Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

5 91 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:26

Giáo án Ngữ văn 11 ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM A Mục tiêu học: giúp hs: - Hệ thống hoá kiến thức VHTĐVN học chương trình ngữ văn 11 - Tự đánh giá kiến thức VHTĐ phương pháp ôn tập, từ rút kinh nghiệmđể học tập tốt phần văn học - Có lực đọc hiểu văn văn học, biết cách phân tích tính kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngơn ngữ văn học B Phương pháp thực hiện: Hệ thống hoá , so sánh, tổng hợp C Các bước tiến hành: Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài Tiết Hoạt động thầy Nội dung cần đạt trò Hoạt động : Ơn tập nội I Nội dung: dung Những biểu cảm hứng yêu nước Thảo luận nhóm văn học từ kỉ XVIII ->XiX nhóm 1,2: - Nội dung yêu nước: yêu thiên nhiên, tự hào dân tộc, căm thù giặc, ý chí bất khuất chiến đấu Ơn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 Nhắc lại biểu chiến thắng giặc ngoại xâm chủ yếu nd yêu nước - Nd nhân đạo: khát khao tự do, ty, hp, cảm nhân đạo VHTĐ TK thông với số phận người phụ nữ… XVIII -XiX? * Điểm mới: - yêu nước: âm hưởng bi tráng thơ văn - Những điểm NĐC phản ánh thời kì cực khổ nhục nd qua vĩ đại học lớp 11? - Tư tưởng canh tân đất nước: đề cao vai trò luật pháp- nhà nước pháp quyền.(xin lập khoa luật - Ng Trường Tộ) - Đề cao vai trò người trí thức phát triển đất nước (Chiếu cầu hiền- Ngơ Thì Nhậm) Chủ nghĩa nhân đạo kỉ XVIII- XIX phát triển thành trào lưu: - nhóm 3,4 : + Giai đoạn xuất nhiều tác phẩm mang giá trị nhân đạo lớn lao: Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, thơ HXH… Vì đến kỉ XVIII-XiX + Biểu hiện: thương cảm, đề cao tài năng, nhân chủ nghĩa nhân đạo xh phẩm người, lên án tố cáo xh chà đạp thành trào lưu văn học? Vd người, đề cao truyền thống đạo lí, nhân nghĩa -Nêu biểu dân tộc phong phú cn nhân đạo *Điểm mới: Hướng vào quyền sống giai đoạn này? người (HXH, NDu), ý thức cá nhân đậm nét ( Bài ca ngất ngưởng, ca ngắn bãi cát, Tự tình, Độc Tiểu Thanh kí) Giá trị nội dung nghệ thuật sáng tác NĐC? Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 -Nhóm 5, 6: -Khẳng định quyền sống vấn đề * tiêu biểu: Nêu giá trị nd đặc sắc nt sáng tác NĐC? - Giá trị nd- nt thơ văn NĐC: Vì nói văn tế nghĩa sĩ CG +ND : yêu nước đạo lí nhân nghĩa lần vhdt có tượng đài bi tráng + NT: Đạo đức - trữ tình, mang màu sắc người nơng dân nghĩa sĩ? Nam Mỗi nhóm có 10' hội ý sau cử đại diện trình bày - Vẻ đẹp bi tráng hình tượng người nông dân nghĩa sĩ CG: + Bi : đau buồn, tiếc thương + Tráng: hào hùng tráng lệ, tiếng khóc lớn lao, cao -> Trước NĐC văn học Việt Nam chưa có có hình tượng Sau NĐC lâu chưa thấy hình tượng Đó hình tượng II Phương pháp đặc điểm phương pháp nghệ thuật văn học trung đại Bảng hệ thống 1: Tiết 2: Đặc điểm pháp thi Nội dung biểu Hoạt động Ôn tập phương pháp Tư thuật Hs điền vào bảng hệ thống Quan niệm thẩm Hướng đệp Ôn tập văn học trung đại Việt Nam nghệ Theo kiểu mẫu công thức, ước lệ tượng trưng… Page Giáo án Ngữ văn 11 theo mẫu: mĩ - nhóm kiểm tra chéo ,bổ sung, hồn thiện bảng hệ thống khứ, thiên tao nhã, cao cả,sd điển tích điển cố, thi liệu Hán học… Bút pháp Gợi tả, ước lệ, tượng trưng… Thể loại Kí sự, đường luật, hát nói, văn tế… Nêu phương pháp nghệ thuật văn học trung đại? Bảng hệ thống 2: TT Tên t/g Tên t/p ND- NT chủ yếu Lê Hữu Vào phủ Từ việc vào phủ Trác chúaTrịnh chữa bệnh thể giơí thiệu, p/a thực nhân cách t/g … … … Nêu đặc điểm thể loại III Luyện tập: văn học? Bài tập trắc nghiệm: 1.Cụm từ nêu lẽ sống NCT: A Sự lập dị B Tay ngất ngưởng C Ông ngất ngưởng D Quan ngất ngưởng Khóc Dương Khuê văn tế DK thơ Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 song thất lục bát hay sai? Hoạt động 4: Luyện tập A Đúng B.Sai Hs trả lời nhanh BT trắc Người nghĩa sĩ nông dân CG trang bị nghiệm gì? A Manh áo bà ba B Lưỡi mác C Nùn rơm D Ngọn tầm vông Tác giả tiếng thể loại ca trù - hát nói: A Nguyễn Khuyến B Nguyễn Cơng Trứ C Cao Bá Quát D Nguyễn Đình Chiểu 5.Thương vợ bàt thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hay sai? A Đúng B Sai IV Hướng dẫn học bài: - nắm kiến thức VHTĐ VN - Soạn khái quát VHVN đầu TK XX -1945 Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page ... thuật sáng tác NĐC? Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 -Nhóm 5, 6: -Khẳng định quyền sống vấn đề * tiêu biểu: Nêu giá trị nd đặc sắc nt sáng tác NĐC? - Giá trị nd- nt thơ văn. .. tập: văn học? Bài tập trắc nghiệm: 1.Cụm từ nêu lẽ sống NCT: A Sự lập dị B Tay ngất ngưởng C Ông ngất ngưởng D Quan ngất ngưởng Khóc Dương Khuê văn tế DK thơ Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. .. thuật văn học trung đại Bảng hệ thống 1: Tiết 2: Đặc điểm pháp thi Nội dung biểu Hoạt động Ôn tập phương pháp Tư thuật Hs điền vào bảng hệ thống Quan niệm thẩm Hướng đệp Ôn tập văn học trung đại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn