Giáo án Lịch sử 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 14:58

BÀI: HÔI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, kinh tế, hội nước ta có nhiều thay đổi sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp - Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ kinh tế - hội II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình SGK , đồ hành Việt Nam - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ i Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu gian 4' A- Kiểm tra cũ: Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùn g * Phương pháp kiểm tra đánh giá - Em nêu nguyên nhân sảy phản công kinh thành Huế? - HS trả lời câu hỏi - Cuộc phản công diễn nào? - Hãy kể tên KN tiêu biểu phong - GV nhận xét , cho điểm trào Cần Vương ? B - Bài mới: 1: Giới thiệu Nội dung hoạt động 34’ - GV nêu mục đích yêu Phấn cầu, ghi bảng, HS ghi * Hoạt động 1: Những thay đổi kinh tế Việt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX màu - Trước Pháp xâm lược kinh tế nước ta chủ * Phương pháp thảo luận yếu có nghành gì? (nơng nghiệp thủ nhóm cơng nghiệp) - HS đọc SGK , quan sát hình minh họa, làm việc - Sau thực dân pháp đặt ách thống trị VN theo cặp để trả lời câu hỏi - Tổ + 2: trình bày chúng thi hành biện pháp để vơ vét, chuyển biến khai yhác, bóc lột tài nguyên nước ta ? kinh tế nước ta - Những ngành kinh tế đời? (cơng - Tổ + 4: trình bày nghiệp giao thông ) chuyển biến - Ngành cơng nghiệp phát triển ? (nhiều hội nước ta? nhà máy xây dựng nhiều khu mỏ khai thác - Các nhóm trình bày kết nhiều công nghiệp trồng lên) học tập - Gv chốt lại Tran h ảnh Thờ i gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng - người hưởng nguồn lợi phát triển kinh tế ? => GV kết luận : Từ cuối * Hoạt động 2Những thay đổi hội Việt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX đời sống ND * Phương pháp vấn đáp - Trước nước ta có giai cấp thầy trò (Phong kiến, nơng dân) - Sau thực dân pháp đặt ách thống trị Việt Nam , hội có thay đổi, có thêm tầng lớp Đồ dùn g ? - Khi đời sống người lao động nào? (khổ sở cực) - Tại họ lại bị khổ? (thực dân Pháp bóc lột ) - Đầu kỷ 20 xuất tầng lớp nào? (công nhân, chủ xưởng, chủ nhà bn, trí thức, viên chức, bn bán nhỏ ) - Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Việt Nam có chuyển biến mặt kinh tế hội? *GV kết luận: Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Pháp tiến hành khai thác kinh tế nước ta cách quy mô khiến cho đời sống nhân dân lao động vô cực khổ; hội ta có nhiều biến đổi kinh tế hội * Ghi nhớ ( SGK, trang ) - HS đọc SGK, trao đổi nhóm đơi trả lời câu hỏi - Các nhóm trình bày kết học tập - Gv chốt lại Củng cố , dặn dò - Học thuộc ghi nhớ - nhận xét tiết học chuẩn bị :5 - Thuyết trình - Vài HS đọc nội dung học 2' *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... người hưởng nguồn lợi phát triển kinh tế ? => GV kết luận : Từ cuối * Hoạt động 2Những thay đổi xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX đời sống ND * Phương pháp vấn đáp - Trước nước ta có giai... xưởng, chủ nhà bn, trí thức, viên chức, buôn bán nhỏ ) - Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Việt Nam có chuyển biến mặt kinh tế xã hội? *GV kết luận: Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Pháp tiến hành khai thác kinh tế nước...* Hoạt động 1: Những thay đổi kinh tế Việt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX màu - Trước Pháp xâm lược kinh tế nước ta chủ * Phương pháp thảo luận yếu có nghành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Giáo án Lịch sử 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX