Giải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng

136 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC TẤN GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM QUAN VÀ MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC TẤN GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM QUAN VÀ MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG VĂN MỸ Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Đức Tấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG KINH DOANH BÁN LẺ 1.1 MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG KINH DOANH 1.1.1 Sự đời marketing 1.1.2 Các khái niệm marketing 1.1.3 Vai trò Marketing kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2 CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING 12 1.2.1 Chức hoạt động marketing 12 1.2.2 Đặc điểm hoạt động marketing 13 1.3 CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 15 1.3.1 Khái niệm dịch vụ marketing dịch vụ 15 1.3.2 Chính sách marketing kinh doanh dịch vụ 15 1.4 MARKETING TRONG KINH DOANH BÁN LẺ 17 1.4.1 Đặc điểm kinh doanh bán lẻ 17 1.4.2 Siêu thị bán lẻ vấn đề thu hút khách hàng 19 1.4.3 Marketing kinh doanh bán lẻ 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI SIÊU THỊ COOPMART ĐÀ NẴNG THỜI GIAN VỪA QUA 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opmart Đà Nẵng 37 2.2 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ THỜI GIAN QUA 41 2.2.1 Tình hình khai thác nguồn hàng 41 2.2.2 Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opmart Đà Nẵng 43 2.2.3 Tình hình thu hút khách hàng 54 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 58 2.3 THỰC TRẠNG MARKETING TẠI SIÊU THỊ THỜI GIAN QUA 59 2.3.1 Thực trạng hoạt động marketing 59 2.3.2 Thực trạng triển khai sách marketing 61 2.3.3 Đánh giá hiệu chương trình marketing 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM QUAN VÀ MUA SẮM 77 3.1 NGHIÊN CỨU CÁC CƠ SỞ TIỀN ĐỀ 77 3.1.1 Phương hướng mục tiêu kinh doanh siêu thị 77 3.1.2 Thị trường nhu cầu cư dân Đà Nẵng 78 3.1.3 Tình hình cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ 84 3.2 GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH ĐẾN THAM QUAN VÀ MUA SẮM 88 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống ngành hàng mặt hàng kinh doanh siêu thị 88 3.2.2 Cải tiến việc trưng bày hàng hóa kệ, giá sử dụng hợp lý hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh 90 3.2.3 Hoàn thiện việc bố trí khu vực bán hàng siêu thị 92 3.2.4 Hoạch định sách giá linh hoạt hợp lý 93 3.2.5 Phát triển hình thức bán hàng phân phối hàng hóa 94 3.2.6 Chính sách xúc tiến 95 3.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tiếp thị bán hàng 97 3.2.8 Giải pháp sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật 97 3.2.9 Tổ chức đón tiếp đưa khách hàng đến siêu thị 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tình hình nhân siêu thị Co.opmart Đà Nẵng 2.2 Số lượng mặt hàng kinh doanh siêu thị Co.opmart Đà Nẵng qua năm 2.3 Doanh thu tỷ trọng hình thức phân phối qua năm 2.4 Lưu lượng khách trị giá bình qn hóa đơn bán hàng 2.5 Số lượng khách hàng thành viên qua năm 3.1 Thị phần loại hình thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng 36 47 49 74 75 85 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang hình vẽ 2.1 Logo siêu thị Co.opmart 35 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý siêu thị Co.opmart Đà 36 Nẵng 2.3 Sơ đồ kênh phân phối 64 2.4 Giao diện trang chủ website hệ thống siêu thị 67 Co.opmart 2.5 Các dịch vụ siêu thị Co.opmart Đà Nẵng 71 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang biểu đồ 2.1 Quay lại mua sắm khách hàng 57 2.2 Khoảng cách đến siêu thị 58 2.3 Biểu đồ hài lòng dịch vụ ăn uống 72 2.4 Biểu đồ mật độ siêu thị Co.opmart Đà Nẵng tháng 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu bán lẻ nước ta nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng năm gần tỷ trọng phân phối hàng hóa qua kênh phân phối đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, tự phục vụ ) trở nên phổ biến, tồn song song với kênh phân phối truyền thống (chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa ), thể qua số lượng siêu thị mới, trung tâm thương mại đại xuất ngày nhiều, thu hút nhà bán lẻ nước tập đoàn bán lẻ lớn nước Người tiêu dùng sớm nhận tiện ích mà siêu thị đem lại cho mình, số lượng khách hàng đến tham quan mua sắm siêu thị ngày đông, tỷ trọng doanh thu bán lẻ qua siêu thị có xu hướng tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ xã hội Điều cho thấy hình thức kinh doanh siêu thị trở nên hấp dẫn nhà đầu tư nước nước ngồi, bên cạnh mơi trường cạnh tranh gay gắt Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng nằm bối cảnh Để thu hút khách hàng đến tham quan mua sắm Co.opmart Đà Nẵng phải có giải pháp marketing phù hợp để cạnh tranh có hiệu với hàng loạt siêu thị lớn khác địa bàn thành phố Đà Nẵng Big C, Lottemart, Metro, Intimex đổi phương thức kinh doanh dịch vụ để tồn phát triển Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý thuyết marketing, marketing kinh doanh bán lẻ hình thức kinh doanh siêu thị Đánh giá thực trạng hoạt động marketing siêu thị Co.opmart Đà Nẵng mặt chủng loại hàng hóa kinh doanh, giá cả, phân phối, xúc tiến, dịch vụ khách hàng vấn đề thu hút khách hàng đến tham quan mua sắm Số tiền trung bình lần mua sắm Frequency Valid Cumulative Percent Valid Percent
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng, Giải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng

Từ khóa liên quan