Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính có đáp án

65 243 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 18:56

cám ơn các bạn đã quan tâm đến tài liệu! Nếu không thể thanh toán trực tiếp trên 123doc, các bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (sđt/zalo của mình 0353.764.719 ) . hãy liên hệ sd9t , để được hỗ trợ tải tài liệu. Một lần nữa xin cám ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt! @@ BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH STT Câu hỏi Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ,áp dụng quan sau đây? Ban dân tộc miền núi Thanh tra tỉnh Sở Văn hóa Thông tin đáp án sai Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực trợ giúp pháp lý? Thanh tra tỉnh Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Hội Luật gia Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước phí, lệ phí thu khác ngân sách nhà nước Sở Tài Cục Thuế Kho bạc nhà nước tỉnh Ngân hàng nhà nước Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước Báo chí; xuất bản; bưu chính? Sở Bưu viễn thơng Sở Thơng tin, truyền thông Hội nhà báo Sở Thông tin Truyền thông Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước viễn thông; tần số vô tuyến điện? Sở Bưu viễn thơng Sở Thơng tin, truyền thơng Sở Thông tin truyền thông đáp án sai Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, áp dụng quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) sau đây? Các chi cục tương đương Các sở quan ngang sở cục tương đương đáp án Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở tỉnh thành phố không (trừ thành phố Hà Nội thành phố Hồ chí Minh) Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hà Nội không bao nhiêu? Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hồ chí Minh không bao nhiêu? 10 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? Thanh tra tỉnh Sở Công nghiệp Ban Quản lý khu công nghiệp Cục thống kê 11 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? Sở Thông tin truyền Ban Dân tộc miền thông núi Sở Tài nguyên & Môi trường Sở Ngoại vụ 12 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước Văn phòng UBND tỉnh lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước? Sở Nội vụ Cục Văn thư lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh 13 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành Văn phòng UBND tỉnh Sở Nội vụ Sở Tư pháp Cả đáp án 14 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân Sở Công thương Sở Kế hoạch đầu tư 15 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước thuế, phí, lệ phí thu khác ngân sách nhà nước Cục thuế Sở Tài 16 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế Sở Ngoại vụ 17 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước quảng cáo báo chí, mơi trường mạng, xuất phẩm? Sở Thông tin truyền thông 18 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) Sở Nội vụ Sở Lao độngThương binh xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh 19 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật Văn phòng UBND tỉnh Sở Thơng tin Truyền thơng Sở Văn hố, Thể thao Du lịch Sở Nội vụ Sở Công thương Liên minh hợp tác xã Cả đáp án cấp tỉnh Kho bạc nhà nước tỉnh Cả đáp án Trung tâm xúc tiến Văn phòng UBND tỉnh đầu tư thương mại Sở Văn hố Thể thao Văn phòng UBND tỉnh Du lịch Hội nhà báo cấp Trưởng Cấp Trưởng, cấp phó Cấp trưởng, cấp phó quan, đơn vị thuộc đơn nghiệp đơn vị trực thuộc Sở nghiệp thuộc tỉnh thuộc huyện 20 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Giám đốc Sở có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ sau đây? 21 cấp Trưởng Phó cấp Trưởng Phó cấp Trưởng Phó Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Giám đốc Sở cấp Trưởng cấp Trưởng cấp Trưởng quan, đáp án có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ sau đây? quan, đơn vị thuộc quan, đơn vị đơn vị nghiệp thuộc thẩm quyền tỉnh trực thuộc Sở nghiệp cấp huyện 22 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Sở Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hải Phòng - Kiến trúc khơng có tỉnh thành phố sau đây? 23 Sở sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? 24 Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP quan nào, Sở sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ? 25 Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP quan nào, Sở sau Sở Tài ngun Mơi có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý địa trường giới hành chính? Sở Xây dựng Sở Quy hoạch kiến trúc đáp án sai 26 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực bồi thường nhà nước? Sở Tư pháp Cục thi hành án Tòa án tỉnh 27 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà Văn phòng UBND tỉnh nước tài sản nhà nước? Kho bạc nhà nước Sở Tài Sở Tư pháp 28 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đường bộ, đường thuỷ nội địa? 29 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan Sở Lao động- Thương có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà binh xã hội nước phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Công nghiệp Sở Địa Sở Nội vụ Sở Giáo dục Đào tạo Thanh tra tỉnh Tỉnh Bình Thuận Cả đáp án Sở Khoa học, công nghệ Môi trường Cả đáp án sai Sở Lao động thương đáp án binh xã hội Các ban quản lý đuờng Sở Giao thơng cơng Cục quản lý đưòng bộ, bộ, đuờng thuỷ chánh đường thuỷ Sở Y tế đáp án Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội đáp án sai Công an tỉnh 30 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước du lịch quảng cáo 31 quy định chức quy định tổ chức Quy định nhiệm vụ nhiệm vụ cơ quan chuyên môn quyền hạn Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quy định nội dung sau quan chuyên môn quan chuyên môn đáp án thuộc UBND tỉnh, đây? thuộc UBND tỉnh, thuộc UBND tỉnh, sai thành phố trực thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc thuộc trung ương trung ương trung ương 32 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, áp dụng quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) sau đây? 33 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, không áp dụng quan sau đây? 34 Dự thảo văn quy định cụ thể chức Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Nhiệm vụ năng, nhiệm vụ, sau nhiệm vụ Sở? quyền hạn cấu tổ chức sở 35 Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ nào? 36 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, có quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? 37 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Điều kiện sau điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ? 38 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, khơng áp dụng quan sau đây? Sở Văn hố Thơng tin Sở Du lịch thương mại Sở Du lịch, thương mại Văn phòng HĐND Ban quản lý khu Đài Phát truyền UBND tỉnh công nghiệp hình tỉnh Khu cơng nghiệp đáp án sai đáp án sai Khu chế xuất Khu kinh tế mở đáp án Dự thảo văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan thuộc UBND tỉnh quản lý Dự thảo văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức cấp huyện đáp án Thủ trưởng Tập thể 18 19 Có đường biên giới có cửa quốc tế quốc gia; Có đường biên giới có hải cảng; Ban Quản lý Khu công nghiệp Sở Nội vụ Vừa tập thể vừa thủ Hội đồng thành viên trưởng 20 21 Có đường biên giới Cả đáp án trên có sân bay; Văn phòng UBND tỉnh đáp án 39 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quy định Cơ cấu tổ chức sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khơng bao gồm phòng, ban, đơn vị sau đây? Văn phòng Thanh tra Cục Phòng chun mơn, nghiệp vụ 40 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quy định Cơ cấu tổ chức sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không bao gồm phòng, ban, đơn vị sau đây? Viện Văn phòng Chi cục Thanh tra 41 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quy định Cơ cấu tổ chức sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không bao gồm phòng, ban, đơn vị sau đây? Văn phòng Phòng Hành Tổ chức Chi cục Phòng chun mơn, nghiệp vụ Tổng cục Cả đáp án 42 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quy định Cơ cấu tổ chức Đơn vị nghiệp công Phòng chun mơn, sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khơng bao gồm phòng, ban, đơn lập nghiệp vụ vị sau đây? 43 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ nào? Tập thể Thủ trưởng Vừa tập thể vừa thủ trưởng Tập trung 44 Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng làm việc theo chế độ nào? Tập thể Thủ trưởng Vừa tập thể vừa thủ trưởng Dân chủ 45 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Sở Quy hoạch Thành phố Cần Thơ - Kiến trúc có tỉnh thành phố sau đây? Thành phố Hà Nội Thành phố Hải Phòng 46 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Sở Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng - Kiến trúc có tỉnh thành phố sau đây? Thành phố Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh đáp án 47 Cơ quan sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? Sở Y tế Sở Nội vụ Sở Văn hoá Thể thao Sở Lao động thương binh xã hội 48 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban Quản lý khu công nghiệp Sở Nội vụ Sở Công thương Sở Lao động thương binh xã hội 49 Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, quan sau quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng? Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Văn phòng Đồn ĐBQH HĐND Sở Cơng thương Sở Lao động thương binh xã hội đáp án 50 Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP quan sau có trách Sở Tài ngun Mơi nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý tổng hợp trường thống biển hải đảo? 51 Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thơng thị Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải 52 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước chiếu sáng đô thị; công viên, xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải Sở Lao động-Thương binh xã hội Sở Công thương 53 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Sở Khoa học công nghệ Sở Y tế Cục đo lường chất lượng Sở Tài 54 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Giám đốc Sở bổ nhiệm? Chủ tịch UBND tỉnh Bộ Nội vụ Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh 55 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Phó Giám đốc Chủ tịch UBND tỉnh Bộ trường Bộ Nội vụ Sở bổ nhiệm? UBND tỉnh Giám đốc Sở 56 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, khơng áp dụng quan sau đây? Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội HĐND cấp tỉnh Sở Nội vụ Sở Thông tin truyền thông 57 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, khơng áp dụng quan sau đây? Văn phòng Đồn Đại Ban Quản lý Khu biểu Quốc hội Hội công nghiệp đồng nhân dân cấp tỉnh Khu kinh tế đáp án Nguyên tắc sau nguyên tắc tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình Tinh gọn, hợp lý, hiệu quyền hạn với tổ đáp án hình phát triển kinh tế lực, hiệu chức thuộc Bộ, xã hội địa quan ngang Bộ đặt phương địa phương 58 Sở Nội vụ Văn phòng UBND tỉnh Sở Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh Sở Giao thông công Cả đáp án chánh Có 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, điều kiện để thành lập Ban dân tộc điều kiện sau đây? Có 10.000 (mười nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; 60 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, điều kiện để thành lập Ban dân tộc điều kiện sau đây? Có 5.000 (năm Có 3.000 (ba Có 2.000 (hai Có 4.000 (bốn nghìn) người dân nghìn) người dân tộc nghìn) người dân tộc nghìn) người dân tộc tộc thiểu số thiểu số cần Nhà thiểu số cần Nhà thiểu số cần Nhà cần Nhà nước tập nước tập trung giúp đỡ, nước tập trung giúp nước tập trung giúp đỡ, trung giúp đỡ, hỗ hỗ trợ phát triển; hỗ trợ phát triển; đỡ, hỗ trợ phát triển; trợ phát triển; 61 Nghị định 24/2014/NĐ - CP Chính phủ, có hiệu lực từ thời điểm nào? 62 Khơng chồng chéo Không chồng chéo chức năng, nhiệm Không chồng chéo Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Nguyên cấu tổ chức với vụ, quyền hạn với cấu tổ chức, chức năng, tắc sau nguyên tắc tổ chức quan chuyên môn thuộc tổ chức thuộc Bộ, tổ chức thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đáp án quan ngang Bộ đặt Bộ, quan ngang với tổ chức UBND cấp tỉnh địa phương quan cấp tỉnh Bộ đặt địa phương 59 20/05/2014 63 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Sở Dự thảo Nghị quyết, định thuộc thẩm quan ngang sở có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyền ban hành Ủy nhiệm vụ sau đây? ban nhân dân cấp tỉnh 64 Có 3.000 người dân tộc thiểu số cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, điều kiện để thành lập Ban dân tộc điều kiện sau đây? 20/06/2014 Dự thảo định, thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Có 15.000 (mười Có 5.000 (năm lăm nghìn) người dân nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng trung thành cộng làng, bản; đồng làng, bản; 20/07/2014 20/08/2014 Dự thảo định, thị liên tịch thuộc thẩm đáp án quyền ban hành Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Có 20.000 người dân tộc thiểu số cần Có 5.000 người dân tộc thiểu số cần Nhà đáp án Nhà nước tập trung nước tập trung giúp đỡ, sai giúp đỡ, hỗ trợ phát hỗ trợ phát triển; triển; 65 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước thương mại quốc tế 66 67 Sở Công nghiệp Trung tâm xúc tiến đầu Cả đáp án tư thương mại sai Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan Chi cục Kiểm định chất có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà lượng sản phẩm nước quản lý an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật? Sở Công thương Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm thủy sản Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực sở hữu trí tuệ Sở khoa học Cơng nghệ Sở Văn hố Thơng tin Cục sở hữu trí tuệ Sở Ngoại vụ Sở Cơng thương Có Khu cơng nghiệp, Khu chế xuất, Có khu du lịch quốc Khu công nghệ cao, gia di sản văn Khu kinh tế mở, Khu hóa UNESCO kinh tế cửa cơng nhận Thủ tướng Chính phủ định thành lập; Có Khu cơng nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở, Khu kinh tế Có khu du lịch quốc cửa gia di sản văn hóa Thủ tướng Chính UNESCO cơng phủ định nhận thành lập có khu du lịch quốc gia di sản văn hóa UNESCO công nhận 68 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Đối với tỉnh khơng có đường biên giới điều kiện sau điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ? 69 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, ban hành ngày, tháng, năm nào? 70 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ có hiệu lực sau ngày kể từ ngày ký? 71 Phù hợp với điều kiện Phù hợp với điều kiện Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Nguyên tự nhiên, dân số, tình tự nhiên, dân số, tình Phù hợp với điều kiện đáp án tắc sau nguyên tắc tổ chức quan chun mơn thuộc hình phát triển kinh hình phát triển kinh tế văn hố địa phương tế - xã hội - xã hội tất UBND cấp tỉnh địa phương vùng, miền lãnh thổ 04/04/2014 05/04/2014 04/05/2014 05/05/2014 15 ngày 30 ngày 45 ngày đáp án sai Phù hợp với điều kiện Phù hợp với điều kiện Phù hợp với điều kiện văn hoá vùng dân văn hoá vùng văn hoá vùng tộc thiểu số miền biên giới hải đảo 72 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Nguyên tắc sau nguyên tắc tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 73 Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP quan nào, quan sau có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cơng tác Thanh niên ? Tỉnh đồn Sở Nội vụ Sở Giáo dục Đào tạo Sở Lao động thương binh xã hội 74 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước thị trường bất động sản Sở Tài Trung tâm bán đấu giá tài sản nhà nước Sở Xây dựng Sở Tài nguyên Môi trường 75 Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP Chính phủ, Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước chiếu sáng đô thị; công viên, xanh đô thị? Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải Cả đáp án Sở Tài nguyên Môi Cả đáp an trường Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã Trung ương có Bộ, Phù hợp với điều kiện hội địa quan ngang Bộ đáp án tự nhiên, dân số cấp tỉnh phải có tổ phương yêu cầu chức tương ứng cải cách hành nhà nước 76 Nguyên tắc sau nguyên tắc tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 77 Dự thảo định thành lập, sáp nhập, Các Sở quan ngang sở có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chia tách, giải thể nhiệm vụ sau đây? tổ chức, đơn vị sở theo quy định pháp luật; 78 Dự thảo định Dự thảo văn Dự thảo văn quy thành lập, sáp nhập, Dự thảo định, quy định cụ thể điều Các Sở quan ngang sở có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân định cụ thể chức năng, chia tách, giải thể thị; quy hoạch, kế kiện, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn cấp tỉnh nhiệm vụ sau đây? hoạch dài hạn, 05 năm chức danh tổ chức, đơn vị cấu tổ chức hàng năm; Trưởng, Phó sở theo quy định sở; đơn vị thuộc sở; pháp luật; Dự thảo định, Dự thảo văn quy thị cá biệt thuộc định cụ thể chức đáp án thẩm quyền ban hành năng, nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban quyền hạn cấu tổ chức sở nhân dân cấp tỉnh 79 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Cơ quan sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước bồi thường nhà nước? 80 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Cơ quan Phòng Kế hoạch - Tài Phòng Tài - Kế đáp án sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng kinh tế hạ tầng sai hoạch thực chức quản lý nhà nước đăng ký kinh doanh? 81 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Trưởng phòng quan chun mơn thuộc UBND cấp huyện bổ nhiệm? 82 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ,Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước việc thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan mình? 83 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Số lượng Phó Trưởng phòng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện không quá? 84 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Cơ quan Văn phòng HĐND sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND thực chức quản lý nhà nước cải cách hành chính? 85 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Cơ quan sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Văn hố Thơng tin Phòng Y tế 86 Theo quy định Nghị định 37/2014/NĐ - CP Chính phủ, Cơ quan sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước hội, tổ chức phi Chính phủ? Phòng Nội vụ Văn phòng HĐND UBND Phòng Văn hố Thơng tin Phòng Dân tộc 87 Cơ quan sau có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực hòa giải sở? Thanh tra huyện Phòng Tư pháp Phòng Lao động Thương binh xã hội Phòng Nội vụ Phòng Tư pháp UBND cấp huyện Chi cục Thi hành án Chủ tịch UBND cấp Hội đồng nhân dân cấp huyện huyện Phòng Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch HĐND tỉnh đáp án người người ngưòi Phòng Nội vụ Phòng Tư pháp đáp án Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch UBND tỉnh 03 người Thanh tra huyện Phòng Lao độngcả đáp án Thương binh Xã hội 10 Chức năng, nhiệm vụ quan hành Thủ tục hành chính Nhà nước địa rà sốt, cơng bố Nội dung mục tiêu chương trình tổng phương xác định cơng khai, minh bạch, 427 thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Chính phủ? rõ ràng, thực bảo đảm quy thông suốt, không chồng chéo, trùng lắp định pháp luật hay bỏ sót nhiệm vụ Xây dựng đội ngũ Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, CBCCVC có cấu viên chức có đủ hợp lý, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, phẩm chất lực trình độ, đạo đức tinh thần đáp ứng yêu cầu trách nhiệm, đảm phục vụ nhân dân đương thực tốt phát triển nhiệm vụ giao đất nước Tạo môi trường kinh Xây dựng hệ thống doanh bình đẳng, quan hành nhà Xây dựng, hoàn thiện nước từ trung ương tới hệ thống thể chế kinh thơng thống, thuận sở thơng suốt, Thủ tục hành lợi, minh bạch nhằm tế thị trường định sạch, vững mạnh, rà sốt, Nội dung mục tiêu chương hướng xã hội chủ nghĩa giảm thiểu chi phí đại, hiệu lực, hiệu quả, cơng bố cơng khai, 428 trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 nhằm giải phóng lực thời gian kinh phí tăng tính dân chủ minh bạch, bảo lượng sản xuất, huy doanh nghiệp Chính phủ? pháp quyền hoạt đảm quy động sử dụng có thuộc thành phần động điều hành định pháp luật hiệu nguồn lực kinh tế việc Chính phủ cho phát triển đất nước tuân thủ thủ tục hành quan hành nhà nước 429 Nội dung khơng phải mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Chính phủ? Tạo mơi trường kinh Chức năng, nhiệm Xây dựng đội ngũ cán doanh bình đẳng, thông vụ quan Bảo đảm thực bộ, cơng chức, viên thống, thuận lợi, minh hành Nhà thực tế quyền dân chủ chức có đủ phẩm bạch nhằm giảm thiểu nước địa phương nhân dân, bảo vệ chất, lực chi phí thời gian xác định rõ quyền người, gắn trình độ, đáp ứng u kinh phí doanh ràng, thực quyền người với nghiệp thuộc thành thơng suốt, khơng quyền lợi ích cầu phục vụ nhân dân phần kinh tế việc chồng chéo, trùng dân tộc, đất nước phát triển tuân thủ thủ tục hành lắp hay bỏ sót đất nước nhiệm vụ 51 Tạo mơi trường kinh doanh bình Bảo đảm thực Xây dựng, hồn thiện đẳng, thơng thống, Xây dựng đội ngũ hệ thống thể chế kinh thuận lợi, minh bạch CBCC có cấu hợp thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo tế thị trường định nhằm giảm thiểu chi lý, đủ trình độ, Nội dung mục tiêu chương hướng xã hội chủ nghĩa phí thời gian lực, phẩm chất đạo vệ quyền người, 430 trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 nhằm giải phóng lực kinh phí đức tinh thần trách gắn quyền người lượng sản xuất, huy Chính phủ? doanh nghiệp thuộc nhiệm, đảm đương với quyền lợi ích động sử dụng có thành phần kinh thực tốt nhiệm dân tộc, đất hiệu nguồn lực tế việc tuân vụ giao nước cho phát triển đất nước thủ thủ tục hành Tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống, thuận lợi, minh Nội dung khơng phải mục tiêu chương bạch nhằm giảm thiểu chi phí thời gian 431 trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 kinh phí doanh Chính phủ? nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 432 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Xây dựng hệ thống quan hành nhà nước từ Bảo đảm thực trung ương tới sở thực tế quyền thông suốt, sạch, vững mạnh, Cơ chế tự chủ, tự chịu dân chủ nhân đại, hiệu lực, trách nhiệm tiếp tục dân, bảo vệ quyền người, gắn hiệu quả, tăng tính nghiên cứu thực quyền người với có hiệu dân chủ pháp quyền lợi ích quyền hoạt dân tộc, đất động điều hành nước Chính phủ quan hành nhà nước Bảo đảm quy định Bảo đảm quy định Bảo đảm quy định pháp luật đượctriển Bảo đảm quy định pháp luật đượctriển pháp luật đượctriển khai pháp luật đượctriển khai khai thực ởđịa khai thựchiệnở địa thực hiệnở địa phương có thực hiệnở địa phương có phương có hiệu lực, phương có hiệu lực, hiệu lực, hiệu (đạt hiệu lực, hiệu (đạt hiệu (đạt trên90% hiệu (đạt trên60%ýkiếnđồng trên80%ýkiếnđồng ýkiếnđồngthuậnqua 70% ý kiến đồng thuậnqua khảo sát) thuậnqua khảo sát) khảo sát) thuậnqua khảo sát) 52 Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 433 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Mứcđộphùhợp,tính Mứcđộphùhợp,tínhkhả khảthi, tính hiệu thi, tính hiệu văn văn QPPL QPPL tỉnh ban tỉnh ban hành đạt từ hành đạt từ 60% trở lên 70% trở lên Mứcđộ phùhợp,tính Mứcđộphùhợp,tính khả thi,tính hiệu khả thi, tính hiệu văn QPPL văn QPPL tỉnh ban hành đạt từ tỉnh ban hành đạt từ 90% trở lên 80% trở lên Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 434 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Đếnnăm 2020,bảođảm Đếnnăm 2020,bảođảm tỷlệhài lòngcủacá tỷlệhài lòngcủacánhân, nhân,tổchứcđốivới tổchứcđốivới phục vụ phục vụ quan hành quan hành nhà nước đạt 60% nhà nước đạt 70% Đến năm2020,bảo đảmtỷlệhài lòng cánhân,tổchứcđốivới phục vụ quan hành nhà nước đạt 80% 435 Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Đếnnăm2020,tỷlệhài lòngcủa người dân dịch vụ y tế, giáo dục công đạt 70% Đến năm 2020,bảo đảm tỷlệhài lòngcủa cánhân,tổchứcđối với phục vụ quan hành nhà nước đạt 90% Đếnnăm2020,tỷlệhài Đếnnăm2020,tỷlệ lòngcủa người dân Đếnnăm2020,tỷlệhài hài lòngcủa người lòng người dân đối dịch vụ y tế, dân dịch vụ y với dịch vụ y tế, giáo dục tế, giáo dục công đạt giáo dục công đạt công đạt 90% 100% 80% Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 436 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Kết số thực Kết số thực Kết số thực Kết số thực hiện chức năng, nhiệm chức năng, nhiệm chức năng, nhiệm chức năng, nhiệm vụ vụ quan vụ quan vụ quan quan chuyên môn chuyên môn cấp tỉnh, chuyên môn cấp tỉnh, chuyên môn cấp tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện đạt cấp huyện đạt cấp huyện đạt cấp huyện đạt trên 65% 80% 75% 70% Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 437 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Chỉ số chất lượng Chỉ số chất lượng thực Chỉ số chất lượng Chỉ số chất lượng thực thực nhiệm vụ nhiệm vụ công thực nhiệm vụ nhiệm vụ công công chức đạt chức đạt 70% công chức đạt 75% chức đạt 80% 85% Nội dung mục tiêu cụ thể theo Kế 438 hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng? Chỉ số tác động Chỉ số tác động Chỉ số tác động việc việc thực Chỉ số tác động việc thực thực chế tài việc thực chế chế tài đạt chế tài đạt đạt 75% tài đạt 85% 90% 80% 53 Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng có nhiệm vụ? nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND 440 tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cải cách thể chế sở chủ trì theo dõi tổng hợp? Sở Nội vụ Sở Tư pháp Sở Tài Sở Thông tin truyền thông Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND 441 tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cải cách tổ chức máy hành sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện? Sở Nội vụ Sở Tư pháp Sở Tài Sở Thơng tin truyền thơng Sở Tài Sở Tư pháp Sở Nội vụ Sở Thơng tin truyền thơng Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cải cách tài cơng sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện? Sở Nội vụ Sở Tư pháp Sở Tài Sở Thơng tin truyền thơng Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 444 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhiệm vụ đại hóa hành sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện? Sở Nội vụ Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Tài Sở Thơng tin truyền thông 439 Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 442 bộ, công chức, viên chức sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện? 443 Thực công bố thủ Thực công bố thủ Thực công bố thủ tục Thực công bố thủ tục Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tục hành tục hành hành (TTHC) theo hành (TTHC) theo (TTHC)theo Nghị định 445 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ cải (TTHC) theo Nghị Nghị định số 62/2010/NĐNghị định số 64/2010/NĐđịnh số 65/2010/NĐcách thủ tục hành chính? số 63/2010/NĐ-CP CP Chính phủ CP Chính phủ CP Chính phủ Chính phủ Thực ban hành Thực công bố thủ Thực triển khai thủ Thực ban hành thủ triển khai thủ tục hành Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tục hành chính(TTHC) tục hành (TTHC) tục hành (TTHC) (TTHC) theo theo Nghị định số 446 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ cải theo Nghị định số theo Nghị địnhsố Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 63/2010/NĐ-CP cách thủ tục hành chính? 63/2010/NĐ-CP 63/2010/NĐ-CP Chính phủ Chính phủ Chính phủ Chính phủ 54 Tiếp tục thực có Tiếp tục thực có hiệu hiệu chủ trương xã Tiếp tục thực có Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND chủ trương xã hội hội hóa, hiệu chủ trương xã 447 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ cải hóa, lĩnh hội hóa, cách tổ chức máy hành chính? lĩnh vực giáo dục, khoa vực y tế, văn hóa xã hội lĩnh vực giáo dục, y tế học công nghệ Tiếp tục thực có hiệu chủ trương xã hội hóa, lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa xã hội Đẩy mạnh thực Đẩy mạnh thực chế Đẩy mạnh thực Đẩy mạnh thực chế tự chủ, tự chịu tự chủ, tự chịu trách chế quản lý chế quản lý trách nhiệm nhiệm đơn vị đơn vị nghiệp dịch Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND đơn vị nghiệp dịch vụ đơn vị nghiệp dịch nghiệp dịch vụ công; chất vụ công, dịch vụ tư; 448 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ cải công; chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ cách tổ chức máy hành chính? vụ cơng;chấtlượng lượng dịch vụ cơng ích, cơng bước công cộng bước công bước dịchvụcông bước nâng cao nâng cao nâng cao nâng cao Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 449 hoạt động quan hành sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện? 450 451 Sở Nội vụ Văn phòng UBND tỉnh Sở Tài Sở Thơng tin truyền thơng Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức? Tăng cường công tác Tăng cường công tác Tăngcườngcôngtác tra, kiểmtra, tra, kiểmtra,giám thanhtra, kiểm tra công giámsátcôngvụởcác sát côngvụở cấp, kể vụ, công chức, viên chức cấp, kể trách nhiệm trách nhiệm người đứng cấp, kể trách người đứng đầu đầu, cấp phó người nhiệm người đứng đầu đứng đầu quan, quan, đơn vị, địa quan, đơn vị đơn vị phương Tăng cường công tác tra, kiểmtra công vụởcáccấp,kể trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức? Thực việc thi cạnh Thực việc thi cạnh Thực việc thi cạnh tranh để bổ nhiệm vào tranh để bổ nhiệm vào tranh, xét cạnh tranh để bổ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức vụ lãnh đạo, quản nhiệm vào chức vụlãnh vào ngạch công chức theo lý theo Trung ương đạo,quảnlýtheoTrung Trung ương quy định quyđịnh hướng ương quy định hướng hướng dẫn Trung dẫncủa Trung ương dẫn Trung ương ương Thực hiệnviệcthi cạnhtranh,xét cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức vụlãnhđạo, quản lý, vào ngạch công chức theo Trung ương quy định hướng dẫn Trung ương 55 Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND 452 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức? Banhànhvàthực Đổi thực có có chất lượng, hiệu Xây dựng thực có Xây dựng thực hiệu kế hoạch cải cách kế hoạch cải cách chế độ hiệu kế hoạch cải có hiệu chương chế độ cơng vụ cơng chức, cách chế độ cơng vụ cơng trình cải cách chế độ công vụ công chức, viên chức giai đoạn 2016chức giai đoạn 2016- công vụ công chức giai sách tiền lương 2020 đoạn 2015-2020 2020 giai đoạn 2016- 2020 Đổi phương thức tuyển công chức; đổi Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND chế quản lý chế 453 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ độ, sách xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức? đội ngũ CBCC người hoạt động không chuyêntráchởcấpxã Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND 454 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau nội dung thực nhiệm vụ đại hóa hành chính? Đổi cơng tác tuyển cơng chức, viênchức; Đổi phương thức đổimớicơchếquảnlý tuyển công chức; đổi mới, vàchếđộ, chínhsách nâng cao chế độ, sách đội ngũ đội ngũ CBCC CBCCVC người người hoạt hoạt động không chuyên động không chuyên trách cấp xã trách cấp xã Đổi phương thức tuyển công chức; đổi chế độ, sách đội ngũ CBCC người hoạt động chuyên trách cấp xã Ưu tiên đầu tư sở vật Ưu tiên đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận trả phận tiếp nhận trả kết kết UBND cấp UBND cấp tỉnh huyện Ưu tiên đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho phận tiếp nhận trả kết UBND cấp xã Ưu tiên đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho phận tiếp nhận trả kết UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Tăng cường kiểm tra, giámsátcủa cấp ủy Đảng, quyền cấp, kịp thời phát khắc phục vấn đề bất hợp lý trình thực CCHC Tăng cường tra, kiểm tra cấp ủy Đảng, quyền cấp, kịp thời phát khắc phục vấn đề bất hợp lý trình thực Cải cách TTHC Tiếp tục kiểm tra, giám sát cấp ủy, quyền cấp, kịp thời phát khắc phục vấn đềbất hợp lý quátrình thực Cải cách TTHC Tiếp tục tra, kiểm tra, giám sát cấp ủy, Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND quyền cấp, kịp 455 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau giải pháp thực kế hoạch cải thời phát khắc phục vấn đề bất cách hành tỉnh? hợp lý trình thực CCHC 56 Xâydựngvàbanhành quychế quản lý theo Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND hướng xác định rõ trách 456 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau giải pháp thực kế hoạch cải nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, trách cách hành tỉnh? nhiệm phối hợp quan, tổ chức, cá nhân Banhànhvàhoànthiện Xây dựng hoàn thiện quychế phốihợptheo quy chế hoạt động, Xây dựng hoàn hướngxácđịnhrõ trách quy chế phối hợp theo thiện quy chế hoạt nhiệm tập thể, trách hướng xácđịnh rõ trách động, quy chế phối nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, trách hợp theo hướngxác nhiệm cá nhân, trách nhiệm phối hợp nhiệm phối hợp địnhrõ trách nhiệm người đứngđầu quan, tổ chức, cá quan, tổ chức, cá nhân nhân Xây dựng đội ngũ CBCCVC tham mưu Xây dựng đội ngũ CBCC Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND CCHC đội ngũ tham mưu CCHC đội 457 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau giải pháp thực kế hoạch cải chuyên gia tư vấn ngũ chuyên gia tư vấn cách hành tỉnh? CCHC cấp tỉnh CCHC cấp tỉnh, cấp huyện Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo Theo Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 UBND dục CCHC, gắn công tác 458 tỉnh Lâm Đồng, nội dung sau giải pháp thực kế hoạch cải CCHC với thực quy cách hành tỉnh? chếdânchủ,cơngtácdân vận 459 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, cán bộ, công chức phân công thực thủ tục hành bị nghiêm cấm thực hành vi sau đây? Xây dựng đội ngũ CBCC Xây dựng đội ngũ tham mưu CCHC đội CBCCVC tham mưu ngũ chuyên gia tư vấn CCHC đội ngũ CCHC cấp tỉnh, cấp chuyên gia tư vấn Cải huyện, cấp xã cách TTHC cấp tỉnh Tiếp tục tăng cường Tiếp tục tăng cường Tiếp tục tăng cường công công tác quản lý, tuyên công tác thông tin, tác thông tin, tuyên truyền truyền, giáo dục tuyên truyền CCHC, CCHC, gắn công tác Cải CCHC, gắn công tác gắn công tác CCHC với cách TTHC với thực Cải cách TTHC với thực quy chế dân quy chế dân chủ thực quy chế dân chủ, công tác dân vận chủ, công tác dân vận Hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây Khơng kéo dài thời khó khăn cho đối gian thực tự tượng thực thủ ý yêu cầu bổ sung thêm tục hành chính; lợi hồ sơ, giấy tờ ngồi dụng quy định, quy định vướng mắc thủ tục hành để trục lợi Khơng nhận tiền q biếu hình thức từ đối tượng thực thủ tục Khơng đùn đẩy hành tiếp trách nhiệm, hợp tác nhận, giải thủ tục thực kịp thời hành ngồi phí, nhiệm vụ giao lệ phí thực thủ tục hành quy định công bố công khai 57 Nhận tiền quà Không hách dịch, cửa biếu hình quyền, sách nhiễu, thức từ đối tượng gây phiền hà, gây khó thực thủ tục Khơng kéo dài thời Không đùn đẩy gian thực tự khăn cho đối tượng hành tiếp trách nhiệm, hợp tác ý yêu cầu bổ sung thêm thực thủ tục hành nhận, giải thủ thực kịp thời hồ sơ, giấy tờ ngồi chính; khơng lợi dụng tục hành ngồi nhiệm vụ giao quy định phí, lệ phí thực quy định, thủ tục hành vướng mắc thủ tục quy định hành để trục lợi cơng bố cơng khai 460 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, cán bộ, công chức phân công thực thủ tục hành bị nghiêm cấm thực hành vi sau đây? 461 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy Thủ tướng Chính phủ phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? 462 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? 463 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch nước Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch UBND tỉnh Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 464 hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? Cản trở hoạt động Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục quan nhà 465 hành chính, đối tượng thực thủ tục hành (cá nhân, tổ chức) bị nước, người có thẩm nghiêm cấm thực hành vi sau đây? quyền nhận hối lộ Không dùng thủ đoạn để lừa dối quan nhà nước, người Nộp hồ sơ quy có thẩm quyền định thực thủ tục hành 58 Khơng cản trở hoạt Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục động quan nhà 466 hành chính, đối tượng thực thủ tục hành (cá nhân, tổ chức) bị nước, người có thẩm nghiêm cấm thực hành vi sau đây? quyền Không cản trở hoạt Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm soát thủ tục động quan nhà 467 hành chính, đối tượng thực thủ tục hành (cá nhân, tổ chức) bị nước, người có thẩm nghiêm cấm thực hành vi sau đây? quyền 468 469 Đưa hối lộ Không dùng thủ đoạn để lừa dối quan nhà nước, người Nộp hồ sơ quy có thẩm quyền định thực thủ tục hành Khơng đưa hối lộ Dùng thủ đoạn để lừa dối quan nhà Nộp hồ sơ quy nước, người có thẩm định quyền thực thủ tục hành Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành quy định phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? Bảo đảm phối Niêm yết công khai, hợp chặt chẽ Bảo đảm giải đầy đủ, kịp thời các quan hành công việc nhanh chóng, Đơn giản, dễ hiểu nhà nước thủ tục hành thuận tiện cho cá nhân, dễ thực giải Quyết định công bố tổ chức công việc cá thủ tục hành nhân, tổ chức Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành quy định phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? Bảo đảm phối Niêm yết công khai, hợp chặt chẽ Bảo đảm giải đầy đủ, kịp thời thủ Phù hợp với mục quan hành cơng việc nhanh chóng, tiêu quản lý hành tục hành nhà nước thuận tiện cho cá nhân, Quyết định cơng bố thủ nhà nước giải tổ chức tục hành công việc cá nhân, tổ chức Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 470 hành chính, thủ tục hành quy định phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? Niêm yết cơng khai, Bảo đảm giải Bảo đảm quyền bình đầy đủ, kịp thời thủ công việc nhanh đẳng đối tục hành chóng, thuận tiện cho tượng thực thủ Quyết định công bố thủ tục hành cá nhân, tổ chức tục hành Bảo đảm phối hợp chặt chẽ quan hành nhà nước giải cơng việc cá nhân, tổ chức 59 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 471 hành chính, thủ tục hành quy định phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? Niêm yết công khai, Bảo đảm giải Bảo đảm phối hợp chặt Tiết kiệm thời gian đầy đủ, kịp thời thủ cơng việc nhanh chi phí cá chẽ quan hành nhà nước tục hành nhân, tổ chức chóng, thuận tiện cho giải công việc Quyết định công bố thủ quan hành cá nhân, tổ chức cá nhân, tổ chức tục hành chính nhà nước 472 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 473 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền ban hành? Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch UBND tỉnh Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 474 hành chính, nội dung sau tiêu chí đánh giá tác động thủ tục hành chính? Sự cần thiết thủ tục hành Tính hợp lý văn Tính hợp pháp văn Các chi phí xây quy phạm pháp quy phạm pháp dựng văn quy luật phạm pháp luật luật Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 475 hành chính, nội dung sau tiêu chí đánh giá tác động thủ tục hành chính? Sự cần thiết văn quy phạm pháp luật Tính hợp lý thủ tục hành Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 476 hành chính, nội dung sau tiêu chí đánh giá tác động thủ tục hành chính? Sự cần thiết văn quy phạm pháp luật Tính hợp lý văn quy phạm pháp luật Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 477 hành chính, nội dung sau tiêu chí đánh giá tác động thủ tục hành chính? Sự cần thiết văn quy phạm pháp luật Tính hợp lý văn Tính hợp pháp văn Các chi phí tuân quy phạm pháp quy phạm pháp thủ thủ tục hành luật luật Tính hợp pháp văn Các chi phí xây quy phạm pháp dựng văn quy luật phạm pháp luật Tính hợp pháp thủ tục hành Các chi phí xây dựng văn quy phạm pháp luật 60 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, cán bộ, cơng chức phân cơng thực thủ tục hành bị nghiêm cấm thực hành vi sau đây? Không nhận tiền Không hách dịch, cửa quà biếu hình thức từ đối Từ chối thực hiện, kéo quyền, sách nhiễu, dài thời gian thực gây phiền hà, gây khó tượng thực thủ tục Khơng đùn đẩy hành tiếp tự ý yêu cầu khăn cho đối tượng trách nhiệm, hợp tác bổ sung thêm hồ sơ, thực thủ tục hành nhận, giải thủ tục thực kịp thời giấy tờ ngồi quy định chính; khơng lợi dụng hành ngồi phí, nhiệm vụ giao mà không nêu rõ lý quy định, lệ phí thực thủ tục văn vướng mắc thủ tục hành hành để trục lợi quy định cơng bố cơng khai Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 479 hành chính, cán bộ, cơng chức phân cơng thực thủ tục hành bị nghiêm cấm thực hành vi sau đây? Không nhận tiền Không hách dịch, cửa quà biếu quyền, sách nhiễu, hình thức từ đối gây phiền hà, gây khó tượng thực thủ tục Đùn đẩy trách Không kéo dài thời nhiệm, thiếu hợp gian thực tự khăn cho đối tượng hành tiếp tác, chậm trễ, gây ý yêu cầu bổ sung thêm thực thủ tục hành nhận, giải thủ tục cản trở thực hồ sơ, giấy tờ ngồi chính; khơng lợi dụng hành ngồi phí, nhiệm vụ quy định quy định, lệ phí thực thủ tục giao vướng mắc thủ tục hành hành để trục lợi quy định công bố công khai 478 480 481 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, nội dung sau trách nhiệm cán bộ, công chức phân cơng thực thủ tục hành chính? Thực nghiêm Thực nghiêm Thực nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ Thực đầy đủ túc, đầy đủ nhiệm túc, đầy đủ nhiệm vụ giao nhiệm vụ giao vụ giao sau giao trong trình thực trình thực cải thực thủ tục trình thực thủ cách thủ tục hành thủ tục hành hành tục hành chính Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, nội dung sau trách nhiệm cán bộ, công chức phân cơng thực thủ tục hành chính? Trong q trình thực thủ tục hành tuân thủ theo đạo thủ trưởng quan Phải tạo thuận lợi cho đối tượng thực Tiếp nhận giải Độc lập giải thủ tục hành hồ sơ cá nhân, tổ thủ tục hành chính; có tác phong, chức theo đạo cho cá nhân, thái độ lịch sự, thủ trưởng quan tổ chức nghiêm túc, khiêm tốn 61 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 482 hành chính, nội dung sau trách nhiệm cán bộ, công chức phân cơng thực thủ tục hành chính? Trong q trình thực thủ tục hành tn thủ theo đạo thủ trưởng quan Có thái độ nghiêm khắc việc yêu cầu người dân thực quy định thủ tục hành Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục 483 hành chính, nội dung sau trách nhiệm cán bộ, công chức phân cơng thực thủ tục hành chính? Trong q trình thực thủ tục hành tn thủ theo đạo thủ trưởng quan Có thái độ nghiêm Phối hợp với khắc việc yêu Tiếp nhận giải quan, tổ chức có hồ sơ cá nhân, tổ cầu người dân thực liên quan chức theo đạo quy định việc thực thủ thủ trưởng quan tục hành thủ tục hành Tiếp nhận giải hồ sơ cá nhân, tổ chức theo quy định Độc lập giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức Khơng khiếu Thực cách Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục nại, tố cáo, khởi kiện Không phải chịu trách để quan Thực đầy đủ nhiệm tính hợp 484 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng quy định thủ tục định hành nhà nước, người có pháp, xác thẩm quyền giải hành thực thủ tục hành chính? hành vi hành giấy tờ có hồ sơ cơng việc Khơng khiếu nại, Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm soát thủ tục tố cáo, khởi kiện 485 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng định hành thực thủ tục hành chính? hành vi hành Từ chối thực yêu cầu Thực cách Không phải chịu trách không quy để quan nhiệm tính hợp nhà nước, người có định thủ tục pháp, xác hành giấy tờ có hồ sơ thẩm quyền giải công việc chưa công khai theo quy định Thực cách Không phải chịu trách để quan nhà Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục nhiệm tính hợp nước, người có thẩm 486 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng pháp, xác thực thủ tục hành chính? quyền giải cơng giấy tờ có hồ sơ việc Chịu trách nhiệm Khơng khiếu tính hợp pháp, nại, tố cáo, khởi xác giấy tờ có kiện định hồ sơ cung hành hành cấp đầy đủ thơng tin vi hành có liên quan 62 Không phải chịu trách Thực cách để Khơng khiếu nại, nhiệm tính hợp Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục quan nhà tố cáo, khởi kiện pháp, xác 487 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng nước, người có thẩm định hành thực thủ tục hành chính? giấy tờ có quyền giải cơng hành vi hành việc hồ sơ Không khiếu nại, Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục tố cáo, khởi kiện 488 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng định hành thực thủ tục hành chính? hành vi hành Khơng cản trở hoạt động thực thủ tục hành quan nhà nước, người có thẩm quyền Khơng hối lộ dùng thủ đoạn Không phải chịu trách Thực cách để khác để lừa dối nhiệm tính hợp quan nhà quan nhà nước, pháp, xác nước, người có thẩm người có thẩm giấy tờ có quyền giải cơng quyền thực việc hồ sơ thủ tục hành Không phải chịu trách Khiếu nại, tố cáo, Thực cách Không khiếu nại, khởi kiện Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục nhiệm tính hợp để quan tố cáo, khởi kiện pháp, xác định hành nhà nước, người có 489 hành chính, nội dung sau quyền nghĩa vụ đối tượng định hành hành vi hành thẩm quyền giải thực thủ tục hành chính? giấy tờ có hành vi hành theo quy định cơng việc hồ sơ pháp luật Có nguyên tắc thực chế cửa, chế cửa liên thông theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 490 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành chính? Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải 491 thủ tục hành nội dung sau ngun tắc thực chế cửa, chế cửa liên thơng? Lấy hài lòng nhân dân thước đo chất lượng hiệu phục vụ cán bộ, cơng chức quan có thẩm quyền Lấy hài lòng tổ Lấy hài lòng chức, cá nhânlàthước doanh nghiệp thước đo chất lượngvà hiệu đo chất lượng hiệu phục vụ cán bộ, phục vụ cơng cơng chức,viênchứcvà chức, viên chức cơquancó thẩm quan có thẩm quyền quyền Lấy hài lòng tổ chức, cá nhân chuẩn mực hiệu phục vụ quan hành nhà nước 63 Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải 492 thủ tục hành quan phải áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông? Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành 493 quan phải áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông? Ủy ban nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh huyện xã Tòa án nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân Cả 03 đáp án tỉnh Cả 03 đáp án Có thâm niên công tác Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày23/04/2018 thực Có thâm niên cơng tác Có thâm niên công tác tối chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành tối thiểu 03 năm Có thâm niên cơng tác tối tối thiểu 05 năm 494 thiểu 02 năm ngành, thiểu 04 năm ngành, chính, quy định tiêu chuẩn thâm niên công tác công chức ngành, lĩnh vực ngành, lĩnh vực lĩnh vực phân công lĩnh vực phân công phân công chức, viên chức làm việc phận cửa nào? phân công Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải 495 thủ tục hành chính, quy định hành vi mà công chức viên chức không làm giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông? Cửa quyền, sách nhiễu, Ứng xử, giao tiếp khơng gây phiền hà, khó khăn phù hợp với quy chế văn cho tổ chức, cá nhân thực hóa cơng sở; thủ tục hành chính; Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành Cản trở việc giải thủ 496 chính, quy định hành vi mà tổ chức, cá nhân khơng làm tục hành cho tổ chức, cá nhân giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông? Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, Cả đáp án nhận, trả kết giải thủ tục hành theo quy định pháp luật Dùng thủ đoạn khác để lừa dối, hốilộ cán bộ, công Nhậnxét,đánhgiáthiếu khách quan, không công chức, viên chức bằng, không trung thực, trìnhgiải thủ tục khơng pháp luật hành Cả đáp án Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực 497 chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? 21-05-18 21-06-18 21-07-18 21-08-18 Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải 498 thủ tục hành chính, quy định quan có trách nhiệm hướng dẫn thống việc kết nối, cung cấp thông tin hệ thống thông tin cửa phạm vi nước? Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ Bộ Thơng tin Truyền thông Cả đáp án 64 Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải 499 thủ tục hành chính, quy định quan có trách nhiệm xây dựng, ban hành biểu mẫu thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính? Văn phòng Chính phủ Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày23/04/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải Khơng 06 tháng Khơng 06 tháng Khơng 12 tháng Khơng 12 tháng 500 thủ tục hành quy định thời hạn làm việc công chức, viên không nhiều không nhiều 12 không nhiều 24 không nhiều tháng đợt tháng đợt 36 tháng đợt chức cử đến Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện thời 24 tháng đợt gian bao nhiêu? 65
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính có đáp án, Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính có đáp án

Từ khóa liên quan