4.1: Công việc thực sở 20 Bảng 4.2: Thống kê danh mục sản phẩm phép lưu hành công ty CP TACN HAPPY Feed 22 Bảng 4.3: Bảng chế độ khách hàng 28 Bảng 4.4: Doanh thu công ty HAPPY feed 29 Bảng 4.5: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2015-2017 31 Bảng 4.6: Tình hình phát triển loại vật ni sản phẩm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2017 32 Bảng 4.7: Phân bố đàn lợn tỉnh Bắc Giang 33 Bảng 4.8: Quy mô đàn gia cầm tỉnh Bắc Giang 2015 34 Bảng 4.9: Số gia trại, trang trại chăn nuôi địa bàn tỉnh đến 10/ 2015 37 Bảng 4.10: Sản lượng doanh thu từ đại Bắc Giang công ty CP TACN HAPPY feed tháng 01 năm 2017 39 iii DANH MỤC VIẾT TẮT CP Cổ phần CBNV Cán nhân viên GRDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội TNHS Trách nhiệm hình TĂCN Thức ăn chăn nuôi NN&PHNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TAHH Thức ăn hỗn hợp iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Giang 2.2 Tổng quan thức thức ăn chăn nuôi 2.2.1 Khái niệm phân loại thức ăn chăn nuôi 2.2.2 Vai trò sản xuất thức ăn chăn nuôi 2.2.3 Nguồn gốc thức ăn chăn nuôi 2.2.4 Hiện tượng tồn dư kháng sinh kháng kháng sinh 10 2.3 Các quy định điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi 12 2.4 Một số văn quy phạm pháp luật sản xuất, kinh doanh thuốc thú y 13 2.5 Danh mục chất cấm sản xuất thức ăn chăn nuôi 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 18 3.1 Đối tượng 18 3.2 Địa điểm thời gian thực 18 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 18 v 3.4 Phương pháp tiến hành 19 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 19 3.4.2 Phương pháp xử số liệu 19 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Các công việc thực sở thực tập 20 4.2 Kết khảo sát tình hình sản xuất TACN nhà máy công ty CP TACN HAPPY Feed 21 4.2.1 cấu sản phẩm công ty 21 4.2.2 Chế độ khách hàng công ty CP TACN HAPPY FEED 28 4.2.3 Kết khảo sát tình hình kinh doanh công ty 28 4.3 Kết khảo sát tình hình chăn ni địa bàn tỉnh Bắc Giang 30 4.3.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi chăn nuôi theo vùng xã trọng điểm địa bàn tỉnh Bắc Giang 30 4.3.2 Thực trạng ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-201730 4.3.3 Sản lượng doanh tu từ đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi công ty HAPPY feed địa bàn tỉnh Bắc Giang 38 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYÊN ĐỀ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ngành chăn ni giữ vị trí quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Con lợn, gà, vịt xếp hàng đầu số vật nuôi cung cấp phần lớn thực phẩm cho người tiêu dùng phân bón cho sản xuất nơng nghiệp, mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển xã hội chăn ni chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn ni tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn nuôi nước ta đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Đặc biết nước ta nhiều điệu kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi như: nguồn nguyên liệu dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi đặc biệt đầu tư, quan tâm nhà nước… Với phát triển ngành chăn ni ngành cơng nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển vô mạnh mẽ để đáp ứng cầu sử dụng ngành chăn nuôi Tuy nhiên với phát triển mạnh mẽ bất cập như: khó kiểm sốt chất lượng, số lượng… dẫn đến lợi nhuận mà doanh nghiệp, cá nhân bỏ qua luật pháp đạo đức người để bỏ thêm chất cấm sử dụng chăn nuôi sợ tồn dư chất bảo vệ thực vật vào thức ăn dẫn đến tổn hại sức khỏe người chăn nuôi người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm từ động vật Là sinh viên khoa chăn nuôi thú y, em hiểu tầm quan trọng sử dụng chất cấm trong sản suất dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng lớn từ em mong muốn chuyển tới người chăn nuôi sản phẩm thức ăn chăn ni giá, đảm bảo chất lượng Do em định thực chuyên đề tốt nghiệp: “Tiếp cận thị trường quảng sản phẩm công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet đại tỉnh Bắc Giang” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình sản xuất, kinh doanh công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY Feed - Đánh giá hoạt động đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Bắc Giang - Nắm tình hình sử dụng thuốc thú y trang trại, hộ chăn nuôi tỉnh Bắc Giang - Kết khảo sát tư liệu tham khảo cho nghiên cứu thực trạng việc kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi Bắc Giang 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá trung thực, khách quan - Chủ động, tích cực cơng việc - Áp dụng kĩ mềm công việc Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Lịch sử hình thành - Cơng ty CP thức ăn chăn nuôi HAPPY feed công ty thành viên tập đoàn Đức Hạnh Marphavet thành lập tháng 10 năm 2016, hoạt động kinh doanh lĩnh vực: thức ăn chăn nuôi Với nhà máy sản xuất thức ăn đặt tỉnh thành khác nước Trong nhà máy sản xuất là: - Nhà máy Hà Nam, đặt kcn Châu sơn- phuờng Châu sơn- Phủ lý- Hà Nam - Nhà máy Yên Bái, đặt kcn nam thành phố Yên Bái- tỉnh Yên Bái - Nhà máy Hải Dương, đặt Cẩm Phả- Hải Dương - Nhà máy bonbon, đặt huyện Tam Đảo- Vĩnh Phúc nhà máy xây dựng Khu công nghiệp Lệ Trạchthị xã Phổ Yên- Thái Nguyên Tập thể ban lãnh đạo, cán công nhân viên công ty HAPPY feed tâm xây dựng thương hiệu HAPPY với chiến lược sản phẩm chiều sâu mang lại hệu kinh tế cao cho người sử dụng Tại tập thể Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ nhiều kinh nghiệm thực tế ngành đội ngũ bác sĩ thú y giỏi, đội ngũ công nhân tay nghề cao Cùng với phát triển chăn nuôi nước HAPPY không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, phát triển loại thức ăn đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm giá thành thấp 30 hàng khơng cao trí phải bù lỗ Vì nhiều công ty thức ăn chăn nuôi gần không sản xuất mã hàng dành cho đẻ + Doanh thu phụ thuộc vào thị trường lớn Đó thị trường Bắc Giang Thị trường Bắc Giang chiếm sấp sỉ 38% doanh thu công ty 4.3 Kết khảo sát tình hình chăn ni địa bàn tỉnh Bắc Giang 4.3.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi chăn nuôi theo vùng xã trọng điểm địa bàn tỉnh Bắc Giang 4.3.2 Thực trạng ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2017 4.3.2.1 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi phát triển nông nghiệp Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 20152017 đạt 9.27%/năm, tăng trưởng nhóm sản phẩm sau: Chăn ni gia súc (lợn, trâu, bò) giai đoạn 2015-2017 đạt 2,03%/năm; giai đoạn 2015-2017 đạt 13,25%/năm Như vậy, địa bàn tỉnh Bắc Giang chăn nuôi gia cầm ưu phát triển, phát triển chăn nuôi gà đồi Chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nội ngành chăn nuôi, năm 2015, nội ngành chăn nuôi giá trị sản xuất (so sánh năm 2010) chăn nuôi gia súc đạt 3.879,98 tỷ đồng (trong chăn ni trâu bò đạt 240,57 tỷ đồng, chăn nuôi lợn đạt 3657,41 tỷ đồng) chiếm 62,80% tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, chăn nuôi gia cầm đạt 33,92% ( đạt 2105,62 tỷ đồng), chăn nuôi khác chiếm 3,28% (đạt 203,78 tỷ đồng) Các loại vật nuổi chủ lực tỉnh Bắc Giang là: lợn, gà, bò 31 Bảng 4.5: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: tỷ đồng Tốc độ tăng BQ STT Hạng Mục (%/năm) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2015 2016 2017 I Chăn Nuôi 2.141,61 2.259,50 6.207,4 1,08 15,53 9.27 Chăn nuôi gia súc 1.475,29 1.631,28 3.897,98 2,03 13,25 8,43 31,12 36,41 240,57 3,19 30,96 18,58 1.444,17 1.594,87 3.657,41 2,00 12,59 8,05 597,66 351,49 2.105,62 -10,07 29,14 11,06 68,65 276,73 203,78 32,15 -4,28 9,49 Trâu, Bò Lợn Gia cầm Chăn ni khác sản phẩm chăn nuôi Từ kết cho thấy, chăn ni ngày đóng góp nhiều vào tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Tuy nhiên, so với tiềm u cầu phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, sản xuất ngành chăn ni tăng chậm chưa tương xứng với tiềm phát triển ngành 4.3.2.3 Quy mô, cấu đàn vật nuôi Quy mô, cấu đàn sản lượng sản phẩm chủ yếu loại vật ni tỉnh thời kỳ 2015-2017 sau: 32 Bảng 4.6: Tình hình phát triển loại vật ni sản phẩm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2017 STT Năm Đơn vị Hạng mục tính 2015 2016 Tăng BQ (%/ 2017 năm) 2015-2017 I Số lượng đàn Đàn trâu Con 100.820 91.991 68.816 -3,41 Đàn bò Con 75.097 132.751 4,86 Đàn lợn Con 780.900 928.381 1.173.120 3,45 1000 7.729,22 9.075,00 15.139,00 6,05 II Đàn gia cầm 99.811 Sản phẩm 1.1 Sản lượng thịt Tấn 1.2 Thịt trâu Tấn 1.514 1.045 2.451 4,48 1.3 Thịt bò Tấn 974 1.045 5.016 4,86 Tấn 52.842 81.930 150.396 9,11 Tấn 9.751,0 12.166,0 39.209,0 12,30 1.4 Sản lượng thịt lợn xuất chuồng Thịt gia cầm Trứng gia cầm 1000quả 5.319 8.117 14.176 8,51 4.3.2.3.1 Chăn nuôi lợn a) Diễn biến đàn lợn Lợn vật ni sản lượng thịt ln tỉ trọng cao, vào giai đoạn 2015-2017, tốc độ tăng trưởng đàn 3,45%/năm, tốc độ số xuất chuồng tăng 7,84%/năm, lợn nái tăng 2,65%/năm, lợn đực tăng 2,05%/năm Sản lượng thịt tăng cao 9,11%/năm, năm 2015 sản lượng thịt lợn 52,84 nghìn tấn, đến năm 2017 tiêu đạt 150,4 nghìn 33 Bảng 4.7: Phân bố đàn lợn tỉnh Bắc Giang ĐVT: 1000 STT Đơn vị hành Tổng Đàn Lợn thịt Lợn nái Lợn đực 1.172,12 974,90 196,86 1,37 Toàn tỉnh TP Bắc Giang 50,54 46,73 3,80 0,01 H Lục Ngạn 134,96 123,00 11,87 0,09 H Lục Nam 115,64 99,72 15,82 0,11 H Sơn Động 58,65 52,81 5,81 0,03 H Yên Thế 86,09 69,19 16,78 0,12 H Hiệp Hòa 125,57 94,18 31,14 0,25 10 H Lạng Giang H Tân Yên H Việt Yên H Yên Dũng 186,55 202,72 141,37 71,02 151,68 166,48 112,67 58,44 34,58 36,07 28,50 12,48 0,28 0,18 0,20 0,10 Tổng số hộ nuôi lợn địa bàn tỉnh Bắc Giang 2017 177.230 hộ, chiếm 55,3% hộ nơng nghiệp dịa bàn tỉnh • Số hộ nuôi từ đến chiếm tỷ lệ 50,40% tổng số hộ ni lợn • Số hộ ni từ đến chiếm tỷ lệ 25,46% tổng số hộ ni lợn • Số hộ ni từ đến chiếm tỷ lệ 8,7% tổng số hộ ni lợn • Số hộ ni từ 10 đến 20 chiếm tỷ lệ 12,12% tổng số hộ nuôi lợn • Số hộ nuôi từ 21 đến 99 chiếm tỷ lệ 3,2% tổng số hộ ni lợn • Số hộ nuôi 100 trơn lên chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số hộ nuôi lợn Mặc dù hộ chăn nuôi khu dân cư chiếm đa số, nhiên chăn nuôi lợn dịa bàn tỉnh chuyển dần sang hình thức chăn ni thâm canh 4.3.2.3.2 Chăn ni gia cầm Chăn nuôi gia cầm, đặc biệt gà mạnh tỉnh Bắc Giang, tổng đàn gia cầm tốc độ tăng trưởng cao, bình qn tăng 6,05%/năm giai đoạn 2015-2017 Về sản lượng thịt tăng trưởng nhanh so với quy mô tẳng 34 trưởng đàn thời điểm kỳ, nhờ việc tăng cường đầu tư nuôi thâm canh gia cầm, chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn Tổng đàn gia cầm năm 2015 7.729,22 nghìn đến năm 2017 15.639,00 nghìn con, giai đoạn 2015-2017 tốc độ tăng trưởng đạt 6,05%/năm Bảng 4.8: Quy mô đàn gia cầm tỉnh Bắc Giang 2015 STT Huyện, TP Tổng đàn (1000) Đàn gà Tỷ trọng Đàn vịt, ngan, đàn gà (%) ngỗng (1000) Toàn Tỉnh 15.639 13.756 87,96 1.883 TP Bắc Giang 259 209 80,7 50,0 H Lục Ngạn 1.653 1.532 92,7 121,0 H Lục Nam 1.619 1.440 88,9 179,0 H Sơn Động 532 512 96,2 20,0 H Yên Thế 4.799 4.537 94,5 262,0 H Hiệp Hòa 1.553 1.272 81,9 281,0 H Lạng Giang 1.436 1.036 72,1 400,0 H Tân Yên 2.197 1.953 77,4 244,0 H Việt Yên 926 717 77,4 209,0 10 H Yên Dũng 665 548 82,4 117,0 4.3.2.3.3 Chăn ni khác • Đàn dê: Ni dê bệnh tật, tốc độ sinh sản nhanh, sinh lời cao, thịt dê nhiều người ưa chuộng, thích hợp với tiểu vùng sinh thái địa phương đàn dê tỉnh tương đối ổn định qua năm, năm 2015 tổng đàn dê từ 12-13,4 nghìn tập trung huyện miền núi Lục nam, Lục ngạn, Sơn động đo cần phát huy lợi thé tiểu vùng • Đàn ngựa; chăn ni ngựa chủ yếu lấy sức kéo, nhiều loại máy móc nên chăn ni ngựa giảm mạnh, đàn ngựa tỉnh tính đến thời điểm 1/10/2015 3.425 con, để trì người ni ngưa năm tời 35 phải xu hướng phát triển nuôi ngựa từ lấy sức kéo chuyển sang làm hàng hóa… Trú trọng phát triển giống ngựa bạch, ngựa lai carbadin • Đàn Thỏ: năm gần suất mơ hình ni thỏ đạt hiệu kinh tế cao, công ty TNHH sản phẩm trí tuệ Lục ngạn (với quy mơ 3000 cặp thỏ), Việt n hình thành câu lạc đa dạng sinh học nuôi thỏ, tổng đàn thỏ 2015 22,377 con… • Đàn Ong: đàn ong địa bàn tỉnh khoang 38.895 tổ, với sản lượng mật năm 2015 đạt 533 Tấn, huyện phong trào ni ong mạnh : Lục ngạn, Sơn động, Lục nam 4.3.2.4 Tình hình tổ chức sản xuất ngành chăn nuôi 4.3.2.4.1 Các mô hình chăn ni, hình thức tổ chức chăn ni Hình thức tổ chức sản xuất chăn ni Bắc Giang dần chuyển từ chăn nuôi hộ gia đình sang chăn ni trang trại, gia trại Chăn ni nơng hộ năm qua bước tiến đáng kể suất quy mơ, đóng góp phần đáng kể việc gia tăng sản phẩm chăn nuôi tốc độ phát triển ngành Các tiến kỹ thuật chăn nuôi áp dụng, mang lại hiệu kinh tế cao cho hộ chăn nuôi giống lợn nhiều nạc, gia cầm siêu thịt, siêu trứng, thực cải tạo đàn bò, lai tạo giống bò thịt, bò sữa, sử dụng thức ăn hỗn hợp chăn nuôi Tuy nhiên hạn chế vốn, trình độ kỹ thuật chăn ni số hộ hạn chế Đây trở ngại cho chăn nuôi phát triển, hộ nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ Hiện số hộ gia đình nhận thấy hiệu chăn ni gia súc, gia cầm gắn chặt với đảm bảo môi trường sinh thái nông nghiệp, nông thôn nên nhiều hộ gia đình xây dựng chuồng trại vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, phương thức chủ yếu bán công nghiệp, nhiên quy mơ nhỏ 36 a) Chăn ni lợn - Qui mô: Năm 2017 đàn lợn tỉnh Bắc Giang 1.173,12 nghìn ( tăng 392,22 nghìn so với năm 2015 Lợn thịt 974,90 nghìn Lợn nái 196,86 nghìn con, tỷ lệ lợn nái lai chiếm 47%, lợn nái nội 38%, lợn nái ngoại chiếm 15% Lợn đực giống 1.370 - Phương thức, thức ăn chăn nuôi: Chăn nuôi gia công cho số công ty nước ngồi Cty cổ phần chăn ni CP Việt Nam, Công ty Japfacomfeed , Công ty DaBaCo,… Chăn nuôi theo mơ hình trang trại: nhiều trang trại chăn ni lợn sử dụng chuồng kín, hệ thống làm mát, số lượng lợn lớn từ 600-1.200 con, sử dụng 100% thức ăn công nghiệp Chăn nuôi nhỏ lẻ (1-2 con/hộ) giảm dần, xã vùng đồng Trên 90% sử dụng thức ăn công nghiệp thức ăn công nghiệp phối trộn phụ phẩm nông nghiệp theo giai đoạn b) Chăn nuôi gia cầm - Qui mô: +, Tổng số hộ nuôi gà địa bàn tỉnh Bắc Giang 237.387 hộ, chiếm 87,3% hộ sản xuất nông nghiệp, 63,47% tổng số hộ nông thôn Số hộ nuôi 100 năm 2017 chiếm tỉ lệ 89,07% tổng số hộ nuôi gà Số hộ nuôi từ 100 đến 500 chiếm 2,63% tổng số ni gà Số hộ ni gà từ 2000-5000 con/ lứa 495 hộ ( Yên 218 hộ, Tân Yên 61 hộ, Lạng Giang 60 hộ, Lục Nam 30 hộ, hiệp hòa 45 hộ, việt yên 11 hộ…) - Phương thức thức ăn chăn ni: Đã nhiều trang trại ni gà xây dựng chuồng kín hệ thống làm mát, điều tiết nhiệt, sử dụng 100% thức ăn công nghiệp Chăn nuôi vừa nhốt vừa kết hợp thả vườn sử dụng thức ăn 37 cơng nghiệp kết hợp với sản phẩm nơng nghiệp (ngơ, thóc) theo giai đoạn Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sử dụng, tận dụng thức ăn ngơ, thóc 4.3.2.4.2 Tình hình phát triển sở chăn nuôi tập trung địa bàn Bắc Giang Phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ ngày giảm, chăn ni theo mơ hình gia trại trang trại ngày phát triển Bảng 4.9: Số gia trại, trang trại chăn nuôi địa bàn tỉnh đến 10/ 2015 LỢN TT Huyện, thành, thị Số gia trại GIA CẦM Số gia trại nuôi lợn nái ≥ nuôi lợn thịt Số TT nuôi gà Số TT nuôi vịt, thịt ≥ 1.000 ngan, ngỗng ≥ 20 ≥ 100 con 1.000 TP Bắc Giang 3,80 46,73 259 50,0 H Lục Ngạn 11,87 123,00 1.653 121,0 H Lục Nam 15,82 99,72 1.619 179,0 H Sơn Động 5,81 52,81 532 20,0 H Yên Thế 16,78 69,19 4.799 262,0 H Hiệp Hòa 31,14 94,18 1.553 281,0 H Lạng Giang 34,58 151,68 1.436 400,0 H Tân Yên 36,07 166,48 2.197 244,0 H Việt Yên 28,50 112,67 926 209,0 10 H Yên Dũng 12,48 58,44 665 117,0 TOÀN TỈNH 196,86 974,90 15.639 1.883 4.3.2.4.3 Tình hình chăn ni gia cơng cho cơng ty, doanh nghiệp tổ chức khác tỉnh Các doanh nghiệp, hộ gia đình hợp tác chăn nuôi gia công cho Công ty chăn nuôi theo hợp đồng; Theo hình thức cơng ty cung ứng giống, thức ăn, kỹ thuật đảm bảo đầu ra, thu mua lại sản phẩm; Các doanh nghiệp, hộ gia đình đất, tài sản, lao động tổ chức chăn nuôi; trả công theo sản phẩm giao nộp Trên địa bàn tỉnh số cơng ty triển khai 38 theo hình thức Cty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Japfacomfeed , Công ty DaBaCo * Chăn nuôi theo phương thức gia cơng ưu điểm: - Chất lượng sản phẩm đồng đều, số lượng sản phẩm lớn ổn định theo chu kỳ tuần hồn khép kín đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, tính thương mại cao - Sử dụng nhân lực ít, đòi hỏi lao động trình độ khoa học, kỹ thuật cao tính chuyên nghiệp - Chủ sở chăn nuôi trang trại gia cơng thu nhập ổn định, cơng nhân chăn ni mức lương ổn định, Các huyện nhiều hộ nuôi gia công Tam Dương, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xun… Phương thức lãi giúp người dân yên tâm sản xuất bối cảnh vốn, thị trường tiêu thụ khó khăn Một số hộ dân nhờ phương thức sau thời gian ni trình độ, kỹ thuật chăn ni, tách nuôi độc lập, mở rộng quy mô đạt hiệu cao 4.3.3 Sản lượng doanh tu từ đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi công ty HAPPY feed địa bàn tỉnh Bắc Giang Em trưc tiếp nhà máy bonbon đặt huyện tam đảo- Vĩnh Phúc để lấy số liệu sản lượng đại từ biết tốc độ tăng trưởng thị trường khả kinh doanh đại đến đâu Để đưa sách chế độ phù hợp cho đại Kết nghi bảng 4.15 39 Bảng 4.10: Sản lượng doanh thu từ đại Bắc Giang công ty CP TACN HAPPY feed tháng 01 năm 2017 Tổng doanh thu công Đại Sản lượng ( tấn) Thành Hợp 420 4,8 Chú Tứ 398 4,2 Anh Hùng 100 0,99 Dung Thái 150 1,41 Thành Thắm 68 0,65 Huy Trang 71 0,68 Tổng 1139 12,73 ty (tỷ đồng) Từ bảng 4.10 ta thấy Bắc Giang thị trường tiềm Tuy thời gian khó khăn sản lượng trì mức cao Hơn nghìn tất tháng Để mức sản lượng nhờ vào chất lượng sản phẩm công ty đánh giá cao người chăn nuôi tin tưởng sử dụng Bắc Giang thị trường giàu tiềm với đẻ Với tổng số đàn vịt, gà đẻ cao sơ với tỉnh khác sản lượng ổn định 40 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Công ty CP Thuốc thú y MPV đảm bảo điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn GMP WHO Toàn khâu kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt đảm bảo sản phẩm tạo đạt tiêu chuẩn GMP Cơng ty sản phẩm đa dạng với gần 62 sản phẩm đăng ký lưu hành Nhóm sản phẩm mạnh nhóm dùng cho đẻ Bắc Giang tỉnh rộng thị trường lớn số lượng đại khơng nhiều Chỉ đại CODE đại hợp tác với cơng ty Tuy nhiên lag chiến thuật kinh doanh công ty nhân viên thị trường vùng Dùng cách tập chung sản lượng để tăng chế độ cho đại làm giảm giá thành sản phẩm tới người chăn nuôi Mật độ đại địa bàn thưa làm giảm cạnh tranh mâu thuẫn thị trường đại Kết điều tra thị trường cho thấy thị trường tỉnh Bắc Giang thị trường tiềm cho công ty sản xuất thức ăn chăn ni Vì tổng đàn gia súc, gia cầm lớn tập chung chủ yếu huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Tân Yên… thị thị trường tiềm thách thức lớn hầu hết hộ chăn ni nhiều năm kinh nghiệm, khó để vào thị trường không đảm bảo chất lượng chế độ tạo tin tưởng đại người chăn nuôi Kết điều tra thị trường mục đích để biết tình hình chăn ni hướng chăn ni thị trường Từ đưa hướng sản phẩm, hướng tiếp cận thị trường cho công ty đưa sản phẩm tốt người chăn nuôi 41 5.2 Đề nghị Kính mong đề nghị ban lãnh đạo công ty cần hỗ trợ người chăn nuôi sâu Nhất núc chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn Để giúp người chăn ni khả tái đàn tiếp tục trì đầu con, tổng đàn Ban lãnh đạo công ty cần tăng cường tập huấn, chấn trỉnh lại tác phong làm việc cán công nhân viên công ty, tránh để làm hình tượng cơng ty lòng khách hàng - Các quan chức thú y phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện cho chăn nuôi Nâng cao nhận thức Đặc biệt núc giá lợn xuống thấp để giảm thiệu chi phí chăn ni nhiều người chăn nuôi sử dụng thức ăn gà, vịt đẻ làm thức ăn cho gia súc làm cân dinh dưỡng dẫn đến số tượng chất lượng sản phẩm thịt không mong muốn tồn dư số chất sản phẩm động vật 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành “danh mục, hàm lượng kháng sinh phép sử dụng TĂCN gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng Việt Nam), thơng tư 36/2016/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành “về Danh mục, hàm lượng kháng sinh phép sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng”, thơng tư số 06/2016/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn “bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm Việt Nam”, thông tư 01/2017/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành (08/01/2018), “danh mục sản phẩm, hàng hóa khả gây an tồn thuộc trách nhiệm quản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn”, thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Cục thý y (2016), thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT, cổng thông tin điện tử cục thú y Chính Phủ ban hành “về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản”, nghị định 39/2017/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày (05/02/2010) “quy định việc quản thức ăn chăn nuôi” 05/02/2010, Nghị định 08/2010/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày (17/05/2018), “qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản”, Nghị định số 64/2018/NĐ-CP Chính Phủ ban hành “quản TĂCN, thủy sản”, nghị định số 100/NĐ-CP 43 10 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý, Dương Thị Thanh Hằng (2004), “Giáo trình thức ăn gia súc”, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 11 Vi Thị Thanh Thủy (2011), “tồn dư kháng sinh hormone thể động vật”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, t 46 12 Thủ tướng Chính Phủ “ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng”, định số 37/2017/QĐ-TTg 13 Phòng kinh doanh tập đồn Đức Hạnh BMG 14 Văn phòng Chính Phủ ban hành “về việc thực tiếp nhận hồ sơ điện tử nhóm thủ tục hành TĂCN sản xuất nước”, công văn số 133/CN-VP II Tài liệu Tiếng Anh 15 Alanis, (2005), antibiotic resistance when humans use meat with antibiotic residues will have long-term effects 16 Giguere (2007), Bacterial resistance to antibiotics may be due to mutations in chromosomes, resulting in new genes containing plasmids that regulate drug resistance IV Tài liệu trích dẫn từ internet 17 Một số văn quy phạm pháp luật sản xuất, kinh doanh thuốc thú y http://www.vinacert.vn/nghi-dinh-so-642018nd-cp-qui-dinh-xu-phat-vi-phamhanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-thuc-an-chan-nuoi-thuysan_filev.html 18 Các quy định điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi http://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-08-2010-nd-cp-chinh-phu49898-d1.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUN ĐỀ Tập đồn Đức Hạnh BMG Trứng trại trại Hải ... thực chuyên đề tốt nghiệp: Tiếp cận thị trường quảng bá sản phẩm công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet đại lý tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên... tâm trường đại học nước 2.1.1.4 Hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY feed HAPPY công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nước Sản phẩm cơng ty HAPPY feed có mặt hầu hết tỉnh. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG XUÂN THÁI Tên chuyên đề: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI HAPPY FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc Giang, (Khóa luận tốt nghiệp) Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi HAPPY FEED thuộc tập đoàn Đức Hạnh Marphavet tại các đại lý tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan