THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội

74 146 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 07:28

1 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu khóa luận/ đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả khóa luận/ đồ án tốt nghiệp Hoàng Thu Hương SV: Hoàng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn MỤC LỤC SV: Hoàng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIETINBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) AEC: Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) TMCP: Thương mại Cổ phần NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTW: Ngân hàng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế HĐV: Huy động vốn TGTK: Tiền gửi tiết kiệm KQHĐKD: Kết hoạt động kinh doanh SV: Hoàng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ SV: Hoàng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn LỜI MỞ ĐẦU Tính cần thiết đề tài nghiên cứu: Ngày xã hội phát triển, khoa học xã hội đại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đời sống người dân ngày nâng cao Đất nước trình hội nhập, thành phần kinh tế không ngừng tham gia đầu tư phát huy nguồn lực Trong kinh tế thị trường, Ngân hàng vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại với tư cách trung gian tín dụng kinh tế, địa trung chuyển vốn từ nơi thừa nơi thiếu, nhiệm vụ đảm bảo nguồn vốn kinh tế điều hòa, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh, từ tạo tiền đề cho kinh tế phát triển Nền kinh tế đất nước phát triển với tốc độ cao ổn định sách tài tiền tệ đắn hệ thống ngân hàng hoạt động đủ mạnh, hoạt động hiệu cao, khả thu hút, tập trung nguồn vốn nhàn rỗi phân bố hợp lí vào ngành sản xuất kinh doanh thể nói hoạt động hệ thống ngân hàng đóng góp đáng kể nghiệp đổi phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt đất nước ta trình CNH – HĐH hội nhập với kinh tế giới Việt Nam lộ trình thực cam kết gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cuối năm 2015, hoạt động ngân hàng bán lẻ thực sôi động tính cạnh tranh cao ngân hàng nội địa ngân hàng nước ngồi Hòa với xu phát triển chung, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) đánh giá ngân hàng lớn hệ thống NHTM Trong trình hoạt động mình, VIETINBANK ln trọng nâng cao chất lượng nhân lực, mở rộng mạng lưới hoạt động đại hóa chi nhánh SV: Hồng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn Hiện nay, hoạt động ngân hàng phong phú đa dạng Trong phải kể đến hoạt động huy động vốn, vấn đề quan trọng hàng đầu NHTM Nguồn vốn giúp NHTM thực hoạt động kinh doanh đồng thời góp phần quan trọng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Nhất giai đoạn nay, ngân hàng phải cạnh tranh với để tồn phát triển Để nguồn vốn ngân hàng cần phải tiến hành hoạt động huy động, nhiên việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn như: chịu nhiều cạnh tranh cách gay gắt từ TCTD phi ngân hàng chủ thể khác kinh tế tiến hành hoạt động huy động (đặc biệt vốn Tiền gửi) Việc nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động huy động, tìm hiểu q trình kinh doanh để phương án huy động vốn linh hoạt mang tính cạnh cần thiết Nhận thức tầm quan trọng việc mở rộng nguồn vốn huy động với ngân hàng trải qua trình thực tập VietinBank chi nhánh Tây Nội, em chọn đề tài “Các giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Nội” làm khóa luận tốt nghiệp cho Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lại lý thuyết huy động vốn NHTM Thực phân tích hoạt động huy động vốn ngân hàng VIETINBANK – chi nhánh Tây Nội Từ rút vai trò huy động vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn NHTM Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Không gian:Chuyên đề nghiên cứu Ngân hàng VIETINBANK – Chi nhánh Tây Nội SV: Hoàng Thu Hương Lớp CQ49/15.07 10 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn - Thời gian: Chuyên đề nghiên cứu số liệu thu thập năm: 2012, 2013, 2014 - Đối tượng nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu hoạt động huy động vốn giải pháp đưa kiến nghị phát triển hoạt động huy động vốn thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: • Phương pháp thu thập liệu: Phương pháp thu thập liệu qua nguồn thứ cấp: phương pháp thu thập thông tin, số liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu từ văn sẵn Ngồi phương pháp thu thập thông tin từ nguồn tạp chí, báo mạng, Internet… • Phương pháp phân tích liệu: - Phương pháp so sánh - Phương pháp sử dụng bảng biểu, biểu đồ mô hình phân tích thực trạng đánh giá tổng qt tình hình nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp: Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Những vấn đề hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Nội Chương 3: Giải pháp mở rộng huy động vốn VIETINBANK chi nhánh Tây Nội SV: Hoàng Thu Hương 10 Lớp CQ49/15.07 12 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1 - Ngân hàng thương mại (NHTM) đời phát triển gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh nhân dân kinh tế Trong nước phát triển phát triển khơng cơng dân khơng quan hệ giao dịch với NHTM định NHTM định chế tài quen thuộc đời sống kinh tế Khi kinh tế ngày phát triển hoạt động dịch vụ Ngân hàng sâu vào tận ngõ ngách kinh tế đời sống người Các loại hình NHTM gồm: - NHTM Quốc doanh: NHTM thành lập 100% vốn Nhà nước - NHTM cổ phần: NHTM thành lập hình thức cơng ty cổ phần - Chi nhánh NHTM nước ngoài: ngân hàng thành lập theo luật pháp nước hoạt động theo luật pháp nước sở - Ngân hàng liên doanh: ngân hàng thành lập vốn góp bên ngân hàng Việt Nam bên ngân hàng nước ngồi trụ sở Việt Nam hoạt động theo luật pháp Việt Nam Hệ thống NHTM Việt Nam từ đời dần khẳng định vai trò quan trọng kinh tế nói chung việc thực thi sách tài chính-tiền tệ nói riêng Với chức nhận tiền gửi vay kinh tế, với vai trò trung gian tài hoạt động mình, NHTM phải tuân theo quản lý Ngân hàng Trung ương Chính quản lý này, hệ thống NHTM thực chức kinh tế SV: Hồng Thu Hương 12 Lớp CQ49/15.07 14 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn - Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ, với hoạt động thường xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng nên kinh tế quốc dân Luật tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa: “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” (Điều 4, mục 3) - Luật NHNN định nghĩa: “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng số tiền cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ tốn” Ngân hàng thương mại đặc trưng bản: + Là tổ chức phép nhận tiền gửi với trách nhiệm hoàn trả + Sử dụng tiền gửi khách hàng vay, chiết khấu, đầu tư, … + Thực khoản toán dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Trong ngân hàng trung gian, NHTM loại hình kinh doanh điển hình Hệ thống NHTM chiếm vị trí quan trọng quy mô tài sản thành phần nghiệp vụ Hoạt động NHTM bao gồm lĩnh vực: nghiệp vụ nợ (huy động vốn), nghiệp vụ (cho vay kinh doanh) nghiệp vụ mơi giới trung gian (dịch vụ tốn, đại lí, tư vấn, thơng tin, giữ hộ chứng từ giá…) Ba loại nghiệp vụ quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, tạo nên uy tín cho ngân hàng 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại đời phát triển gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế NHTM hoạt động với ba hoạt động hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn hoạt động khác (các hoạt SV: Hoàng Thu Hương 14 Lớp CQ49/15.07 16 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn động dịch vụ ngân hàng dịch vụ tư vấn, toán hộ, giữ hộ, …) Các hoạt động quan hệ mật thiết, đan xen lẫn trình hoạt động ngân hàng, tác động hỗ trợ thúc đẩy phát triển, tạo nên uy tín mạnh cạnh tranh cho ngân hàng tạo nên thể thống a Hoạt động huy động vốn Đây nghiệp vụ tạo vốn, tạo cho NH khả hoạt động cạnh tranh thị trường Các nghiệp vụ huy động vốn NH bao gồm: - Nghiệp vụ hoạt động tiền gửi: nghiệp vụ quan trọng nghiệp vụ huy động vốn NH đối tượng chủ yếu hoạt động quản lý tài sản nợ NH bao gồm tiền gửi tổ chức cá nhân tiền gửi dân cư - Nghiệp vụ huy động vốn hình thức phát hành phiếu vay nợ: mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết việc phát hành trái phiếu, chứng tiền gửi thời hạn khác - Vay thị trường liên ngân hàng nhân tố định việc tạo lập vốn khả dụng cho NH, tạo điều kiện cho NH tăng khả sinh lời b Hoạt động sử dụng vốn Những nghiệp vụ sử dụng vốn hình thành nên tài sản ngân hàng mà lên cân đối kế tốn nằm bên phía tài sản Như vậy, tài sản chủ yếu ngân hàng tài sản tài hay gọi hình thức trái quyền (như cổ phiếu, trái phiếu khoản cho vay), thay tài sản thực nhà cửa, công cụ nguyên vật liệu Huy động vốn rồi, NHTM phải làm thể để hiệu hoá nguồn tài sản Hầu tất khoản mục bên tài sản nợ ngân hàng vốn vay, nghĩa ngân hàng phải trả lãi suất cho đến Do để khỏi bị thiệt hại, ngân hàng luôn phải cho vay đầu tư số tài sản vào dịch vụ sinh lãi Từ lãi thu được, ngân hàng dùng để trả SV: Hồng Thu Hương 16 Lớp CQ49/15.07 116 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Toàn - Đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng - Phù hợp với sách lãi suất NHTW xu hướng thay đổi lãi suất thị trường - Đảm bảo lãi suất thực dương Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Nội tìm biện pháp để mở rộng nguồn vốn huy động chi nhánh nên áp dụng sách lãi suất linh hoạt Mặt khác chi nhánh cần điều chỉnh cấu nguồn vốn theo kỳ hạn cách hợp lý 3.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin chế phối hợp hoạt động huy động vốn Hệ thống thông tin phận quan trọng việc đẩy mạnh nâng cao hoạt động huy động vốn ngân hàng Chúng giúp ngân hàng nhìn tổng quát xác việc nắm bắt nhu cầu mong muốn khách hàng tìm tới ngân hàng để thực mục đích riêng * Chiến lược khách hàng Hiện tại, NH TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Nội xây dựng chiến lược khách hàng cụ thể công tác huy động nguồn vốn Các giải pháp, biện pháp kinh doanh chưa tính định hướng, phân biệt rõ nét theo nhóm khách hàng Do xây dựng chiến lược khách hàng phải đảm bảo ngun tắc: Thứ nhất, phải tính thực tiễn cao Tức ngân hàng phải khả thực điều vạch ra, tránh việc xây dựng khơng thực tế gây lãng phí chi phí, thời gian bỏ qua hội kinh doanh Thứ hai, chiến lược xây dựng theo định hướng thị trường phù hợp nhu cầu khách hàng mục tiêu SV: Hoàng Thu Hương 116 Lớp CQ49/15.07 118 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn Thứ ba, chiến lược xây dựng phải đảm bảo dung hoà lợi ích ngân hàng khách hàng nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững * Tăng cường chất lượng nghiên cứu, dự báo khách hàng - Thu thập thông tin khách hàng Chất lượng hoạt động thu thập thông tin khách hàng điều kiện định tính thực tiễn hiệu chiến lược khách hàng Ngân hàng cần phát huy vai trò “Hồ sơ khách hàng” Hồ sơ khách hàng cập nhật cách đầy đủ, thường xuyên hệ thống phương tiện quan trọng cho phép ngân hàng đưa định thoả mãn nhu cầu khách hàng khả ngân hàng Một hồ sơ khách hàng hoàn thiện phải đầy đủ hai loại thơng tin, thơng tin tài thơng tin phi tài - Thơng tin tài chính, kinh tế thu nhập chi phí, tài sản cố định, tình hình sản xuất kinh doanh, vốn chủ sở hữu, cơng nợ ; nhìn chung, thường khách hàng cung cấp qua báo cáo tài chính, danh mục tài sản dùng làm đảm bảo tín dụng, kế hoạch dự tóan Ngồi ra, thu thập từ ngân hàng quan hệ với khách hàng, từ doanh nghiệp khác liên quan, từ quan quản lý hay phương tiện thông tin đại chúng - Thơng tin phi tài chính: thơng tin định tính khơng thể thành số cụ thể, lại giúp hình dung cách tổng quát khách hàng Nó thông tin cá nhân (nếu khách hàng cá nhân) người điều hành (nếu khách hàng doanh nghiệp), bầu khơng khí, thái độ, tinh thần người lao động doanh nghiệp hay thông tin sản phẩm, uy tín, nhu cầu thị trường sản phẩm doanh nghiệp Những thông tin thường thu thập trình tiếp xúc, vấn khách hàng, khảo sát, nghiên cứu đơn vị Do vậy, ngân hàng cần tận dụng mối quan SV: Hoàng Thu Hương 118 Lớp CQ49/15.07 120 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn hệ với khách hàng để khai thác triệt để nguồn thông tin này; đồng thời cần nhân viên giỏi giao tiếp, khả quan sát óc phân tích tốt để khéo léo gợi mở khách hàng đưa ý kiến họ Các thơng tin sau có, phải lưu trữ thích hợp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức lao động mà đảm bảo khai thác hiệu Nhìn chung việc sử dụng phần mềm tin học quản lý hồ sơ hiệu - Xử lý thơng tin Mục đích việc thu thập thông tin để xác định nhu cầu, mong muốn, thái độ khách hàng, từ nâng cao khả thích ứng sản phẩm ngân hàng Vì vậy, để hoạt động xử lý thơng tin hiệu tốt nhất, ngồi việc đầu tư thích đáng nhân lực, tài chính, kỹ thuật nội bộ, trường hợp cần thiết ngân hàng nên tư vấn chuyên gia ngồi ngành Việc nghiên cứu, xử lý thơng tin khách hàng phải thực thường xuyên, tỷ mỉ, cặn kẽ kết hợp nguồn thông tin khác để giúp cho định đưa thu kết mong muốn Trên sở phân tích, đánh giá trên, ngân hàng phải đưa dự báo nhu cầu khách hàng tương lai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: nhu cầu gửi tiền, vay vốn, toán, sử dụng dịch vụ khác Đồng thời phải tìm tòi, phát nhu cầu phát sinh để đáp ứng kịp thời, trì nâng cao mối quan hệ với khách hàng 3.2.4 Thực sách Marketing quảng bá sản phẩm Thực tế NH TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Nội hầu hết NHTM quốc doanh khác, chưa phận chuyên trách hoạt động marketing phục vụ công tác khách hàng Hoạt động thường thực phân tán hầu hết phòng nghiệp vụ chức năng, nên hiệu hoạt động thấp SV: Hoàng Thu Hương 120 Lớp CQ49/15.07 122 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn Để khắc phục tồn công tác nghiên cứu nhu cầu thị trường, xử lý việc thu thập thông tin từ khách hàng; đồng thời để giải vướng mắc, khó khăn kinh doanh, giúp ngân hàng thích ứng linh hoạt với thay đổi thị trường, việc thành lập phận chuyên trách marketing phục vụ cơng tác khách hàng đòi hỏi khách quan hoạt động ngân hàng kinh doanh đại Bộ phận nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu, thăm dò khách hàng tương lai nhu cầu sản phẩm dịch vụ mong muốn họ, sở xác định thị trường mục tiêu, phân nhóm khách hàng theo tiêu chuẩn đặc thù - Nghiên cứu sản phẩm, hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tương lai, xác định khả tiêu thụ sản phẩm mới, xác định thị trường cho sản phẩm mới, theo dõi tượng không đáp ứng nhu cầu khách hàng, xây dựng mức giá dự kiến, - Đề biện pháp huy động nguồn lực ngân hàng nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng Theo dõi trình thực nhiệm vụ chiến lược marketing phục vụ khách hàng phận ngân hàng - Định kỳ, đánh giá phân tích việc giải mối quan hệ với khách hàng để tìm phù hợp hay không phù hợp, từ biện pháp uốn nắn kịp thời nhằm khơng ngừng hồn thiện nâng cao cơng tác phục vụ khách hàng Hoạt động phận marketing chịu đạo trực tiếp Giám đốc liên hệ thông tin hỗ trợ lẫn với phòng ban khác, đảm bảo triển khai đồng hoạt động chuyên sâu hoạt động marketing, mà khơng bị chồng chéo SV: Hồng Thu Hương 122 Lớp CQ49/15.07 124 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn 3.2.5 Nâng cao trình độ giao dịch viên, cán quan hệ khách hàng… Chất lượng cán bộ, nhân viên ngân hàng nhân tố quan trọng, khơng nói quan trọng để kiến tạo sức mạnh cạnh tranh môi trường kinh doanh đại Do vậy, cần phải không ngừng đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho tồn cán bộ, nhân viên ngân hàng Để trình đào tạo hiệu cần tiến hành phân loại đối tượng đào tạo Ví dụ, cán tuyển dụng, cán từ nghiệp vụ khác chuyển sang, cần phương pháp đào tạo phải bản, lý thuyết chủ yếu gắn với liên hệ thực tế chi nhánh hệ thống Đào tạo nâng cao chuyên sâu theo nghiệp vụ, theo đối tượng khách hàng phục vụ cho cán thời gian công tác định với phương pháp chủ yếu nêu câu hỏi gợi mở, trao đổi hướng dẫn họcviên thảo luận Quá trình lựa chọn giáo viên giảng dạy nên sử dụng nhiều giảng viên làm việc NHTM, vừa trình độ chun mơn, vừa kinh nghiệm xử lý tình chủ yếu dạy thực hành, nâng cao kỹ tác nghiệp Mặt khác, cần tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức văn bản, chế độ mới; kiến thức lý luận, khoa học mới; kinh nghiệm thực tế tổng kết từ thực tiễn hoạt động kinh doanh Chi nhánh Trong đào tạo, bồi dưỡng tác nghiệp cần lưu ý đào tạo để nhân viên thực nhiệm vụ cách chủ động, tính chun nghiệp tính luật cao; vừa tn thủ quy trình cơng nghệ ngân hàng, vừa phát huy tính tích cực, chủ động, động, sáng tạo hoạt động thực tiễn nhằm đạt suất, chất lượng, hiệu cao cơng việc giao Ngồi hình thức tổ chức học tập trung, nên trang bị cho phòng nghiệp vụ tài liệu, báo chí chuyên ngành ngân hàng, tài chính, thị trường, kinh tế để khuyến khích cán bộ, nhân viên tự tìm hiểu thu thập thông tin Về lĩnh vực Marketing, kiến thức marketing cần trang bị cho tất cán ngân hàng, đặc biệt nhân viên giao dịch Bởi nhân viên giao dịch người trực tiếp phục vụ khách hàng họ phải am hiểu SV: Hoàng Thu Hương 124 Lớp CQ49/15.07 126 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn nhu cầu khách hàng hết Qua giao tiếp họ xác định nhu cầu mong đợi khách hàng, lần gặp gỡ khách hàng hội tốt để ngân hàng hiểu rõ khách hàng Đồng thời, qua nhân viên giao dịch mà hình ảnh ngân hàng hình thành khách hàng Trong quan hệ với khách hàng, nhân viên giao dịch phải ứng xử cho thật phù hợp, tạo “hình ảnh đẹp” ngân hàng cho khách hàng Vì vậy, bên cạnh việc đào tạo chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên, ngân hàng cần tổ chức khoá học marketing nghệ thuật giao tiếp bán hàng nhằm nâng cao khả ứng xử hợp lý vơí đối tượng khách hàng đóng góp tích cực việc phát thoả mãn nhu cầu khách hàng Cần quy định cụ thể phong cách nhân viên ngân hàng giao dịch với khách hàng giáo dục động viên nhân viên thực nghiêm túc như: quy trình đón tiếp khách hàng đến giao dịch, thái độ phục vụ ân cần, nhiệt tình tạo thoải mái, yên tâm tin tưởng vào ngân hàng; trang phục, xưng hô phải phù hợp; giải cơng việc nhanh gọn theo quy trình nghiệp vụ thời gian quy định; giải thích rõ rành, nhanh gọn, xác vướng mắc khách hàng; giữ lời hẹn với khách hàng Nắm vững nhiệm vụ thân phận làm việc, hiểu rõ mối quan hệ cơng việc phận để hướng dẫn khách hàng đến nơi cần giải Đối với vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải phải xin ý kiến cấp trên, không tự ý từ chối khách chưa ý kiến lãnh đạo 3.2.6 Tăng cường quản trị nguồn vốn huy động Công tác quản trị nguồn vốn huy động cần ý lên kế hoạch trước cách cẩn thận Công tác quản trị nguồn vốn huy động khai thác sử dụng hiệu nguồn vốn huy động Để khai thác sử dụng tối đa nguồn vốn huy động ngân hàng cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn yếu tố định đến hoạt động huy động vốn Sử dụng vốn SV: Hoàng Thu Hương 126 Lớp CQ49/15.07 128 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn hiệu kích thích hoạt động huy động vốn, tạo vốn sử dụng vốn ngược lại Vì ngân hàng hoạt động tốt sở kết hợp hài hoà huy động vốn sử dụng vốn Đẩy mạnh hoạt động tín dụng biện pháp để ni dưỡng nguồn vốn cho tương lai Ngân hàng không quan tâm đến việc thu hút nguồn vốn mà phải tìm cách ni dưỡng nguồn vốn cho tương lai Để đảm bảo nuôi dưỡng nguồn vốn cho tương lai ngân hàng cần làm tốt công tác tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn thời hạn để tiếp tục cho vay Những thơng tin nhu cầu mở rộng tín dụng cần xác để sở ngân hàng ln đủ vốn cho kinh doanh, tránh tác động xấu việc ứ đọng vốn thiếu vốn Để thực u cầu chất lượng cơng tác thẩm định phải không ngừng nâng cao 3.2.7 Nâng cao vị uy tín Ngân hàng Đối với NHTM uy tín định đến thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Khi ngân hàng thực uy tín, tạo lòng tin với khách hàng khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ ngân hàngmột cách thường xuyên liên tục Một yếu tố để nâng cao uy tín ngân hàng với khách hàng chất lượng phục vụ ngân hàng khách hàng Chất lượng dịch vụ ngân hàng thể nhiều yếu tố: Mức độ phong phú dịch vụ, thời gian phục vụ, thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, tiện ích mà sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang lại cho khách hàng Muốn uy tín cao thị trường ngân hàng nên làm việc sau: - Ln giữ chữ tín với khách hàng, đảm bảo đủ khả toán khách hàng yêu cầu - Thực tốt quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót, sai sót phải xử lý kịp thời bồi thường thoả đáng sai sót gây thiệt hại cho khách hàng SV: Hoàng Thu Hương 128 Lớp CQ49/15.07 130 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn - Mở rộng mạng lưới tăng thời gian giao dịch với khách hàng Trong điều kiện ngân hàng cần tăng thời gian giao dịch với khách hàng cách làm việc ngồi hành vào ngày thứ bảy, chủ nhật giao dịch ngân hàng trùng với làm việc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nên gây khó khăn cho khách hàng giao dịch với ngân hàng tăng thời gian giao dịch tạo điều kiện tốt cho khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.' - Tăng cườngcơng tác tun truyền, quảng cáo: Để hình ảnh tốt tâm trí khách hàng, trước hết ngân hàng phải khách hàng biết đến Một giải pháp cần làm tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo Thông qua hoạt động tuyên truyền quảng cáo khách hàng lựa chọn, so sánh, thấy lợi ích giao dịch với ngân hàng Khách hàng tin tưởng đến với ngân hàng họ thực hiểu biết ngân hàng Do NHTM cần tăng cường cơng tác tun truyền, quảng cáo hình thức giúp khách hàng hiểu biết lợi ích mà khách hàng giao dịch với ngân hàng 3.2.8 Xây dựng trụ sở trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo hình ảnh tốt Ngân hàng Trong thời đại ngày việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật lĩnh vực ngân hàng trở thành vấn đề sống làm cho mặt NHTM thay đổi Đặc biệt lĩnh vực toán, tốc độ toán nhanh góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, làm tăng hiệu kinh doanh khách hàng, qua nâng cao uy tín ngân hàng Cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt thực tốt thu hút tổ chức kinh tế, thành phần dân cư mở tài khoản tiền gửi tốn qua ngân hàng Ngân hàng làm tốt cơng tác tốn tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng mặt SV: Hoàng Thu Hương 130 Lớp CQ49/15.07 132 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn khác thu hút ngày nhiều vốn để tiến hành cho vay phục vụ nghiệp phát triển kinh tế ngày hiệu tăng lợi nhuận cho ngân hàng Trong thời gian qua NH TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Nội đầu tư nhiều công nghệ đại thời gian tới ngân hàng cần đầu tư cơng nghệ đại để thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng đạc biệt dịch vụ tốn chuyển tiền Qua ngân hàng thu hút nhiều tiền gửi toán tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân, giúp ngân hàng tăng uy tín, củng cố vị trí kinh tế Như đại hoá mặt thu hút nguồn vốn từ tổ chức kinh tế mặt khác nâng cao uy tín ngân hàng với khách hàng 3.2.9 Một số giải pháp khác Một là: Hồn thiện quy chế tài chính, quy chế tiền lương, khen thưởng Quy chế tài chưa phân định rõ khoản chi phí, thu nhập Việc phân phối tiền lương cao bằng, chi trả tiền lương chủ yếu dựa thời gian lao động, cấp, loại công việc, chức vụ, thâm niên công tác mà không dựa kết thực công việc giao người lao động Để khuyến khích đơn vị người lao động, cần điều chỉnh Quy chế tài chính, quy chế tiền lương theo hướng tăng tính tự chủ, độc lập cho đơn vị phân phối tiền lương dựa vào kết thực công việc giao Hai là: Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao tiện ích, độ an tồn, thuận tiện cho người gửi tiền yêu cầu cần phải đáp ứng để thu hút khách hàng gửi tiền Muốn thế, VIETINBANK Tây Nội cần phải xây dựng quy trình huy động cách khoa học, hợp lý làm sở hướng dẫn ngân viên ngân hàng, khách hàng cung cấp sử dụng dịch vụ, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm phận tham gia,làm giải SV: Hoàng Thu Hương 132 Lớp CQ49/15.07 134 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn phát sinh Quy trình hợp lý điều kiện để giảm thiểu chi phí, thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ Ba là: Trong trình giao dịch nhân viên nên quan tâm đến khách hàng để nắm bắt đặc điểm tính cách khách hàng tình hình tài họ để nắm bắt phân loại khách hàng VIP, sau phân đoạn khách hàng phải đề xuất với Chi nhánh, chi nhánh sách quan tâm đặc biệt đến nhóm khách hàng quan trọng để đảm bảo họ trung thành tuyệt ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ * Tạo mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định Để nâng cao hiệu huy động vốn NHTM, Chính phủ cần đạo NHNN Bộ tài điều hành, thực thi sách tiền tệ, sách tài khóa cách hợp lí cho tiếp tục kiềm chế lam phát mức độ số, ổn định giá trị đồng nội tệ Làm vậy, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn NHTM * Đẩy mạnh phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Trong thời gian tới để đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, Chính phủ cần đạo Bộ, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ chi trả lương qua hệ thống ATM NHTM, thu phí, lệ phí… qua dịch vụ ATM, dịch vụ tài khoản cá nhân * Đẩy mạnh phát triển thị trường tài SV: Hồng Thu Hương 134 Lớp CQ49/15.07 136 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn Thị trường tài phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM việc nâng cao hiệu HĐV Do vậy, Chính phủ cần thực giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước * Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền NHNN cần tiếp tục thực sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường thông qua việc sử dụng hữu hiệu cơng cụ sách tiền tệ NHNN cần đổi điều hành sách tiền tệ theo hướng sử dụng đồng công cụ, sử dụng hiệu công cụ gián tiếp * Thúc đẩy hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt phát triển NHNN cần kiện tồn hệ thống pháp lí tốn khơng dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM thu hút nguồn vốn lớn, chi phí thấp tốn, nhờ mà nâng cao hiệu huy động vốn Mặt khác, NHNN nên mở rộng phạm vi toán hệ thống toán điện tử liên ngân hàng, nên điều chỉnh quy định phí tốn để NHTM chủ động quy định mức phí cụ thể khách hàng * Hoàn thiện hệ thống pháp lí lĩnh vực ngân hàng NHNN nên xem xét việc ban hành quy chế cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bao gồm hai vấn đề chính, bảo vệ cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, hai ngăn chặn hàn vi cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực ngân hàng * Tiếp tục điều hành linh hoạt mức lãi suất thức SV: Hoàng Thu Hương 136 Lớp CQ49/15.07 138 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn NHNN cần tiếp tục trì mức lãi suất thức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất bản, lãi suất chiết khấu, lãi suất thị trường mở…ở mức hợp lí, sở tôn trọng nguyên tắc thị trường mang tính ổn định cao * Phát triển nghiệp vụ thị trường mở Sẽ giúp NHTM sử dụng vốn hiệu động kinh doanh vốn Bởi lẽ, thông qua hoạt động thị trường mở, tính khoản giấy tờ giá NHTM nắm giữ tăng cường NHNN cần tăng cường an ninh mạng máy tính, thơng tin mang tính nhạy cảm NHNN, nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ngiệp vụ Đồng thời, NHNN cần phải phối hợp với Bộ Tài việc phát hành loại giấy tờ tín phiếu NHNN, trái phiếu kho bạc…sao cho kì hạn phát hành đủ nhiều, gồm từ thời hạn tháng, 3-6-9 tháng đến kì hạn dài 18 tháng, năm, 3-5-10 năm nhằm làm tăng tính đa dạng hàng hóa thị trường * Hỗ trợ NHTM việc đổi công nghệ nâng cao chất lượng cán Đổi công nghệ việc làm cần thiết NHTM, NHNN cần phải hỗ trợ mặt tài cho NHTM việc đổi cơng nghệ NHNN hỗ trợ NHTM thơng qua hình thức cho vay ưu đãi NHNN với tư cách đại diện quốc gia, nhiều quan hệ với hệ thống ngân hàng giới cần phải đầu mối liên hệ giúp cho công tác đào tạo NHTM 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động chi nhánh , thu nhập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở góp phần đề quy định, văn phù hợp với thực tế phong phú biến động SV: Hoàng Thu Hương 138 Lớp CQ49/15.07 140 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn Nhất quy trình nghiệp vụ thực thực tế không xây dựng sát thực tế không đáp ứng yêu cầu đề quy định Tăng cường đầu tư trang thiết bị ,nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin để đại hố cơng nghệ ngân hàng Việc đại hoá cần bước triển khai toàn hệ thống Hoàn thiện chế tài chi nhánh thành viên,đây động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh chi nhánh ,cơ chế khoán cho đơn vị thành viên nhạy cảm ,đảm bảo cơng đẩy phát triển chi nhánh NH TMCP Công Thương Việt Nam cần xây dựng chiến lược cán dài hạn đồng thời hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ hình thức đào tạo tập trung, bồi dưỡng cán chỗ, mời chuyên gia nói chuyện, giảng dạy, cử cán kiến tập ngân hàng thương mại khu vực SV: Hoàng Thu Hương 140 Lớp CQ49/15.07 142 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn KẾT LUẬN Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cần thực thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đòi hỏi phải nguồn vốn lớn để phục vụ cho nhu cầu kinh tế Đây nhiệm vụ to lớn hệ thống ngân hàng.Trong năm qua hệ thống ngân hàng nước ta bước phát triển đáng kể, hoạt động nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng tăng trưởng Tuy vậy, hệ thống NHTM Việt Nam tồn cần chấn chỉnh, đặc biệt công tác huy động vốn ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp đạt kết sau: - Bằng lý luận làm rõ hình thức huy động vốn NHTM, tiêu thức đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn NHTM - Phân tích thực trạng để thấy kết quả, tồn nguyên nhân tồn - Đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác huy động vốn Ngân hàng VIETINBANK-CN Tây Nội Với khóa luận tốt nghiệp này, em mong muốn góp phần mở rộng hoạt động huy động vốn NHTM nói chung ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - CN Tây Nội nói riêng Đây vấn đề lớn, rộng mà khả nhận thức, lý luận em hạn chế, khơng tránh khỏi sai sót cần hồn thiện, bổ sung Em mong nhận đóng góp thầy, giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cán ngân hàng VIETINBANK – Chi nhánh Tây Nội thầy giáo hướng dẫn trình em viết khóa luận DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Hoàng Thu Hương 142 Lớp CQ49/15.07 144 Học viện tài GVHD:Th.S Trần Cảnh Tồn 1- Báo cáo hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 2- Nam năm 2012,2013, 2014 Cân đối nguồn vốn kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 3- Nam năm 2012,2013,2014 Các văn hướng dẫn nghiệp vụ Ngân hàng TMCP Công Thương 4- Việt Nam Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại – NXB Tài chính, 2011 5- (PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – TH.S Trần Cảnh Tồn) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, 2008 6789- (PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Hạng) Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Tạp chí ngân hàng Tạp chí tài Trang web Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: https://www.vietinbank.vn Các trang web khác: http://www.sbv.gov.vn http://vneconomy.vn http://mof.gov.vn SV: Hoàng Thu Hương 144 Lớp CQ49/15.07 ... phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội) tiền... Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam • Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Cơng Thương Việt Nam • Tên tiếng Anh: Vietnam Bank for... nguồn vốn huy động với ngân hàng trải qua trình thực tập VietinBank chi nhánh Tây Hà Nội, em chọn đề tài “Các giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội, 1 Ngân hàng thương mại, Các loại hình của NHTM gồm:, * Các quỹ dự trữ của Ngân hàng: Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng có nhiều quỹ. Các quỹ này được trích lập từ lợi nhuận ròng hàng năm của ngân hàng và được sử dụng vào các mục đích nhất định. Mỗi quỹ có một mục đích riêng: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự, a. Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam., 2 Thực trạng mở rộng huy động vốn củaVietinBank-Chi nhánh Tây Hà Nội:, Để thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư và các doanh nghiệp, VIETINBANK - CN Tây Hà Nội đã liên tục đa dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền: các kỳ hạn ngắn dưới 1 năm như: không kỳ hạn,1tuần,2 tuần, 3tuần, 1 tháng, 2 tháng… 12 tháng và các kỳ hạn từ trên, Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI, 2 Một số giải pháp mở rộng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn