Chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng tiên phong chi nhánh thăng long

48 175 2
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 20:13

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG _ CHI NHÁNH THĂNG LONG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THS NGUYỄN THỊ VÂN SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ THỊ PHƯƠNG MÃ SINH VIÊN : 18a4000590 LỚP : k18NHA Hà Nội, 2019 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TIÊN PHONGCHI NHÁNH THĂNG LONG 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Chức , nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh 1.3 Cơ cấu tổ chức máy nhân Ngân hàng .12 1.4 Một số tiêu hoạt động ngân hàng 16 1.4.1 Hoạt động huy động vốn 16 1.4.2 Hoạt động tín dụng .18 1.4.3 Kết kinh doanh 21 1.5 Giới thiệu vị trí thực tập ngân hàng .21 1.5.1 Vị trí thực tập .21 1.5.2 Môi trường thực tập 22 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG _ CHI NHÁNH THĂNG LONG 23 2.1 Các văn pháp lí hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long 23 2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long 23 2.3 Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng 30 2.3.1 Nợ hạn 30 2.3.2 Nợ xấu 31 2.3.3 Thu nhập từ lãi từ KHCN .33 2.4 Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng nhân .34 2.4.1 Những kết đạt 34 2.4.2 Hạn chế 35 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 37 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TIÊN PHONGCHI NHÁNH THĂNG LONG 42 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới 42 3.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng thời gian tới .42 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới 42 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân Hàng Tiên PhongChi nhánh Thăng Long .43 3.2.1 Thực tốt quy trình thẩm định tín dụng 43 3.2.2 Phát triển công nghệ ngân hàng 44 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 44 3.2.4 Hoàn thiện chế sách, quy định 45 3.2.5 Phát triển sản phẩm CVTD 45 3.2.6 Tăng cường biện pháp quảng cáo, tiếp thị .45 3.3 Một số kiến nghị .45 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Tiên Phong .45 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ quan có thẩm quyền liên quan 47 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 DANH MỤC VIẾT TẮT CVTD Cho vay tiêu dùng NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHNN Ngân Hàng Nhà Nước CN NHTP TL Chi nhánh Ngân Hàng Tiên Phong Thăng Long NH Ngân hàng KH Khách hàng CN Chi nhánh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng Tình hình huy động vốn Bảng Hoạt động tín dụng Bảng 3: Lợi nhuận hạch toán Bảng Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn Bảng Doanh số cho vay chi nhánh Bảng 6: Tình hình kinh doanh TPBank chi nhánh Thăng Long 2016 – 2018 Bảng 7: Kết hoạt động hoạt động kinh doanh TPBank chi nhánh Thăng Long 2016 - 2018 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức máy nhân Ngân hàng Tiên Phong Hình Biến động cấu nguồn huy động Hình Dư nợ cho vay Hình Tỷ lệ nợ hạn Hình Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn Hình Cơ cấu cho vay theo đối tượng LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, với việc thúc đẩy mạnh mẽ công đổi kinh tế, Việt Nam đạt thành tựu to lớn với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 8%/năm Trong trình hội nhập mạnh mẽ với kinh tế giới, kinh tế nước có chuyển biến tích cực phù hợp với xu phát triển chung Đặc biệt, kể từ Việt Nam trở thành thành viên WTO dấu ấn hội nhập trở nên rõ nét kinh tế nước ta Trong hoàn cảnh kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân ngày tăng cao, nhu cầu vay tiêu dùng người dân ngày lớn Những năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng mang vai trò quan trọng dịch vụ ngân hàng, cho vay tiêu dùng đóng góp phần lợi nhuận không nhỏ hoạt động cho vay ngân hàng Người tiêu dùng với mức thu nhập ngày ổn định cải thiện, với trình độ dân trí mức sống cao, hứa hẹn thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng ngày phát triển Tuy vậy, hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam có hạn chế định định mức cho vay tiêu dùng tối đa thấp, thời hạn cho vay tiêu dùng ngắn, sách thủ tục cho vay tiêu dùng phức tạp hạn chế, chưa hấp dẫn lượng đông đảo KH tương xứng với vị tiềm ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng thương mại Quốc doanh , ngân hàng hàng đầu quy mô chất lượng hoạt động Việt Nam Chi nhánh Ngân Hàng Tiên Phongchi nhánh Thăng Long đơn vị thành viên hệ thống Ngân Hàng Tiên Phong nước, có nhiệm vụ thay mặt Ngân Hàng Tiên Phong trực tiếp kinh doanh địa bàn huyện Từ Liêm Trên thực tế, tiềm phát triển kinh tế huyện Từ Liêm nhu cầu vay tiêu dùng lớn Sự phát triển kinh tế nhu cầu tiêu dùng người dân thiết phải có hỗ trợ ngân hàng Bởi vậy, cho vay tiêu dùng thị trường tiềm NHTM nói chung Chi Nhánh Ngân Hàng Tiên Phong chi nhánh Thăng Long nói riêng thời gian tới Trước bối cảnh đó, Chi Nhánh Ngân Hàng Tiên Phongchi nhánh Thăng Long nhận thức tầm quan trọng việc thiết lập quan hệ với khu vực KH vay tiêu dùng địa bàn Chi nhánh đơn vị tiên phong khối NHTM Nhà nước thành lập phòng tín dụng dành riêng cho KH nhân, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, nay, hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh nhiều tiềm cần khai thác Do đó, việc tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng chi nhánh đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng cần thiết Vì lý trên, đề tài “Chất lượng cho vay tiêu dùng nhân chi nhánh Ngân hàng Tiên Phongchi nhánh Thăng Long” lựa chọn nghiên cứu Ngoài Lời mở đầu Kết luận, kết cấu đề tài chia thành chương:  Chương 1: Khái quát ngân hàng Tiên PhongChi nhánh Thăng Long  Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng nhân Ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân Hàng Tiên PhongChi nhánh Thăng Long CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TIÊN PHONGCHI NHÁNH THĂNG LONG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long có tên giao dịch quốc tế VietinBank Thăng Long (Vietnam Industrial and commercial Bank Thăng Long) đời từ năm 1959 với tên gọi lúc thành lập “Chi điếm Ngân hàng Thăng Long trực thuộc ngân hàng Hà Nội”, Chi nhánh thành lập với nhiệm vụ : vừa xây dựng sở vật chất, củng cố tổ chức hoạt động ngân hàng (hoạt động hình thức cung ứng, cấp phát theo tiêu, kế hoạch giao) Mục tiêu hoạt động chi nhánh mang tính bao cấp, phục vụ, không lấy lợi nhuận làm mục tiêu, hoạt động theo mơ hình quản lý cấp (Ngân hàng Nhà nước) mơ hình trì từ thành lập tháng 7/1988 kết thúc Số lượng cán Ngân hàng lúc có 10 người Ngày 1/7/1988, thực Nghị định 53 Hội đồng Bộ trưởng (Nay Chính phủ), ngành Ngân hàng chuyển hoạt động từ chế quản lý hành chính, kế hoạch hóa sang hạch tốn kinh tế kinh doanh theo mơ hình quản lý Ngân hàng hai cấp (Ngân hàng Nhà nước – Ngân hàng thương mại), lấy lợi nhuận làm mục tiêu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thương mại quốc doanh đờI (Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) Trong bối cảnh chuyển đổi đó, Ngân hàng Thăng Long chuyển đổi thành chi nhánh NHTMQD với tên gọi Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long trực thuộc Ngân hàng Tiên Phong thành phố Hà Nội Hoạt động kinh doanh mang tính kinh doanh thực sự, thông qua việc đổi phong cách giao tiếp, phục vụ, lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh, với việc đa dạng hóa loại hình kinh doanh dịch vụ, khai thác mở rộng thị trường, nâng cao đưa thêm sản phẩm dịch vụ vào kinh doanh Lúc Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long hoạt động theo mơ hình quản lý Ngân hàng Tiên Phong ba cấp ( Trung ương - Thành phố - Quận) Với mơ hình quản lý này, năm đầu thành lập (7/1988 – 3/1993) hoạt động kinh doanh NHTP Thăng Long hiệu quả, không phát huy mạnh ưu chi nhánh NHTM địa bàn thủ đơ, hoạt động kinh doanh phụ thuộc hồn tồn vào NHTP Thành phố Hà Nội, với khó khăn thử thách năm đầu chuyển đổi mô hình kinh tế theo đường lối đổi Đảng Trước khó khăn vướng mắc từ mơ hình tổ chức quản lý chế, ngày 1/4/1993, NHTP Việt Nam thực thí điểm mơ hính tổ chức NHTP hai cấp (Cấp Trung ương Quận), xóa bỏ cấp trung gian NHTP Thành phố Hà Nội, với việc đổi tăng cường công tác cán Do vậy, sau nâng cấp quản lý với việc đổi chế hoạt động, tăng cường đội ngũ trẻ có lực hoạt động kinh doanh NHTP Thăng Long có sức bật mới, hoạt động kinh doanh theo mơ hình NHTM đa năng, có đầy đủ lực, uy tín để tham gia cạnh tranh cách tích cực thị trường Nhanh chóng tiếp cận thị trường khơng ngừng tự đổi mới, hồn thiện để thích nghi với mơi trường kinh doanh chế kinh tế thị trường 1.2 Chức , nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh a Chức Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp Ngân hàng Nông nghiệp Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nội theo ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Thực nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao b Nhiệm vụ Huy động vốn: Cho vay: Kinh doanh ngoại hối: Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ gồm: Kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác: Cầm cố, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Thực dịch vụ cầm đồ theo quy định pháp luật Ngân hàng Nông nghiệp Thực đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định thực nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Bảo lãnh vay, bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản thanh, bảo lãnh hồn tốn, bảo lãnh đối ứng hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho tổ chức, nhân nước theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Kinh doanh vàng bạc theo quy định Ngân hàng Nơng nghiệp Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng Tư vấn khách hàng xây dựng dự án Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh chi nhánh loại phụ thuộc (nếu có) Thực hạch toán kinh doanh phân phối thu nhập theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Thực kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ phạm vi quản lý theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai thực chế, quy chế nghiệp vụ văn pháp luật Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp liên quan đến hoạt động chi nhánh Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng đề kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương Thực công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị lưu trữ hình ảnh làm tư liệu phục vụ cho việc trực tiếp kinh doanh chi nhánh việc quảng bá thương hiệu Ngân hàng Nông nghiệp 10 2.4 Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng nhân 2.4.1 Những kết đạt Kết hoạt động cho vay tiêu dùng TPBank Thăng Long nhìn chung phát triển tốt Cho vay tiêu dùng trở thành hoạt động mục tiêu phát triển cho vay nhân doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Sau số kết cụ thể mà TPBank Thăng Long đạt được: Thứ nhất, lợi nhuận từ hoạt động CVTD chi nhánh ngày tăng chiếm tỉ trọng ngày cao tổng lợi nhuận Đây tiêu chí quan trọng phản ánh hiệu hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trường CVTD hoạt động có rủi ro lớn có khả đem lại lợi nhuận cho ngân hàng cao, phát triển cho vay tiêu dùng chiến lược đắn ngân hàng TPBank Hai là, tiêu phản ánh tăng trưởng số lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tăng Doanh số cho vay, dư nợ cho vay tiêu dùng có tốc độ tăng cao Bên cạnh đó, tỉ trọng dư nợ tổng doanh số cho vay chi nhánh ngày cao, cho thấy ngân hàng ngày dành nhiều nguồn lực vào việc phát triển cho vay tiêu dùng trình hoạt động Ba là, tỷ lệ nợ hạn CVTD thấp (ở mức < 1%), NQHCVTD/ tổng NQH có xu hướng giảm qua năm chứng tỏ chất lượng vay cho tiêu dùng Chi nhánh ngày cao Bốn là, chất lượng tín dụng tiêu dùng nhìn chung cải thiện tốt mà ngân hàng ban hành thể lệ cho vay tiêu dùng: thể lệ cho vay mua, sữa chữa nhà; thể lệ cho vay mua ô tô; thể lệ cho vay du học Bên cạnh Ngân hàng ban hành bảng xếp hạng tín dụng, nhờ nhân viên tín dụng đánh giá khách hàng tốt hơn, thủ tục vay vốn chặt chẽ rút, rút ngắn thời gian, thủ tục nhanh gọn mà đảm bảo an tồn 34 Năm là, q trình phát triển cho vay tiêu dùng TPBank Thăng Long tạo mối quan hệ rộng rãi mật thiết với khách hàng, tạo lợi cạnh tranh với ngân hàng thương mại cổ phần khác địa bàn TPBank Thăng Long trở thành ngân hàng có hoạt động tiêu dùng phát triển Hà Nội 2.4.2 Hạn chế Trước hết tỷ trọng dư nợ CVTD nhỏ so với tỷ trọng cho vay kinh doanh Dư nợ CVTD chiếm khoảng 2.5% tổng dư nợ chi nhánh Mục tiêu để tỷ trọng lớn 5% chưa đạt - Mặc dù chất lượng hoạt động tín dụng đạt kết định chứa nhiều nguy xảy rủi ro Bên cạnh gia tăng dư nợ, nợ hạn tăng theo với tốc độ nhanh, làm cho tỉ lệ nợ hạn mức cao Hơn nữa, vay vốn chi nhánh, KH vay tiêu dùng phải chịu phân biệt đối xử lãi suất, kỳ hạn quy mô khoản vay so với khoản vay kinh doanh Chi nhánh dè dặt cấp tín dụng trung dài hạn cho khoản vay tiêu dùng, đặc biệt nhu cầu mua bất động sản Tỷ trọng cho vay trung dài hạn tổng dư nợ CVTD đạt trung bình 37% Vì vậy, nhu cầu vay vốn trung dài hạn KH vay tiêu dùng chưa thể chi nhánh đáp ứng đầy đủ - Cơ cấu CVTD chưa hợp lý, khoản cho vay theo thời gian chưa hợp lý, tỷ trọng vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao; NQH cho vay mua ô tô, mua nhà chiếm tỷ trọng cao, lớn 85% Điều tiềm ẩn rủi ro với Ngân hàng Những hạn chế hoạt động CVTD chi nhánh tồn cách rő ràng Để khắc phục tình trạng này, việc tìm hiểu nguyên nhân hạn chế nêu cần thiết Thứ nhất, quy mơ ngân hàng nhỏ bé 35 So với tổ chức tín dụng khác vốn tự có TPBank thấp Vốn ảnh hưởng tới việc huy động vốn Ngân hàng, nguồn vốn huy động hạn chế làm ảnh hưởng tới hoạt động cho vay, làm hạn chế hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thứ hai, hoạt động marketing ngân hàng yếu kém, chưa hiệu Hoạt động marketing ngân hàng dùng để hệ thống chiến lược, biện pháp, chương trình, hoạt động tác động vào tồn q trình tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm sử dụng nguồn nhân lực ngân hàng cách tốt việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng Việc sử dụng biện pháp marketing hiệu góp phần quảng bá hình ảnh ngân hàng, thu hút khách hàng đến với ngân hàng ngày nhiều Tuy nhiên hoạy động ngân hàng TPBank nhiều yếu thụ động Khách hàng chủ yếu ngân hàng khách hàng quen, có quan hệ, ngân hàng chưa chủ động tìm kiếm khách hàng Thỉnh thoảng ngân hàng có phát tờ rơi, thư ngỏ làm cách tự phát, chưa có kế hoạch Việc trông chờ vào trụ sở việc tiếp thị hình ảnh giới thiệu sản phẩm chưa đủ, TPBank Thăng Long phải tích cực việc quảng bá hình ảnh đến với khách hàng địa bàn Hà Nội để có thêm nhiều khách hàng đến với nhằm nâng cao lợi nhuận thu Thứ ba, sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng đơn điệu, phong phú Các hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng chủ yếu mua, xây, sửa chữa nhà, mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn, chưa có nhiều sản phẩm tích hợp công nghệ cao, chứa đựng nhiều chức khác Ngân hàng chưa trọng tập trung phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng khác ba sản phẩm truyền thống, với tâm lý ngại khoản cho vay nhỏ, có rủi ro cao Chính điều hạn chế quy mô CVTD ngân hàng Thứ tư, việc kiểm tra, kiểm soát cho vay ngân hàng chưa tốt Khi thẩm định định cho vay, ngân hàng xem xét khách hàng tình trạng Nhưng việc sử dụng vốn, việc trả nợ ngân hàng lại phụ thuộc vào tình hình khách hàng tương lai Do vậy, cơng việc kiểm soát khách hàng cần thiết, 36 đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, thực tế việc kiểm tra, kiểm soát sau cho vay ngân hàng nhiều mặt chưa tốt Các nhân viên tín dụng chưa thật quan tâm tới việc xem khách hàng có sử dụng tài sản mục đích hay không, thẩm định lại tài sản đảm bảo định kỳ nguồn thu nhập trả nợ Việc ảnh hưởng tới nguy khách hàng suy giảm khả trả nợ cho ngân hàng Thứ năm, chất lượng nguồn lực chưa thực tốt Mặc dù có đội ngũ nguồn nhân lực động, nhiệt tình sáng tạo đội ngũ phần lớn tuyển dụng đông Với tuổi đời trẻ, 28- 30 tuổi, phòng tín dụng, điều gây khó khăn cho ngân hàng tình làm việc cán tín dụng cần phải có kinh nghiệm công việc sống Do thiếu kinh nghiệm sống mà đôi lúc chưa biết cách ứng xử mềm mỏng, linh hoạt với nhiều đối tượng khách hàng khác Đặc biệt việc phân tích tài khách hàng kinh nghiệm lại cần thiết Việc thiếu kinh nghiệm có định sai lầm gây rủi ro cho Ngân hàng Ngoài ra, chế độ đãi ngộ cán ngân hàng chưa hoàn thiện, chế động viên khuyến khích cán nhân viên phát triển quan tâm chưa xây dựng thành hệ thống 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế * Về phía chi nhánh: Nguyên nhân sách tín dụng chi nhánh chưa thật linh hoạt Cho vay kinh doanh hoạt động mạnh truyền thống chi nhánh, lợi nhuận từ cho vay kinh doanh mang lại chiếm tỷ trọng lớn Chính sách tín dụng xây dựng theo hướng ưu tiên đối tượng KH Trong đó, KH vay tiêu dùng lại gặp nhiều khó khăn vay vốn chi nhánh So với khoản vay kinh doanh, yêu cầu vay vốn tiêu dùng khó chấp thuận Nếu vay lãi suất vay tiêu dùng cao hơn, thời hạn ngắn hơn, giới hạn cho vay lại thấp hơn… Các điều kiện tài sản đảm bảo chặt chẽ CVTD khơng có đảm bảo tài sản có hình thức vay sổ lương Thủ tục định giá tài sản đảm bảo chi nhánh rườm rà Tỷ lệ cho vay 37 giá trị tài sản đảm chưa cao, từ 20-50% Chính sách KH chi nhánh thiếu cởi mở, chưa thu hút lượng đông đảo KH vay tiêu dùng đến với chi nhánh Công tác marketing CVTD chi nhánh chưa quan tâm Chính sách sản phẩm chưa tạo bật cho sản phẩm chi nhánh so với sản phẩm NHTM khác Chi nhánh chủ động tìm kiếm KH mới, tìm hiểu thực tế để đưa sản phẩm dịch vụ chất lượng cao mới, thoả mãn nhu cầu KH, xong hoạt động quan trọng chưa thực quan tâm mức Chính sách marketing CN xây dựng chung chung, chưa hướng tới đối tượng KH cụ thể Việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh có chưa đầu tư thích đáng nên hiệu đem lại khơng cao Chính mà cố gắng việc nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh chưa đạt kết mong đợi Quy trình cho vaychi nhánh áp dụng khoản CVTD chưa mang tính linh hoạt Đây nguyên nhân gây nên hạn chế hoạt động CVTD Những điều kiện cho vay khắt khe, thủ tục phức tạp, thời gian khiến cho nhiều KH vay tiêu dùng, có tình hình tài thu nhập tốt, phương án vay khả thi khó tiếp cận nguồn tín dụng từ chi nhánh Vẫn biết lĩnh vực CVTD hàm chứa nhiều rủi ro, chi nhánh chặt chẽ việc xác định tài sản cầm cố chấp thủ tục nhằm tránh rủi ro, chặt chẽ khiến cho nhiều KH vay vốn Một nguyên nhân chủ quan khác, không nhắc tới quy mô cấu nguồn vốn chi nhánh Hà Nội nói chung huyện Từ Liêm nói riêng nơi tập trung nhiều NHTM Vì vậy, cạnh tranh việc huy động vốn gay gắt, gây khó khăn cho hoạt động huy động vốn chi nhánh Lãi suất huy động mà chi nhánh đưa thấp so với NHTM cổ phần khác, hình thức huy động chưa hấp dẫn nên quy mơ vốn chi nhánh chưa có gia tăng mạnh mẽ Mặt khác, nguồn huy động chi nhánh chủ yếu ngắn hạn Để đảm bảo khả khoản phù hợp kỳ hạn, chi nhánh đáp ứng đủ nhu cầu vốn trung dài hạn CVTD Chính vậy, hoạt động nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh bị kìm hãm 38 Bên cạnh ngun nhân từ phía chi nhánh, hạn chế hoạt động CVTD chi nhánh lý giải nguyên nhân thuộc KH vay tiêu dùng *Về phía khách hàng vay tiêu dùng Nguyên nhân lớn khả đáp ứng điều kiện vay người tiêu dùng hạn chế Các KH vay tiêu dùng có đặc điểm quy mơ vốn nhỏ, lực tài khơng đồng đều, đa số KH vay tiêu dùng khơng có tình hình tài tốt Hơn KH vay tiêu dùng hầu hết khơng có người bảo lãnh, lại khơng có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo không đủ tiêu chuẩn Công tác kiểm tra tài KH nhân gặp khó khăn nhiều so với KH doanh nghiệp Thêm vào đó, trình độ KH nhân khơng cao, kiến thức quản lý vốn tài sản yếu Rủi ro đạo đức KH nhân lại cao nhiều so với KH doanh nghiệp, công tác kiểm tra giám sát cho vay với đối tượng tốn nhiều chi phí phức tạp quy mơ vay nhỏ số lượng lại lớn Tất điều khiến cho người tiêu dùng khó đáp ứng điều kiện vaychi nhánh đặt Tuy nhiên trình độ, điều kiện tài thu nhập KH nhân cải thiện ngắn hạn, yếu tố mang tính xã hội phụ thuộc vào tăng trưởng tồn kinh tế Do việc tiếp cận vốn tín dụng chi nhánh KH nhân khó khăn *Về phía mơi trường kinh doanh Bên cạnh nguyên nhân thuộc chi nhánh KH, ngun nhân từ phía mơi trường kinh doanh quan trọng không kể đến Hiện cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu tổ chức tín dụng, Ngân hàng ngồi Quốc doanh, điển hình ngân hàng thương mại cổ phẩn lớn ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), ngân hàng Tiên Phong (TPBank chi nhánh Thăng Long), ngân hàng kỹ thương (Techcombank), ngân hàng Nhà Hà Nội (HaBuBank)… Cạnh tranh ngày trở nên gay gắt làm cho ngân hàng quốc doanh dường thức tỉnh trước thị trường đầy tiềm Họ ngày trọng đến khách hàng nhân, hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng Ngân hàng 39 nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (AgriBank), Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) Với áp lực cạnh tranh gay gắt vậy, thị phần cho vay tiêu dùng bị chia sẻ nên quy mô cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long nhỏ lẽ tất yếu Quan trọng việc Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại quốc tế WTO dẫn đến mở cửa thị trường tài Những ngân hàng quốc tế, tập đồn tài lớn mạnh xuất hiện, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt thu hút lượng lớn KH đến với Vì thế, hoạt động nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh ngày khó khăn Ngồi mơi trường pháp lý minh bạch, thiếu lành mạnh khiến cho việc nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh gặp nhiều trở ngại Sự vô lý, cứng nhắc cơng tác hành chính, văn pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn gây lúng túng cho KH tiến hành vay vốn Năng lực quản lý yếu quan quản lý kìm hãm phát triển kinh tế nói chung hoạt động CVTD nói riêng Vì mà nhu cầu vay vốn tiêu dùng bị hạn chế nhiều Hơn nữa, quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động NHTM lại khắt khe Tất điều gây khó khăn lớn hoạt động CVTD chi nhánh Hiện chưa có đủ quy định pháp lý đảm bảo cho người tiêu dùng có nhu cầu vay vốn tiếp cận thường xuyên với nguồn tín dụng NH Những biện pháp hỗ trợ tiêu dùng, bảo lãnh tín dụng cho nhu cầu vay tiêu dùng người dân, sách hỗ trợ tài - tín dụng…chưa đem lại hiệu mong đợi Vì vậy, vay vốn NH nói chung chi nhánh nói riêng vấn đề khó khăn KH vay tiêu dùng Nhìn chung, hoạt động nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh đạt thành tựu lớn Song hạn chế tồn hoạt động khơng Nếu chi nhánh khơng có giải pháp kịp thời hạn chế nêu không 40 không giải mà ngày trở nên nghiêm trọng hơn, đe doạ tới phát triển chi nhánh nói chung, tới hoạt động CVTD nói riêng tương lai CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TIÊN PHONGCHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới 3.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng thời gian tới Nhìn chung, năm gần đây, mức sống người tiêu dùng cải thiện đáng kể, hồ với xu hướng chung khu vực giới, nhu cầu tiêu dùng Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ Xu hướng tích luỹ cải đến mức định để chi cho nhu cầu tiêu dùngchi phí đắt dần thay đổi Thêm vào người tiêu dùng dần quen với mơi trường tốn đại dịch vụ tài NH tiện ích Nhu cầu vay vốn NH để chi cho tiêu dùng trở thành nhu cầu tất yếu Trong đó, lĩnh vực cho vay kinh doanh NH ngày trở nên khó khăn áp lực cạnh tranh, CVTD trở thành thị trường tiềm cho NH nhằm đa dạng hoá đầu tư Hoạt động vay tiêu dùng hưởng lợi ích định mà NH mang lại, nhu cầu vay tiêu dùng qua ngày tăng cao Để đáp ứng nhu cầu đó, NHTM nói chung chi nhánh nói riêng cần cải thiện chất lượng CVTD, qua thu hút nhiều KH Huyện Từ Liêm khu vực kinh tế văn hố trọng điểm thủ đơ, lĩnh vực tài ngân hàng nói chung CVTD nói riêng có nhiều triển vọng phát triển Khu 41 vực dân cư huyện Từ Liêm có mức sống trung bình cao, nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt nhu cầu mua hàng hố có chi phí đắt lớn Trước tình hình đó, chi nhánh cần phải có định hướng nâng cao chất lượng CVTD để nắm lấy thời cơ, thu hút thêm nhiều KH, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện cho phát triển vững chi nhánh tương lai 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới Về chất lượng khoản vay: Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long xác định chất lượng khoản vay tiêu chí hàng đầu xét duyệt cho vay Ngân hàng tập trung vào khoản vay mà người vay có mức thu nhập cao, ổn định, có quan hệ tốt với Ngân hàng Về chất lượng dịch vụ: Chi nhánh cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo quan hệ bền vững với khách hàng quan hệ tín dụng Đây nhân tố quan trọng giúp cho Chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh thị trường Do hoạt động CVTD có chênh lệch lãi vay, khách hàng lựa chọn Ngân hàng để vay chủ yếu dựa vào uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ mối quan hệ trước Bên cạnh đó, phong cách phục vụ khách hàng cán tín dụng phải cải thiện dựa cải tiến quy trình cho vay, cách giao tiếp với khách hàng… Về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng: ln tìm kiếm cán có lực trình độ cao; tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên kinh nghiệm; có sách đãi ngộ tốt lương, thưởng với nhân viên giàu kinh nghiệm, có đóng góp lớn cho Chi nhánh Đây động lực đổi Ngân hàng thời gian tới Về sách khách hàng: thời gian tới, hàng loạt khu đô thị, chung cư xây địa bàn nên Chi nhánh tiếp tục phát triển nhóm khách hàng dân cư đây, đặc biệt nhóm khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên, trẻ tuổi thành đạt Ngoài ra, cần phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng 42 có, trọng đặc biệt vào hoạt động tài trợ mua nhà chung cư, sửa chữa nhà mua tơ trả góp 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân Hàng Tiên PhongChi nhánh Thăng Long 3.2.1 Thực tốt quy trình thẩm định tín dụng Thẩm định giữ vai trò quan trọng việc định cho vay Nó nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ngân hàng Vì vậy, yêu cầu đặt cần có quy trình thẩm định chặt chẽ để giảm thiểu tối đa rủi ro mà ngân hàng gặp Khi thẩm định cán tín dụng cần tìm hiểu nhiều phương diện như: - Thẩm định xem khách hàng có đủ lực pháp luật dân không, hành vi dân chịu trách nhiệm trước pháp luật hay khơng? - Thẩm định mục đích sử dụng vốn khách hàng có hay khơng, có hợp pháp hay khơng? - Thẩm định lực tài khách hàng để xem khả trả nợ ngân hàng tương lai có tốt hay không - Xem xét giá trị tài sản bảo đảm khách hàng Cán tín dụng cần đánh giá giá trị tài sản đảm bảo không đánh giá cao thấp giá trị Ngồi ra, quy trình thẩm định cần phải tiến hành cách linh hoạt, mềm dẻo tùy đối tượng khách hàng khác mà có biện pháp xử lý mà vừa đảm bảo an toàn cho ngân hàng mà lại vừa mang lợi ích cho hai bên khách hàng ngân hàng 3.2.2 Phát triển công nghệ ngân hàng Ngân hàng lĩnh vực ứng dụng nhiều công nghệ tin học, q trình hoạt động ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao mức độ đại hóa cơng nghệ Một phần để phù hơp với lĩnh vực tài ngân hàng, phù hợp với mặt chung công nghệ nước, đảm bảo xu phát triển quốc tế Cần nhận thức rằng, chất lượng dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào yếu tố cơng nghệ Có cán tín dụng tốt hệ thống máy móc thiết bị khơng hiên đại, trình độ công nghệ không tiên tiến cho hệ thông dịch vụ hoạt động tốt Việc ứng dụng cơng nghệ giúp ngân hàng giảm bớt chi phí nhân cơng mà lại đem lại độ xác cao, an tồn theo quy định pháp luật 43 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu, ngân hàng cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cách phù hợp, đảm bảo cho phát triển lâu dài ngân hàng Con người yếu tố định đến chất lượng dịch vụ ngân hàng Để nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng, trước hết phải nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán nhân viên chi nhánh.TPBank có buổi đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán nhân viên Ngân hàng phải có sách thu hút người tài, người có lực để hoạt động ngân hàng mình, có sách đãi ngộ hợp lý để khuyến khích cán cơng nhân viên, tạo điều kiện cho họ phát huy hết lực 3.2.4 Hồn thiện chế sách, quy định Ngân hàng hồn thiện chế sách, quy định cho thống nhất, đồng bộ, hợp lý nhanh gọn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hoạt động cho vay 3.2.5 Phát triển sản phẩm CVTD Sự đa dạng sản phẩm CVTD tạo cho khách hàng nhiều lựa chọn đến với ngân hàng, thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng, nâng cao vị thế, tăng tính cạnh tranh tạo thu nhập lớn Ngoài sản phẩm có, TPBank nên phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu người dân cho vay du lịch, cho vay y tế … 3.2.6 Tăng cường biện pháp quảng cáo, tiếp thị Tăng cường biện pháp quảng cáo, tiếp thị … nhằm thu hút ý người tới TPBank, có sách, chương trình cho vay đặc biệt như: cho vay với lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài… nhằm khuyến khích người vay vốn ngân hàng, mở rộng thị trường ngân hàng nhằm nâng cao uy tín tăng doanh thu 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh phận nằm hệ thống Ngân hàng Tiên Phong Do đó, hoạt động chi nhánh chịu tác động trực tiếp từ đường lối hoạt động Ngân hàng Tiên Phong Bởi thế, Ngân hàng Tiên Phong cần có tác động nhằm hỗ trợ chi nhánh việc thực giải pháp nâng cao chất lượng CVTD Cụ thể: 44  Chỉ đạo phương hướng hoạt động tín dụng chi nhánh phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng  Tạo chế để chi nhánh chủ động việc lựa chọn dịch vụ, nhu cầu cần tài trợ  Cùng với chi nhánh xây dựng quy trình cho vay phù hợp với khoản vay tiêu dùng, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt khách hàng vay tiêu dùng  Hỗ trợ tài để chi nhánh tăng cường hoạt động giới thiệu hình ảnh quảng bá thương hiệu  Thực chương trình quảng cáo, tài trợ cho kiện để thương hiệu Ngân hàng Tiên Phong trở nên phổ biến hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh thu hút nhiều khách hàng, qua thúc đẩy động lực nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh  Hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao lực chuyên môn lãnh đạo cán nhân viên chi nhánh  Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo việc nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh phải gắn liền với tăng trưởng tỷ trọng CVTD hoạt động cho vay chi nhánh, đảm bảo an toàn cho hoạt động chi nhánh toàn hệ thống Ngân hàng Tiên Phong 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Tạo môi trường ổn định cho phát triển thị trường tài tiền tệ, điều kiện để NHTM nói chung chi nhánh nói riêng tăng cường huy động vốn nâng cao chất lượng hoạt động cho vay  Ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc CVTD, xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho NHTM nới lỏng điều kiện vay vốn khoản vay tiêu dùng 45  Cho phép NHTM chủ động hoạt động kinh doanh Các NHTM tự đưa quy định sách cho vay để hoạt động cho vay NH linh hoạt  Hỗ trợ NHTM mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế đường để NHTM học hỏi, tiếp thu công nghệ mới, phương thức hoạt động xu phát triển NH nước ngồi Nhờ đó, NHTM nước nâng cao chất lượng hoạt động, bước tiến tới mơ hình NH đại Chất lượng cho vay tiêu dùng mà nâng cao 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ quan có thẩm quyền liên quan Trước hết, Chính phủ cần trì ổn định phát triển kinh tế Trong năm 2018, tỷ lệ lạm phát nước ta lên đến 12.6% Sự gia tăng tỷ lệ lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại, mà quý I năm 2019, số giá tiêu dùng tăng 5% Đây biến động xấu, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ kinh tế hoạt động hệ thống NHTM Trong điều kiện lạm phát cao, nhu cầu gửi tiền người dân giảm Hoạt động huy động tiền gửi NH khó khăn tất nhiên, hoạt động cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng chịu tác động tiêu cực Vì thế, Chính phủ phải có điều hành thận trọng nhằm bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Đó điều kiện môi trường vĩ mô để chi nhánh tiếp tục gia tăng nguồn vốn nâng cao chất lượng CVTD Việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường pháp lý cần thực Một hệ thống văn pháp lý xây dựng thống giúp người tiêu dùng tránh khó khăn, lúng túng q trình vay vốn Các thủ tục hành đơn giản gọn nhẹ giúp cho hoạt động cho vay diễn thông suốt, dễ dàng Các quan quản lý phải khơng ngừng nâng cao lực, trình độ Ngoài ra, người tiêu dùng cần hỗ trợ Nhà nước việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nhà nước quan ban hành chế sách cần cung cấp thơng tin qua hình thức mở lớp tập huấn, đào tạo, trung tâm thông 46 tin, phát hành rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng tiếp cận kịp thời Tóm lại, để chất lượng cho vay tiêu dùng nâng cao nỗ lực riêng chi nhánh khơng đủ Sự phối hợp đồng từ phía Ngân hàng Tiên Phong, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, từ Chính phủ quan có thẩm quyền quan trọng Những thay đổi, cải cách hoạt động quan giúp chi nhánh thực thi có hiệu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng KẾT LUẬN Trong năm gần đây, thị trường Ngân hàng diễn cạnh tranh gay gắt, hoạt động cho vay kinh doanh vốn mạnh truyền thống NHTM trở nên ngày khó khăn Trong bối cảnh đó, thị trường cho vay tiêu dùng xem thị trường tiềm để NHTM đa dạng hoá danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận Các ngân hàng có xu hướng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, qua thu hút lượng đơng đảo khách hàng vay tiêu dùng đến với Cho vay tiêu dùng thị trường hoàn toàn tiềm Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Thăng Long theo xu hướng Việc nghiên cứu thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng chi nhánh cho thấy hoạt động đạt nhiều kết đáng ghi nhận, song kết chưa xứng đáng với vị tiềm chi nhánh Hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh nhiều hạn chế cần khắc phục Trong thời gian tới, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng mặt, mức sống người dân tăng lên Đế đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày tăng người dân việc phát triển, nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tất yếu Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng biện pháp tốt để thu hút khách hàng đến với TPBank Đạt điều đóng góp vào mục tiêu đề ngân hàng thời gian tới Chuyên đề giải nội dung CVTD là: - Giới thiệu chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 47 - Giới thiệu hực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng TPBank Chi nhánh Thăng Long - Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng TPBank Chi nhánh Thăng Long Em xin chân thành cảm ơn giảng viên anh chị cơng tác TPBank giúp em hồn thành kháo luận này! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Perter S ROSE – Quản trị Ngân hàng thương mại – NXB Tài Giáo trình ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân – NXB Thống kê Các văn hành liên quan đến cơng tác tín dụng hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Báo cáo tổng kết năm chi nhánh NHTP Thăng Long 2016-2018 Báo cáo tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh NHTP Thăng Long 2016-2018 Tạp chí Ngân hàng Thời báo kinh tế Việt Nam (www.vneconomy.com.vn) Website Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn) Tạp chí khác Website 48 ... chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân Ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân Hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG _ CHI NHÁNH THĂNG LONG 23 2.1 Các văn pháp lí hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long ... THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG _ CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Các văn pháp lí hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Tiên Phong _ chi nhánh Thăng Long Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng tiên phong chi nhánh thăng long, Chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng tiên phong chi nhánh thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn