Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

2 103 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:26

Giáo án Ngữ văn 11 ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Kiểm tra soạn Bài Hoạt động GV HS * Hoạt động HS điền vào bảng hệ thống theo định hướng GV Yêu cầu cần đạt III Ôn tập phương pháp Một số đặc điểm quan trọng thi pháp ( đặc điểm nghệ thuật) VHTĐ VN Đặc điểm thi pháp Tư nghệ thuật Quan niệm thẩm mĩ Bút pháp Thể loại * Hoạt động Trao đổi cặp Đại diện trình bày Nội dung biểu Theo kiểu mẫu, cơng thức, hình ảnh ước lệ, tượng trưng, Hướng đẹp khứ, thiên tao nhã, cao cả, ưa sử dụng điển tích, điển cố, thi liệu, thi liệu Hán học Thiên ước lệ, tượng trưng, gợi nhiều tả Ký sự, thơ TNBCĐL, lục bát, hát nói, ca trù, văn tế, ca hành, chiếu, điều trần Minh chứng số sáng tạo phá cách quy phạm, ước lệ - Thơ Nguyễn Khuyến, thơ Hồ XuânHương + Hình thức: Thơ Nơm đường luật TNBC + Sáng tạo: Thi đề, hình ảnh, từ ngữ, tính ước lệ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Đảm bảo nghiêm ngặt thể loại văn tế, mang tinh thần thời đại, mang tính đại, vượt hẳn văn tế thơng thường - Thượng kinh kí Bài ca ngất ngưởng Văn té - Nêu tên tác phẩm VHTĐ gắn liền với nghĩa sĩ Cần Giuộc Sa hành đoản ca Chiếu cầu Giáo án Ngữ văn 11 tên thể loại văn học? * Hoạt động Hướng dẫn HS luyện tập lớp kiểm tra BT trắc nghiệm 15 phút hiền Tế cấp bát điều Luyện tập - Bài tập trắc nghiệm .. .Giáo án Ngữ văn 11 tên thể loại văn học? * Hoạt động Hướng dẫn HS luyện tập lớp kiểm tra BT trắc nghiệm 15 phút hiền Tế cấp bát điều Luyện tập - Bài tập trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn