Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:05

VIỆT BẮC (TÁC GIẢ TỐ HỮU) A/ Yêu cầu cần đạt: Giúp học sinh: Nắm nét đời hoạt động cách mạng, đường thơ Tố Hữu Hiểu rõ nét bật phong cách thơ Tố Hữu hoà quyện nội dung trữ tình trị nghệ thuật biểu đậm đà tính dân tộc B/ Phương tiện thực hiện: - SGK, SGV - Thiết kế học - Các tài liệu tham khảo C/ Cách thức tiến hành: GV gợi mở vấn đề, hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi thảo luận, trả lời câu hỏi D/ Tiến trình dạy học: - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra cũ : - Vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * GV gọi HS đọc mục “Tiểu 1/ VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ dẫn” SGK - Nguyễn Kim Thành (1920 -2002) Thừa Thiên Huế - Tóm tắt tiểu sử TH cho biết - Xuất thân: Gia đình nhà nho (cha mẹ truyền cho yếu tố ảnh hưởng sâu Tố Hữu tình yêu thiết tha văn học- VH dân gian) đậm đến hồn thơ TH? - TH sớm giác ngộ CM - Năm 1996, ơng tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2/ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG, ĐƯỜNG THƠ a/ Tập thơ " Từ ấy" 1937- 1946 - Gồm phần: "Máu lửa", "Xiềng xích", "Giải phóng"- Cho biết tập thơ TH tương ứng chặng đường 10 năm hoạt động TH thời gian sáng tác? - Giá trị: Chất men suy lí tưởng, lãng mạn trẻo, - Tập "Từ ấy" gồm phần nhạy cảm nào? Nội dung tư tưởng VD: Đi em., Tiếng hát sông Hương, Từ ấy… phần? b/ Tập thơ " Việt Bắc" 1946- 1954 - Nội dung tư tưởng: - Cho biết nội dung tư tưởng + VB khúc ca hùng tráng, thiết tha kháng tập "Việt Bắc"? chiến chống P + Thể thành cơng hình ảnh, tâm tư người kháng chiến VD: Sáng tháng Năm (1951), Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Ta tới… c/ Tập thơ "Gió lộng" 1955 - 1961 - Nhà thơ hướng khứ để thấm thía nỗi đau khổ cha ông, công lao hệ trước - Cuộc sống miền Bắc tràn đầy sức sống niềm - Nội dung tư tưởng tập thơ vui "Gió lộng"? - Tình cảm thiết tha, sâu nặng với miền Nam ruột thịt VD: Quê mẹ, Mẹ Tơm, Em Balan, Bài ca xuân 1961 d/ Tập "Ra trận" 1962-1971, "Máu hoa" 19721977 - Tập thơ “Ra trận” anh hùng ca “miền Nam lửa đạn sáng ngời” VD: Có thể yên, Lá thư Bến Tre, Giữa ngày xuân… - Cho biết nội dung tư tưởng - Tập thơ” Máu hoa” ghi lại chặng đường cách tập thơ trên? mạng đầy gian khổ, hi sinh niềm tin vào sức mạnh tiềm tàng xứ sở quê hương, người Việt Nam 3/ PHONG CÁCH NHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU - VÒ néi dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình trị sâu sắc - Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi - Giọng thơ mang tính chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm chân thành mà ngào, tha thiết - Nghệ thuật biểu thơ Tố Hữu - Nêu nét mang tÝnh d©n tộc đậm đà phong cỏch ngh thut th TH? + Thể thơ: lục bát, thất ngôn + Ngôn ngữ: Sử dụng ngữ cách nói quen thuộc với dân tộc, phát huy cao độ tính nhạc, sử dụng tài tình từ láy, điệu, vần thơ IV Kết luận: SGK/ 99 Thơ Tố Hữu gơng sáng phản chiếu tâm hồn ngời chiến sĩ cách mạng suốt đời phấn đấu hi sinh tơng lai cđa d©n téc * Ghi nhí : SGK/99 - HS đọc phần kết luận SGK cho biết kết luận chung thơ Tố Hữu? - HS đọc phần “ghi nhớ” • CỦNG CỐ- HƯỚNG DẪN - HS nắm nét đường thơ Tố Hữu phong cách nghệ thuật thơ ông - Hs chuẩn bị : Luật thơ ... nội dung tư tưởng + VB khúc ca hùng tráng, thiết tha kháng tập "Việt Bắc" ? chiến chống P + Thể thành cơng hình ảnh, tâm tư người kháng chiến VD: Sáng tháng Năm (1951), Hoan hô chiến sĩ Điện Biên,... gian sáng tác? - Giá trị: Chất men suy lí tưởng, lãng mạn trẻo, - Tập "Từ ấy" gồm phần nhạy cảm nào? Nội dung tư tưởng VD: Đi em., Tiếng hát sông Hương, Từ ấy… phần? b/ Tập thơ " Việt Bắc" 1946-... bát, thất ngôn + Ngôn ngữ: Sử dụng ngữ cách nói quen thuộc với dân tộc, phát huy cao độ tính nhạc, sử dụng tài tình từ láy, điệu, vần thơ IV Kết luận: SGK/ 99 Thơ Tố Hữu gơng sáng phản chiếu tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả), Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn