SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn

27 38 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 16:09

Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý ĐônPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn MỤC LỤC MỤC LỤC I.ĐẶT VẤN ĐỀ : Đối Tượng Nghiên Cứu: Phương pháp dạy học Phát huy tính tích cực của học sinh PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .3 I.Cơ sở lý luận: II Thực trạng vấn đề: PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 24 Kết luận 24 Kiến nghị 25 PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn I.ĐẶT VẤN ĐỀ : Dạy học là hoạt động chủ yếu và đặc trưng của nhà trường Chất lượng giáo dục phụ thuộc trước hết và trực tiếp vào chất lượng dạy học Trong hoạt động dạy học thì phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt Bởi lẽ phương pháp dạy học là công cụ có tổ chức, có kế hoạch, có hệ thống nhằm giúp cho học sinh học tập thuận lợi và có kết quả Thực tiễn dạy học cho thấy muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả cần phải phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh Theo hướng này, quá trình dạy học học sinh phải phát huy toàn bộ các chức tâm lý đặc biệt là tư độc lập, sáng tạo của học sinh nhằm thực hiện tốt yêu cầu giáo dục của thầy và mục tiêu chung là giáo dục của nhà trường Việc giáo dục thể chất nhà trường có vai trò hết sức quan trọng giúp học sinh phát triển một cách toàn diện đức – trí – thể - mỹ, giúp các em có ý thức tự giác rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, có lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát Bộ môn Thể dục thiên hoạt động vận động cũng phải thường xuyên đổi mới cách dạy, cách học theo phương pháp hiện đại nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh hoạt động học tập nhằm phù hợp với việc lĩnh hội kiến thức và vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn một cách tốt thì giáo viên chính là người hướng dẫn, đạo, điều khiển học sinh tìm để lĩnh hội được kiến thức mới, chính vì học sinh phải linh hoạt sáng tạo, chủ đợng tìm tòi kiến thức mới thơng qua bài giảng của giáo viên tiết dạy Muốn làm được điều này thì giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp chương trình, gây được hứng thú say mê học tập, cải tiến cách dạy, cách học như: phân nhóm tập luyện, sử dụng đa dạng hóa các bài tập, cải tiến dụng cụ tập luyện,….mang lại hiệu quả cao tiết dạy Đối Tượng Nghiên Cứu: Phương phap day hoc Phat huy tinh tich cưc cua hoc sinh Giới Hạn Đề Tài : Học sinh khối của Trường THCS Quý Đôn năm học 2016-2017; 2017-2018 Phương Pháp Nghiên Cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: + Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp đọc và tổng hợp tài liệu + Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Phương pháp vấn - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Là một giáo viên được phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn Thể dục, khiến cho có nhiều băn khoăn, trăn trở là làm tìm cho mình một phương pháp giảng dạy tốt Khơi dậy được sự đam mê, hứng thú của học sinh tập luyện thể dục thể thao đạt kết quả cao Xuất phát từ vấn đề để phát huy được tính tích cực của học sinh, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục trường Trung học sở Quý Đôn” Nhằm giúp cho các em phát triển được thể lực, cải thiện thành tích, giúp các em đạt kết quả cao II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn thể dục - Tiếp cận phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học Đưa một số phương pháp tổ chức tập luyện để phát huy tính tích cực của học sinh dạy học môn Thể dục THCS PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: Phương pháp dạy học tích cực là một phương pháp học lấy sự chủ động của người học làm trọng tâm, phương pháp dạy học tích cực và được nhiều nước có giáo dục tiên tiến giới áp dụng và mang lại thành công định cho giáo dục nước nhà Tại Việt Nam, phương pháp dạy học tích cực cũng dần được phổ biến, thay cho cách thức giảng dạy và tiếp nhận kiến thức một cách thụ động trước Việc giáo dục thể chất nhà trường có vai trò hết sức quan trọng giúp học sinh phát triển một cách toàn diện đức – trí – thể - mỹ, giúp các em có ý thức tự giác rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, có lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát Như Bác Hồ nói lời kêu gọi toàn dân tập thể dục “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công Một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt, một người dân khỏe mạnh tức là làm cho cả nước khỏe mạnh…” vì “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của người dân yêu nước”.Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực và phẩm chất người học; học đôi GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn với hành, lý luận gắn với thực tiễn Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội” Trọng tâm là “ đổi mới bản và toàn diện giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu năm tới, tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo làm cho giáo dục đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu, đáp ứng ngày càng tốt công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, là yêu cầu bức thiết của toàn xã hội, yêu cầu của hội nhập quốc tế kỷ nguyên toàn cầu hóa” Khái niệm phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học “Tích cực" phương pháp dạy học tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực nguời học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy; nhiên, để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy học thụ động Đặc trưng bản của phương pháp học tích cực chính là: - Dạy học thông qua hoạt động của học sinh là chủ yếu - Chú trọng đến phương pháp tự học - Ưu tiên phương pháp học nhóm, tập thể Cần nhấn mạnh rằng, tất cả các phần của giờ học có liên quan hữu với nhau, các khâu lên lớp được thực hiện một cách có hệ thống và cụ thể mối quan hệ chặt chẽ với các nhiệm vụ đặc trưng của giáo dục thể chất Vậy, để thực hiện được điều đó cần tận dụng mọi khả của nội dung chương trình, các hình thức tổ chức lớp, các mối quan hệ, yếu tố thể lực học sinh, các tình huống cụ thể của giờ học mà tiến hành hướng dẫn học sinh tự học Thời gian và nội dụng các phần của giờ học thay đổi, vì chúng phụ thuộc vào đặc điểm trạng thái của người học, nhiệm vụ đặc trưng của các bài tập, thời gian chung của buổi tập, điều kiện chủ quan và khách quan khác Do đó, hướng dẫn học sinh tự học không nên hình thức và cứng nhắc II Thực trạng vấn đề: Qua quá trình giảng dạy chương trình Thể dục năm trăn trở để hoàn thành nhiệm vụ một giờ học Thể dục, giáo viên quan tâm chưa đúng mức đến khâu hướng dẫn tự học hoặc hướng dẫn học sinh học nhà quá cứng nhắc hay nói cách khác là dạy và xem là một tiến trình phụ, không quan trọng nên tiến trình này giáo viên đặt giáo án phần cuối giờ dạy chưa tạo cho học sinh có được sở vững để hoàn thiện động tác, phát triển thể lực cần GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn thiết cho mọi hoạt động, dẫn đến học sinh không nhớ lâu kĩ thuật động tác vừa học, không vận dụng được các mối liên quan các động tác, học sinh hoàn thiện động tác không chắn, một số động tác bỗ trợ học sinh thực hiện mang tính đối phó, một số học sinh có thể lực lại không thực hiện được bài tập mà giáo viên giao tự luyện tập, dẫn đến khó phát triển các tố chất và chưa vươn tới thành tích cao vận động Đặc thù môn Thể dục là thực hiện động tác và để hoàn thiện một động tác đó phải được lặp lặp lại nhiều lần Trong quỹ thời gian 45 phút cho một buổi tập giáo viên trang bị cho học sinh hình thành động tác mức độ tạm thời, chưa sâu Trường THCS Quý Đôn nằm địa bàn xã Đray Sáp có điều kiện kinh tế khó khăn, sở vật chất nhiều thiếu thớn, các thiết bị dạy học, sở vật chất phục vụ cho các tiết dạy thể dục chưa đảm bảo, sân bãi chưa được quy hoạch, chưa bằng phẳng, sân tập thiếu bóng mát Mợt số gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thì việc bố mẹ các em chưa chuẩn bị tốt các trang phục bộ môn ( quần áo, giày, mũ, ) Chính vì điều này làm cho các em chưa thoải mái hoạt động thể dục thể thao Bên cạnh đó, thể trạng học sinh lớp không đồng nên quá trình thực hành các động tác thiếu sự đồng bộ, khả lĩnh hội kiến thức không đồng Môn Thể dục được giảng dạy theo chuỗi chương trình, kĩ thuật động tác được bố trí theo mức độ tăng tiến tiết, giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự luyện tập nhà mà không chú trọng các mối quan hệ bài vừa học và bài học thì hiệu quả tiết học này sẽ không hỗ trợ để giải nhiệm vụ tiết học sau, tiết học sẽ có mối quan hệ mắt xích với mức độ phát triển kĩ thuật động tác, việc giáo viên bố trí xếp các bài tập không khoa học, lượng vận động không phù hợp, tổ chức nhàm chán, yêu cầu bài tập không rõ ràng cũng là nguyên nhân làm cho học sinh không tự giác tập luyện Do vậy, giáo viên phải nghiên cứu nghiêm túc, chính xác thời lượng tiết dạy khâu hướng dẫn tập luyện nhà hiệu quả cả bài vừa học lẫn bài học Do đó việc phát huy tính tích cực của học sinh tiết học để giải một cách có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể mà nội dung chương trình đề ra, là mục tiêu yêu cầu hết sức cần thiết việc giảng dạy III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Phương pháp mới hiện giờ học được thể hiện phong phú, đa dạng nội dung, cấu trúc và đặc trưng của giờ Thể dục Vì vậy, để mang lại hiệu quả cao giúp cho học sinh hứng thú, tìm tòi, sáng tạo, tiếp cận động tác cho mọi đối tượng, từ đó làm cho học sinh tự định hình được động tác và nhớ lâu hơn, hoàn thiện động tác chắn sở tự luyện tập, giáo viên phải chú trọng nhiều đến việc bố trí nội GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn dung hướng dẫn cho học sinh tự học một cách khoa học nội dung và phải được kiểm tra đánh giá nghiêm túc, kịp thời * Ví dụ: Tiết dạy nội dung: (Nhảy xa, chạy nhanh, chạy bền) của học sinh lớp Trong quá trình phân nhóm giảng dạy kĩ thuật động tác giáo viên phải có sự xếp định trước phần hướng dẫn học sinh tự học động tác của nội dung (ở có thể là hướng dẫn tự tập luyện một động tác hoàn chỉnh hoặc một bài tập bỗ trợ để hình thành một then chốt kĩ thuật động tác chính) Sau quá trình học sinh luyện tập giáo viên có kế hoạch kiểm tra đánh giá, từ đó học sinh có được động tự luyện tập để hoàn thiện động tác và động tác được hình thành một cách chắn Vì vậy, giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung tiết học, bố trí cách tập, nhóm tập, thời lượng tiết học cho học sinh nắm được kiến thức một cách nhiều Ngoài ra, qua nội dung giáo án giáo viên cần bố trí nội dung hướng dẫn bài tập nhà cho thực sự thiết thực, bài tập nhà phải phù hợp với nhóm đối tượng, được tập tập lại nhiều lần (động tác được lặp lặp lại) và học sinh hình thành động tác bền vững hơn, chính xác Từng nhóm đối tượng có bài tập phù hợp cho mình và làm kích thích được sự ham mê, hăng say, thích thú cho tất cả các đối tượng dẫn đến hiệu quả việc giảng dạy kĩ thuật động tác được nâng cao Lựa chọn bài tập có ý nghĩa (đặc biệt các bài tập có liên quan đến thực tiễn, bài tập sáng tạo cách tập luyện), bài tập có yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh, cho đối tượng yếu thực sự cố gắng cũng hoàn thành được yêu cầu giáo viên giao Bài tập được nâng dần theo chất lượng và mức độ yêu cầu Xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy và công tác huấn luyện suốt hai năm qua, bản thân nhận thấy phát huy tính tích cực của học sinh tiết học cần có các phương pháp dạy học cụ thể cho nội dung chương trình Trong chương trình môn học Thể dục có các nội dung sau: Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, thể thao tự chọn (Bóng chuyền) hai năm mới nghiên cứu được nội dung đó là đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung và nội dung nhảy xa, ba nợi dùng này u cầu kỹ thuật đơn giản, lượng vận đợng chưa cao nên bài tập đơn điệu chính vì tơi nghiên cứu thêm trò chơi vận động để tăng hứng thú tập luyện cho học sinh và cố gắng để hoàn thiện các nội dung lại của chương trình Mợt sớ phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh dạy học đội hình đội ngũ (ĐHĐN) + Một số phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu, tập luyện tích cực có hiệu quả GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Phương pháp làm mẫu kết hợp với dạy học - Phương pháp phân đoạn và hoàn chỉnh - Phương pháp bắt chước - Phương pháp lặp lại - Phương pháp tập luyện nâng cao dần yêu cầu - Phương pháp trò chơi và thi đấu - Phương pháp trực quan - Phương pháp sửa sai - Phương pháp giúp đỡ - Phương pháp tập theo nhóm 1 Một số sơ đồ hình thức lớp học nội dung ĐHĐN - Đội hình tập luyện nghỉ nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau, dồn và dàn hàng ngang – hàng dọc Hình (Đội hình hàng ngang một bên) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hình (Đội hình hàng ngang hai bên) Hình (Đội hình chữ U) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hình (Đội hình chữ V) Hình (Đội hình hai hàng đối diện (khi chia nhóm hoạt động) Khi áp dụng một số phương pháp tổ chức hợp lý nào đó, nên lưu ý một số điểm sau: + Phương pháp tổ chức lớp học đó mới lạ, hấp dẫn người học chưa? GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn + Cơ sở vật chất của trường có đáp ứng được mong muốn của bạn đưa chưa? + Người học là một yếu tố vô quan trọng để lựa chọn hình thức tổ chức lớp học tập luyện cho hợp lý + Những lần thử nghiệm dạy lớp là một lần có thể rút được gì cần có quá trình dạy học + Lớp học tập càng sôi nổi thì buổi lên lớp càng thành công 1.2 Các bước dạy học động tác mới: - Bước 1: Hãy giới thiệu tên và lệnh của động tác chạy - chạy - Bước 2: Hãy làm mẫu động tác chạy - chạy và bạn nhớ hô lệnh to, rõ ràng, nhấn mạnh được điểm cần thiết - Bước 3: Phân tích yếu lĩnh kỹ thuật của động tác chạy - chạy + Trước hết nên nêu lệnh của chạy - chạy + Tiếp theo nên làm mẫu lại kỹ thuật chạy - chạy - Bước 4: Bây giờ đến lúc huy cho học sinh của mình tập luyện + Trước hết nên điều chỉnh đội hình tập luyện cho thật ngắn và đúng cự ly + Sau đó sẽ hô lệnh : “chạy - chạy” + Đội hình chạy đều, chạy một đường thẳng không có vòng nên giáo viên phải chọn địa hình cho độ dài đủ để học sinh hình thành động tác + Kết thúc phải có lệnh : “Đứng lại – Đứng” + Sau cả lớp tập luyện một vài lần, giáo viên chia lớp thành các nhóm bạn tập luyện - Bước 5: Bạn cần ghi nhớ là sau huy cho học sinh tập xong, bao giờ bạn cũng phải có nhận xét Tóm lại : Cần tiến hành các bước dạy học động tác mới sau : - Bước 1: Giới thiệu tên động tác - Bước 2: Làm mẫu động tác - Bước 3: Phân tích kỹ thuật của động tác - Bước 4: Làm mẫu lại kỹ thuật đó - Bước 5: Tổ chức học sinh thực hiện kỹ thuật của động tác, sau đó cho học sinh nhận xét cho Về phương pháp dạy học động tác mới: Khi dạy một động tác mới, giáo viên có thể làm mẫu hoàn chỉnh động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích động tác, GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 10 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hình (Đội hình hàng ngang) Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động theo một các đội hình sau ( Hình 7,8) Hình ( Đội hình hàng ngang cự ly dãn cách một sải tay ) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 13 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hình (Đội hình vòng tròn học sinh cách mợt sải tay) Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn học sinh nội dung bài thể dục phát triển chung với các đội hình sau ( Hình 9,10,11) Hình Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập theo đội hình hàng ngang một bên GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 14 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hoặc đội hình hàng ngang hai bên Hình 10 Hoặc đội hình thước thợ ( Chữ L ) Hình 11 GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 15 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn Hoặc đội hình chữ U Hình 12 Bước giáo viên cho học sinh tập luyện theo nhóm Giáo viên chia thành nhóm, tổ và triển khai theo nhóm giáo viên định tập luyện Khi tập luyện giáo viên có thể quy định nhóm đứng theo các đội hình sau : - Đội hình các hàng ngang theo thứ tự Hình 13 GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 16 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Đội hình hàng ngang theo nhóm, một nhóm hai bạn đứng đối diện tập theo nhịp hô hoặc một người tập một người vừa hô vừa chỉnh sửa Hình 14 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học nhảy xa 3.1 Những nội dung biện pháp dạy học bật nhảy nhảy xa cho học sinh THCS Nhảy xa là một môn thi đấu điền kinh Để tạo cho giờ học sinh động, hấp dẫn và tăng cường hoạt động cho học sinh Do cần phải lựa chọn kiến thức và kỹ thuật cần thiết đối với học sinh Về phương pháp cần tích cực hóa học tập của hs bằng phương pháp dạy học phù hợp, dễ tiếp thu và đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh được luyện tập nhiều 3.1.1 Nội dung dạy học nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh lớp - Một số trò chơi rèn luyện sức bật và sức mạnh của chân + Nhảy ô tiếp sức + Bật xa tiếp sức + Nhảy cừu + Lò cò tiếp sức + Trò chơi khéo vướng chân + Nhảy vào vòng tròn tiếp sức + Nhảy vượt rào tiếp sức GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 17 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Các động tác bổ trợ nhảy xa + Chạy đà ba bước giậm nhảy + Chạy đà ( tự ) nhảy xa + Chạy đà giậm nhảy giữ tư “Bước bộ không” + Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật cao - Kỹ thuật các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi + Chạy đà + Giậm nhảy + Trên không + Tiếp đất - Tập kỹ thuật + Xác định chân giậm nhảy + Cách đo đà và điều chỉnh đà + Một bước đặt chân giậm nhảy vào ván + Mô chân lăng giai đoạn không ( bước giậm nhảy ) + Mô động tác của chân giậm giai đoạn không ( kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi ) + Chạy đà + Phối hợp chạy đà và giậm nhảy +Trên không kiểu ngồi + Phối hợp giai đoạn kỹ thuật + Tiếp đất + Phối hợp giai đoạn kỹ thuật 3.1.2 Các biện pháp tập luyện cho học sinh Những yêu cầu chính kỹ thuật nhảy xa cho học sinh * Giai đoạn chạy đà - Học sinh cần biết cách đo đà, chỉnh đà để giậm nhảy đúng ván - Chạy đà nhanh đạt tốc độ cao của mình trước giậm nhảy - Chạy đà không bước hoặc kéo dài để giậm đúng ván * Giai đoạn giậm nhảy - Giậm nhảy tích cực - Chân giậm cần duỗi hết các khớp hông, gối, cổ chân GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 18 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Phối hợp được động tác đánh tay giậm nhảy * Giai đoạn không - Có tư bước bộ không - Thu chân giậm nhanh tạo được tư ngồi xổm không - Có ý thức với dài chân trước chạm hố cát * Giai đoạn chạm hố cát - Với dài chân trước - Không bị bệt mông hoặc ngã phía sau ảnh hưởng đến thành tích Những biện pháp thường dùng để dạy học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi trường THCS Quý Đôn STT Tên biện pháp Mục đích Yêu cầu cần đạt Chạy đà tự giậm Xác định chân giậm Chân nào giậm nhảy nhiều lần nhảy nhiều thì lấy chân đó làm chân giậm Một bước giậm nhảy Xây dựng cảm giác phối hợp chân giậm, chân lăng và đánh tay giậm nhảy Chân giậm thẳng , đùi chân lăng vuông góc với thân người, tay đánh đúng Đi đà ba bước giậm Bước đầu làm quen Phối hợp tốt nhảy với việc bộ thực và giậm nhảy hiện giậm nhảy Chạy ba bước giậm Nâng cao kỹ thuật Bước chạy tự nhảy giậm nhảy nhiên, giậm nhảy mạnh đúng kỹ thuật Chạy bốn bước giậm Nâng cao kỹ thuật Chạy có nhịp điệu, nhảy liên tục bốn bước cuối với giậm nhảy có hiệu chân giậm nhảy lực Chạy đà giậm nhảy Hoàn thiện và nâng Tốc độ chạy đà bước bộ cao kỹ thuật chạy đà tăng dần, giậm giậm nhảy nhảy mạnh, giữ đúng tư bước GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 19 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn bộ không Làm mẫu kết hợp với phân tích kỹ thuật không nhảy xa kiểu ngồi Giáo viên cần thể Giáo viên làm mẫu hiện được kỹ thuật chính xác, nêu yêu không nhảy xa cầu rõ ràng kiểu ngồi Thu gọn chân Đà ngắn thực hiện kỹ Bước đầu làm quen thành tư ngồi thuật không với kỹ thuật nhảy xa xổm không trước chạm hố cát Nhảy bật tại chỗ với Tập nâng cao chân Cẳng chân với cẳng chân xa chạm trước chạm hố cát xa hố cát Hoàn chỉnh kỹ thuật Nâng cao dần độ khó 10 nhảy xa kiểu ngồi Tốc độ chạy đà nhanh, giậm nhảy chính xác Hướng dẫn luật thi Giới thiệu điều Thực hiện theo luật 11 đấu nhảy xa luật bản thi đấu Làm quen với tổ chức Làm quen với thi đấu, Cảm giác tập luyện 12 trọng tài và luật thi đấu kiểm tra thi đấu Kiểm tra đánh giá 13 Đánh giá kỹ thuật và Thể hiện đúng kỹ thành tich thuật, đạt thành tích cao của mình (vì có sử dụng số bước đà cả lẻ và chẵn nên lưu ý bố trí bài tập phải nhắc học sinh số bước đà lẻ chân giậm đặt sau, số bước đà chẵn thì chân giậm đạt trước) 3.2.1 Phát huy tính tích cực của học sinh luyện tập nhảy xa Dạy nhảy xa cũng dạy học môn điền kinh khác, các phương pháp thường là: - Làm mẫu kết hợp với giảng giải - Phân đoạn và hoàn chỉnh - Luyện tập bắt chước GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 20 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Luyện tập lặp lại - Luyện tập nâng cao dần yêu cầu - Trò chơi thi đấu - Trực quan gián tiếp ( tranh ảnh ,băng hình ) - Sửa sai và giúp đỡ Tùy giai đoạn kỹ thuật, biện pháp tập luyện mà giáo viên có thể vận dụng để dẫn dắt học sinh một cách sinh động các phương pháp dạy học Ngoài với mức độ tiếp thu của học sinh mà phương pháp dạy học cần được vận dụng một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao 3.2.2 Những yêu cầu chính kỹ thuật nhảy xa cho học sinh - Cần xác định mục đích yêu cầu và xây dựng động học tập cho học sinh bằng việc giới thiệu môn học, tác dụng của việc luyện tập cũng các gương của các VĐV nước - Các biện pháp tập luyện cần được lựa chọn, phong phú, hấp dẫn đối với hs là việc sử dụng trò chơi - Dạy học tiết hai nội dung cũng góp phần tăng hưng phấn tập luyện - Sự chuẩn bị chu đáo sân tập, đồ dùng dạy học, dụng cụ tập luyện góp phần đáng kể đến chất lượng học tập của học sinh - Cần tổ chức lớp học hợp lý - Tăng cường việc phân nhóm tập luyện và luyện tập theo hình thức phân nhóm quay vòng 3.2.3 Những vấn đề cần quan tâm để đảm bảo an toàn dạy học bật nhảy nhảy xa điều kiện hiện - Vấn đề chuẩn bị sân tập - Giảm bớt và đưa yêu cầu phù hợp với một số động tác, biện pháp tập luyện - Chú ý giảm bớt yêu cầu và lượng vận động cho học sinh yếu sức khỏe 3.2.4 Tăng cường kỹ làm mẫu của người giáo viên dạy học nhảy xa Học sinh tiếp thu động tác bằng trực quan khá nhanh, các động tác làm mẫu của giáo viên có tác dụng để học sinh nắm bắt chính xác mà động tác đẹp, có hiệu quả có tính thuyết phục cao đới với học sinh 3.2.5 Một số cách khắc phục GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 21 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Bồi dưỡng cán sự: Giáo viên có thể dạy trước cho cán sự hoặc dùng 1-2 hs khá thực hiện động tác thay cho mình - Dùng băng hình để thay động tác mẫu - Dùng các tranh kỹ thuật hoặc phóng to các hình sách giáo viên để dạy cho học sinh Đây là cách làm đơn giản để hỗ trợ cho việc làm mẫu của giáo viên Kể cả việc giáo viên có khả làm mẫu chính xác thì việc sử dụng tranh kỹ thuật cho học sinh có ý nghĩa hỗ trợ tốt để tiếp thu kỹ thuật - Dùng lời để làm rõ yêu cầu động tác 3.4 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học trò chơi vận động ( TCVĐ ) 3.4.1 Mục đích ý nghĩa của trò chơi vận động : “TCVĐ được sử dụng vừa là một nội dung học tập, vừa là phương tiện rèn luyện sức khỏe, thể lực và giáo dục đạo đức cho học sinh” 3.4.2 Tìm hiểu nội dung của trò chơi vận động chương trình: - Trước hết bạn phân loại trò chơi, để đỡ tốn thời gian, có thể đọc và tìm hiểu nợi dung trò chơi mà bạn chưa biết, sau đó ghi tên, tóm tắt nợi dung trò chơi - Hãy cố nhớ và mạnh dạn ghi vắn tắt nợi dung trò chơi mà bạn biết chưa chính xác - Bạn tìm câu hỏi mà bản thân băn khoăn chưa rõ 3.4.3 Những dấu hiệu tích cực giờ dạy TCVĐ: - Học sinh chăm chú lắng nghe thầy ( cô ) giảng bài - Học sinh nỗ lực và sáng tạo để hoàn thiện nhiệm vụ vận động - Học sinh muốn tiếp tục chơi mặc dù giờ học hết - Học sinh đua xin được giáo viên cho phát biểu ý kiến đóng góp, nhận xét - Học sinh thích được đóng góp sáng kiến - Học sinh hay đưa câu hỏi 3.4.4 Để TCVĐ hấp dẫn phát huy được tính tích cực của học sinh thì công việc có thể tiến hành theo ba giai đoạn: - Một là: GV giúp cho học sinh biết và hiểu được tên trò chơi, mục đích ý nghĩa và cách thức thực hiện trò chơi, yêu cầu giáo viên hoặc tập thể lớp đề xuất luật lệ chơi - Hai là: HS thực hiện trò chơi và cố gắng đảm bảo các yêu cầu được thống nhất, công khai trước cả lớp GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 22 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đơn - Ba là: Đánh giá việc thực hiện trò chơi của học sinh Có nhiều phương pháp tác động vào một ba giai đoạn nêu Người GV cần lựa chọn phương pháp hợp lý nhằm tích cực hóa hoạt động của HS 3.4.5 Tại giờ học trò chơi vận động kém hấp dẫn: - GV chuẩn bị bài chưa kỹ - Chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện sở vật chất, sân chơi - GV giảng giải quá nhiều, chưa mạch lạc - GV chưa tạo được tình huống có vấn đề để hs vào c̣c - Lặp lại mợt trò chơi quá nhiều lần mà không tăng độ khó và thay đổi phương thức thực hiện - Đưa hình thức thưởng phạt chưa đúng mức 3.4.6 Để lập kế hoạch tổ chức dạy học TCVĐ , bạn cần làm tốt yêu cầu sau: - Chọn trò chơi - Chuẩn bị sân chơi và phương tiện - Tổ chức cho hs chơi - Đánh giá kết quả - Có thể thấy dấu hiệu tích cực dạy TCVĐ đó là : + Khi GV hướng dẫn trò chơi, thu hút được sự chú ý của nhiều hs + HS tham gia học và chơi một cách tích cực, sáng tạo, gắng sức + GV chủ động mọi tình huống dạy học TCVĐ và tổ chức chơi cho học sinh 3.4.7 Kết luận: Mặc dù TCVĐ được coi là phương tiện và cũng là phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của HS dạy học thể dục Tuy nhiên, mặt trái của dạy học TCVĐ là lặp lại mợt trò chơi, hình thức tổ chức chơi hoặc hạ thấp một số yêu cầu, khơng chuẩn bị chu đáo cho tiết học trò chơi sẽ làm tính hấp dẫn IV Tính mới của giải pháp: Việc vận dụng phương pháp tổ chức tập luyện đa dạng môn Thể dục tạo nhiều chuyển biến tích cực tiết học Sự cớ gắng nỗ lực của thầy và trò chứng minh được tính đúng đắn của đề tài Trong các tiết học các em hứng thú say mê với cách chia nhóm, giao bài tập, quy định lượng vận động và bản thân học sinh mạnh dạn chủ động tích cực lĩnh hội kiến thức, biết vận dụng các GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 23 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn kiến thức vào tập luyện để nâng cao thành tích và áp dụng vào thực tế cuộc sống, say mê hứng thú với bộ môn Khi nghiên cứu một số nội dung chương trình của Thể dục lớp đề tài thấy hiệu quả cao chính vì năm học 2018-2019 và áp dụng đề tài đối với lớp mình giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu các nợi dung lại của chương trình Thể dục Tôi hy vọng sẽ là một tài liệu tham khảo đồng nghiệp của có thể tham khảo để áp dụng vào lớp giảng dạy của mình Điểm mới sáng kiến là bố trí đa dạng hóa các đội hình tập luyện, chia nhóm linh hoạt, phân bố lượng vận động cụ thể cho nhóm đối tượng để giúp tất các em hoàn thành nhiệm vụ đề của nội dung bài tập yêu cầu Với hành động nhỏ, việc làm thiết thực hi vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của bộ môn Thể dục nói riêng và của nhà trường nói chung V Hiệu SKKN: Trải qua một quá trình thử nghiệm tập luyện tiết học, các tiết học sẽ có mối quan hệ mắt xích với mức độ phát triển kĩ thuật động tác, cũng việc bố trí nội dung hướng dẫn bài tập nhà cho thực sự thiết thực, phù hợp với nhóm đối tượng, được tập tập lại nhiều lần và học sinh hình thành động tác bền vững hơn, chính xác Từng nhóm đối tượng có bài tập phù hợp cho mình và làm kích thích được sự ham mê, hăng say, thích thú cho tất cả các đối tượng dẫn đến hiệu quả việc giảng dạy kĩ thuật động tác được nâng cao hơn, các em học sinh tham gia tập luyện có sự tiến bộ rõ rệt thể lực, kỹ thuật động tác, chất lượng buổi tập, các em tập luyện nghiêm túc và hưng phấn nhờ đó thành tích được nâng cao Điều đó chứng tỏ các bài tập nói có đóng góp quan trọng sự tiến bộ của các em và khẳng định một điều rằng việc sử dụng hợp lý các bài tập là có sở khoa học đúng đắn tạo cho các em sự tự tin vào bản thân, có tâm lý tốt để đạt được thành tích cao, giúp học sinh yêu thích bộ môn, nắm vững kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế, có hứng thú học tập bộ môn, là điều kiện quan trọng để các em có thể nâng cao thành tích học tập, là tiền đề cho việc chọn lựa học sinh có khiếu cho đội tuyển của trường PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận - Việc biên soạn đề tài phục vụ thiết thực cho việc phát huy tính tích cực tự giác việc tự tổ chức, tự điều khiển lớp, tìm phương pháp học tập tốt nhất, phát triển tư học sinh Đây là sở để các em rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo động tác GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 24 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn - Việc kết hợp giáo viên với cán sự bộ môn huy các nhóm tập luyện, cá nhân tập luyện thể hiện phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa, thiết kế giờ học theo hướng “Thầy tở chức – trò hoạt đợng” giúp cho người học nghĩ nhiều hơn, làm nhiều - Qua việc đổi mới khâu hướng dẫn học sinh tự học phương pháp mới hiện nay, cho thấy một kết quả đáng ghi nhận: - Khả hình thành kĩ thuật động tác học sinh có chất lượng tốt hơn, chắn hơn, kiến thức và khả thực hiện động tác được nâng lên một mức đáng kể, học sinh có ý thức việc tự tập luyện và hoàn thành bài tập nhà, tạo thói quen tốt cho việc rèn luyện nâng cao kĩ động tác - Điều đáng ghi nhận cả là đa số học sinh (trung bình-yếu và học sinh khá-giỏi) hoàn thành tốt yêu cầu môn học Chất lượng được so sánh khoảng thời gian tăng lên đáng kể, điều đó cho ta thấy để tích cực hoá giờ học, kiến thức, khả thực hiện động tác được nâng cao, động tác hình thành chắn, học sinh nhớ lâu cần phải đổi mới các khâu là hướng dẫn học sinh tự học và phải được nhìn nhận một cách đúng mức vấn đề này Kiến nghị - Theo nội dung cũng yêu cầu phương pháp mới hiện nay, thấy điều kiện sân tập, trang thiết bị quá hạn chế, một số trang thiết bị chất lượng, không phù hợp với khả năng, trình độ tập luyện của học sinh, điếu đó ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy cũng việc học của học sinh - Để thực hiện có hiệu quả giáo dục nói chung và môn Thể Dục nói riêng, khâu bố trí và xây dựng khu tập Thể dục trường là hết sức cần thiết, đề nghị nhà trường cũng quan có chức cần trang bị tốt trang thiết bị dụng cụ để có thể tổ chức một giờ học đáp ứng được yêu cầu và nội dung giáo án đề - Trên là đề tài nghiên cứu của tôi, mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để đề tài được áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả Tôi xin chân thành cám ơn! Draysap, ngày 01 tháng 03 năm 2019 Người thực hiện Trần Đặng Ngọc Hiếu GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 25 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lý luận và phương pháp thể dục thể thao (Bộ giáo dục và đào tạo) SGV Thể dục (Nhà xuất bản giáo dục) SGV Thể dục (Nhà xuất bản giáo dục) SGV Thể dục (Nhà xuất bản giáo dục) SGV Thể dục (Nhà xuất bản giáo dục) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 26 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Quý Đôn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP HUYỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Quý Đôn 27 ... Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Lê Quý Đôn dung hướng dẫn cho học sinh tự học một cách khoa học nội dung... phân tích động tác, GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 10 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Lê Quý Đôn đồng thời cho học sinh. .. Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 24 Phát huy tính tích cực của học sinh dạy học bộ môn Thể dục tại trường THCS Lê Quý Đôn - Việc kết hợp giáo viên với cán sự bộ môn huy các nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn, SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn, PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, II. Thực trạng vấn đề:, PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn